Author:
Eszter Sipos Tokaj-Hegyalja Egyetem, Sárospatak, Hungary

Search for other papers by Eszter Sipos in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0009-0005-0988-8979
Open access

Abstract

The treatise De vino Tokaiensi (On Tokaj Wine) written by Sámuel Domby of Gálfalva (1729–1807), is a valuable source on Hungarian history of culture and science which has become widely accessible thanks to its facsimile edition. This medical doctoral dissertation published in 1758 in Utrecht presents a study of the medicinal effects of Tokaj wine, mirroring the norms of philosophical-scientific literature in eighteenth century Hungary. It is unequivocally an exceptional document of the intellectual heritage of the educated classes in the early modern age regarding growth habitat, viticulture and winemaking, with specific reference to Tokaj-Hegyalja, a wine region and cultural landscape of historic importance in Northeast Hungary. The present paper aims at identifying the perceptions detailed in the candidate's argument in pedological terms.

Abstract

The treatise De vino Tokaiensi (On Tokaj Wine) written by Sámuel Domby of Gálfalva (1729–1807), is a valuable source on Hungarian history of culture and science which has become widely accessible thanks to its facsimile edition. This medical doctoral dissertation published in 1758 in Utrecht presents a study of the medicinal effects of Tokaj wine, mirroring the norms of philosophical-scientific literature in eighteenth century Hungary. It is unequivocally an exceptional document of the intellectual heritage of the educated classes in the early modern age regarding growth habitat, viticulture and winemaking, with specific reference to Tokaj-Hegyalja, a wine region and cultural landscape of historic importance in Northeast Hungary. The present paper aims at identifying the perceptions detailed in the candidate's argument in pedological terms.

Did pedology exist in the eighteenth century?

As a matter of fact, pedology1 is a relatively young discipline that had separated from agrogeology,2 a branch of applied geology, by the end of the nineteenth century. Still, the aspects distinguishing soil science from earth science are already discernible in the geological research conducted by József Szabó (1822–1894) half a century earlier.3 By then the concept of soil had entered the scientific realm, and the language inevitably had to provide a tool for organizing related experiences. At the onset of the Hungarian language reform4 (1787) Dávid Barczafalvi Szabó (1752–1828) “invented” the word talaj5 to mean floor, using the archaic spelling “talpaly”6 (bottom of the sole7), where the “whimsical contraction”8 of talp-alj (sole-bottom) can easily be recognised: “le függeszté könnyübe láppadtt szemeit a’ talalyra.”9 (she is lowering her tearful eyes to the floor.)

As early as 1861 József Szabó described the fertile layers of the earth's crust in Békés and Csanád counties as “talajnemek” (soil genera).10

It would be unreasonable to expect a systematic approach in distinguishing soil from earth – or rather bedrock – in Domby's scientific work, as pedology did not become a distinct science until 150 years after he defended his dissertation. Likewise, it took decades before the word talaj (soil) was coined in the Hungarian language and its scope of definition broadened. Had he written his thesis in Hungarian, Domby would obviously not have been able to use the expression talaj, as it did not exist at the time.

In the work written in 1791 by agronomist and agricultural writer János Nagyváthy (1755–1819) and titled A szorgalmatos mezei-gazda (The diligent farmer),11 it reads as follows: “A’ hideg agyagot mindazáltal nem szereti úgy, mint a’ meleg, ritka, és homokos, sőt köves földet,”12 (Nevertheless, it does not like cold clay as much as warm, porous and sandy, even stony earth,) where, in current terms, he discusses a plant's soil requirement. Elsewhere, he argues for soil improvement: “a’ mivelés által földje napról napra meg-javúlt”13 (through cultivation his earth improved day by day).

In a translation of the work of abbot and scientist Lajos Mitterpacher (1734–1814)14 published in 1815, Calvinist pastor, János Pósfai (1778–18??), says:

Mikor a’ föld természetéről szóllok, nem tsak a’ föld szinén lévő legfelsőbb területet akarom érteni, mellynek, hogy a' plántákra nézve legnagyobb béhatása van, akárki is általlátja, hanem az ez alatt fekvő akár földeknek, akár köveknek területeit is, vagy vizenyős helyeket, (viz fészkeket), mellyek hogy a’ plántákban valami változást okozhatnak, alig tagadhatjuk.”15

(When I talk about the nature of the earth, I mean not only the uppermost layer on the surface that has the most noticeable effect on plants, but also the layers of earths, rocks or damp areas (water filled cavities) underneath that can cause undeniable changes in plant growth.)

In his 1846 thesis on fixing sand, Adolf Érkövy Ploetz (1818–1883) uses the word talaj twice, inconsistently, but like many others of his time, he favours the word föld [earth],

a’ sovány homokos földben olly növények termesztessenek, mik egy részt táplálékukat a’ légkörből veszik, más részt mélyen, 45 sőt több lábnyira is leható gyökereikkel a’ különben haszonnélkül ott veszteglő tápszereket a’ föld felső rétegébe hozván, — ezt termékenyíteni képesek.”16

(In poor sandy earth plants should be grown that absorb nutrients from the air or are capable of growing deep roots making their ways to 4–5 feet or further to bring nutrients to the surface otherwise wasted purposelessly in deeper layers to act as fertiliser.)

Further he writes:

A fekete ürömnek szintén az a sajátsága, hogy gyökerei mélyen járnak, ’s a’ talaj mélyén található növénytápszert összebengészvén, a’ felső rétegbe hozza,embernyi magosságra megnő, ’s a’ birka megeszi.”17

(Having deep-seeking roots is a characteristic of mugwort as well, and browsing for nutrients in the depths of the soil it brings them to the surface layer – it grows as tall as a person and is eaten up by sheep.)

