Authors:
Virág Zábó ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Doktori Iskola, Budapest, Magyarország
ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézet, Budapest, Magyarország
ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Virág Zábó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0000-0001-8948-8636
,
Attila Oláh ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Attila Oláh in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
András Vargha Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by András Vargha in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

ABSZTRAKT

Elméleti háttér: Az önmagát a boldogság és az emberi erősségek tudományaként definiáló pozitív pszichológia egyik legjelentősebb eredménye a karaktererősségek és erények rendszertanának megalkotása. Cél: Tanulmányunk célja megvizsgálni a Karaktererősségek Teszt 24 itemes, rövidített, felnőttekre kidolgozott, magyar változatának (VIA-H) reliabilitását és validitását, valamint e mérőeszköz mentális egészséggel és szociodemográfiai mutatókkal való kapcsolatát magyar mintán. Módszerek: Három önbeszámolós, kérdőíves, online keresztmetszeti vizsgálat részvevői (∑n = 10 911) kitöltötték a Karaktererősségek Teszt 24 itemes változatát, a Globális Jóllét Kérdőívet, a Diener-féle Virágzás Skálát, a Huppert-féle Virágzás Kérdőívet, a Pozitivitás Skálát és a Rövidített Pszichológiai Immunrendszer kérdőívet. Eredmények: Az összesített mintán elvégzett feltáró faktorelemzés négy faktor meglétét igazolta (sajátértékek: 10,82, 1,68, 1,21, 1,09; kumulatív magyarázott varianciaarány: 61,65%), úgymint: Emberiesség, Bölcsesség és tudás, Mértékletesség, valamint Spiritualitás és transzcendencia. A négy skála mindegyik vizsgálatban kiváló belső konzisztenciaértékeket mutatott (0,738 és 0,885 közötti Cronbach-α- és McDonald-ω-értékek). Az almintákon elvégzett konfirmatív faktorelemzések jó illeszkedést mutattak a feltáró faktorelemzés során nyert négyfaktoros modellhez. A skálák alacsonyabb diszkriminációs (43%-os egyedi rész), de kiváló tartalmi validitását sikerült igazolni (rS > 0,5). A válaszadók körében legmagasabbra értékelt erény az Emberiesség, míg a legkevésbé fontosnak tartott erény a Mértékletesség. A nők statisztikai értelemben kismértékben magasabb értékeket adtak az Emberiesség (d(3756,0) = –15,641, p < 0,001, Cohen-d = 0,378), valamint a Spiritualitás és transzcendencia erény skálákra (d(3900,9) = –12,394, p < 0,001, Cohen-d = 0,293), mint a férfiak. A Bölcsesség és tudás erény pozitív irányú kapcsolatot mutatott az iskolázottsági szinttel (rS = 0,211, p < 0,001). Az egyedül élőknél az Emberiesség erény alacsony szintje (M = 4,85, SD = 0,96; F(3; 9825) = 52,27, p < 0,001, η2 = 0,016) minden más csoporténál szignifikánsan (p < 0,001) alacsonyabb, a házasok átlaga (M = 5,14, SD = 0,78) pedig minden más csoporténál szignifikánsan (p < 0,001) nagyobb volt. Következtetések: A Karakterősségek Teszt rövidített felnőtt magyar változata (VIA-H) megbízható és érvényes mérőeszköznek bizonyult, amely alkalmas az erények és karaktererősségek rendszerének mérésére.

 • Ai, A. L., Fincham, F. D., & Carretta, H. (2022). ADL and IADL following open-heart surgery: The role of a character strength factor and preoperative medical comorbidities. Journal of Religion and Health, 61(1), 479492. https://doi.org/10.1007/s10943-020-01146-w

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Azañedo, C. M., Artola, T., Sastre, S., & Alvarado, J. M. (2021). Character strengths predict subjective well-being, psychological well-being, and psychopathological symptoms, over and above functional social support. Frontiers in Psychology, 12, Article 661278. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.661278

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Azañedo, C. M., Fernández-Abascal, E. G., & Barraca, J. (2014). Character strengths in Spain: Validation of the Values in Action Inventory of Strengths (VIA-IS) in a Spanish sample. Clínica y Salud, 25(2), 123130. https://doi.org/10.1016/j.clysa.2014.06.002

