View More View Less
 • 1 MTA Nyelvtudományi Intézet 1068 Bp. Benczúr u. 33.
Full access

Structural synonymy is exhibited by sets of expressions that are capable of conveying the same denotative content but are differently constructed and hence have slightly different meanings. Synonymous structures, due to the general complexity of syntactic phenomena, are not quite coterminous semantically, stylistically, or pragmatically; hence, they are not synonyms in the strict sense. It is exactly such differences that make it possible for them to offer a choice for the language user. Formal variants, in the author's view, are sets of syntactic structures that do not exhibit any semantic diversity despite their formal differences; hence, they are freely interchangeable (or, in the case of historical phenomena, are assumed to be such on the basis of available data). The existence of formal variants is the basis of the subsequent emergence of synonymous constructions. This paper discusses variation and structural synonymy in one type of complex sentences: those involving relative clauses. The data are taken from parallel passages of six different Hungarian translations of the Bible written between 1416 and 1626, supplemented by two contemporary translations of the same passages.

 • Dömötör, Adrienne 1995. A jelzői mellékmondatok [Attributive clauses]. In: Loránd Benkő - Endre Rácz (eds): A magyar nyelv Történeti nyelvtana 2/2. A kései ómagyar kor: mondattan, szöveggrammatika [A historical grammar of the Hungarian language 2/2. Late Old Hungarian: syntax, text grammar], 666-93. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  A jelzői mellékmondatok [Attributive clauses] , () 666 -93.

 • Haader, Lea 1997. Mozaikok névmásokról és ómagyar kori használóikról [Tesserae on pronouns and their Old Hungarian users]. In: Gábor Kiss - Gábor Zaicz (eds): Szavak - nevek - szótárak. Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára [Words - names - dictionaries. Papers for Lajos Kiss on his 75th birthday], 118-24. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest.

  Mozaikok névmásokról és ómagyar kori használóikról [Tesserae on pronouns and their Old Hungarian users] , () 118 -24.

  • Search Google Scholar
 • Haader, Lea 2002. Mikrodiachronie und Sprachwandel in den zusammengesetzten Sätzen. In: Acta Linguistica Hungarica 49: 51-83.

  'Mikrodiachronie und Sprachwandel in den zusammengesetzten Sätzen ' () 49 Acta Linguistica Hungarica : 51 -83.

  • Search Google Scholar
 • Kiss, Sándor 1993. A mondattani szinonímia szerkezete és átépülésének tényezői [The structure of syntactic synonymy and factors of its reorganization]. In: Katalin Horváth - Mária Ladányi (eds): Állapot és történet-szinkrónia és diakrónia-viszonya a nyelvben [The relationship of state and history-synchrony and diachrony-in language], 115-9. ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Budapest.

  A mondattani szinonímia szerkezete és átépülésének tényezői [The structure of syntactic synonymy and factors of its reorganization] , () 115 -9.

  • Search Google Scholar
 • Nyíri, Antal 1971. A Müncheni Kódex [The Munich Codex]. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  A Müncheni Kódex [The Munich Codex] , ().

 • Róna-Tas, András 1978. A nyelvrokonság [Linguistic affinity]. Gondolat Kiadó, Budapest.

  A nyelvrokonság [Linguistic affinity] , ().

 • Dömötör, Adrienne 2000. A minőségjelzői mellékmondatok a középmagyar korban [Attributive clauses in Middle Hungarian]. In: Magyar Nyelv 96: 193-206.

  'A minőségjelzői mellékmondatok a középmagyar korban [Attributive clauses in Middle Hungarian] ' () 96 Magyar Nyelv : 193 -206.

  • Search Google Scholar
 • Dömötör, Adrienne 2001. Tendencies in the development of Late Old Hungarian and Early Middle Hungarian main clauses of reported speech. In: Acta Linguistica Hungarica 48: 337-69.

  'Tendencies in the development of Late Old Hungarian and Early Middle Hungarian main clauses of reported speech ' () 48 Acta Linguistica Hungarica : 337 -69.

  • Search Google Scholar
 • Gugán, Katalin 2002. Syntactic synonymy: A case study. In: Acta Linguistica Hungarica 49: 23-49.

  'Syntactic synonymy: A case study ' () 49 Acta Linguistica Hungarica : 23 -49.

 • Károly, Sándor 1980. Hozzászólás a "Történeti nyelvtanírásunk helyzete és feladatai" c. előadáshoz [Comments on "The state and tasks of historical linguistics in Hungary"]. In: Samu Imre - István Szatmári - László Szűts (eds): A magyar nyelv grammatikája. A magyar nyelvészek III. nemzetközi kongresszusának előadásai [The grammar of the Hungarian language. Papers from the Third International Congress of Hungarian Linguists]. Nyelvtudományi Értekezések 104, 41-53. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  Hozzászólás a "Történeti nyelvtanírásunk helyzete és feladatai" c. előadáshoz [Comments on "The state and tasks of historical linguistics in Hungary"] , () 41 -53.

  • Search Google Scholar
 • Kiefer, Ferenc 2000. Jelentéselmélet [Semantic theory]. Corvina Kiadó, Budapest.

  Jelentéselmélet [Semantic theory] , ().