In 1856 agronomist, winemaker, and author both on matters of wine and on economics, Antal Gyürky (1817–1890) already used the word talaj as if customary but in the sense of ‘deeper layer’ and ‘bedrock’ as shown in the following quote,

A’ mi a’ szőlő’ földét illeti, e’ tekintetben egyik főtényező a’ talaj, másik a’ felréteg. A’ talajra nézve legjobb vulkános, kövecses, murvás, márgás ’s meszes réteg, kivált ha az agyagos s csak kevéssé is termő földdel van vegyítve,”18

(As for the earth in the vineyard, one of the main factors is the bedrock and the other is the upper layer. Concerning the bedrock, volcanic, stony, gravely, marley and calcareous are the best, in particular if it is clayey and is mixed with at least some fertile earth,)

later, writing in Borászati lapok19 (Oenological Papers) in 1858, he used the terms föld and talaj interchangeably without any distinct pattern:

Azért, ha a legismertebb szölöhegyeket futólagosan átnézzük, találni fogunk az úgynevezett Heremitageban magla-féle (gránit) talajra, Anjouban, Malagában és Grenadeban agyagos palaköföldre, Xeresben kovárczos fövényre, Médocban kovára és Cote-d'Orban meszes és márgás földre, Champagneben krétás földre, Tokajban elmállott bazáltra és Siciliában és a Vesuv körül vulcannemü talajra.”20

(Thus, taking a cursory glance at renowned vine hills, we find various types of bedrock such as granite in the so-called Hermitage, clayey slate bedrock in Anjou, Malaga and Grenada, quartzy sand in Xeres, flint in Medoc and limy and marley bedrock in Cote-d’Or, chalky bedrock in Champagne, weathered basalt in Tokaj and volcanic bedrock in Sicily and around the Vesuvius.)

The explanation of soil formation is an undeniable proof of scientific research distinguishing between bedrock and fertile soil as a result of weathering. In his book Nagyváthy quoted Count Carlo Antonio Pilati21 (1733–1802) who wrote as follows:

Piláti Károly Uram Európának külömb-külömb Tartományiban való Utazásában azt írja, hogy a’ legszebb Szőlő-hegyeket, abban a’ földben lehet Siciliában látni, a’ melly a’ Tüzet-okádó Etnából ki-folyt, és a’ mellyet a’ Természet-visgálók Lávának neveznek. Ez a’ Láva igen sok Esztendők múlva, lyukatsos üregjeibe az esső ’s Levegő által, a’ hegyből ki-szórott hamut bé-szedvén, el-készül arra, hogy mor’sás és felette Termékeny legyék.”22

(Mr Carlo Pilati writes in his Travels in Different Countries of Europe that the most beautiful vine hills can be found in the kind of earth of Sicily that had flowed from fire-spitting Mount Etna and which is called lava by natural scientists. Over time rain and air seep into the holes of this lava, collecting the ash scattered from the mountain, and the earth becomes crumbly and highly fertile.)

Domby's work was only twenty years ahead of Pilati's book, and it is reasonable to assume that he also differentiated the “crumbly” and “fertile” layers from the bedrock, and when he presented the best earths of Tokaj-Hegyalja,23 he was actually referring to the soil.

What soils did Domby write about?24

The later chief medical officer of Borsod county, Sámuel Domby visited German universities, where the Hungarian Calvinist student on peregrination enrolled at the faculties of theology and medicine.25 On accomplishing his studies in Utrecht, the candidate defended his dissertation on the medicinal use of Tokaj wine. In five chapters Domby argued the natural causes of the quality and beneficial health effects of Tokaj wines, attempting to synthesize reason and observation in the scope of scientific disciplines including ampelology, oenology, chemistry, geography, pedology, meteorology and various fields of medicine as recognised today. In the second chapter he provided noteworthy details of the epipedons:26

“Species multas terrae Tokaiensis utpote: albam rufam nigram rubricam gelatinosam sabulosam saxeam qui singulatim enumeratas legere cupit…”27

(Whoever wants to read about the many types of earth in Tokaj, these are: white, rufous, black, red, gelatinous, sandy, stony enumerated one by one …)

Among physical properties he listed the colours and characteristic particle sizes, in modern terminology the texture, of the soils. Pedology identifies the colours of the formations based on the Munsell scale.28 In accordance with this scale, the identified colours of dry and wet29 samples from soil profiles in Mád,30 Tarcal and Tolcsva31 are as follows (Fig. 1): 32

Fig. 1.
Fig. 1.

Colours of soils in Tokaj-Hegyalja (Mád, Tarcal and Tolcsva) with codes of the Munsell-scale32

Citation: Hungarian Studies 37, S; 10.1556/044.2023.00234

“Terra rufa” (rufous earth) in Domby’s definition cannot be identified with a single colour code as it is not a registered term for one colour but denotes various colours. In the dictionary by Albert Szenci Molnár (1574–1634) published in Heidelberg, we find the translation “Vörhönyő, Sárgavörös”33 (reddish, yellowish-red), while in the work of Ferenc Pápai Páriz (1649–1716) “Verhenyő, Sárga veres, mint a’ róka”34 (reddish, yellowish red, like a fox) matches the colours in the Munsell palette35 identifying the Hegyalja samples, which indicate certain values36 and chromas37 of the intermediate hue between yellow and red. However, such quantified records have only been available since the first half of the twentieth century.38

“Terra rubrica” (red earth) seems to be more easily identifiable at first glance. Szenci Molnár's translation is “Vörös creta, vörös tenta, vörös föld, agyag”39 (red chalk, red ink, red earth, clay), while Pápai Páriz writes “Veres kréta, Veres ténta, Veres föld”40 (red chalk, red ink, red earth). Red ink was used for highlighting in ancient manuscripts, and in the Byzantine Empire only the emperor was entitled to use it. In Hungary it first appeared during the reign of King Béla IV. (1235–1270).41 It was made from both minium42 and cinnabar43 which are intermediate hues44 between yellow and red (Fig. 2).45

Fig. 2.
Fig. 2.

