View More View Less
 • 1 Ungarisches Nationalmuseum H-1370 Budapest, Pf. 364
 • 2 Ungarisches Nationalmuseum H-1370 Budapest, Pf. 364
 • 3 Dept. of Nuclear Researches, Isotop Research Institute of the HAS H-1121 Budapest, Konkoly Thege M. u. 29-33
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $636.00

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Vendl 1935 = A. Vendl: Adatok a cserépfalui paleolitok kőzettani ismeretéhez. Matematikai és Természettudományi Értesítő 53 (1935) 203-231.

  'Adatok a cserépfalui paleolitok kőzettani ismeretéhez ' () 53 Matematikai és Természettudományi Értesítő : 203 -231.

  • Search Google Scholar
 • Kadić 1909 = O. Kadić: Paleolitos kőeszközök a hámori Szeleta-barlangból (Paläolithische Steingeräten aus der Szeletahöhle bei Hámor in Ungarn). FtK 39 (1909) 524-540.

  'Paleolitos kőeszközök a hámori Szeleta-barlangból (Paläolithische Steingeräten aus der Szeletahöhle bei Hámor in Ungarn) ' () 39 FtK : 524 -540.

  • Search Google Scholar
 • Bánffy et al. 1997 = E. Bánffy--K. T. Biró--A. Vaday: Újkőkori és rézkori telepnyomok Kompolt 15. sz. lelőhelyen (Neolithic and Chalcolithic finds from Kompolt, Site Nr. 15). Agria 33 (1997) 19-57.

  'Vaday: Újkőkori és rézkori telepnyomok Kompolt 15. sz. lelőhelyen (Neolithic and Chalcolithic finds from Kompolt, Site Nr. 15) ' () 33 Agria : 19 -57.

  • Search Google Scholar
 • Bárta 1979 = J. Bárta: K problematike proveniencie surovín na výrobu štiepanej kamennej industrie v paleolite Slovenska. SIA 27 (1979) 5-15.

  'K problematike proveniencie surovín na výrobu štiepanej kamennej industrie v paleolite Slovenska ' () 27 SIA : 5 -15.

  • Search Google Scholar
 • Biró 1998 = K. T. Biró: Lithic implements and the circulation of the raw material in the Great Hungarian Plain. Budapest 1998.

 • Biró 2002 = K. T. Biró: New data on the utilisation of the Buda hornstone in the Early Bronze Age. BudRég 36 (2002) 131-143.

  'New data on the utilisation of the Buda hornstone in the Early Bronze Age ' () 36 BudRég : 131 -143.

  • Search Google Scholar
 • Biró--Dobosi 1991 = K. T. Biró--V. T. Dobosi: Lithotheca - Comparative raw material collection of the Hungarian National Museum. Budapest 1991.

 • Biró--Pálosi 1986 = K. T. Biró--M. Pálosi: A pattintott kőeszközök nyersanyagának forrásai Magyarországon (Sources of lithic raw materials for chipped artefacts in Hungary). MÁFIJ 1983 (1986) 407-435.

  'A pattintott kőeszközök nyersanyagának forrásai Magyarországon (Sources of lithic raw materials for chipped artefacts in Hungary) ' () 1983 MÁFIJ : 407 -435.

  • Search Google Scholar
 • Csongrádi Balogh--Dobosi 1991 = É. Csongrádi Balogh--V. T. Dobosi: Paleolit és neolit kőeszközök Verseg-Tatárdombon (Paleolithic and late neolithic stone artifacts from Verseg-Tatárdomb). StComit 21 (1991) 97-111.

  'Paleolit és neolit kőeszközök Verseg-Tatárdombon (Paleolithic and late neolithic stone artifacts from Verseg-Tatárdomb) ' () 21 StComit : 97 -111.

  • Search Google Scholar
 • Dienes 1968 = I. Dienes: Examen pétrographique de l'industrie - In: V. Gábori-Csánk (ed.): La station du Paléolihique Moyen d'Érd-Hongrie. Budapest 1968, 111-114.

 • Kadić 1915 = O. Kadić: A Szeleta-barlang kutatásának eredményei [Results of the excavations of the Szeleta Crave]. A Magyar kir. Földtani Intézet Évkönyve 23 (1915) 149-278.

  'A Szeleta-barlang kutatásának eredményei [Results of the excavations of the Szeleta Crave]. A Magyar kir ' () 23 Földtani Intézet Évkönyve : 149 -278.

  • Search Google Scholar
 • Kadić--Kormos 1911 = O. Kadić--T. Kormos: A hámori Puskaporos és faunája Borsod megyében [The Puskaporos Rock-shelter in Borsod county and its fauna]. A Magyar királyi Földtani Intézet Évkönyve 19 (1911) 109-149.

  'A hámori Puskaporos és faunája Borsod megyében [The Puskaporos Rock-shelter in Borsod county and its fauna] ' () 19 A Magyar királyi Földtani Intézet Évkönyve : 109 -149.

  • Search Google Scholar
 • Kaminská 1991 = L. Kaminská: Význam surovinej základne pre mladopaleolitickú spoločnost' vo východokarpatskej oblasti. SIA 39 (1991) 7-58.

  'Význam surovinej základne pre mladopaleolitickú spoločnost' vo východokarpatskej oblasti ' () 39 SIA : 7 -58.

  • Search Google Scholar
 • Kaminská et al. 2000 = L. Kaminská--J. K. Kozlowski--B. Kazior--M. Pawlikowski--K. Sobczyk: Long term stability of raw material procurement systems in the Middle and Upper Palaeolithic of Eastern Slovakia: a case study of the Topla/Ondava river valleys. Praehistoria 1 (2000) 63-81.

