Authors:
Natasa Nagy ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Budapest, Magyarország
ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Doktori Iskola, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Natasa Nagy in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0009-0005-8899-5333
,
Csilla Magyar ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Csilla Magyar in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Zsolt Horváth ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Zsolt Horváth in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0000-0001-9088-8186
Open access

ABSZTRAKT

Elméleti háttér: Az italozásra vonatkozó visszautasítási énhatékonyság az egyén saját magára vonatkozó vélekedése azzal kapcsolatban, hogy bizonyos helyzetekben mennyire lesz képes ellenállni az alkoholfogyasztásnak. A konstruktum egyik leggyakrabban használt mérőeszköze az Italozásra vonatkozó Visszautasítási Énhatékonyság Kérdőív Módosított változata (Drinking Refusal Self-Efficacy Questionnaire – Revised, DRSEQ-R). Cél: A tanulmány célja volt (1) a DRSEQ-R elméleti faktorstruktúrájának tesztelése magyar mintán, (2) az italozásra vonatkozó visszautasítási énhatékonyság együttjárásának a vizsgálata az alkohollal kapcsolatos elvárásokkal és a káros alkoholhasználattal, valamint (3) az italozásra vonatkozó visszautasítási énhatékonyság közvetítő hatásának a vizsgálata az alkoholelvárások és a káros alkoholfogyasztás között. Módszerek: A keresztmetszeti kutatás során a résztvevőknek egy önbeszámolón alapuló, online kérdőívcsomagot kellett kitölteniük. A kényelmi mintavétel révén nyert végső mintát 579, az elmúlt év folyamán alkoholt fogyasztó felnőtt személy alkotta (a férfiak aránya 50,6% [n = 293], átlagéletkor: 25 év [SD = 7,99 év, terjedelem: 18–69 év]). Mérőeszközök: Italozásra vonatkozó Visszautasítási Énhatékonyság Kérdőív Módosított változata, Alkoholkövetkezmények Elvárása Kérdőív, Alkoholhasználat Zavarainak Szűrőtesztje. Eredmények: A megerősítő faktorelemzés eredményei szerint kiváló illeszkedés volt látható a DRSEQ-R kérdőív háromfaktoros modellje (szociális nyomás, érzelmi megkönnyebbülés, italozásra való lehetőség faktorok), illetve az azzal statisztikailag ekvivalens alternatív, másodrendű faktort is tartalmazó modell esetében is (χ2 = 138,539, df = 149, p = 0,720; RMSEA = 0,00; CFI = 1,00; TLI = 1,00). A DRSEQ-R teljes skálája és alskálái egyaránt szignifikáns, negatív irányú és gyenge–közepes együttjárást mutattak a káros alkoholhasználattal (rS = –0,231 – –0,440; p < 0,001), illetve a pozitív és negatív alkoholelvárásokkal (rS = –0,303 – –0,474; p < 0,001). A mediációs elemzés eredményeképpen kimutatható volt az italozásra vonatkozó visszautasítási énhatékonyság közvetítő hatása a pozitív alkoholelvárások és a káros alkoholfogyasztás között (indirekt hatásméret: b [95% CI] = 0,051 [0,033–0,071]). Következtetések: A DRSEQ-R magyar változata megbízható és érvényes mérőeszköznek bizonyult, így javasolt lehet a kérdőív felhasználása a hazai klinikai és kutatási gyakorlatban. Az italozásra vonatkozó visszautasítási énhatékonyságnak fontos szerepe lehet – az alkoholelvárások mellett – az alkoholfogyasztás és az abból eredő problémák magyarázatában.

 • AlMarri, T. S., Oei, T. P., & AbRahman, R. M. (2009). Validation of the drinking refusal self-efficacy questionnaire in Arab and Asian samples. Addictive Behaviors, 34, 776778.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191215.

 • Beaton, D. E., Bombardier, C., Guillemin F., & Ferraz, M. B. (2000). Guidelines for the Process Of Cross-Cultural Adaptation of Self-Report Mesures. Spine, 25(24), 31863191.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bot, S. M., Engels, R. C. M. E., & Knibbe, R. A. (2005). The effects of alcohol expectancies on drinking behaviour in peer groups: observations in a naturalistic setting. Addiction, 100(9), 12701279.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gerevich, J., Bácskai, E., & Rózsa, S. (2006). A kockázatos alkohol-fogyasztás prevalenciája. Psychiatria Hungarica, 21(1), 4556.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gilles, D. M., Turk, C. L., & Fresco, D. M. (2006). Social anxiety, alcohol expectancies, and self-efficacy as predictors of heavy drinking in college students. Addictive Behaviors, 31, 388398.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gullo, M. J., Dawe, S., Kambouropoulos, N., Staiger, P. K., & Jackson, C. J. (2010). Alcohol expectancies and drinking refusal self-efficacy mediate the association of impulsivity with alcohol misuse. Alcoholism Clinical and Experimental Research, 34(8), 13861399.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hasking, P., & Oei, T. P. S. (2002). The differential role of alcohol expectancies, drinking refusal self-efficacy and coping re-sources in predicting alcohol consumption in community and clinical samples. Addiction Research and Theory, 10(5), 465494.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hasking, P., Boyes, M., & Mullan, B. (2015). Reward and cognition: Integrating reinforcement sensitivity theory and social cog-nitive theory to predict drinking behavior. Substance Use and Misuse, 50(10), 13161324.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hayes, A. F. (2013). Introduction to mediation, moderation and conditional process analysis: A regression-based approach. Guilford Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidis-ciplinary Journal, 6(1), 155.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • IBM Corp. (2017). IBM SPSS Statistics for Windows, Version 25.0. IBM Corp.