Minium (left) and cinnabar (right) in the Munsell-scale

Citation: Hungarian Studies 37, S; 10.1556/044.2023.00234

Besides brown forest soil46 many vineyards in the Tokaj-Hegyalja region are characterised by red erubase47 soil, commonly known as vörös nyirok48 (red damp clay49) in Hungarian. The dominance of red hue and chroma in these soils is due to the abundance of iron and aluminum oxyhydrates,50 which are a result of leaching51 and may indicate favourable conditions52 for oxidation. These soils are rich in clay minerals that provide easily available nutrients and have a good water retention capacity. Both the red-brown forest soils53 and the red erubase soils of Tokaj-Hegyalja can be identified as “terra rufa” and “terra rubrica”.

Fekete nyirok (black damp clay54), an erubase soil that is a likely solution for “terra nigra” (black earth), has a restricted extension determined by the topography and the orientation the slope is facing. It develops under the extreme microclimates of mountaintops and southern slopes.55 Conditions for microbial activity are absent for most of the year here, and organic matter accumulates contributing to the dark colour of the typically shallow fertile topsoil (Fig. 3).

Fig. 3.
Fig. 3.

The colour of black erubase according to Munsell's palette specified in dry (left) and wet (right) samples from soil profiles in Tarcal

Citation: Hungarian Studies 37, S; 10.1556/044.2023.00234

Nyirok (damp clay56) formed by the weathering of andesite tuff gives the characteristic crumbly soils of Tokaj-Hegyalja, as described by Nagyváthy in his book published in 1791:

A’ Láva sok külömböző részekből áll, úgymint van benne Hamu, a’ melly kétféle porhanyós és kemény. Amazt Putztzolán földnek: ezt pedig Trássnak nevezik. Ide tartóznak a’ ki-égett Kövek, a’ mitsodás ama lyukatsos, és reszelő könnyű kő, (némellyek Tajték-kőnek, Pumex nevezik) és a’ Putztzolán agyag. Illyen rész még ama közönségesen Láva-salaknak, vagy Czigány szarnak nevezett Scoria Vulcania is, a’ mellyben sokféle testek tsigák, fa darabok, vas-szögek, Makk ’s a’ t. találtatnak gyakran. Illyen Czigány-szarból áll az egész Tokaji híres Bor-termő-hegy-is. És az Utazók, mint ritkaságot, nagy költséggel-is ki-hordják tőlünk.”57

(Lava consists of various parts such as ash that is of two kinds – it may be powdery or hard. The former is called Pozzolana earth and the latter is Trass. Burnt-out rocks, some of them full of holes and some raspy and lightweight (some call them meerschaum or pumice), as well as Pozzolane clay belong here. Another part is Scoria Vulcania, commonly called Lava slag or Gypsy shit that often contains various objects such as shells, pieces of wood, iron nails, acorns and so on. This “Gypsy shit” is what the famous Tokaj wine-growing hill is made up of. Travellers often carry it away from our soil at great expense as a rarity.”)

What is interpreted as “terra alba” (white earth) may correspond to a light-coloured soil but there is no point in classifying it according to Munsell's chroma of 10 or around, since such a colour appears as crust on saline soils whose occurrence is not characteristic of Tokaj-Hegyalja. More probably, the lightest coloured soils formed on loess typical of several vineyards on Kopasz-hegy (Tokaj-hegy, Nagy-hegy, Nagykopasz-hegy)58 may match the pedological formations with the “albic” attribute in WRB (Fig. 4).5960

Fig. 4.
Fig. 4.

Munsell's colours based on loess researches in the Tokaj region60 and definitions of WRB

Citation: Hungarian Studies 37, S; 10.1556/044.2023.00234

On the sedimentary parent material exposed as a result of erosion we may identify földes kopár61 (earthy barrens62) whose productivity is as low as its name suggests. Otherwise, various types of brown forest soils63 can develop on loess under more favourable conditions. Despite anthropogenic erosion decreasing their extensions irreversibly (on a human scale), examples of all those soil types can be identified in Tokaj-Hegyalja. In viticulture, sedimentary bedrock rotated into the upper soil horizon makes the surface of these soils lighter in colour, while the fertile layer degrades further.64

In terms of texture, if the soil is “gelatinosa” – that is gel-like or highly plastic –, it must be capable of swelling due to its high colloid65 content and (phyllosilicate) structure, which characterises soils rich in montmorillonite66 that are also prone to thixotropy.67 Soils rich in the mineral named after the French town of Montmorillon68 typically form on volcanic rocks. All “terra rufa”, “nigra” or “rubrica” can also be “gelatinosa”: this includes Cambisols and Luvisols of Tokaj-Hegyalja.

On the other hand, “terra sabulosa” is characterised by a sandy particle composition and its colour is most likely “alba” or possibly reddish-brown, indicating soil mostly formed on some type of loess.

Terra saxea” is likely a gravelly or stony skeletal soil belonging to Leptosols69 formed by the fracturing and slow weathering of andesite and basalt rocks and their tuffs accompanied by intense erosion. This results in a soil that is poor in organic matter and has a thin fertile layer. Soil horizons exposed by cultivation may show early stages of soil formation that could have affected how soils looked in the early modern period as well.

Derivanda est vini Tokaiensis diversa qualitas et a multiplici solo; terra albicans et rubella vites alunt nobilissimas.”70

(The diverse quality of Tokaj wines has to be derived from the various soils; whitish and reddish earth nourish the most noble vines.)

