Authors:
Orsolya Papp-Zipernovszky Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Pszichológiai Intézet, Szeged, Magyarország
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Orsolya Papp-Zipernovszky in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0000-0003-3288-6005
,
Petra Kovács Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Pszichológia Doktori Iskola, Pécs, Magyarország
Országos Mentőszolgálat, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Petra Kovács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0009-0005-1784-3033
, and
Ágnes Devecsery Észak-budai Szent János Centrumkórház, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Ágnes Devecsery in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0009-0005-4888-9923
Open access

ABSZTRAKT

Elméleti háttér: Az elmúlt évek lokális és kollektív traumáinak tükrében különösen fontosnak tartjuk a vulnerabilitás konstruktumának részletes, pszichológiai szempontú felmérését, a pszichés és testi megbetegedés prevenciójának és szűrésének megtervezéséhez. Cél: A Glover Vulnerability Scale (GVS) és a Psychological Vulnerability Scale (PVS) magyar nyelvű adaptációja és validitásának vizsgálata heterogén, nem-klinikai mintán. Módszerek: Az online adatgyűjtést, hozzáférhetőségi mintavételt alkalmazó keresztmetszeti kutatásban 942 fő vett részt (572 nő; átlagéletkor: 29,41 év, SD = 11,5 év). Mérőeszközök: Glover Sérülékenység Kérdőív, Sinclair és Wallston-féle Pszichológiai Sérülékenység Skála, Rosenberg-féle Önértékelés Skála, Általános Énhatékonyság Skála, Rahe-féle Rövidített Stressz és Megküzdés Kérdőív, SF-36 kérdőív, Big Five Kérdőív, Lezárási Igény Kérdőív. Eredmények: Az exploratív faktorelemzés eredményei alapján a 30 tételes, magyar nyelvű GVS 17 tétele illeszkedik 3 faktorba, úgymint Társas diszkomfort, Sérülékenységérzés és Családi bizalmatlanság, amelyek a variancia 45,62%-át magyarázzák. A konfirmatív faktoranalízis eredményei szerint a 3 faktoros modell illeszkedési mutatói kitűnőek vagy elfogadhatóak (CMIN/DF = 2,94; RMSEA = 0,064; CFI = 0,89; TLI = 0,85), csakúgy, mint az alskálák belső konzisztenciája (Cronbach-α: 0,65–0,77). A 6 tételes PVS 1 faktoros modelljének illeszkedési mutatói kitűnőek (CMIN/DF = 1,49; RMSEA = 0,03; CFI = 0,99; TLI = 0,98), a skála belső konzisztenciája (Cronbach-α = 0,76) szintén kiváló. Mindkét magyar nyelvű mérőeszköz 0,8 feletti teszt–reteszt megbízhatóságot mutat 6 hét elteltével. A konkurens validitás vizsgálatának eredményei szerint a GVS alskálái és a PVS között is gyenge, illetve közepes mértékű együttjárások mutatkoznak (0,21 < rS(940) < 0,39 között). Kifejezetten erős korrelációt a PVS és a GVS Sérülékenységérzés alskálája között kaptunk (rS(940) = 0,66). A konvergens validitás vizsgálatánál a sérülékenység kifejezettebb érzelmi és társaskorlátozottság-érzéssel, alacsonyabb vitalitással, rosszabb mentális egészséggel, nagyobb stresszre adott válasszal, alacsonyabb megküzdőképességgel, énhatékonyságérzéssel és önértékeléssel, nagyobb érzelmi instabilitással, valamint alacsonyabb barátságossággal és extraverzióval járt együtt. A divergens validitásnál a lelkiismeretesség és a nyitottság, illetve a lezárási igény kérdőív legtöbb alskálájánál teljesült az összefüggések hiányára vonatkozó elvárásunk, a döntéskészség és a bizonytalanságtűrés csökkenése ugyanakkor gyengén, de szignifikánsan korrelált a sérülékenységgel. A GVS összpontszáma (U(936) = 119814,5; p < 0,01, η2 = 0,007), és a Sérülékenységérzés alskála (U(936) = 111946; p < 0,01, η2 = 0,009) esetében, valamint a PVS-en (U(936) = 107358; p < 0,01, η2 = 0,016) a nők pontszáma magasabb. Az életkorral mindkét mérőeszköz szignifikáns, de elhanyagolható mértékű együttjárást mutat (0,11 < rS(923) < 0,17). A magasabb iskolai végzettségűek a GVS Családi bizalmatlanság (F(3) = 9,435; p = 0,024) és Sérülékenységérzés (F(3) = 21,2; p < 0,001) alskáláján, valamint az összpontszámnál (F(3) = 12,876; p = 0,005) és a PVS-nél is (F(3) = 9,255; p = 0,026) egyértelműen alacsonyabb sérülékenységet mutattak. Következtetések: A két sérülékenység skála érvényes és megbízható mérőeszköz. A sérülékenység komplex vizsgálatában együttes alkalmazásukat javasoljuk.