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baumann, D., Ruch, W., Margelisch, K., Gander, F., & Wagner, L. (2020). Character strengths and life satisfaction in later life: An analysis of different living conditions. Applied Research in Quality of Life, 15(2), 329347. https://doi.org/10.1007/s11482-018-9689-x

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Blanchard, T., McGrath, R. E., & Jayawickreme, E. (2021). Resilience in the face of interpersonal loss: The role of character strengths. Applied Psychology: Health and Well-Being, 13(4), 817834. https://doi.org/10.1111/aphw.12273

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Blasco-Belled, A., Alsinet, C., Torrelles-Nadal, C., & Ros-Morente, A. (2018). The study of character strengths and life satisfaction: A comparison between affective-component and cognitive-component traits. Anuario de Psicología, 48(3), 7580. https://doi.org/10.1016/j.anpsic.2018.10.001

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bok, S. (2002). Common values. University of Missouri Press

 • Brdar, I., & Kashdan, T. B. (2010). Character strengths and well-being in Croatia: An empirical investigation of structure and correlates. Journal of Research in Personality, 44(1), 151154.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brdar, I., Anić, P., & Rijavec, M. (2011). Character strengths and well-being: Are there gender differences? In I. Bradar (Ed.), The human pursuit of well-being (pp. 145156). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-1375-8_13

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brislin, R. W. (1986). The wording and translation of research instruments. In W. J. Lonner & J. W. Berry (Eds.), Field methods in cross-cultural research (pp. 137164). Sage Publications

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Browne, M. W., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In K. A. Bollen & J. S. Long (Eds.), Testing structural equation models (pp. 136162). Sage

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buschor, C., Proyer, R. T., & Ruch, W. (2013). Self- and peer-rated character strengths: how do they relate to satisfaction with life and orientations to happiness? The Journal of Positive Psychology, 8, 116127. https://doi.org/10.1080/17439760.2012.758305

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Caprara, G. V., Alessandri, G., Eisenberg, N., Kupfer, A., Steca, P., Caprara, M. G., et al. (2012). The Positivity Scale. Psychological Assessment, 24(3), 701712. https://doi.org/10.1037/a0026681

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Carr, A. (2013). Positive psychology: The science of happiness and human strengths. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203156629

 • Cawley III, M. J., Martin, J. E., & Johnson, J. A. (2000). A virtues approach to personality. Personality and Individual Differences, 28(5), 9971013. https://doi.org/10.1016/S0191-8869(99)00207-X

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chen, Y., Weziak-Bialowolska, D., Lee, M. T., Bialowolski, P., McNeely, E., & VanderWeele, T. J. (2022). Longitudinal associations between domains of flourishing. Scientific Reports, 12(1), 113.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cherif, L., Wood, V. M., & Watier, C. (2020). Testing the effectiveness of a strengths-based intervention targeting all 24 strengths: Results from a randomized controlled trial. Psychological Reports, 124(3), 11741183. https://doi.org/10.1177/0033294120937441

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Lawrence Erlbaum

 • Csíkszentmihalyi, M., & Seligman, M. (2000). Positive psychology. American Psychologist, 55(1), 514.

 • Dahlsgaard, K. K. (2005). Is virtue more than its own reward? Character strengths and their relation to well-being in a prospective longitudinal study of middle school-aged adolescents. University of Pennsylvania

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Demirci, I., Ekşi, H., Ekşi, F., & Kaya, Ç. (2021). Character strengths and psychological vulnerability: The mediating role of resilience. Current Psychology, 40(11), 56265636. https://doi.org/10.1007/s12144-019-00533-1

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DeVellis, R. F., & Thorpe, C. T. (2021). Scale development: Theory and applications. Sage Publications

 • Diener, E., Wirtz, D., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D. W., Oishi, S., et al. (2010). New well-being measures: Short scales to assess flourishing and positive and negative feelings. Social Indicators Research, 97(2), 143156. https://doi.org/10.1007/s11205-009-9493-y

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Duan, W., & Bu, H. (2017). Development and initial validation of a short three-dimensional inventory of character strengths. Quality of Life Research, 26(9), 25192531. https://doi.org/10.1007/s11136-017-1579-4

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Furnham, A., & Lester, D. (2012). The development of a short measure of character strength. European Journal of Psychological Assessment, 28(2), 95101. https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000096

