View More View Less
 • 1 Hungarian Academy of Sciences Research Institute for Linguistics Benczúr utca 33, H–1068 Budapest, Hungary
Full access

The present paper outlines a historical change in Hungarian syntax by focusing on participial constructions and their clausal equivalents in ten different Hungarian translations of the Bible. The first part investigates the relative frequency of the relevant structures and, relying upon statistical data, it characterises the process of a shift from analytic to synthetic constructions. Then we analyse secondary semantic differences among the various structures (participial constructions, subordinate clauses and coordinate clauses) and propose that in the case of subordination the semantic relationship between the matrix sentence and the dependent clause is expressed in an explicit manner. However, if the meaning of the related participial construction is complex (combining features of temporal, causal, and instrumental relationships), a subordinate clause can express only one of these, and the other features are not represented in it. Coordination, on the other hand, especially asyndetic (conjunctionless) coordination and that involving the conjunctions és, s ‘and’, is more capable of embracing several shades of meaning. Thus, in terms of their semantic properties, coordinate clauses are more similar to participial constructions than subordinate clauses are. Finally, the paper raises some general ideas with respect to the theoretical background of this kind of shift in sentence construction. The framework of the study is what is called “traditional grammar”, but it also introduces some terms of functional grammar.

 • Károly, Sándor 1980. Hozzászólás a "Történeti nyelvtanírásunk helyzete és feladatai" c. előadáshoz [Remarks on the talk on "The state and tasks of historical linguistics in Hungary"]. In: Samu Imre - István Szatmári - László Szűts (eds) A magyar nyelv grammatikája. A magyar nyelvészek III. nemzetközi kongresszusának előadásai. [The grammar of the Hungarian language. Papers from the Third International Congress of Hungarian Linguists], Nyelvtudományi ÉrtekezéseN 104, 4o-53. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  Hozzászólás a "Történeti nyelvtanírásunk helyzete és feladatai" c. előadáshoz [Remarks on the talk on "The state and tasks of historical linguistics in Hungary"] , ().

  • Search Google Scholar
 • Kiefer, Ferenc 2000. Jelentéselmélet [Semantic theory]. Corvina, Budapest.

  Jelentéselmélet [Semantic theory] , ().

 • Kiparsky, Paul 1988. Phonological change. In: F. Newmayer (ed.) Linguistics: the Cambridge survey 1, 363-415. Cambridge University Press, Cambridge.

  Phonological change , ().

 • Abaffy, Erzsébet E. 1992. Az igemód-és igeidőrendszer [The system of mood and tense]. In: Loránd Benkő - Erzsébet E. Abaffy (eds) A magyar nyelv történeti nyelvtana 2/1. A kései ómagyar kor: morfematika [A historical grammar of the Hungarian language 2/1. Late Old Hungarian: morphematics], 120-83. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  Az igemód-és igeidőrendszer [The system of mood and tense] , ().

 • Benkő, Loránd 1988. A nyelvi változások mibenléte és jellegzetességei [The nature and characteristics of linguistic change]. In: Magyar Nyelvőr 112: 385-99.

  'A nyelvi változások mibenléte és jellegzetességei [The nature and characteristics of linguistic change] ' () 112 Magyar Nyelvőr : 385 -99.

  • Search Google Scholar
 • Csepregi, Márta 1983. Rendszerkényszer. Újabb keleti osztják nyelvi jelenségek [The pressure of the system. New linguistic developments in Eastern Khanty]. In: Gábor Bereczki - Péter Domokos (eds) Uralisztikai tanulmányok (Hajdú Péter 60. születésnapja tiszteletére) [Studies in Uralistics (In honour of the 60th birthday of Péter Hajdú)], 73-84. ELTE BTK Finnugor Tanszék, Budapest.

  Rendszerkényszer. Újabb keleti osztják nyelvi jelenségek [The pressure of the system. New linguistic developments in Eastern Khanty] , ().

  • Search Google Scholar
 • Dömötör, Adrienne 2001. Tendencies in the development of Late Old Hungarian and Early Middle Hungarian main clauses of reported speech. In: Acta Linguistica Hungarica 48: 337-69.

  'Tendencies in the development of Late Old Hungarian and Early Middle Hungarian main clauses of reported speech ' () 48 Acta Linguistica Hungarica : 337 -69.

  • Search Google Scholar
 • Haader, Lea 2001. Mikrodiakrónia és változásvizsgálat (az összetett mondatokban) [Microdiachrony and research of change in the domain of complex sentences]. In: Magyar Nyelvőr 125: 354-71.

  'Mikrodiakrónia és változásvizsgálat (az összetett mondatokban) [Microdiachrony and research of change in the domain of complex sentences] ' () 125 Magyar Nyelvőr : 354 -71.

  • Search Google Scholar
 • Hakulinen, Lauri 1971. Die charakteristischen Züge der finnischen Sprache. In: Ural-Altaische Jahrbücher 43: 1-17.

  'Die charakteristischen Züge der finnischen Sprache ' () 43 Ural-Altaische Jahrbücher : 1 -17.

  • Search Google Scholar
 • Halliday, Mark A. K. 1985. An introduction to Functional Grammar. Edward Arnold, London.