 • Ádám, Sz., Cserháti, Z., Balog, P., & Kopp, M. (2010). Nemi kü-lönbségek a stressz szintjében és a pszichoszociális jóllét mu-tatóiban. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 11(4), 277296.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • American Psychiatric Association (1980). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (3rd ed.). (DSM-III). Cambridge University Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Antonovsky, A. (1987). Unraveling the mystery of health: How people manage stress and stay well. Jossey-Bass

 • Beaton, D. E., Bombardier, C., Guillemin, F., & Ferraz, M. B. (2000). Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. Spine, 25, 31863191.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Beck, A. T. (1967). Depression: Clinical, experimental and theoretical aspects. New York: Harper and Row

 • Brewer, B. W. (1993). Self-identity and specific vulnerability to depressed mood. Journal of Personality, 61(3), 343364.

 • Brown, G. W., & Harris T. O. (1989). Life events and illness. The Guilford Press

 • Browne, M. W., & Cudeck, R. (1993). Alternative Ways of Assessing Model Fit. Sage Publications

 • Canter, A., Imboden, J. B., & Cluff, L. E. (1966). The frequency of physical illness as a function of prior psychological vulner-ability and contemporary stress. Psychosomatic Medicine, 28, 344350.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Carr, S., Colthurst, K., Coyle, M., & Elliott, D. (2013). Attachment dimensions as predictors of mental health and psychosocial well-being in the transition to university. European Journal of Psychology of Education, 28(2), 157172.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Carver, C. S., & Scheier, M. F. (1998). Személyiségpszichológia. Osiris Kiadó

 • Cassidy, T., & Burnside, E. (1996). Cognitive appraisal, vulnerability and coping: An integrative analysis of appraisal and coping mechanisms. Counselling Psychology Quarterly, 9, 261279.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chambers, R. (1989). Vulnerability. How the poor cope. IDS Bulletin, 20, 17.

 • Czimbalmos, Á., Nagy, Zs., Varga, Z., & Husztik, P. (1999). Páciens megelégedettségi vizsgálat. Népegészségügy, 80, 419.

 • Csabai, M., & Molnár, P. (2009). Orvosi pszichológia és klinikai egészségpszichológia. Medicina Könyvkiadó Zrt.

 • Csabai, M., & Papp-Zipernovszky, O. (2019). Psychopolitics and illness constructions in the background of the DSM-5’s Trauma-concept. In: Borgos A., Erős F., & Gyimesi J. (Eds.), Psychology and Politics: Intersections of Science and Ideology in the History of Psy-Sciences (pp. 329345). Central European University Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csanádi, A., Harsányi, Sz. G., & Szabó, É. (2009). Lezárási igény kérdőív–a Need for Closure Scale magyar nyelvű változatának tesztelése egyetemista mintán. Alkalmazott Pszichológia, 11, 5581.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deutsch, Sz., Fejes, E., Kun, Á., & Medvés, D. (2015). A jóllétet meghatározó tényezők vizsgálata egészségügyi szakdolgozók körében. Alkalmazott Pszichológia, 15(2), 4971.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DiMauro, J., Carter, S., Folk, J. B., & Kashdan, T. B. (2014). A his-torical review of trauma-related diagnoses to reconsider the heterogeneity of PTSD. Journal of Anxiety Disorders, 28(8), 774786.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Drewes, Y. M., Blom, J. W., Assendelft, W. J. J., Stijnen, T., den Elzen, W. P. J., & Gussekloo, J. (2014). Variability in vulnerability assessment of older people by individual general practitioners: A cross-sectional study. PLoS ONE, 9(11), Article e108666.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Flett, G. L., Galfi-Pechenkov, I., Molnar, D. S., Hewitt, P. L., & Goldstein, A. L. (2012). Perfectionism, mattering, and depres-sion: A mediational analysis. Personality and Individual Dif-ferences, 52, 828832.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Foa, E. B. (1995). Posttraumatic Diagnostic Scale Manual. National Computer Systems, Inc.