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gander, F., Hofmann, J., Proyer, R. T., & Ruch, W. (2020). Character strengths – Stability, change, and relationships with well-being changes. Applied Research in Quality of Life, 15(2), 349367. https://doi.org/10.1007/s11482-018-9690-4

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Green, Z. A. (2022). Character strengths intervention for nurturing well-being among Pakistan’s university students: A mixed- method study. Applied Psychology: Health and Well-Being, 14(1), 252277. https://doi.org/10.1111/aphw.12301

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gustems, J., & Calderon, C. (2014). Character strengths and psychological wellbeing among students of teacher education. International Journal of Educational Psychology, 3(3), 265286. https://doi.org/10.4471/ijep.2014.14

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harzer, C. (2016). The eudaimonics of human strengths: The relations between character strengths and well-being. In J. Vittersø (Ed.), Handbook of eudaimonic well-being (pp. 307322). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-42445-3_20

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harzer, C., & Ruch, W. (2014). The role of character strengths for task performance, job dedication, interpersonal facilitation, and organizational support. Human Performance, 27(3), 183205. https://doi.org/10.1080/08959285.2014.913592

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hassaniraad, M., Khodayarifard, M., Hejazi, E. (2021). Effectiveness of culture-based character strengths training on reinforcing character strengths and promoting students’ mental well-being. Journal of Psychological Science, 19(96), 15331545.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hausler, M., Strecker, C., Huber, A., Brenner, M., Höge, T., & Höfer, S. (2017). Distinguishing relational aspects of character strengths with subjective and psychological well-being. Frontiers in Psychology, 8, Article 1159. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01159

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Heintz, S., & Ruch, W. (2019). Character strengths and job satisfaction: Differential relationships across occupational groups and adulthood. Applied Research in Quality of Life, 15, 503527. https://doi.org/10.1007/s11482-018-9691-3

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Heintz, S., Kramm, C., & Ruch, W. (2019). A meta-analysis of gender differences in character strengths and age, nation, and measure as moderators. The Journal of Positive Psychology, 14(1), 103112. https://doi.org/10.1080/17439760.2017.1414297

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 155. https://doi.org/10.1080/10705519909540118

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Huppert, F. A. & So, T. T. C. (2013). Flourishing across Europe: Application of a new conceptual framework for defining well-being. Social Indicators Research, 110(3), 837861. https://doi.org/10.1007/s11205-011-9966-7

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jacobs, E., Berenbaum, M., & Niemiec, R. M. (2021). Holocaust and humanity: Depicting realities while creating pathways for future upstanders, strengths use, and flourishing. In J. Pawelski & L. Tay (Eds.), The Oxford handbook on the humanities and human flourishing (pp. 178192). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190064570.001.0001

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kopp, M. (2006). Férfiak lelki egészsége – Miért halnak meg idő előtt a magyar férfiak? Letöltve: 2022. 06. 16-án: http://haromkiralyfi2.eastside.hu/upload/files/Ferfiak-lelki-egeszsege.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kor, A., Pirutinsky, S., Mikulincer, M., Shoshani, A., & Miller, L. (2019). A longitudinal study of spirituality, character strengths, subjective well-being, and prosociality in middle school adolescents. Frontiers in Psychology, 10, Article 377. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00377

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lee, M. T., Bialowolski, P., Weziak-Bialowolska, D., Mooney, K. D., Lerner, P. J., McNeely, E., et al. (2021). Self-assessed importance of domains of flourishing: Demographics and correlations with well-being. The Journal of Positive Psychology, 16(1), 137144. https://doi.org/10.1080/17439760.2020.1716050

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Leontopoulou, S., & Triliva, S. (2012). Explorations of subjective wellbeing and character strengths among a Greek University student sample. International Journal of Wellbeing, 2(3), 251-270. https://doi.org/10.5502/ijw.v2.i3.6

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Linley, P. A., Maltby, J., Wood, A. M., Joseph, S., Harrington, S., Peterson, C., et al. (2007). Character strengths in the United Kingdom: The VIA inventory of strengths. Personality and Individual Differences, 43(2), 341-351. https://doi.org/10.1016/j.paid.2006.12.004

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lounsbury, J. W., Fisher, L. A., Levy, J. J., & Welsh, D. P. (2009). An investigation of character strengths in relation to the academic success of college students. Individual Differences Research, 7(1), 52-69.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Macdonald, C., Bore, M., & Munro, D. (2008). Values in action scale and the big 5: An empirical indication of structure. Journal of Research in Personality, 42(4), 787799. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2007.10.003