  An introduction to Functional Grammar , ().

 • Harris, Alice C. - Lyle Campbell 1995. Historical syntax in cross-linguistic perspective. Cambridge University Press, Cambridge.

  Historical syntax in cross-linguistic perspective , ().

 • Herman, József 1967. A nyelvi változás belső és külső tényezőinek kérdéséhez [On internal and external factors of language change]. In: Általános Nyelvészeti Tanulmányok 5: 155-68.

  'A nyelvi változás belső és külső tényezőinek kérdéséhez [On internal and external factors of language change] ' () 5 Általános Nyelvészeti Tanulmányok : 155 -68.

  • Search Google Scholar
 • Horváth, László 1991. Három vázlatos szinkrón metszet határozói igeneveink történetéből [Three sketchy synchronic segments from the history of Hungarian adverbial participles]. Nyelvtudományi Értekezések 133. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  Három vázlatos szinkrón metszet határozói igeneveink történetéből [Three sketchy synchronic segments from the history of Hungarian adverbial participles] , ().

  • Search Google Scholar
 • Horváth, László 1992. A határozói igenevek mondatbeli szerepéről [On the syntactic role of adverbial participles]. In: Borbála Keszler (ed.) Újabb fejezetek a magyar leíró nyelvtan köréből [Further studies in the domain of descriptive linguistics of Hungarian], 33-81. Tankönyvkiadó, Budapest.

  A határozói igenevek mondatbeli szerepéről [On the syntactic role of adverbial participles] , ().

  • Search Google Scholar
 • Jászó, Anna A. 1991. Az igenevek [Non-finite verbs]. In: Loránd Benkő - Erzsébet E. Abaffy - Endre Rácz (eds) A magyar nyelv történeti nyelvtana 1: A korai ómagyar kor és előzményei [A historical grammar of the Hungarian language 1: Early Old Hungarian and before], 319-52. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  Az igenevek [Non-finite verbs] , ().

 • Károly, Sándor 1956. Igenévrendszerünk a kódexirodalom első szakaszában [The system of Hungarian non-finite verb forms in the first period of codices]. Nyelvtudományi Értekezések 10. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  Igenévrendszerünk a kódexirodalom első szakaszában [The system of Hungarian non-finite verb forms in the first period of codices] , ().

  • Search Google Scholar
 • Kiss, Sándor 1993. A mondattani szinonímia szerkezete és átépülésének tényezői [Structure of syntactic synonymy and the factors of its reorganization]. In: Katalin Horváth - Mária Ladányi (eds) Állapot és történet-szinkrónia és diakrónia-viszonya a nyelvben [The relationship of state and history-synchrony and diachrony-in language], 115-9. ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Budapest.

  A mondattani szinonímia szerkezete és átépülésének tényezői [Structure of syntactic synonymy and the factors of its reorganization] , ().

  • Search Google Scholar
 • Velcsov, Mártonné 1957. Az -n igei személyrag történetéhez [On the history of the -n verbal personal suffix]. In: Néprajz és Nyelvtudomány 1: 105-10.

  'Az -n igei személyrag történetéhez [On the history of the -n verbal personal suffix] ' () 1 Néprajz és Nyelvtudomány : 105 -10.

  • Search Google Scholar
 • Velcsov, Mártonné 1981. A határozói igenevek egy sajátos szerepe nyelvemlékeinkben [A special role of adverbial participles in Hungarian linguistic records]. In: Magyar Nyelv 77: 308-15.

  'A határozói igenevek egy sajátos szerepe nyelvemlékeinkben [A special role of adverbial participles in Hungarian linguistic records] ' () 77 Magyar Nyelv : 308 -15.

  • Search Google Scholar

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE

Editors

Editor(s)-in-Chief: Katalin É. Kiss,
Ferenc Kiefer

Editor: Éva Dékány

Technical Editor: Zoltán G. Kiss

Review Editor: Beáta Gyuris

Editorial Board

 • Anne Abeillé
 • Željko Bošković
 • Marcel den Dikken
 • Hans-Martin Gärtner
 • Elly van Gelderen
 • Anders Holmberg
 • Katarzyna Jaszczolt
 • István Kenesei
 • Anikó Lipták
 • Katalin Mády
 • Gereon Müller
 • Csaba Pléh
 • Giampaolo Salvi
 • Irina Sekerina
 • Péter Siptár
 • Gregory Stump
 • Peter Svenonius
 • Anne Tamm
 • Akira Watanabe
 • Jeroen van de Weijer

Acta Linguistica Academica
Address: Benczúr u. 33. HU–1068 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 351 0413; (+36 1) 321 4830 ext. 154
Fax: (36 1) 322 9297
E-mail: ala@nytud.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Arts and Humanities Citation Index
 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • Linguistics Abstracts
 • Linguistics and Language Behaviour Abstracts
 • MLA International Bibliography
 • SCOPUS
 • Social Science Citation Index
 • LinguisList

 

Acta Linguistica Hungarica
Language English
Size  
Year of
Foundation
1951
Publication
Programme
changed title
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-8076 (Print)
ISSN 1588-2624 (Online)