View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet 1089 Budapest Nagyvárad tér 4.
 • 2 KSH Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Tanulmányunkban a magyar lakosság életminőségét és a legnagyobb népegészségügyi jelentőségű megbetegedések lefolyását, kialakulásuk bio-pszicho-szociális okait vizsgáló követéses egészségfelmérés (Hungarostudy Egészség Panel) általános módszertanát mutatjuk be. Ismertetjük az egészségpanel népegészségügyi fontosságát, áttekintést adunk az egészségi állapottal kapcsolatos nemzetközi és hazai panelvizsgálatokról, bemutatjuk a kutatás vizsgálati elrendezését, a felmérés előkészítését és lebonyolítását, a súlyozási eljárás menetét, a kérdőívfejlesztés folyamatát és az újonnan alkalmazott tesztbattériát. Összesítve a követéses vizsgálat eredményét: a panelminta 91,5 százalékát (7321 fő) a felmérés és a pótfelmérés során megtaláltuk, közülük 4524-en vettek részt az újabb vizsgálatban. A panel két hulláma közt a becsült halálozási arány 4,3 százalék, a visszautasítási arány 23,7 százalék volt, valamivel magasabb, mint a Hungarostudy 2002-es felmérés idején. A súlyozási eljárással biztosítottuk a minta korra, nemre, régiókra vonatkozó reprezentativitását. A felmérés adataira épülő kutatási eredmények kiterjeszthetők a felnőtt magyar népességre, lehetőséget nyújtanak a betegségek prognózisának vizsgálatára, valamint az egészségi állapot és a társadalmi, gazdasági és pszicho-szociális háttértényezők közötti ok-okozati összefüggések feltárására.

 • Bartholomew, K., Horowitz, L. M. (1991): Attachment styles among young adults: a test of a four-category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61: 226–244.

 • BHPS (British Household Panel Study): http://www.iser.essex.ac.uk/ulsc/bhps/

 • Bijleveld, C. C. J., van der Kamp, L., Mooijaart, A., van der Kloot, W., van der Leeden, R., van der Burg, E. (1998): Longitudinal data analysis: designs, models and methods. Sage Publications, London.

 • Cloninger, C. R. (1994): Temperament and personality. Current Opinion in Neurobiology, 4: 266–273.

 • Eisler, R. M., Skidmore J. R. (1987): Masculine Gender Role Stress (MGRS): scale development and component factors in the appraisal of stressful situations. Behavior Modification, 11: 123-136.

 • GSOEP (German Socio-Economic Panel): http://www.diw.de/english/sop/uebersicht/index.html

 • Hofstede, G. (1998) Attitudes, values and organizational culture: disentangling the concepts, Organization Studies, 19: 477–492.

 • Hofstede, G. (2001): Cultures consequences. Sage Publications, London.

 • HRS (Health and Retirement Study): http://hrsonline.isr.umich.edu/index.html

 • Hubbard R. W., McIntosh, J. L. (1992): Integrating suicidology into abnormal psychology classes: the revised facts on Suicide Quiz. Teaching of Psychology,19 (3): 163–166.

 • Jeges S., Tahin T., Csanaky A. (1996): Az egészségi állapot változása pécsi követéses vizsgálat alapján. Egészségügyi Gazdasági Szemle, 34 (5): 389–404.

 • Jeges S., Tahin T., Tóth Á. (1997): Az egészségi állapot változása 1989–1996 között Baranya megyei falvakban és Pécsett követéses egészségszociológiai vizsgálat alapján. Egészségügyi Gazdasági Szemle, 35, 207–217.

 • Kapitány Zs., Keszthelyiné Rédei M., Molnár Gy. (1999): A „rejtőzködő” panel. Statisztikai Szemle, 77 (10-11): 833–843.

 • Kasser, T, Ryan, R. M. (1993): A dark side of the American dream: correlates of financial success as a central life aspiration. Journal of Personality and Social Psychology, 65: 410–422.

 • Kasser T, Ryan R. M. (1996): Further examining the American dream: differential correlates of intrinsic and extrinsic goals. Personality and Social Psychology Bulletin, 22: 280–287.

