Authors:
Gusztáv József Tornóczky Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, Sporttudományok Doktori Iskola, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Gusztáv József Tornóczky in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Miklós Bánhidi Széchenyi István Egyetem, Egészség és Sporttudományi Kar, Győr, Magyarország

Search for other papers by Miklós Bánhidi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
István Karsai Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pécs, Magyarország

Search for other papers by István Karsai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Henriett Nagy Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Henriett Nagy in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Sándor Rózsa Department of Psychiatry, Washington University School of Medicine in St. Louis, Missouri, USA
Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Személyiség és Egészségpszichológiai Tanszék, Pszichológiai Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Sándor Rózsa in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Elméleti háttér: A nemzetközi szakirodalomban több, a spiritualitás mérését célzó mérőeszköz is fellelhető. Ezek közül az egyik legszélesebb körben alkalmazott és megbízható önjellemző kérdőív a Spirituális Egészségés Életorientáció Kérdőív (Spiritual Health and Life-Orientation Measure, SHALOM). A kérdőív a spirituális jóllétet holisztikusan ragadja meg, ezért mind a vallásos, mind pedig a nem vallásos személyek körében egyaránt jól alkalmazható. Célkitűzés: Vizsgálatunk elsődleges célja a SHALOM magyar nyelvre történő adaptálása és részletes pszichometriai vizsgálata, beleértve a faktorszerkezet, a megbízhatóság és az érvényesség tesztelését. Módszerek: A validáláshoz használt kérdőívcsomagot (SHALOM, WHO Jóllét Kérdőív, Élettel való Elégedettség Skála) összesen 437 egyetemi hallgató töltötte ki (férfi: 24,2%, nő: 75,8%, átlagéletkor = 21,6 év; SD = 1,8 év). Eredmények: A SHALOM kérdőív tételein végzett feltáró és megerősítő faktorelemzések a bifaktoros (4 elsődleges és 1 általános faktor) szerkezetet erősítették meg, alátámasztva a mérőeszköz elméleti faktorstruktúráját. Az elsődleges faktorok a következők: Személyes, Társas, Környezeti és Transzcendens skálák, mindkét értékelési aspektus esetében (fontosság és megvalósultság). Akadt azonban 6 tétel, amely nem illeszkedett tökéletesen a négy elsődleges faktorhoz: a fontosság értékelés esetében 4, a megvalósultság nézőpontjából pedig 2 tétel. A fontosság értékelés során a kérdőív dimenziói a teljes variancia 66,6%-át, a megvalósultság esetében pedig a 64,9%-át magyarázzák. A faktorszerkezetek mindkét értékelési aspektus esetében elfogadható illeszkedési mutatókat adtak (CFIfontosság = 0,99 és CFImegvalósultság = 0,97; valamint RMSEAfontosság = 0,057 és RMSEAmegvalósultság = 0,068). A Cronbach-α értéke 0,69–0,97 között változik, ami összességében elfogadható belső konzisztenciát jelez, a kérdőív időbeli stabilitása is megfelelő. Az érvényességi vizsgálatunk szerint a SHALOM két értékelésének skálái szignifikáns, pozitív irányú kapcsolatban vannak a WHO Jóllét Kérdőívvel és az Élettel való Elégedettség Skálával (kivételt képez a fontosság értékelésének Személyes skálája), a korrelációk értékei gyenge és közepes mértékek között változnak. Következtetések: Az eredményeink alátámasztják a SHALOM kérdőív magyar változatának bifaktoros struktúráját, igazolják a skálák belső konzisztenciáját, valamint támogatják a mérőeszköz hazai változatának érvényességét. A konstruktum validitás tesztelésének területén azonban a jövőben további vizsgálatok indokoltak.

 • Adams, T., Bezner, J., & Steinhardt, M. (1997). The conceptualization and measurement of perceived wellness: integrating balance across and within dimensions. American Journal of Health Promotion, 11(3), 208218.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1984). The effect of sampling error on convergence, improper solutions, and goodness-of-fit indices for maximum likelihood confirmatory factoranalysis. Psychometrika, 49, 155173.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Beaton, D. E., Bombardier, C., Guillemin, F., & Ferraz, M. B. (2000). Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. Spine, 25(24), 31863191.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bech, P., Staehr-Johansen, K., & Gudex, C. (1996). The WHO (Ten) Well-Being Index: validation in diabetes. Psychotherapy and Psychosomatics, 65, 183190.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bentler, P. M. (1990). Comparative fit indexes in structural models. Psychological Bulletin, 88, 588606.