"Terra albicans”71 (whitish earth) is not entirely “alba” (white), only whitish, that is light in colour. Similarly, “rubella” is not “rubra“ (red), but reddish – compared to other soils. In Szenci Molnár's text it is called “Vörhönyőczke”,72 while in Pápai Páriz’ it is “Vörhönyötske,73 indicating a slightly reddish colour. Domby must be providing a summary of the more detailed listing here by establishing that “nigra” is not the characteristic colour of the most favourable soils from the perspective of grape cultivation. Instead, shades of red are considered good signs, just like “Fejéretske”74 in the translation by Pápai Páriz.

Could Latin have been a more suitable tool than Hungarian to convey Domby's statements of the fertile layer?

Hungarian scientists had undeniable merits in the birth of soil science, as it is no coincidence that the need for creating this new field was declared by the international scientific community at a conference held in Budapest in 1909.75 As a result of mutually encouraging efforts at the turn of the century, soil science gradually became independent from geology worldwide. However, scientists in the early modern age did not yet have access to the analytical methods and intellectual heritage that manifested in the creation of numerous new scientific fields in the twentieth century. It is highly likely that in its eighteenth-century condition Latin76 was not and could not be suitable for accurately describing the layer of the earth's crust distinguished by the edaphon.77 Domby's interchangeable use of the terms “solum” and “terra”78 supports this claim: “a multiplici solo; terra albicans et rubella.”79(from multiple soils; whitish and reddish earth.)

The emergence of a new strand of scientific thinking is evident in the complexity of aspects he employs and in his pursuit of sound reasoning that resembles Barczafalvi's attempt to create a modernised scientific terminology in Hungarian80 a few decades later. While the attitude of the thinkers of the early modern age towards knowledge may be recognised in our own today, it is necessary to decode the language they used in order for us to understand the way in which it takes shape and leads us to who we are today. In the present investigation I have sought traces of current pedological knowledge in the early modern period and what has been found is the evidence of a 250-year-old body of knowledge in the methodology of pedology. Undoubtedly, Sámuel Domby's dissertation and the academic literature of the eighteenth-century peregrinations have shaped the ways we describe the world around us now.

Conclusions

Assuming that an eighteenth-century academic work on the wines of Tokaj-Hegyalja presenting the terroir contains traces of a pedological approach, I attempted to identify descriptions of the vineyards in pedological terms. Prior to the mid-nineteenth century, when soil science sprung up, the concept of soil was vague, and scientific language was evolving synchronously with the notion then taking shape. However, I was able to establish clear evidence that, at least to some extent, the fertile layer of the earth's crust was differentiated linguistically from the bedrock as early as the eighteenth century in the works of various authors. Similarly, distinct physical properties of the fertile layer of the earth's crust could be identified with high probability in Sámuel Domby's dissertation that allowed for recognition of the characteristic soil types of Tokaj-Hegyalja, a valuable piece of the natural and cultural world heritage81. Thereby, I was able to demonstrate that our heritage, both scientific and cultural, provides us with an early source of pedological knowledge.

References

 • Ábrahám, Gy., Wenzelné Gerőfy, K., Antal, Á., and Kovács, G. (2015). Műszaki Optika. 4.11.2.1. A Munsell színminta atlasz és színrendszer (1929), Available at: https://mogi.bme.hu/TAMOP/muszaki_optika/ch04.html#ch-IV.11.2.1 (Accessed 09. 12. 2022).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Babinszki, E. (2019). Agrogeológiából talajtan. Élet és Tudomány, 2019/35: 11031106.

 • Ballenegger, R. and Finály, I. (1963). A magyar talajtani kutatás története 1944-ig. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Balogh, K. (Ed.) (2017). Szedimentológia. Volume I., Akadémiai Kiadó, Budapest, Online version, 22.34. Az agyagok kolloid sajátságai - MeRSZ, Available at: https://mersz.hu/dokumentum/m197sz__630/ (Accessed: 25. 03. 2021).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Barczafalvi Szabó, D. (1792). A’ tudományok magyarúl. Wéber Simon Péter, Pozsony.

 • Barczafalvi Szabó, D. (Trans.) (1787). Szótár, Miller, J. M., Szigvárt klastromi története. Second Passage, Füskúti Landerer Mihály, Pozsony.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bergaya, F., Beneke, K., and Lagaly, G. (2001). History and perspectives of clay science. ECGA Newsletter, 4: 542.

 • Chaptal, J-A., Rozier, J.-B.F., Parmentier, A.A., and Dussieux, L. (1801). Traité théorique et pratique sur la culture de la vigne, avec l'art de faire le vin, les eaux-de-vie, esprit – de – vin, vinaigres simples et composés. Delalain, de l’Imprimerie de Marchant, Paris.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Domby, S. (1758). De vino Tokaiensi. Joannis Brodelet, Utrecht.

 • Érkövy Ploetz, A. (1846). Homok-kötés. Pestmegyei Gazdasági Fiókegyesület, Buda.

 • FAO (2015). World reference base for soil resources 2014, International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps, Update 2015, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fejérpataky, L. (1994). Paleographia. FONS, Forráskutatás és Történeti Segédtudományok, 1994/1: 225274.

 • Fekete, J. (2005). Magyarországi vörösagyagok ásványtani összetétele, talajtani és morfológiai jellemzői. Tájökológiai Lapok, 3(2): 301323.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fekete, J. (2010). Magyarországi vörösagyagok, vörös talajok. Tájökológiai Lapok, 8(2): 223388.

 • Földváryné Vogl, M. (1954). Agyagásványok kémiai és fizikai vizsgálata. Földtani közlöny, 84, January-June: 121–129.

