Authors:
András Láng Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Pszichológia Intézet, Pécs, Magyarország

Search for other papers by András Láng in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0000-0002-1209-3350
and
Béla Birkás Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet, Pécs, Magyarország

Search for other papers by Béla Birkás in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0000-0002-6380-7093
Open access

ABSZTRAKT

Elméleti háttér: A DSM-5-ben szereplő Személyiségzavarok Alternatív Modellje a személyiségzavarok diagnosztikai kritériumait két főbb dimenzió mentén írja le: a személyiségműködés zavarainak jellege és mértéke („A” kritérium), valamint a patológiás személyiségjegyek mintázatának („B” kritérium) konfigurációjaként. Az előbbi kritérium értékeléséhez a Személyiségműködés Színvonala Skálát (Level of Personality Functioning Scale, LPFS) javasolják. A skála átdolgozott, rövidített változata korábbi eredmények alapján nemcsak a diagnosztikai munkában, de a kutatásban is hasznosnak és megbízhatónak bizonyult. Cél: Jelen vizsgálat célja, a Személyiségműködés Színvonala – Rövid Változat 2.0 kérdőív magyar változatának (LPFS-BF 2.0 H) kidolgozása és pszichometriai jellemzőinek meghatározása, valamint értékelése, egyetemista mintán. Módszerek: A kérdőív eredeti, és más nyelvi verzióinak validálási tapasztalataira alapozva, 530 személyből (379 nő és 151 férfi) álló mintán validáltuk a magyar nyelvi változatot. A LPFS-BF 2.0 H mellett, a személyiségzavarok diagnosztikájában ugyancsak használt Temperamentum és Karakter kérdőív – Rövid Változatból (TCI-55) kiválogatott 26 állítást használtuk fel, a három releváns karakterdimenzió mérésére. A maladaptív személyiségvonások felmérése céljából a DSM-5 Személyiségleltár Rövid Változatát (PID-5-BF) használtuk, míg a Közvetlen Kapcsolatok Élményei – Kapcsolati Struktúrák (ECR-RS) kérdőívvel a kötődési elkerülésre és szorongásra reflektáltunk, amelyek a szelf- és az interperszonális működés indikátoraiként funkcionáltak. Eredmények: A megerősítő faktorelemzések igazolták a kétfaktoros struktúrát a magyar mérőeszköz esetében is (χ2 = 117,168; p < 0,001; CFI = 0,982; TLI = 0,977; RMSEA = 0,044; RMSEA 90% CI = 0,034–0,055), amelynek mind szerkezeti validitása, mind pedig belső megbízhatósága (Cronbach-α = 0,69–0,81) megfelelőnek bizonyult. Mindkét faktor szignifikáns, pozitív irányú kapcsolatot mutatott a diszfunkcionális személyiségműködés indikátoraival, legtöbb esetben a predikciókkal egyező mértékben és irányban. Következtetések: A LPFS-BF 2.0 H mind kutatási céllal, mind pedig szűrőeszközként alkalmazható, és így a pszichiáterek és klinikai szakpszichológusok eszköztárának hasznos részévé válhat.

 • American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). American Psychiatric Association