 • Biglari Abhari, M., Fisher, J. W., Kheiltash, A., & Nojomi, M. (2018). Validation of the Persian Version of Spiritual Well-Being Questionnaires. Iranian Journal of Medical Sciences, 43(3), 276285.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brown, T. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York: Guildford.

 • Buford, R., Paloutzian, R., & Ellison, C. (1991). Norms for the Spiritual Well-Being Scale. Journal of Psychology and Theology, 19, 5670.

 • Chou, C., & Bentler, P. M. (1995). Estimates and tests in structural equation modeling. In: R. H. Hoyle (Ed.), Structural equation modeling: Concepts, issues, and applications (3755). Thousand Oaks, CA: Sage.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Coan, R. W. (1977). Hero, artist, sage, or saint. New York: Columbia University Press.

 • Cole, D. A. (1987). Utility of confirmatory factor analysis in test validation research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 584594.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Compton, W. C., Smith, M. L., Cornish, K. A., & Qualls, D. L. (1996). Factor structure of mental health measures. Journal of Personality and Social Psychology, 76, 406413.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Curran, P. J., West, S. G., & Finch, J. F. (1996). The robustness of test statistics to nonnormality and specification error in confirmatory factor analysis. Psychological Methods, 1, 1629.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95, 542557.

 • Diener, E., Emmons, E. R., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 7175.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Elhai, N., Carmel, S., O’Rourke, N., & Bachner, Y. G. (2018). Translation and validation of the Hebrew version of the SHALOM Spiritual questionnaire. Aging & Mental Health, 22(1), 4652.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Elkins, D. N., Hedstrom, L. J., Huges, L. L., Leaf, J. A., & Saunders, C. (1988). Toward a humanistic-phenomenological spirituality: definition, description, and measurement. Journal of Humanistic Psychology, 28, 518.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Farkas, L., , N., Surányi, Zs., & Rózsa, S. (2014). A „Vallásosság és Spiritualitás Multidimenzionális Vizsgálata” kérdőív rövid formájának Magyar adaptációja. Pszichológia, 34(2), 175205.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fisher, J. W. (1998). Spiritual Health: Its Nature and Place in the School Curriculum. Ph.D. Thesis, University of Melbourne, Parkville, Australia.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fisher, J. W. (1999). Developing a spiritual health and life-orientation measure for secondary school students. Proceedings of University of Ballarat Annual Research Conference, 15 October, 5763. Letöltve: 2022. 04. 30-án: https://researchonline.federation.edu.au/vital/access/manager/Repository/vital:2160

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fisher, J. W. (2001). Comparing levels of spiritual wellbeing in state, catholic and independent schools in Victoria, Australia. Journal of Beliefs & Values: Studies in Religion & Education, 22(1), 99105.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fisher, J. W. (2009). Getting the balance: assessing spirituality and well-being among children and youth. International Journal of Childrens Spirituality, 14 (3), 273288.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fisher J. W. (2010). Development and application of a spiritual well-being questionnaire called SHALOM. Religions, 1(1), 105121.

 • Fisher, J. W. (2011). The four domains model: Connecting spirituality, health and wellbeing. Religions, 2(1), 1728.

 • Fisher, J. W. (2012). Staff’s and family members’ spiritual well-being in relation to help for residents with dementia. Journal of Nursing Education and Practice, 2(4), 19.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fisher, J. W. (2016). Selecting the best version of SHALOM to Assess Spiritual Well-Being. Religions, 7(5), 4556.

 • Fisher, J. W., & Brumley, D. (2008). Nurses’ and carers’ spiritual well-being in the workplace. Australian Journal of Advanced Nursing, 25(4), 4957.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fisher, J. W., Francis, L.J., & Johnson, P. (2000). Assessing spiritual health via four domains of wellbeing: The SH4DI. Pastoral Psychology, 49(2), 133145.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fisher, J., & Ng, D. (2017). Presenting a 4-Item Spiritual Well-Being Index (4ISWBI). Religions, 8(9), 179192.