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mária, K., & Árpád, S. (2009). Magyar lelkiállapot az ezredforduló után. Távlatok: világnézet, lelkiség, kultúra, 19(86), 3252.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Markon, K. E., Krueger, R. F., & Watson, D. (2005). Delineating the structure of normal and abnormal personality: An integrative hierarchical approach. Personality Processes and Individual Differences, 88, 139157. https://doi.org/10.1037/0022-3514.88.1.139

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martínez-Martí, M. L., & Ruch, W. (2017). Character strengths predict resilience over and above positive affect, self-efficacy, optimism, social support, self-esteem, and life satisfaction. The Journal of Positive Psychology, 12(2), 110119. https://doi.org/10.1080/17439760.2016.1163403

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Maydeu-Olivares, A., Shi, D., & Rosseel, Y. (2019). Instrumental variables two-stage least squares (2SLS) vs. maximum likelihood structural equation modeling of causal effects in linear regression models. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 26(6), 876892. https://doi.org/10.1080/10705511.2019.1607740

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McGrath, R. E. (2014). Scale-and item-level factor analyses of the VIA inventory of strengths. Assessment, 21(1), 414. https://doi.org/10.1177/1073191112450612

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McGrath, R. E. (2015). Integrating psychological and cultural perspectives on virtue: The hierarchical structure of character strengths. The Journal of Positive Psychology, 10(5), 407424. https://doi.org/10.1080/17439760.2014.994222

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McGrath, R. E. (2019). Refining our understanding of the VIA classification: reflections on papers by Han, Miller, and Snow. The Journal of Positive Psychology, 14 (1), 4150. https://doi.org/10.1080/17439760.2018.1528382

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McGrath, R. E. (2019). The VIA assessment suite for adults: Development and initial evaluation revised edition. VIA Institute on Character

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McGrath, R. E., & Walker, D. I. (2016). Factor structure of character strengths in youth: Consistency across ages and measures. Journal of Moral Education, 45(4), 400418. https://doi.org/10.1080/03057240.2016.1213709

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Muthén, L. K., & Muthén, B. O. (1998–2011). Mplus User’s Guide (6th ed.). Muthén & Muthén

 • Nagybányai Nagy, O. (2006a). A pszichológiai tesztek reliabilitása. In S. Rózsa, O. Nagybányai Nagy, & A. Oláh (Szerk.), A pszichológiai mérés alapjai (pp. 103115). Bölcsész Konzorcium

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagybányai Nagy, O. (2006b). A pszichológiai tesztek validitása. In S. Rózsa, O. Nagybányai Nagy, & A. Oláh (Szerk.), A pszichológiai mérés alapjai (117124). Bölcsész Konzorcium

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nemzeti Erőforrás Minisztérium (2011): Semmelweis Terv 2011. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkárság

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Neto, J., Neto, F., & Furnham, A. (2014). Gender and psychological correlates of self-rated strengths among youth. Social Indicators Research, 118(1), 315327. https://doi.org/10.1007/s11205-013-0417-5

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ng, V., Cao, M., Marsh, H. W., Tay, L., & Seligman, M. E. (2017). The factor structure of the Values in Action Inventory of Strengths (VIA-IS): An item-level exploratory structural equation modeling (ESEM) bifactor analysis. Psychological assessment, 29(8), 10531058. https://doi.org/10.1037/pas0000396

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Niemiec, R. M., & McGrath, R. E. (2019). The power of character strengths: Appreciate and ignite your positive personality. VIA Institute on Character

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oláh, A. & Kapitány-Fövény, M. (2012). A Pozitív Pszichológia 10 éve. Magyar Pszichológiai Szemle, 67(1), 1945. https://doi.org/10.1556/MPSzle.67.2012.1.3

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oláh, A. (2005). Érzelmek, megküzdés és optimális élmény. Trefort Kiadó

 • Oláh, A. (2016). A new model and a new inventory of well-being. In Complete Abstract Book – per theme – per type of Session of the 8th European Conference on Positive Psychology (pp. 55). Angers, France

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oláh, A., Caprara, G. V., Alessandri, G., Zábó, V., & Vargha, A. (előkészületben). International validation of Caprara’s Positivity Scale. Kézirat