 • Franck, E., & De Raedt, R. (2007). Self-esteem reconsidered: Unstable self-esteem outperforms level of self-esteem as vul-nerability marker for depression. Behaviour research and therapy, 45(7), 15311541.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Füzesi Zs., Illés T., Tistyán L., & Czirják L. (2004). A felnőtt népesség egészségi állapota a Dél-dunántúli régióban. Reproflex Kiadó és Nyomda Kft.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garmezy, N. (1993). Vulnerability and resilience. In: D. C. Funder, R. D. Parke, C. Tomlinson-Keasey, & K. Widaman (Eds.), Studying lives through time: Personality and development (pp. 377398). American Psychological Association.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Glover, H., Ohlde, C., Packard, S. S. P., Goodnick, P., & Hamlin, C. L. (1994). Vulnerability scale: a preliminary report of psychometric properties. Psychological Reports, 75, 16511668.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Glover, H., Lader, W., & Walker-O’Keefe, J. (1995). Vulnerability Scale scores in female inpatients diagnosed with self-injurious behavior, dissociative identity disorder, and major depression. Psychological Reports, 77, 987993.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Haeffel, G. J., Abramson, L. Y., Brazy, P., & Shah, J. (2008). Hopelessness theory and the approach system: Cognitive vulnerability predicts decreases in goal-directed behavior. Cognitive Therapy and Research, 32, 281290.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horowitz, M., Wilner, N., & Alvarez, W. (1979). Impact of Event Scale: A Measure of subjective stress. Psychosomatic Medicine, 4l, 209218.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidis-ciplinary Journal, 6(1), 155.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ingram, R. E., & Luxton, D. D. (2005). Vulnerability-stress models. In: B. L. Hankin, & J. R. Z. Abela (Eds.), Development of psychopathology: A vulnerability-stress perspective (pp. 3246). Sage Publications, Inc.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • John, O. P., Donahue, E. M., & Kentle, R. L. (1991). The Big Five Inventory--Versions 4a and 54. University of California, Berkeley, Institute of Personality and Social Research

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Johnson, M. D., Galambos, N. L., & Krahn, H. J. (2016). Vulner-ability, scar, or reciprocal risk? Temporal ordering of self-esteem and depressive symptoms over 25 years. Longitudinal and Life Course Studies, 7(4), 304319.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kalmár, M. (2011). Az agy fejlődését veszélyeztető tényezők és a veszélyek elhárításának lehetőségei. In: Danis, I., Farkas, M., Herczog, M., & Szilvási, L. (Eds.), A génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei (pp. 206230). Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kessler, R. C., & McLeod, J. D. (1984). Sex differences in vulner-ability to undesirable life events. American Sociological Review, 49, 620631.

 • Khan, M. M. R. (1963). The concept of cumulative trauma. The Psychoanalytic Study of the Child, 18(1), 286306.

 • Kopp, M. S., Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1993). Hungarian Questionnaire in Psychometric Scales for Cross-Cultural Self-Efficacy Research. Zentrale Universitats Druckerei der FU Berlin.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kruglanski, A. W. (1989). Lay epistemics and human knowledge: cognitive and motivational bases. Plenum.

 • Lazarus, R. S. (1966). Psychological stress and coping process. McGraw-Hill

 • Lichtenberg, P., Stickney, L., & Paulson, D. (2013). Is psychological vulnerability related to the experience of fraud in older adults? Clinical Gerontologist, 36, 132146.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Meehl, P. E. (1962). Schizotaxia, schizotypy, schizophrenia. American Psychologist, 17(12), 827838.

 • Mirnics, Zs. (2006). A személyiség építőkövei. Típus-, vonás- és biológiai elméletek. Bölcsész Konzorcium

 • Nogueira, M. J., Barros, L., & Sequeira, C. (2017). Psychometric properties of the psychological Vulnerability Scale in higher education students. Journal of the American Psychiatric Nurses Association, 23(3), 215222.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oláh, A. (2005). Megküzdés és pszichológiai immunkompetencia: Konstruktumok és mérőeszközök. In: Oláh, A. (Szerk.), Érzelmek, megküzdés és optimális élmény: Belső világunk megismerésének módszerei (pp. 52111.). Trefort Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Papp-Zipernovszky, O., Kékesi. M., & Jámbori, Sz. (2017). A Multi-dimenzionális Észlelt Társas Támogatás Kérdőív magyar nyel-vű validálása. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 18(3), 230262.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rahe, R. H., & Tolles, R. L. (2002). The Brief Stress and Coping Inventory: a useful stress management instrument. Interna-tional Journal of Stress Management, 9(2), 6170.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Perczel-Forintos, D., Kiss, Zs., & Ajtay, Gy. (Szerk.) (2005). Kérdőívek, becslőskálák a klinikai pszichológiában. Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pócza-Véger P., Csabai M., & Barzó P,. (2016). Psychosocial representations of the illness before lumbar spine surgery and their effects on recovery. Global Spine Journal, 6(S1), s-0036-1582688-s-0036-1582688.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Riskind, J. H., & Black, D. (2005). “Cognitive Vulnerability”. In: A. Freeman, S. H. Felgoise, et al. (Eds.), Encyclopedia of Cognitive Behavior Therapy (pp. 122126). Springer.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton University Press.