 • Füleky, Gy. (Ed.) (2011). Talajvédelem, talajtan, 2nd enlarged ed. In: Környezetmérnöki Tudástár ,Volume 3., Pannon Egyetem — Környezetmérnöki Intézet, Veszprém, pp. 1277.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gillányi, T. (2005). Kolloidkémia, Nanorendszerek és határfelületek .Eötvös Loránd Tudományegyetem Kolloidtechnológiai Tanszék, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyürky, A. (1858). A talaj befolyása a szőlők mívelésére. Borászati lapok, 1858/14: 108110.

 • Gyürky, A. (1856). Vincellérek könyve, Avagy a’ szőlőmivelés s’ borkezelésnek legalaposabb módja, A’ növény- s’ vegytan szabályai szerint gyakorlatilag előadva. Volume I., Emich Gusztáv, Pest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hextoral (2022). Available at: https://hextoral.com (Accessed 20. 11. 2022).

 • Incze, J. (2017). A hagyományos tájhasználathoz kapcsolódó antropogén geomorfológiai folyamatok vizsgálata Tokaj-Hegyalja területén, Ph.D. Thesis. Debreceni Egyetem Tudományos Diákköri Tanács Földtudományi Doktori Iskola.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Linzbauer, F.X. (1853). Codex Sanitario-Madicinalis Hungariae, Volume III., Caesareo-Regiae Scientarum Universitatis, Buda.

 • Madarász, B. (2009). A magyarországi erubáz talajok komplex talajtani vizsgálata, különös tekintettel agyagásvány-összetételükre, Ph.D. Thesis, Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományi Doktori Iskola, Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Michéli, E., Fuchs, M., Láng, V., Szegi, T., Dobos, E., and Szabóné Kele, G. (2015). Javaslat talajosztályozási rendszerünk megújítására: alapelvek, módszerek, alapegységek. Agrokémia és talajtan, 64(1): 285297.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miller, J.M. (1787). Szigvárt klastromi története, Second Passage, Translated and dictionary by Barczafalvi Szabó, D. Füskúti Landerer Mihály, Pozsony.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mitterpacher, L. (1815). Rövid oktatás a szőlő miveléséről és bor, pálinka és etzet készítéséről, Based on the work by Chaptal, Rozier, Parmentier és Dussieus (1801), Translated by Pósfai, János, Királyi Magyar Universitás, Buda.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • N. Kis, T. (Ed.) (2022). Domby Sámuel, De vino Tokaiensi, A tokaji borról 1758, Az Utrechtben 1758-ban kiadott könyv hasonmása. L’Harmattan – Tokaj-Hegyalja Egyetem, Budapest – Sárospatak.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagyváthy, J. (1791). A szorgalmatos mezei gazda, Trattner, Pest.

 • Pápai Páriz, F. (1801a). Dictionarium Latino-Hungaricum. Joannis Michaelis Landerer de Füskút et Martini Hochmeister, Pozsony – Szeben.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pápai Páriz, F. (1801b) Dictionarium Ungaro-Latino-Germanicum. Vol. II., Martini Hochmeister et Michaelis Landerer, Pozsony – Szeben.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ‘Pedology’. (2023). Encyclopaedia Britannica .Available at: https://www.britannica.com/science/pedology (Accessed: 12. 04. 2023).

 • Photos-Jones, E. and Hall, A.J. (2011). Lemnian earth and the earths of the Aegean, an archaeological guide to medicines, pigments and washing powders .Potingair Press, Glasgow.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pilati, C.A. (1777). Voyages en differens pays de l'Europe en 1774, 1775 et 1776, Ou Lettres Ecrites de L’ Allemagne, de La Suisse, de L’ Italie, de Sicile et de Paris. C. Plaat et Comp, The Hague.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Revised Standard Soil Color Charts. (2022). Available at: https://biophysics.sbg.ac.at/protocol/soilchart.pdf (Accessed 12. 11. 2022).

 • Szabolcs, I. (1983). 75 éve volt az I. Nemzetközi Agrogeológiai Értekezlet, Budapest, 1909. április 14–24. Agrokémia és talajtan, 33(1–2): 289322.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, J. (1861). Geológiai viszonyok és talajnemek ismertetése I. Füzet, Békés és Csanádmegye, Magyar Gazdasági Egyesület, Pest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szenci Molnár, A. (1621). Lexicon Latino-Graeco Ungaricum. Heredes Wechelianorum, Heidelberg.

 • Szily, K. (1902). A magyar nyelvújítás szótára, A kedveltebb képzők és képzésmódok jegyzékével .Hornyánszky Viktor, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Színnév-Színszótár. (2022). Available at: http://www.szintan.hu/lista/c/c17.htm, and http://www.szintan.hu/lista/m/m58.htm (Accessed 12. 11. 2022).

 • UNESCO (2002). Tokaj Wine region historic cultural landscape, Available at: https://whc.unesco.org/en/list/1063/ (Accessed 12. 04. 2023).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
1

Pedology is a “scientific discipline concerned with all aspects of soils”. See ‘Pedology’ (2023).

2

Szabolcs (1983), 297–299, 321.

4

It is the reform movement affected by the enlightenment that aimed at rendering the Hungarian language suitable for sophisticated discourse in the arts, as well as the sciences at the turn of the eighteenth and nineteenth centuries.

5

It took a while until the word talaj (soil) obtained its present meaning in modern Hungarian language.

6

Barczafalvi Szabó (1787), unnumbered pages of Dictionary after page 720.

7

Literal translation of the roots of the newly coined word.

9

Barczafalvi's translation of Miller (1787), 125.

10

A nineteenth-century term used in soil classification.

12

Nagyváthy uses föld, which literally translates today as ‘dirt’, ‘earth’, ‘land’ or ‘ground’, but at that time it meant what we call now soil. Nagyváthy (1791), 186.