 • Fisher, J. W., & Wong, P. H. (2013). Comparing levels of spiritual well-being and support among preservice teachers in Hong Kong and Australia. Religious Education Journal of Australia, 29(1), 3440.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gomez, R., & Fisher, J. W. (2003). Domains of spiritual well-being and development and validation of the Spiritual Well-Being Questionnaire. Personality and Individual Differences, 35(8), 19751991.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gomez, R., & Fisher, J. W. (2005). Item response theory analysis of the spiritual well-being questionnaire. Personality and Individual Differences, 38(5), 11071121.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gouveia, M. J., & Marques, M. (2012). Validation of the Portuguese version of the Spiritual Health and Life Orientation Measure (SHALOM). Psychology & Health, 27, 219220.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gouveia, M. J., Marques, M., & Ribeiro, J. L. P. (2009). Versão portuguesa do Questionário de Bem-Estar Espiritual (SWBQ): Análise confirmatória da sua estrutura factorial. Psicologia, Saúde e Doenças, 10(2), 285293.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyollai, Á., Simor, P., Köteles, F. & Demetrovics, Zs. (2011). Psychometric properties of the Hungarian version of the original and the short form of the Positive and Negative Affect Schedule (PANAS). Neuropsychopharmacologia Hungarica, 13(2), 7379.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hall, T.W., & Edwards, K.J. (1996). The initial development of and factor analysis of the Spiritual Assessment Inventory. Journal of Psychology and Theology, 24, 233246.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Heun, R., Burkart, M., Maier, W., & Bech, P. (1999). Internal and external validity of the WHO Well-Being Scale in the elderly general population. Acta Psychiatrica Scandinavica, 99(3), 171178.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hill, P. C. & Pargament, K. I. (2003). Advances in the conceptualization and measurement of religion and spirituality. Implications for physical and mental health research. American Psychologist, 58(1), 6474.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hills, P., & Argyle, M. (2002). The oxford happiness questionnaire: A compact scale for the measurement of psychological well-being. Personality and Individual Differences, 33, 10731082.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Holder, M. D., Coleman, B., & Wallace, J. M. (2010). Spirituality, religiousness, and happiness in children aged 8–12 years. Journal of Happiness Studies, 11(2), 131150.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hungelmann, J., Kenkel-Rossi, E., Klassen, L., & Stollenwerk, R. (1996). Focus on spiritual well-being: harmonious interconnectedness of mind-body-spirit-use of the JAREL spiritual well-being scale. Geriatric Nursing, 17(6), 262266.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Idler, E. L., Musick, M. A., Ellison, C. G., George, L. K., Krause, N., Ory, M. G., et al. (2003). Measuring multiple dimensions of religion and spirituality for health research: Conceptual background and findings from the 1998 general social survey. Research on Aging, 25, 327365.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • de Jager Meezenbroek, E., Garssen, B., van den Berg, M., van Dierendonck, D., Visser, A., & Schaufeli, W. B. (2012). Measuring Spirituality as a Universal Human Experience: A Review of Spirituality Questionnaires. Journal of Religion and Health, 51(2), 336354.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Keyes, C. L. (1998). Social well-being. Social Psychology Quarterly, 63, 264279.

 • Keyes, C. L. (2002). The mental health continuum: From languishing to flourishing in life. Journal of Health and Behavior Research, 43, 207222.

 • Kulcsár, Zs. (2007). A spiritualitás, mint a személyiség hatodik dimenziója. Budapest: Trefort Kiadó.

 • Kuppens, P., Realo, A., & Diener, E. (2008). The role of positive and negative emotions in life satisfaction judgment across nations. Journal of Personality and Social Psychology, 95, 6675.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lifshitz, R., Nimrod, G., & Bachner, Y. G. (2018). Spirituality and wellbeing in later life: a multidimensional approach. Aging & Mental Health, 23(8), 984991.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lorenzo-Seva, U. (1999). Promin: a method for oblique factor rotation. Multivariate Behavioral Research, 34, 347356.