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oláh, A., Vargha, A., Csengődi, M., Bagdi, B., & Diósi, T. (2018). Magyarország Boldogságtérképe. Letöltve: 2022. 06. 16-án: https://www.vg.hu/kozelet/2018/03/elkeszult-magyarorszag-boldogsagterkepe

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oláh, A., Vargha, A., Csengődi, M., Bagdi, B., & Diósi, T. (2019). Magyarország Boldogságtérképe. Letöltve: 2022. 06. 16-án: http://boldogsagprogram.hu/magyarorszag-boldogsagterkepe-2019/

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oláh, A., Vargha, A., Csengődi, M., Bagdi, B., & Diósi, T. (2020). Magyarország Boldogságtérképe. Letöltve: 2022. 06. 16-án: http://boldogsagprogram.hu/magyarorszag-boldogsagterkepe-2020/

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Park, N., & Peterson, C. (2006). Moral competence and character strengths among adolescents: The development and validation of the Values in Action Inventory of Strengths for Youth. Journal of Adolescence, 29(6), 891909. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2006.04.011

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Peterson, C., & Seligman, M. E. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and classification (Vol. 1). Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Peterson, C., Park, N., Pole, N., D’Andrea, W., & Seligman, M. E. (2008). Strengths of character and posttraumatic growth. Journal of Traumatic Stress: Official Publication of the International Society for Traumatic Stress Studies, 21(2), 214217. https://doi.org/10.1002/jts.20332

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Peterson, C., Ruch, W., Beermann, U., Park, N., & Seligman, M. E. P. (2007). Strengths of character, orientations to happiness, and life satisfaction. The Journal of Positive Psychology, 2, 149156. https://doi.org/10.1080/17439760701228938

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Phillips, G. W. (1990). The Lake Wobegon Effect. Educational Measurement: Issues and Practice, 9(3), 314.

 • Ruch, W., & Proyer, R. T. (2015). Mapping strengths into virtues: the relation of the 24 VIA-strengths to six ubiquitous virtues. Frontiers in Psychology, 6, Article 460. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00460

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ruch, W., Gander, F., Wagner, L., & Giuliani, F. (2021). The structure of character: On the relationships between character strengths and virtues. The Journal of Positive Psychology, 16(1), 116128. https://doi.org/10.1080/17439760.2019.1689418

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ruch, W., Proyer, R. T., Harzer, C., Park, N., Peterson, C., & Seligman, M. E. (2010). Values in action inventory of strengths (VIA-IS): adaptation and validation of the German version and the development of a peer-rating form. Journal of Individual Differences, 31(3), 138149. https://doi.org/10.1027/1614-0001/a000022

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ruch, W., Weber, M., Park, N., & Peterson, C. (2014). Character strengths in children and adolescents: Reliability and initial validity of the German Values in Action Inventory of Strengths for Youth (German VIA-Youth). European Journal of Psychological Assessment, 30(1), 5764. https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000169

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ruch, W., Huber, A., Beermann, U., Proyer, R. T. (2007). Character strengths as predictors of the “good life” in Austria, Germany and Switzerland. In Romanian Academy; Social Research. Studies and Researches in Social Sciences (pp. 123131). Academia Română. https://doi.org/10.5167/uzh-3648

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schutte, N. S., & Malouff, J. M. (2019). The impact of signature character strengths interventions: A meta-analysis. Journal of Happiness Studies, 20(4), 11791196. https://doi.org/10.1007/s10902-018-9990-2

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schwartz, S. H. (1994). Are there universal aspects in the structure and contents of human values? Journal of Social Issues, 50(4), 1945. https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1994.tb01196.x

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Seligman, M. E. P. (2002). Authentic happiness: Using the new positive psychology to realize your potential for last-ing fulfillment. Free Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Seligman, M. E., & Flourish, P. (2011). A visionary new understanding of happiness and well-being. Atria Books

 • Shimai, S., Otake, K., Park, N., Peterson, C., & Seligman, M. E. (2006). Convergence of character strengths in American and Japanese young adults. Journal of Happiness Studies, 7(3), 311322. https://doi.org/10.1007/s10902-005-3647-7

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shoshani, A., & Slone, M. (2016). The resilience function of character strengths in the face of war and protracted conflict. Frontiers in Psychology, 6, Article 2006. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.02006