13

Here the Hungarian text once again contains föld, meaning ‘soil’. See Nagyváthy (1791), 206.

14

The original publication cited in the inside title page of the Pósfai translation may be the one by Chaptal et al. (1801).

15

In Pósfai's translation föld — i.e. ‘earth’ — means both soil and bedrock. See Mitterpacher (1815), 3–4.

16

Here the word föld, which translates as ‘earth’, is again used to mean soil. See Érkövy (1846), 51.

167

Ibid., 51.

19

Title of a periodical (1858–1943).

21

Nagyváthy is likely quoting the theory of volcanic rock weathering from the work of the Italian scientist, Carlo Antonio Pilati. See Pilati (1777).

23

The wine-growing foothills of the Zemplén Mountains referred to in common usage as Tokaj Mountains.

24

The Hungarian words föld (dirt/earth/land/ground) and talaj (soil) have become widely used both in everyday and in scientific language. In the agricultural sciences the term föld is typically associated with economic interpretations such as termőföld (arable land), földértékelés (land value estimation) and földhasználat (land use). The perspective of soil science (pedology) is not directly economic in nature, and the subject of its investigation, the thinnest (more or less) fertile layer of the solid crust of our planet, is termed ‘talaj’ (soil): talajdiagnosztika (soil diagnostics), talajművelő eszköz (soil management equipment), talajvédelem (soil protection) and talajminta (soil sample). It certainly retains its inherited technical terms when they do not hinder understanding, such as barnaföld (brown earth) that belongs to Cambisols, and földes kopár (which literally translates as earthy barrens) that belongs to Regosols. See Michéli et al. (2015), 289. In contrast (or rather, in addition) to this, the subject of geology (earth science) is the study of the material composition and changes of our planet – simply put, the investigation of rocks, including bedrock or underlying formations beneath the soil. The most striking difference between the subjects of the two sciences is life. A fertile formation would not develop merely through the weathering of rocks without the presence of various life forms inhabiting them. Geology encounters organisms in their fossils and effects. Soil is a community of life forms that cannot develop on the Moon, even though rocks also weather there due to the laws of physics.

25

N. Kis (2022), 115–117.

26

Epipedon is the uppermost horizon of a soil profile.

28

The colour chart based on colour perception was created by American painter Albert H. Munsell (1859–1918). The resulting scale has been used in soil science, as well as in many other scientific disciplines since the first half of the twentieth century.

29

In his dissertation Domby does not refer to the water content of the evaluated soils.

31

Madarász (2009), 115–116.

32

The coded colour exemplars corresponding to the soil samples are collected from the Hextoral catalogue as it offers a wide range of colour palettes from the Munsell scale. See Hextoral (2022).

33

The term “rufus“ is also the definition of “posgás” according to that dictionary, which means ruddy in English. See Szenci Molnár (1621), 260, 829.

35

In the codes of Munsell's system the initial letters of the English names of the colours represent the principal hues, while the intermediate hues are represented by the initial letters of the two related principal hues. The principal hues and their intermediate hues are given the number 5 on a scale of 0–10. For example, 5YR means that the specified hue can be located in the system halfway between the principal hues yellow (5Y) and red (5R). Thus, 10YR can be identified between 5YR and 5R indicating that the hue is dominated by red. See Ábrahám et al. (2015).

36

The value on the Munsell scale provides information about the lightness of a colour, with 0 indicating the darkest shade (essentially black) and 10 indicating the lightest (essentially white). Therefore, 5YR 5 is lighter than 5YR 4. See Ábrahám et al. (2015).

37

The Munsell chroma or saturation index indicates the difference of the hue from grey. The higher the chroma index, the more saturated the colour is. Therefore, 5YR 4/8 is more saturated than 5YR 4/6. See Ábrahám et al. (2015).

38

The Munsell palette used in pedology is available in the Revised Standard Soil Color Charts. See Revised Standard Soil Colour Charts (2022).

44

The displayed colours are only approximate. Although both names refer to compounds with specific chemical compositions, and their colour codes can be matched across different systems, different sources may display different colour as minium and cinnabar or any other colours for that matter. See Hextoral (2022), Színnév-Színszótár (2022).

46

Brown forest soils fall into various categories in WRB. See FAO (2015). Classification and adaptation are not accomplished endeavours. Hungarian pedology can be characterised by a genetic approach, while the WRB represents a diagnostic perspective and their synthesis is the subject of perennial dispute.

47

The term ‘erubase’ refers to soils formed on acidic, neutral or alkaline volcanic rocks, and was coined by the fusion of the words eruptive' and basic’ (alkaline). The WRB classification system recognises a range of soil types at Tokaj-Hegyalja including Leptosols, Luvisols, Cambisols and Phaeozems that may fall into the category of erubase in the genetic classification system. See Michéli et al. (2015), 289., also Madarász (2009), 16, 92–94.

48

Its name suggests clay of high plasticity and water retention capacity with an abundance of mafic (rich in magnesium and iron) minerals.

49

The translation is only approximate.

50

Chemical compounds containing both oxygen and a hydroxyl functional group.

51

Leaching is the process of water-soluble substances being carried downward through soil layers by percolating water leading to the accumulation of salts in lower soil horizons. See Füleky (2011), 14.

53

Cambisols See FAO (2015), 152.

54

The translation is only approximate.

56

The translation is only approximate.

58

Common names for the Tokaj Mountains are Bald Mountain, Big Mountain or Bigbald Mountain.

59

World Reference Base for Soil Resources See: FAO (2015).

61

It is a type of skeletal soil according to genetic soil classification that WRB recognises as one belonging to Regosols. See Michéli et al. (2015), 289.

62

The translation is literal.