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Anderson, J. L., Sellbom, M., & Salekin, R. T. (2018). Utility of the Personality Inventory for DSM-5–Brief Form (PID-5-BF) in the measurement of maladaptive personality and psychopatho-logy. Assessment, 25(5), 596607.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bach, B., & Hutsebaut, J. (2018). Level of Personality Functioning Scale–Brief Form 2.0: Utility in capturing personality problems in psychiatric outpatients and incarcerated addicts. Journal of Personality Assessment, 100(6), 660670.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: a test of a four-category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61(2), 226244.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bender, D. S., Morey, L. C., & Skodol, A. E. (2011). Toward a model for assessing level of personality functioning in DSM–5, part I: A review of theory and methods. Journal of Personality Assess-ment, 93(4), 332346.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berghuis, H., Kamphuis, J. H., Verheul, R., Larstone, R., & Livesley, J. (2013). The General Assessment of Personality Disorder (GAPD) as an instrument for assessing the core features of personality disorders. Clinical Psychology & Psycho-therapy, 20(6), 544557.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bigras, N., & Godbout, N. (2020). Validation francophone de l’Inventaire des capacités du soi altérées au sein d’adultes de la communauté et d’un échantillon clinique. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue canadienne des sciences du com-portement, 52(4), 285.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Birkás, B., Kállai, J., Hupuczi, E., Bandi, S. A., & Láng, A. (2018). A Personality Inventory for DSM-5 Brief Form kérdőív magyar változatának validálásával szerzett tapasztalatok: a személyi-ségzavarok bejósolhatósága önkitöltős kérdőívvel. Psychiatria Hungarica, 33(3), 270281.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bowlby, J. (1969). Attachment and loss: Vol. 1. Attachment. Basic Books

 • Brown, T. A. (2015). Confirmatory factor analysis for applied research. Guilford Publications

 • Chiesa, M., Cirasola, A., Williams, R., Nassisi, V., & Fonagy, P. (2017). Categorical and dimensional approaches in the evalua-tion of the relationship between attachment and personality disorders: an empirical study. Attachment & Human Devel-opment, 19(2), 151169.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Clark, L. A., Livesley, W. J., & Morey, L. (1997). Personality disorder assessment: The challenge of construct validity. Journal of Personality Disorders, 11, 205231.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cloninger, C. R., Przybeck, T. R., Svrakic, D. M., & Wetzel, R. D. (1994). The Temperament and Character Inventory (TCI): A guide to its development and use. St Louis, Missouri: Center for Psychobiology of Personality, Washington University.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cloninger, C. R., Svrakic, D. M., & Przybeck, T. R. (1993). A psycho-biological model of temperament and character. Archives of General Psychiatry, 50, 975990.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fraley, R. C. (2014). Update on Global/General Attachment. Letöltve: 2022. 04. 05-én: http://labs.psychology.illinois.edu/~rcfraley/measures/relstructures.htm.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fraley, R. C., Heffernan, M. E., Vicary, A. M., & Brumbaugh, C. C. (2011). The experiences in close relationships—Relationship Structures Questionnaire: A method for assessing attach-ment orientations across relationships. Psychological Assess-ment, 23(3), 615625.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • George, C., Kaplan, N., & Main, M. (1985). The Adult Attachment Interview. Berkeley: Department of Psychology, University of California at Berkeley

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10th ed.) Pearson

 • Gutiérrez, F., Navinés, R., Navarro, P., García-Esteve, L., Subirá, S., Torrens, M., & Martín-Santos, R. (2008). What do all per-sonality disorders have in common? Ineffectiveness and uncooperativeness. Comprehensive Psychiatry, 49(6), 570578.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gutiérrez, F., Sangorrín, J., Martín-Santos, R., Torres, X., & Torrens, M. (2002). Measuring the core features of personality disorders in substance abusers using the Temperament and Character Inventory (TCI). Journal of Personality Disorders, 16(4), 344359.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hemmati, A., Vanderbleek, E., Mirani, A., Clark, L., & Rezaei, F. (2021). Temperaments and characters: incompatible or comple-mentary components for criterion B of the alternative model in predicting DSM-5 section II personality disorders? Current Issues in Personality Psychology, 9(1), 113.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hopwood, C. J., Malone, J. C., Ansell, E. B., Sanislow, C. A., Grilo, C. M., McGlashan, T. H., et al. (2011). Personality assessment in DSM-5: Empirical support for rating severity, style, and traits. Journal of personality disorders, 25(3), 305320.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hopwood, C. J., Good, E. W., & Morey, L. C. (2018). Validity of the DSM–5 levels of personality functioning scale–self report. Journal of Personality Assessment, 100(6), 650659.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidis-ciplinary Journal, 6(1), 155.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Huprich, S. K., Nelson, S. M., Meehan, K. B., Siefert, C. J., Haggerty, G., Sexton, J., et al. (2018). Introduction of the DSM-5 levels of Personality Functioning Questionnaire. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 9(6), 553563.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hutsebaut, J., Feenstra, D. J., & Kamphuis, J. H. (2016). Development and preliminary psychometric evaluation of a brief self-report questionnaire for the assessment of the DSM–5 level of Per-sonality Functioning Scale: The LPFS brief form (LPFS-BF). Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 7(2), 192197.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hutsebaut, J., Kamphuis, J. H., Feenstra, D. J., Weekers, L. C., & De Saeger, H. (2017). Assessing DSM–5-oriented level of per-sonality functioning: Development and psychometric evalua-tion of the Semi-Structured Interview for Personality Func-tioning DSM–5 (STiP-5.1). Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 8(1), 94101.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jantek, G., & Vargha, A. (2016). A felnőtt kötődés korszerű mérési lehetősége: A közvetlen kapcsolatok élményei—kapcsolati struktúrák (ECR-RS) kötődési kérdőív magyar adaptációja párkapcsolatban élő felnőtt személyeknél. Magyar Pszichológiai Szemle, 71(3), 447470.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JASP Team (2022). JASP (Version 0.16.3) [Computer software]