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shryack, J., Steger, M. F., Krueger, R. F., & Kallie, C. S. (2010). The structure of virtue: An empirical investigation of the dimensionality of the virtues in action inventory of strengths. Personality and Individual Differences, 48(6), 714719. https://doi.org/10.1016/j.paid.2010.01.007

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Singh, K., & Choubisa, R. (2010). Empirical validation of values in action-inventory of strengths (VIA-IS) in Indian context. Psychological Studies, 55(2), 151158. https://doi.org/10.1007/s12646-010-0015-4

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Steiger, J. H., & Lind, J. (1980). Statistically-based tests for the number of common factors [Paper presentation]. The Annual Spring Meeting of the Psychometric Society, Iowa City, USA.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tay, L., & Pawelski, J. O. (Eds.) (2022). The Oxford Handbook of the Positive Humanities. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190064570.001.0001

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tellegen, A., & Waller, N. G. (2008). Exploring personality through test construction: Development of the multidimensional personality questionnaire. In G. J. Boyle, G. Matthews, & D. H. Saklofske (Eds.), The SAGE handbook of personality theory and assessment, Personality measurement and testing (Vol. 2., pp. 261292). Sage Publications, Inc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Török, R. (2016). A pályadöntési énhatékonyság sajátosságai és változási mintázatai sajátos nevelési igényű és tipikus fejlődésű középiskolások körében. [Doktori disszertáció] Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem. Letöltve: 2022. 05. 11-én: https://doi.org/10.15476/ELTE.2016.038

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tőzsér, A. (2019). A magyar társadalom mentális egészségi állapotának bemutatása. Polgári Szemle, 15(4–6), 370382. https://doi.org/10.24307/psz.2019.1224

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • University of Cambridge (2022). Rules of thumb on magnitudes of effect sizes. Letöltve: 2022. 06. 16-án: https://imaging.mrc-cbu.cam.ac.uk/statswiki/FAQ/effectSize

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha, A. (2016). A ROPstat statisztikai programcsomag. Statisztikai Szemle, 94(11–12), 11651192. https://doi.org/10.20311/stat2016.11-12.hu1165

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha, A. (2019). Többváltozós statisztika dióhéjban: változó-orientált módszerek. Pólya Kiadó

 • VIA Institute on Character (2021). VIA Inventory of Strengths-P (VIA-IS-P), «VIA Survey». Letöltve: 2022. 06. 16-án: https://www.viacharacter.org/researchers/assessments/via-is-p

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wagner, L., & Ruch, W. (2015). Good character at school: positive classroom behavior mediates the link between character strengths and school achievement. Frontiers in Psychology, 6, Article 610. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00610

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wagner, L., Gander, F., Proyer, R. T., & Ruch, W. (2020). Character strengths and PERMA: Investigating the relationships of character strengths with a multidimensional framework of well-being. Applied Research in Quality of Life, 15(2), 307328. https://doi.org/10.1007/s11482-018-9695-z

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wagner, L., Pindeus, L., & Ruch, W. (2021). Character strengths in the life domains of work, education, leisure, and relationships and their associations with flourishing. Frontiers in Psychology, 12, Article 597534. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.597534

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Weziak-Bialowolska, D., Bialowolski, P., VanderWeele, T. J., & McNeely, E. (2021). Character strengths involving an orientation to promote good can help your health and well-being. Evidence from two longitudinal studies. American Journal of Health Promotion, 35(3), 388398. https://doi.org/10.1177/0890117120964083

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Worth, P. (Ed.) (2022). Positive psychology across the lifespan: An existential perspective. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003132530

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zábó, V., & Fülöp, M. (2019). Versengő és nem versengő személyiség prototípusok – kínai-magyar összehasonlító vizsgálat. In E. Lippai, E. (Szerk.), Összetart a sokszínűség: A Magyar Pszichológiai Társaság XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése kivonatkötet (pp. 81). Magyar Pszichológiai Társaság

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian .
Please, download the file from HERE

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS
 • CABELLS Journalytics

 

2023  
Scopus  
CiteScore 0.6
CiteScore rank Q4 (Psychiatry and Mental Health)
SNIP 0.149
Scimago  
SJR index 0.141
SJR Q rank Q4

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2025 Online subsscription: 120 EUR / 132 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2024 0 162 42
Mar 2024 0 103 70
Apr 2024 0 98 102
May 2024 0 68 98
Jun 2024 0 87 57
Jul 2024 0 36 36
Aug 2024 0 0 0