63

Categories of Cambisols and Luvisols in WRB are applicable to the vineyards of Tokaj-Hegyalja. See Michéli et al. (2015), 289.

64

Light grey tuff or white ash also contribute to the light colour appearance of the epipedon (the uppermost horizon) on a highly eroded soil that is a characteristic of skeletal soils.

65

Colloid (interface) particles range between 1 nm and 100/1000 nm (there is no agreement) which results in a distinct phase of matter. See Gillányi (2005), 2.

66

F. Vogl (1954), 122–124.

67

The phenomenon of thixotropy can be well illustrated by the mud around the spinning wheel of a car that is stuck in it. The mud exhibits a reversible change from a solid- or gel-like state to a more liquid condition under the application of shear stress, such as mixing or stirring. The material then returns to its original state once the stress has been removed. See Balogh (2017).

71

Domby did not discuss medicinal soils and did not make statements regarding the suitability of “terra albicans” for human consumption or its effects on the body; instead, he described the terroir. Thus, it is unlikely that the greyish-white diatomaceous earth currently mined at Erdőbénye, a similar substance that was known as the medicinal Lemnian and Chian Earth in the past, may be identified in this instance. See Photos-Jones – Hall (2011). Similarly, the relation to “terra albicans”, which appears in the nineteenth-century Hungarian pharmacopoeia, can also be rejected on similar grounds. See Linzbauer (1853), 88, 151, 700, 799, 824.

72

An archaic term for reddish. See Szenci Molnár (1621), 827.

73

An archaic term for reddish. See Pápai Páriz (1801b), 400.

74

This archaic term for whitish/Albicans does not occur in Szenci Molnár's dictionary, and in fact appears only in the trilingual dictionary created by Pápai Páriz. See Pápai Páriz (1801b), 85.

75

Babinszki (2019). 1103–1106.

76

Traces of the soil science related approach that might be found in the use of the terms ager, humus, solum and terra by Domby and his contemporaries, who may have had connections to Tokaj-Hegyalja, would be worth analysing in a separate study.

77

All living beings that spend at least part of their life cycle in the soil.

78

Examining word combinations in Hungarian historical dictionaries could provide a more detailed understanding of the subject.

81

The Tokaj Wine Region Historic Cultural Landscape was formally recognised by UNESCO in 2002. See UNESCO (2002).

 • Ábrahám, Gy., Wenzelné Gerőfy, K., Antal, Á., and Kovács, G. (2015). Műszaki Optika. 4.11.2.1. A Munsell színminta atlasz és színrendszer (1929), Available at: https://mogi.bme.hu/TAMOP/muszaki_optika/ch04.html#ch-IV.11.2.1 (Accessed 09. 12. 2022).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Babinszki, E. (2019). Agrogeológiából talajtan. Élet és Tudomány, 2019/35: 11031106.

 • Ballenegger, R. and Finály, I. (1963). A magyar talajtani kutatás története 1944-ig. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Balogh, K. (Ed.) (2017). Szedimentológia. Volume I., Akadémiai Kiadó, Budapest, Online version, 22.34. Az agyagok kolloid sajátságai - MeRSZ, Available at: https://mersz.hu/dokumentum/m197sz__630/ (Accessed: 25. 03. 2021).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Barczafalvi Szabó, D. (1792). A’ tudományok magyarúl. Wéber Simon Péter, Pozsony.

 • Barczafalvi Szabó, D. (Trans.) (1787). Szótár, Miller, J. M., Szigvárt klastromi története. Second Passage, Füskúti Landerer Mihály, Pozsony.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bergaya, F., Beneke, K., and Lagaly, G. (2001). History and perspectives of clay science. ECGA Newsletter, 4: 542.

 • Chaptal, J-A., Rozier, J.-B.F., Parmentier, A.A., and Dussieux, L. (1801). Traité théorique et pratique sur la culture de la vigne, avec l'art de faire le vin, les eaux-de-vie, esprit – de – vin, vinaigres simples et composés. Delalain, de l’Imprimerie de Marchant, Paris.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Domby, S. (1758). De vino Tokaiensi. Joannis Brodelet, Utrecht.

 • Érkövy Ploetz, A. (1846). Homok-kötés. Pestmegyei Gazdasági Fiókegyesület, Buda.

 • FAO (2015). World reference base for soil resources 2014, International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps, Update 2015, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fejérpataky, L. (1994). Paleographia. FONS, Forráskutatás és Történeti Segédtudományok, 1994/1: 225274.

 • Fekete, J. (2005). Magyarországi vörösagyagok ásványtani összetétele, talajtani és morfológiai jellemzői. Tájökológiai Lapok, 3(2): 301323.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fekete, J. (2010). Magyarországi vörösagyagok, vörös talajok. Tájökológiai Lapok, 8(2): 223388.

 • Földváryné Vogl, M. (1954). Agyagásványok kémiai és fizikai vizsgálata. Földtani közlöny, 84, January-June: 121–129.

 • Füleky, Gy. (Ed.) (2011). Talajvédelem, talajtan, 2nd enlarged ed. In: Környezetmérnöki Tudástár ,Volume 3., Pannon Egyetem — Környezetmérnöki Intézet, Veszprém, pp. 1277.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gillányi, T. (2005). Kolloidkémia, Nanorendszerek és határfelületek .Eötvös Loránd Tudományegyetem Kolloidtechnológiai Tanszék, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyürky, A. (1858). A talaj befolyása a szőlők mívelésére. Borászati lapok, 1858/14: 108110.

 • Gyürky, A. (1856). Vincellérek könyve, Avagy a’ szőlőmivelés s’ borkezelésnek legalaposabb módja, A’ növény- s’ vegytan szabályai szerint gyakorlatilag előadva. Volume I., Emich Gusztáv, Pest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hextoral (2022). Available at: https://hextoral.com (Accessed 20. 11. 2022).