 • Lorenzo-Seva, U., & Ferrando, P. J. (2006). FACTOR: A computer program to fit the exploratory factor analysis model. Behavior Research Methods, 38(1), 8891.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lorenzo-Seva, U., & Ferrando, P. J. (2013). FACTOR 9.2 A comprehensive program for fitting exploratory and semiconfirmatory factor analysis and IRT models. Applied Psychological Measurement, 37(6), 497498.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mansolf, M., & Reise, S. P. (2016). Exploratory bifactor analysis: The Schmid-Leiman orthogonalization and Jennrich-Bentler analytic rotations. Multivariate Behavioral Research, 51(5), 698717.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marciniak, R., Serek, J., Sheardova, K., Hudecek, D., & Hort, J. (2017). SHALOM questionnaire psychometric characteristics of elderly Czech population. Ceskoslovenska Psychologie, 61(3), 230244.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marsh, H. W., Balla, J. R., & McDonald, R. P. (1988). Goodness-of-fit indexes in confirmatory factor analysis: The effects of sample size. Psychological Bulletin, 103, 305312.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martos, T., Sallai, V., Désfalvi, J., Szabó, T., & Ittzés, A. (2014). Az Élettel való Elégedettség Skála magyar változatának (SWLS-H) pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 15(3), 289303.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martos, T., Szabó, G., & Rózsa, S. (2006). Az Aspirációs Index rövidített változatának pszichometriai jellemzői hazai mintán. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7(3), 171191.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mathad, M. D., Rajesh, S. K., & Pradhan, B. (2019). Spiritual well-being and its relationship with mindfulness, self-compassion and satisfaction with life in baccalaureate nursing students: A correlation study. Journal of Religion & Health, 58(2), 554565.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McDonald, R. P. (1999). Test theory: A unified treatment. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

 • Moberg, D. O. (2002). Assessing and measuring spirituality: confronting dilemmas of universal and particular evaluative criteria. Journal of Adult Development, 9(1), 4760.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Moberg, D. O. (2008). Spirituality and Aging: Research and Implications. Journal of Religion, Spirituality & Aging, 20(1–2), 95134.

 • Mumby, K., & Roddam, H. (2020). Aphasia and Spirituality: the feasibility of assessment and intervention using WELLHEAD and SHALOM. Aphasiology, 125.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Muthén, B. O., & Kaplan, D. (1985). A comparison of some methodologies for the factor analysis of nonnormal Likert variables. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 38, 171189.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Muthén, B. O., & Kaplan, D. (1992). A comparison of some methodologies for the factor analysis of non-normal Likert variables: A note on the size of the model. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 45, 1930.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Muthén, L. K., & Muthén, B. O. (1998–2017). Mplus User’s Guide. Eighth Edition. Los Angeles, CA: Muthén & Muthén

 • National Interfaith Coalition on Aging (1975). Spiritual Wellbeing: A definition. Athens, Georgia: NICA

 • Nunes, S. A. N., Fernandes, H. M., Fisher, J. W., & Fernandes, M. G. (2018). Psychometric properties of the Brazilian version of the lived experience component of the Spiritual Health And Life-Orientation Measure (SHALOM). Psicologia: Reflexao e Critica, 31(2), 113.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oláh, A. (2012). A megküzdés szívárványszínei: a stresszkezeléstől a boldogság növelé séig. In: M. Fülöp, & É. Szabó (szerk.), A pszichológia, mint társadalomtudomány. A 70 éves Hunyady György tiszteletére. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Paloutzian, R. F., & Ellison, C. W. (1982). Loneliness, spiritual well-being and the quality of life. In:L. A. Peplau, & D. Perlman (Eds.), Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy (224237). New York: Wiley.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pargament, K. I. (1999). The psychology of religion and spirituality? Yes and no. Interna-tional Journal for the Psychology of Religion, 9, 316.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pauwlik, Zs. O. (2008): Szubjektív értékkategóriák és vallásosság/spiritualitás mint a mentális egészség meghatározó faktorai főiskolai hallgatóknál. PhD-értekezés. Debrecen: Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar. Letöltve: 2022. 04. 29-én: https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/90360/ertekezes.pdf?sequence=5&isAllowed=y

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Piedmont, R. L. (1999). Does spirituality represent the sixth factor of personality? Spiritual transcendence and the five-factor model. Journal of Personality, 67, 9851013.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Piedmont, R. L. (2004). Assessment of Spirituality and Religious Sentiments (ASPIRES). Technical Manual. Columbia: Author.