 • Kopp, M. S, Skrabski, Á., Kawachi, I., Adler, N. E (2005): Low socioeconomic status of the opposite gender is a risk factor for middle aged mortality. Journal of Epidemiology & Community Health, 59: 675–678.

 • Kopp M., Kovács M. E. (szerk.) (2006): A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Semmelweis Kiadó, Budapest.

 • Kovács M. E., Mészáros E. (2006): Életminőség és betegségteher a magyar lakosságot érintő leggyakoribb betegségekben a Hungarostudy 2002 adatai alapján. In Kopp M., Kovács M. E. (szerk.): A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Semmelweis Kiadó, Budapest, 412-419.

 • Kroenke, K, Spitzer, R. L., Williams, J. B. (2002): The PHQ-15: Validity of a new measure for evaluating the severity of somatic symptoms. Psychosomatic Medicine, 64: 258–266.

 • Lazarsfeld, P. F., Fiske, M. (1938): The panel as a new tool for measuring opinion. Public Opinion Quarterly, 2: 596-612.

 • Lazarsfeld, P. F. (1940): Panel studies. Public Opinion Quarterly, 4: 122–128.

 • Manitoba Follow-up Study: http://www.mfus.ca/

 • Martos T., Szabó G., Rózsa S. (2006): Az Aspirációs Index rövidített változatának pszichometriai jellemzői hazai mintán. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7 (3): 171–191.

 • NIA (National Institute on Aging): http://www.nia.nih.gov/ResearchInformation/ScientificResources/LongitudinalStudiesAllCurrent.htm

 • NLS (National Longitudinal Surveys): http://www.nlsinfo.org/web-investigator/

 • PSID (Panel Survey of Income Dynamics): http://psidonline.isr.umich.edu/

 • Réthelyi J, Kopp M. (2002): A védőnői hálózat részvétele egy országos egészségfelmérésben: a hatékony prevenciós munka egyik jövőbeli formája? Praxis, 11 (7): 66.

 • Rózsa S., Réthelyi J., Stauder A., Susánszky É., Mészáros E., Skrabski Á., Kopp M. (2003): A HUNGAROSTUDY 2002 országos reprezentatív felmérés általános módszertana és a felhasznált tesztbattéria pszichometriai jellemzői. Psychiatria Hungarica, 18 (2): 83–94.

 • Rózsa, S., Kő, N., Somogyi, E., Faludi, G., Dezső, L., Degrell, I., Kállai, J., Osváth, A., Trixler, M., Bánki, M. Cs. (2004): A személyiségzavarok mérésének dimenzionális modellje: a Temperamentum és Karakter Kérdőív klinikai alkalmazása. Psychiatria Hungarica, 19 (1): 25–44.

 • Salavecz Gy., Neculai K., Rózsa S., Kopp M. (2006): Az Erőfeszítés-Jutalom Egyensúlytalanság Kérdőív magyar változatának megbízhatósága és érvényessége. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7 (3): 231-246.

 • Siegrist, J. (1996): Adverse health effects of high-effort/low-reward conditions. Journal of Occupational Health Psychology, 1: 27–41.

 • Siegrist, J., (2002): Adverse health effects of effort-reward imbalance: applying the model to Eastern Europe. In Weidner, G., Kopp M., Kristenson, M. (eds.): Heart disease: environment, stress and gender. NATO Science Series, IOS Press, vol. 327: 26-38.

 • Skrabski, Á, Kopp, M. S, Rózsa, S., Réthelyi, J., Rahe, R. H (2005): Life meaning: an important correlate of health in the Hungarian population. International Journal of Behavioral Medicine, 12 (2): 78–85.

 • Terman, L.M. & Oden, M.H. (1959): The gifted group at mid-life: thirty-five years’ follow-up of the superior child . Stanford University Press, Stanford CA.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2020 7 0 0
Oct 2020 4 1 2
Nov 2020 5 1 0
Dec 2020 5 0 0
Jan 2021 4 0 0
Feb 2021 7 0 0
Mar 2021 0 0 0