 • JASP Team (2022). JASP (Version 0.16.3)

 • Monk, R. L., & Heim, D. (2013). A critical systematic review of alcohol-related outcome expectancies. Substance Use and Misuse, 48, 539557.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oei, T. P. S. & Morawska, A. (2004). A cognitive model of binge drinking: The influence of alcohol expectancies and drinking refusal self-efficacy. Addictive Behaviors, 29, 159179.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oei, T. P. S., Hasking, P. A., & Young, R. McD. (2005). Drinking refusal self-efficacy questionnaire-revised (DRSEQ-R): a new factor structure with confirmatory factor analysis. Drug and Alcohol Dependence, 78, 297307.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oei, T. P. S., & Jardim, C. L. (2007). Alcohol expectancies, drinking refusal self-efficacy and drinking behaviour in Asian and Australian students. Drug and Alcohol Dependence, 87, 281287.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Leigh, B. C., & Stacy, A. W. (1993). Alcohol outcome expectancies: Scale construction and predictive utility in higher order con-firmatory models. Psychological Assessment, 5(2), 216229.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Leigh, B. C., & Stacy, A. W. (2004). Alcohol expectancies and drinking in different age groups. Addiction 99, 215227.

 • Patrick, M. E., Wray-Lake, L., Finlay, A. K., & Maggs, J. L. (2009). The long arm of expectancies: Adolescent alcohol expectancies predict adult alcohol use. Alcohol and Alcoholism, 45(1), 1724.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Patton, K. A., Connor, J. P., Rundle-Thiele, S., Dietrich, T., Young, R. McD., & Gullo, M. J. (2018). Validation of the Adolescent Drinking Expectancy Questionnaire and development of a short form. Drug and Alcohol Review, 37(3), 396405.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pinquart, M. & Borgolte, K. (2022). Change in alcohol outcome expectancies from childhood to emerging adulthood: A meta-analysis of longitudinal studies. Drug and Alcohol Review, 41, 12161225.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rehm, J., Gmel Sr, G. E., Gmel, G., Hasan, O. S. M., Imtiaz, S., Popova, S., et al. (2017). The relationship between different dimensions of alcohol use and the burden of disease–an update. Addiction, 112(6), 9681001.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Saunders, J. B., Aasland, O. G., Babor, T. F., de la Fuente, J. R., & Grant, M. (1993). Development of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): WHO Collaborative Project on Early Detection of Persons with Harmful Alcohol Consump-tion–II. Addiction, 88, 791804.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Scully, K. A., Mohn, R. S., & Madson, M. B. (2018). Psychometric evaluation of the drinking refusal self-efficacy scale–revised with college students in the United States. Addictive Behaviors, 85, 100-106.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tak, Y. R., An, J. Y., & Woo, H. Y. (2008). The reliability and validity of a drinking refusal self-efficacy questionnaire-revised (DRSEQ-R) in Korean college students. Journal of Korean Academy of Nursing, 38, 344352.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Urbán, R., Czeglédi, E., Kovács, K., & Kelemen, A. (2008). A szen-zoros élménykeresés összefüggése az alkoholfogyasztással és az alkohollal kapcsolatos elvárásokkal középiskolások köré-ben. Magyar Pszichológiai Szemle, 63(3), 499518.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Witkievitz, K., Donovan, D. M., & Hartzler, B. (2012). Drink re-fusal training as part of combined behavioral intervention: Effectiveness and mechanisms of change. Journal of Consult-ing and Clinical Psychology, 80(3), 440449.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • World Health Organization (WHO) (2018). Global status report on alcohol and health. Letöltve: 2021. 10. 27-én: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274603/9789241565639-eng.pdf?ua=1

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Young, R. McD., Oei, T. P., & Crook, G. M. (1991). Development of a drinking self-efficacy questionnaire. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 13, 115.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Young, R. McD., Connor, J. P., Ricciardelli, L. A., & Saunders, J. B. (2005). The role of alcohol expectancy and drinking refusal self-efficacy beliefs in university student drinking. Alcohol and Alcoholism, 41(1), 7075.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Young, R. McD, Hasking, P. A., Oei, T. P., & Loveday, W. (2007). Validation of the drinking refusal self-efficacy questionnaire–Revised in an adolescent sample (DRSEQ-RA). Addictive Behaviors, 32, 862868.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS
 • CABELLS Journalytics

 

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed
not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed
not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
15
Scimago
Journal Rank
0.165
Scimago Quartile Score

Neuropsychology and Physiological Psychology Q4

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.7
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 441/531 (17th PCTL)
Neuropsychology and Physiological Psychology 61/68 (11th PCTL)
Scopus
SNIP
0.361

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
13
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago Quartile Score Neuropsychology and Physiological Psychology (Q4)
Psychiatry and Mental Health (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 485/529 (Q4)
Neuropsychology and Physiological Psychology 62/65 (Q4)
Scopus
SNIP
0,106

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 104 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 0 97 24
Jan 2024 0 113 22
Feb 2024 0 132 14
Mar 2024 0 33 22
Apr 2024 0 203 38
May 2024 0 50 20
Jun 2024 0 0 0