 • Krueger, R. F., Derringer, J., Markon, K. E., Watson, D., & Skodol, A. E. (2012). Initial construction of a maladaptive personality trait model and inventory for DSM–5. Psychological Medicine, 42, 18791890.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Krueger, R. F., Eaton, N. R., Clark, L. A., Watson, D., Markon, K. E., Derringer, J., et al. (2011). Deriving an empirical structure of personality pathology for DSM–5. Journal of Personality Dis-orders, 25, 170191.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Láng, A. (2012). Kötődés és pszichoterápiás kapcsolat. Animula

 • Lowry, R. (2022). VassarStats: Website for Statistical Computation. Elérve: 2022. 03. 28-án: http://vassarstats.net/rdiff.html

 • Luyten, P., Campbell, C., & Fonagy, P. (2021). Rethinking the relationship between attachment and personality disorder. Current Opinion in Psychology, 37, 109113.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Meyer, B., & Pilkonis, P. A. (2005). An Attachment Model of Personality Disorders. In: M. F. Lenzenweger & J. F. Clarkin (Eds.), Major theories of personality disorder (pp. 231281). Guilford Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Morey, L. C. (2017). Development and initial evaluation of a self-report form of the DSM–5 Level of Personality Functioning Scale. Psychological Assessment, 29(10), 13021308.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Morey, L. C., Benson, K. T., Busch, A. J., & Skodol, A. E. (2015). Personality disorders in DSM-5: Emerging research on the alternative model. Current Psychiatry Reports, 17(4), Article 24.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy, L. (2005). A felnőtt kötődés mérésének új lehetősége: a köz-vetlen kapcsolatok élményei kérdőív. Pszichológia, 3, 223245

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pad, R. A., Okut, H., Zackula, R., Macaluso, M., & Huprich, S. K. (2022). Understanding the relationship between personality pathology and attachment style in the context of the DSM‐5 Alternative Model of Personality Disorders. Personality and Mental Health, 16(3), 163179.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Roche, M. J., Jacobson, N. C., & Phillips, J. J. (2018). Expanding the validity of the Level of Personality Functioning Scale observer report and self-report versions across psychodynamic and interpersonal paradigms. Journal of Personality Assessment, 100(6), 571580.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rózsa, S., Kállai, J., Osváth, A., & Bánki, M. Cs. (2005). Temperamentum és Karakter: Cloninger pszichobiológiai modellje. A Cloninger-féle temperamentum és karakter kérdőív felhasználói kézikönyve. Medicina Könyvkiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Skodol, A. E., Clark, L. A., Bender, D. S., Krueger, R. F., Morey, L. C., Verheul, R., et al. (2011). Proposed changes in personality and personality disorder assessment and diagnosis for DSM–5. Part I: Description and rationale. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 2, 422.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smith, M., & South, S. (2020). Romantic attachment style and borderline personality pathology: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 75, Article 101781.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Svrakic, D. M., Whitehead, C., Przybeck, T. R., & Cloninger, C. R. (1993). Differential diagnosis of personality disorders by the seven-factor model of temperament and character. Archives of General Psychiatry, 50(12), 991999.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Swinscow, T. D. W. (1997). Statistics at Square One, Ninth Edition. BMJ Publishing Group. Letöltve: 2022. 11. 12-én: https://www.bmj.com/about-bmj/resources-readers/publications/statistics-square-one

