Author:
Anna A. Jászó Eötvös u. 77. 1153 Budapest

Search for other papers by Anna A. Jászó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Full access

In A Historical Grammar of Hungarian (Benko et al. 1991; 1992), the chapters on non-finite verb forms (infinitives and participles) were written by the present author. In that book, conciseness, brevity and canonical style were required; due to lack of space, it was impossible for authors to give a detailed discussion of the points made and to motivate their decisions. In this short paper, a number of statements and formulations given there will be clarified; furthermore, an overall picture will be given about the historical system of non-finite verb forms in Hungarian.

 • Velcsov, Mártonné 1957. Az -n igei személyrag eredetéhez [On the origin of -n verbal personal suffix]. In: Néprajz és Nyelvtudomány 1: 105-10.

  'Az -n igei személyrag eredetéhez [On the origin of -n verbal personal suffix] ' () 1 Néprajz és Nyelvtudomány : 105 -10 .

  • Search Google Scholar
 • Bencédy, József - Pál Fábián - Endre Rácz - Mártonné Velcsov 1968. A mai magyar nyelv [Present-day Hungarian]. Tankönyvkiadó, Budapest.

  A mai magyar nyelv [Present-day Hungarian] , ().

 • Benkő, Loránd - Erzsébet E. Abaffy - Endre Rácz (eds) 1991. A magyar nyelv történeti nyelvtana. 1. kötet: A korai ómagyar kor és előzményei. [A historical grammar of the Hungarian language. Volume 1: The Early Old Hungarian period and before]. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  A magyar nyelv történeti nyelvtana. 1. kötet: A korai ómagyar kor és előzményei. [A historical grammar of the Hungarian language. Volume 1: The Early Old Hungarian period and before] , ().

  • Search Google Scholar
 • Benkő, Loránd - Erzsébet E. Abaffy (eds) 1992. A magyar nyelv történeti nyelvtana 2/1. A kései ómagyar kor: morfematika [A historical grammar of the Hungarian language 2/1. Late Old Hungarian: morphematics]. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  A magyar nyelv történeti nyelvtana 2/1. A kései ómagyar kor: morfematika [A historical grammar of the Hungarian language 2/1. Late Old Hungarian: morphematics] , ().

  • Search Google Scholar
 • Faluvégi, Katalin - Borbála Keszler - Krisztina Laczkó (eds) 1994. Magyar leíró nyelvtani segédkönyv [A manual of Hungarian descriptive grammar]. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

  Magyar leíró nyelvtani segédkönyv [A manual of Hungarian descriptive grammar] , ().

  • Search Google Scholar
 • Fokos, Dávid 1963. Aus dem Gebiete der finnisch-ugrischen Verbalnomina. In: Gyula Ortutay (ed.) Congressus internationalis fenno-ugristarum Budapestini habitus 20-24 IX. 1960, 73-93. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  Aus dem Gebiete der finnisch-ugrischen Verbalnomina , ().

 • Galgóczy, László 1992. A magyar nyelv I. [The Hungarian language I.]. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged.

  A magyar nyelv I. [The Hungarian language I.] , ().

 • Jászó, Anna A. (ed.) 1991a. A magyar nyelv könyve [The book of Hungarian]. Trezor, Budapest.

  A magyar nyelv könyve [The book of Hungarian] , ().

 • Jászó, Anna A. 1991b. A mondattani elv [The syntactic principle]. In: Magyar Nyelvőr 115: 45-58.

  'A mondattani elv [The syntactic principle] ' () 115 Magyar Nyelvőr : 45 -58 .

 • Károly, Sándor 1956. Igenévrendszerünk a kódexirodalom első szakaszában [The system of Hungarian non-finite verb forms in the first period of codices]. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  Igenévrendszerünk a kódexirodalom első szakaszában [The system of Hungarian non-finite verb forms in the first period of codices] , ().

  • Search Google Scholar
 • Kelemen, József 1956. A nőttön-nő-féle kifejezésekről [On constructions of the type nőttön nő 'grow and grow']. In: Géza Bárczi - Loránd Benkő (eds) Emlékkönyv Pais Dezső hetvenedik születésnapjára [A Festschrift for Dezső Pais on his 70th birthday], 145-50. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  A nőttön-nő-féle kifejezésekről [On constructions of the type nőttön nő 'grow and grow'] , ().

  • Search Google Scholar
 • Kiefer, Ferenc 1992. Az igenévi csoport aspektusa és időviszonyító képessége [The ability of participial phrases for expressing aspectual and temporal relations]. In: Ferenc Kiefer (ed.) Strukturális magyar nyelvtan I. Mondattan [A structural grammar of Hungarian I. Syntax], 875-81. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  Az igenévi csoport aspektusa és időviszonyító képessége [The ability of participial phrases for expressing aspectual and temporal relations] , ().

  • Search Google Scholar
 • Kispál, Magdolna 1966. A vogul igenév mondattana [The syntax of Vogul participles]. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  A vogul igenév mondattana [The syntax of Vogul participles] , ().

 • Klemm, Antal 1928-1942. Magyar történeti mondattan [A historical syntax of Hungarian]. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

  Magyar történeti mondattan [A historical syntax of Hungarian] , ().