 • Incze, J. (2017). A hagyományos tájhasználathoz kapcsolódó antropogén geomorfológiai folyamatok vizsgálata Tokaj-Hegyalja területén, Ph.D. Thesis. Debreceni Egyetem Tudományos Diákköri Tanács Földtudományi Doktori Iskola.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Linzbauer, F.X. (1853). Codex Sanitario-Madicinalis Hungariae, Volume III., Caesareo-Regiae Scientarum Universitatis, Buda.

 • Madarász, B. (2009). A magyarországi erubáz talajok komplex talajtani vizsgálata, különös tekintettel agyagásvány-összetételükre, Ph.D. Thesis, Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományi Doktori Iskola, Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Michéli, E., Fuchs, M., Láng, V., Szegi, T., Dobos, E., and Szabóné Kele, G. (2015). Javaslat talajosztályozási rendszerünk megújítására: alapelvek, módszerek, alapegységek. Agrokémia és talajtan, 64(1): 285297.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miller, J.M. (1787). Szigvárt klastromi története, Second Passage, Translated and dictionary by Barczafalvi Szabó, D. Füskúti Landerer Mihály, Pozsony.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mitterpacher, L. (1815). Rövid oktatás a szőlő miveléséről és bor, pálinka és etzet készítéséről, Based on the work by Chaptal, Rozier, Parmentier és Dussieus (1801), Translated by Pósfai, János, Királyi Magyar Universitás, Buda.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • N. Kis, T. (Ed.) (2022). Domby Sámuel, De vino Tokaiensi, A tokaji borról 1758, Az Utrechtben 1758-ban kiadott könyv hasonmása. L’Harmattan – Tokaj-Hegyalja Egyetem, Budapest – Sárospatak.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagyváthy, J. (1791). A szorgalmatos mezei gazda, Trattner, Pest.

 • Pápai Páriz, F. (1801a). Dictionarium Latino-Hungaricum. Joannis Michaelis Landerer de Füskút et Martini Hochmeister, Pozsony – Szeben.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pápai Páriz, F. (1801b) Dictionarium Ungaro-Latino-Germanicum. Vol. II., Martini Hochmeister et Michaelis Landerer, Pozsony – Szeben.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ‘Pedology’. (2023). Encyclopaedia Britannica .Available at: https://www.britannica.com/science/pedology (Accessed: 12. 04. 2023).

 • Photos-Jones, E. and Hall, A.J. (2011). Lemnian earth and the earths of the Aegean, an archaeological guide to medicines, pigments and washing powders .Potingair Press, Glasgow.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pilati, C.A. (1777). Voyages en differens pays de l'Europe en 1774, 1775 et 1776, Ou Lettres Ecrites de L’ Allemagne, de La Suisse, de L’ Italie, de Sicile et de Paris. C. Plaat et Comp, The Hague.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Revised Standard Soil Color Charts. (2022). Available at: https://biophysics.sbg.ac.at/protocol/soilchart.pdf (Accessed 12. 11. 2022).

 • Szabolcs, I. (1983). 75 éve volt az I. Nemzetközi Agrogeológiai Értekezlet, Budapest, 1909. április 14–24. Agrokémia és talajtan, 33(1–2): 289322.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, J. (1861). Geológiai viszonyok és talajnemek ismertetése I. Füzet, Békés és Csanádmegye, Magyar Gazdasági Egyesület, Pest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szenci Molnár, A. (1621). Lexicon Latino-Graeco Ungaricum. Heredes Wechelianorum, Heidelberg.

 • Szily, K. (1902). A magyar nyelvújítás szótára, A kedveltebb képzők és képzésmódok jegyzékével .Hornyánszky Viktor, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Színnév-Színszótár. (2022). Available at: http://www.szintan.hu/lista/c/c17.htm, and http://www.szintan.hu/lista/m/m58.htm (Accessed 12. 11. 2022).

 • UNESCO (2002). Tokaj Wine region historic cultural landscape, Available at: https://whc.unesco.org/en/list/1063/ (Accessed 12. 04. 2023).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Andrea Seidler

Editorial Board

 • Bíró, Annamária
 • Khavanova, Olga
 • de Montety, Henri
 • Áron Orbán

Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság
Address: H-1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. B.8.41.
Tel.: (36 1) 321 44 07, (36 1) 224 6700/4556
Web: http://hungarologia.net/

Scopus

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0.101
Scimago Quartile Score

Arts and Humanities (miscellaneous) (Q4)
Social Sciences (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.1
Scopus
CIte Score Rank
General Arts and Humanities 143/163 (12th PCTL)
General Social Sciences 252/262 (4th PCTL)
Scopus
SNIP
0.230

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,1
Scimago Quartile Score Arts and Humanities (miscellaneous) (Q4)
Social Sciences (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0
Scopus
CIte Score Rank
General Arts and Humanities 143/158 (Q4)
General Social Sciences 259/264 (Q4)
Scopus
SNIP
0,167

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,1
Scimago
Quartile Score

Arts and Humanities (miscellaneous) Q4
Social Sciences (miscellaneous) Q4

Scopus
Cite Score
4/80=0,1
Scopus
Cite Score Rank
General Arts and Humanitis 125/147 (Q4)
General Social Sciences 248/260 (Q4)
Scopus
SNIP
0,49
Scopus
Cites
19
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
91%

 

Hungarian Studies
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 378 EUR / 434 USD
Print + online subscription: 420 EUR / 504 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Hungarian Studies
Language English
French
German
Size B5
Year of
Foundation
1985
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság -- International Association for Hungarian Studies
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. B.8.41.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0236-6568 (Print)
ISSN 1588-2772 (Online)