 • Piedmont, R. L., & Leach, M. M. (2002). Cross-cultural generalizability of the spiritual transcendence scale in India-Spirituality as an universal aspect of human experience. American Behavioral Scientist, 45(12), 18881901.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pikó, B., Kovács, E., & Kriston, P. (2011). Spiritualitás–vallás–egészség: Fiatalok mentális egészsége a spirituális jóllét mutatóinak tükrében. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 12(3), 261276.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pong, H. K. (2017). The relationship between the spiritual well-being of university students in Hong Kong and their academic performance. International Journal of Children’s Spirituality, 22(3/4), 329351.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pong, H. K., Leung, C. H., & Lung, C. L. (2019). Validating the Chinese-translated version of the Spiritual Health and Life-orientation Measure (SHALOM) amongst the Chinese youth populations in 2010 and 2018. Journal of Beliefs & Values, 41(4), 489508.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reinhardt, M. (2013). Mentális egészség és tünetképzés összefüggései a családi működéssel serdülőknél. PhD-értekezés. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar. Letöltve: 2022. 04. 29-én: https://ppk.elte.hu/file/reinhardt_melinda_dissz.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reise, S. P., Bonifay, W. E., & Haviland, M. G. (2013). Scoring and modeling psychological measures in the presence of multidimensionality. Journal of Personality Assessment, 95, 129140.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Riklikiene, O., Kaseliene, S., & Fisher, J. (2018). Translation and Validation of Spiritual Well-Being Questionnaire SHALOM in Lithuanian Language, Culture and Health Care Practice. Religions, 9(5), 156170.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rowold, J. (2011). Effects of spiritual well-being on subsequent happiness, psychological well-being, and stress. Journal of Religion & Health, 50(4), 950963.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rózsa, S., Major, G., Bella, D., & Surányi, Zs. (2013): Gyermekkori spiritualitás és jól-lét. Az előadás elhangzott a Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos Tudományos Nagy-gyűlésén. 2013. június 5–7. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rózsa, S., Réthelyi, J., Stauder, A., Susánszky, É., & Mészáros, E. (2003). A Hungarostudy2002 országos reprezentatív felmérés általános módszertana és a felhasznált tesztbattéria pszichometriai jellemzői. Psychiatria Hungarica, 18(2), 8394.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 10691081.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69(4), 719727.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schmid, J., & Leiman, J. M. (1957). The development of hierarchical factor solutions. Psychometrika, 22, 5361.

 • Steiger, J. H. (1990). Structural model evaluation and modification: An interval estimation approach. Multivariate Behavioral Research, 25(2), 173180.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Susánszky, É., Konkolÿ Thege, B., Stauder, A., & Kopp, M. (2006). A WHO Jól-lét kérdőív rövidített (WBI-5) magyar változatának validálása a Hungarostudy 2002 országos lakossági egészségfelmérés alapján. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7(3), 247255.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tanaka, J.S. (1993). Multifaceted conceptions of fit in structural equations models. In: K. A. Bollen, J. S. Long (Ed), Testing structural equation models. (1039). Newbury Park, CA: Sage

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tomcsányi, T., Martos, T., Ittzés, A., Horváth-Szabó, K., Szabó, T., & Nagy, J. (2011). A Spi-rituális Transzcendencia Skála hazai alkalmazása: elmélet, pszichometriai jellemzők, kutatási eredmények és rövidített változat. Pszichológia, 31(2), 165192.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tucker, L. R., & Lewis, C. (1973). A reliability coefficient for maximum likelihood factor analysis. Psychometrika, 38(1), 110.

 • Underwood, L. G., & Teresi, J. A. (2002). The daily spiritual experience scale: Development, theoretical description, reliability, exploratory factor analysis, and preliminary construct validity using health-related data. Annals of Behavioral Medicine, 24(1), 2233.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vella-Brodrick, D. A., & Allen, F. C. L. (1995). Development and psychometric validation of the mental, physical, and spiritual well-being scale. Psychological Reports, 77, 659674.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Watson, D., Clark, L. A. & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 10631070.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS
 • CABELLS Journalytics

 

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed
not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed
not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
15
Scimago
Journal Rank
0.165
Scimago Quartile Score

Neuropsychology and Physiological Psychology Q4

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.7
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 441/531 (17th PCTL)
Neuropsychology and Physiological Psychology 61/68 (11th PCTL)
Scopus
SNIP
0.361

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
13
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago Quartile Score Neuropsychology and Physiological Psychology (Q4)
Psychiatry and Mental Health (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 485/529 (Q4)
Neuropsychology and Physiological Psychology 62/65 (Q4)
Scopus
SNIP
0,106

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 104 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2023 0 11 21
Oct 2023 0 44 48
Nov 2023 0 52 46
Dec 2023 0 83 33
Jan 2024 0 85 41
Feb 2024 0 80 69
Mar 2024 0 0 0