 • Papp, István 1959. Infiniittimuotojen asema kieliopissa [The place of non-finite verb forms in the grammatical system of Hungarian]. In: Verba docent. Juhlakirja Lauri Hakulinen 60-vuotispäiväksi, 255-68. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 263., Helsinki.

  Infiniittimuotojen asema kieliopissa [The place of non-finite verb forms in the grammatical system of Hungarian] , ().

  • Search Google Scholar
 • Papp, István 1962. Az igenevek helye a nyelvtan rendszerében [The place of non-finite verb forms in the grammatical system of Hungarian]. In: Magyar Nyelvjárások 8: 61-81.

  'Az igenevek helye a nyelvtan rendszerében [The place of non-finite verb forms in the grammatical system of Hungarian] ' () 8 Magyar Nyelvjárások : 61 -81 .

  • Search Google Scholar
 • Rácz, Endre - Etel Takács 1987. Kis magyar nyelvtan [A concise grammar of Hungarian]. Gondolat, Budapest.

  Kis magyar nyelvtan [A concise grammar of Hungarian] , ().

 • Ravila, Paavo 1945. Nomen verbale suomalais-ugrilaisissa kielissä [Nomenverbum forms in Finno-Ugric languages]. In: Virittäjä 49: 148-58.

  'Nomen verbale suomalais-ugrilaisissa kielissä [Nomenverbum forms in Finno-Ugric languages] ' () 49 Virittäjä : 148 -58 .

  • Search Google Scholar
 • Rédei, Károly 1997. A magyar nyelv helye a finnugor nyelvek között [The place of Hungarian among Finno-Ugric languages]. In: László Kovács - László Veszprémy (eds) Honfoglalás és nyelvészet [The Hungarian Conquest and linguistics], 25-42. Balassi Kiadó, Budapest.

  A magyar nyelv helye a finnugor nyelvek között [The place of Hungarian among Finno-Ugric languages] , ().

  • Search Google Scholar
 • Simon, Györgyi 1974. A szófaji felosztás problémái [Problems in part-of-speech classification]. In: Endre Rácz - István Szatmári (eds) Tanulmányok a magyar nyelv szófajtana és alaktana köréből [Papers in Hungarian part-of-speech classification and morphology], 33-57. Budapest, Tankönyvkiadó.

  A szófaji felosztás problémái [Problems in part-of-speech classification] , ().

  • Search Google Scholar
 • Simonyi, Zsigmond 1907. Hadlaua choltat [He heard of his death]. In: Magyar Nyelvőr 36: 241-48.

  'Hadlaua choltat [He heard of his death] ' () 36 Magyar Nyelvőr : 241 -48 .

 • Szende, Aladár 1993. A magyar nyelv tankönyve [The Hungarian language: a textbook]. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

  A magyar nyelv tankönyve [The Hungarian language: a textbook] , ().

 • Tompa, József (ed.) 1961. A mai magyar nyelv rendszere 1 [The system of present-day Hungarian 1]. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  A mai magyar nyelv rendszere 1 [The system of present-day Hungarian 1] , ().

 • Balázs, Géza 1994. Magyar nyelv [The Hungarian language]. Corvina, Budapest.

  Magyar nyelv [The Hungarian language] , ().

 • Fokos, Dávid 1959. A magyar határozói igenevek és a gerundium [Hungarian adverbial participles and the gerund]. In: Magyar Nyelv 55: 175-81; 343-51.

  'A magyar határozói igenevek és a gerundium [Hungarian adverbial participles and the gerund] ' () 55 Magyar Nyelv : 175 -81 .

  • Search Google Scholar
 • Collapse
 • Expand

Editors

Editor(s)-in-Chief: Katalin É. Kiss,
Ferenc Kiefer

Editor: Éva Dékány

Technical Editor: Zoltán G. Kiss

Review Editor: Beáta Gyuris

Editorial Board

 • Anne Abeillé
 • Željko Bošković
 • Marcel den Dikken
 • Hans-Martin Gärtner
 • Elly van Gelderen
 • Anders Holmberg
 • Katarzyna Jaszczolt
 • István Kenesei
 • Anikó Lipták
 • Katalin Mády
 • Gereon Müller
 • Csaba Pléh
 • Giampaolo Salvi
 • Irina Sekerina
 • Péter Siptár
 • Gregory Stump
 • Peter Svenonius
 • Anne Tamm
 • Akira Watanabe
 • Jeroen van de Weijer

Acta Linguistica Academica
Address: Benczúr u. 33. HU–1068 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 351 0413; (+36 1) 321 4830 ext. 154
Fax: (36 1) 322 9297
E-mail: ala@nytud.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Arts and Humanities Citation Index
 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • Linguistics Abstracts
 • Linguistics and Language Behaviour Abstracts
 • MLA International Bibliography
 • SCOPUS
 • Social Science Citation Index
 • LinguisList

 

Acta Linguistica Hungarica
Language English
Size  
Year of
Foundation
1951
Publication
Programme
changed title
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-8076 (Print)
ISSN 1588-2624 (Online)