 • Rosenfeld, H. (1964). On the psychopathology of narcissism: a clinical approach. International Journal of Psychoanalysis, 45, 332337.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rózsa, S., , N., Csoboth, Cs., Purebl, Gy., Beöthy-Molnár, A., Szebik, I., et. al. (2005). Stressz és megküzdés: a Rahe-féle Rövidített Stressz és Megküzdés Kérdőívvel szerzett hazai eredmények ismertetése. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 6(4), 275294.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rózsa, S. (2010). A Big Five Inventory magyar adaptációja. Kézirat. Eötvös Loránd Tudományegyetem

 • Rózsa, S., , N., Krekó, K., Unoka, Z., Ottmár, E., Fecskó, E., et al. (2008). A hétköznapi stresszkeltő életesemények koncep-ciója és mérése: A Hétköznapi Életesemények Kérdőív hazai adaptációjának bemutatása. Alkalmazott Pszichológia, 10(1–2), 131158.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rózsa, S., & V. Komlósi, A. (2014). A Rosenberg Önbecsülés Skála pszichometriai jellemzői: a pozitívan és negatívan megfogal-mazott tételek működésének sajátosságai. Pszichológia, 34, 149174.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sallay, V., Martos, T., Földvári, M., Szabó, T., & Ittzés, A. (2014). A Rosenberg Önértékelés Skála (RSES-H): alternatív fordítás, strukturális invariancia és validitás. Mentálhigiéné és Pszicho-szomatika, 15(3), 259275.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Satici, S., Kayis, A., & Akin, A. (2013). Predictive role of authenticity on psychological vulnerability in turkish university students. Psychological Reports: Mental & Physical Health, 112, 519528.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schill, T., & Sharp, M. (1995). Self-defeating personality and depression: a closer look. Psychological Reports, 76(3 Pt 2), 11671170.

 • Selbie, H., Smith, B., Elliott, A., Teunisse, S., Chambers, W. A., & Hannaford, P. C. (2004). A validation of the psychological vulnerability scale and its use in chronic pain. The Pain Clinic, 16, 153162.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sinclair, V. G., & Wallston, K. A. (1999). The development and validation of the Psychological Vulnerability Scale. Cognitive Therapy and Research, 23(2), 119129.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stauder, A., & Konkoly, T. B. (2006). Az Észlelt Stressz Kérdőív (PSS) magyar verziójának jellemzői. Mentálhigiéné és Pszicho-szomatika, 7(3), 203216.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tabachnik, B. G., & Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics. Fifth Edition. Pearson.

 • Tedeschi, R., & Calhoun, L. W. (2004). Poszttraumás növekedés: elméleti alapok és empirikus bizonyítékok. In: Kulcsár Zs. (Ed.), Teher alatt… Pozitív traumafeldolgozás és poszttraumás személyiségfejlődés (pp. 3768). Trefort Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Urbán, R., Szigeti, R., Kökönyei, Gy., & Demetrovics, Zs. (2014). Global self-esteem and method effects: Competing factor structures, longitudinal invariance, and response styles in adolescents. Behavior Research Methods, 46, 488498.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Uysal, R. (2015). Social competence and psychological vulnerab-ility: The mediating role of flourishing. Psychological Reports, 117, 554565.

 • Ware, J. E., & Sherbourne, C. D. (1992). The MOS 36-Item Health Survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection. Medical Care, 30, 473483.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Weismann, A. N., & Beck, A. T. (1978). The Dysfunctional Attitude Scale. Manuscript. University of Pennsylvania. Letöltve: 2022.07. 15-én: https://canvas.unl.edu/courses/72763/files/8303733?wrap=1

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Werner, E. E., & Smith, R. (2001) Journeys from childhood to midlife: Risk, resilience and recovery. Cornell University Press

 • Whitcomb-Smith, S., Sigmon, S. T., Martinson, A., Young, M., Craner, J., & Boulard, N. (2014). The temporal development of mood, cognitive, and vegetative symptoms in recurrent SAD episodes: A test of the dual vulnerability hypothesis. Cognitive Therapy and Research, 38, 4354.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS
 • CABELLS Journalytics

 

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed
not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed
not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
15
Scimago
Journal Rank
0.165
Scimago Quartile Score

Neuropsychology and Physiological Psychology Q4

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.7
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 441/531 (17th PCTL)
Neuropsychology and Physiological Psychology 61/68 (11th PCTL)
Scopus
SNIP
0.361

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
13
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago Quartile Score Neuropsychology and Physiological Psychology (Q4)
Psychiatry and Mental Health (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 485/529 (Q4)
Neuropsychology and Physiological Psychology 62/65 (Q4)
Scopus
SNIP
0,106

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 104 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 0 152 46
Jan 2024 0 92 34
Feb 2024 0 229 25
Mar 2024 0 181 66
Apr 2024 0 81 69
May 2024 0 40 55
Jun 2024 0 0 0