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, G., Szántó, Z., Susánszky, É., & Martos, T. (2016). A Cloninger-féle Temperamentum és Karakter Kérdőív rövi-dített magyar változatának (TCI55) pszichometriai jellemzői hazai mintán. Psychiatria Hungarica, 31(4), 348358.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • The jamovi project (2021). jamovi. (Version 2.2) [Computer Software]. Letöltve: 2022. 03. 08-án: https://www.jamovi.org

 • Thylstrup, B., Simonsen, S., Nemery, C., Simonsen, E., Noll, J. F., Myatt, M. W., & Hesse, M. (2016). Assessment of personality-related levels of functioning: a pilot study of clinical assessment of the DSM-5 level of personality functioning based on a semi-structured interview. BMC Psychiatry, 16(1), Article 298.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Trull, T. J. (2005). Dimensional models of personality disorder: Coverage and cutoffs. Journal of Personality Disorders, 19(3), 262282.

 • Wagner-Skacel, J., Bengesser, S., Dalkner, N., Mörkl, S., Painold, A., Hamm, C., et al. (2020). Personality structure and attach-ment in bipolar disorder. Frontiers in Psychiatry, 11, Article 410.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Weekers, L. C., Hutsebaut, J., & Kamphuis, J. H. (2019). The Level of Personality Functioning Scale‐Brief Form 2.0: Update of a brief instrument for assessing level of personality function-ing. Personality and Mental Health, 13(1), 314.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Widiger, T. A., & Trull, T. J. (2007). Plate tectonics in the classification of personality disorder: Shifting to a dimensional model. American Psychologist, 62, 7183.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wright, A. G., Hopwood, C. J., Skodol, A. E., & Morey, L. C. (2016). Longitudinal validation of general and specific structural features of personality pathology. Journal of Abnormal Psycho-logy, 125(8), 11201134.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ziegler, M., Poropat, A., & Mell, J. (2014). Does the length of a questionnaire matter? Expected and unexpected answers from generalizability theory. Journal of Individual Differences, 35(4), 250261.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zimmermann, J., Böhnke, J. R., Eschstruth, R., Mathews, A., Wenzel, K., & Leising, D. (2015). The latent structure of personality functioning: Investigating criterion a from the alternative model for personality disorders in DSM–5. Journal of Abnormal Psychology, 124(3), 532548.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS
 • CABELLS Journalytics

 

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed
not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed
not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
15
Scimago
Journal Rank
0.165
Scimago Quartile Score

Neuropsychology and Physiological Psychology Q4

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.7
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 441/531 (17th PCTL)
Neuropsychology and Physiological Psychology 61/68 (11th PCTL)
Scopus
SNIP
0.361

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
13
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago Quartile Score Neuropsychology and Physiological Psychology (Q4)
Psychiatry and Mental Health (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 485/529 (Q4)
Neuropsychology and Physiological Psychology 62/65 (Q4)
Scopus
SNIP
0,106

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 104 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 0 116 55
Jan 2024 0 185 81
Feb 2024 0 119 51
Mar 2024 0 66 62
Apr 2024 0 259 44
May 2024 0 40 24
Jun 2024 0 0 0