  'Kazior--M. Pawlikowski--K. Sobczyk: Long term stability of raw material procurement systems in the Middle and Upper Palaeolithic of Eastern Slovakia: a case study of the Topla/Ondava river valleys ' () 1 Praehistoria : 63 -81.

  • Search Google Scholar
 • Kasztovszky et al. in press = Zs. Kasztovszky--Zs. Révay--G. L. Molnár: Archaeometry research at the Budapest Prompt Gamma Activation Analysis laboratory. in press

 • Kadić 1907 = O. Kadić: Adatok a szinvavölgyi diluviális ember kérdéséhez (Beiträge zur Frage des diluvialen Menschen aus dem Szinvatale). FtK 37 (1907) 333-345.

  'Adatok a szinvavölgyi diluviális ember kérdéséhez (Beiträge zur Frage des diluvialen Menschen aus dem Szinvatale) ' () 37 FtK : 333 -345.

  • Search Google Scholar
 • Dobosi 1975 = V. T. Dobosi: Magyarország ős- és középsőkőkori lelőhely katasztere (Register of palaeolithic and mesolitic sites in Hungary). ArchÉrt 102 (1975) 64-76.

  'Magyarország ős- és középsőkőkori lelőhely katasztere (Register of palaeolithic and mesolitic sites in Hungary) ' () 102 ArchÉrt : 64 -76.

  • Search Google Scholar
 • Dobosi 1978 = V. T. Dobosi: A pattintott kőeszközök nyersanyagáról (Öber das Rohmaterial der retuschierten Steingeräte). FolArch 29 (1978) 7-19.

  'A pattintott kőeszközök nyersanyagáról (Öber das Rohmaterial der retuschierten Steingeräte) ' () 29 FolArch : 7 -19.

  • Search Google Scholar
 • Dobosi 1990 = V. T. Dobosi: Leaf-shaped implements from Hungarian open-air sites. In: Feuilles de pierre - Les industries a pointes foliacées du Paléolithic superieur Européen. Études et recherches archéologiques de I'Université de Liège 42. Liège 1990, 175-188.

 • Dobosi 1993 = V. Dobosi: Jászfelsőszentgyörgy-Szunyogos, felsőpaleolit telep (Jászfelsőszentgyörgy-Szunyogos, upper palaeolithic localty). Tisicum 8 (1993) 41-60.

  'Jászfelsőszentgyörgy-Szunyogos, felsőpaleolit telep (Jászfelsőszentgyörgy-Szunyogos, upper palaeolithic localty) ' () 8 Tisicum : 41 -60.

  • Search Google Scholar
 • Dobosi 1995 = V. T. Dobosi: Eger-Kőporostető. Révision d'un industrie à outils foliacés. Paleo 1" Supplement (1995) 45-55.

 • Dobosi 2000 = V. T. Dobosi: Archaeological investigations at Bodrogkeresztú-Henye. In: V. T. Dobosi (ed.): Bodrogkeresztúr-Henye (NE-Hungary), Upper Palaeolithic site. Budapest 2000, 5-111.

 • Dobosi 2001 = V. T. Dobosi: Antecedents: Upper Palaeolithic in the Jászság region. In: R. Kertész-J. Makkay (eds.): From the Mesolithic to the Neolithic. Proceedings of the International Archaeological Conference held in the Damjanich Museum of Szolnok, September 22-27, 1996. Archaeolingua 11. Budapest 2001, 177-191.

 • Dobosi et al. 1981 = V. T. Dobosi--I. Vörös--E. Krolopp--F. Schweitzer: Pilismarót-Diós: új őskőkori telep (Pilismarót-Diós: eiene neue Paläolitischsiedlung). CommArchHung 1981, 9-27.

 • Dobosi--Simán 1996 = V. T. Dobosi--K. Simán: New Upper Palaeolithic site at Megyaszó-Szelestető. CommArchHung 1996, 5-22.

 • Dobosi--Simán 2000 = V. T. Dobosi--K. Simán: Upper Palaeolithic in the region of Hont village. In: Zs. Mester-Á. Ringer (eds): A la recherche de l'Homme Préhistorique. Études et recherches archéologiques de l'Université de Liège 95. Liège 2000, 321-337.

 • Dobosi--Vári 1997 = V. T. Dobosi--Á. Vári: Horváth Adolf János régészeti feljegyzései (Archaeological notes by Adolf János Horváth). FolArch 46 (1997) 47-91.

  'Horváth Adolf János régészeti feljegyzései (Archaeological notes by Adolf János Horváth) ' () 46 FolArch : 47 -91.

  • Search Google Scholar
 • Dobosi--Vörös 1994 = V. T. Dobosi--I. VoOUrös: Material and chronological revision of the Kiskevély Cave. FolArch 43 (1994) 9-50.

  'VoOUrös: Material and chronological revision of the Kiskevély Cave ' () 43 FolArch : 9 -50.

  • Search Google Scholar
 • Fülöp 1984 = J. Fülöp Az ásványi nyersanyagok története Magyarországon (The history of … raw materials in Hungary). Budapest 1984.

 • Gábori 1958 = V. Gábori: Neue paläolithische Funde im Eipel-Tal. AR 10 (1958) 55-61.

  'Neue paläolithische Funde im Eipel-Tal ' () 10 AR : 55 -61.

 • Gábori 1964 = M. Gábori: A késői paleolitikum Magyarországon (Late Palaeolithic in Hungary). RégTan 3. Budapest 1964.

 • Gábori 1976 = M. Gábori: Les civilisations du Paléolithique Moyen entre les Alpes et I'Oural. Equisse historique. Budapest 1976.

 • Gábori 1981 = M. Gábori: Az ősember korának kutatása Magyarországon (1969-1980). MTAK (II) 30/1 (1981) 91-109.

  'Az ősember korának kutatása Magyarországon (1969-1980) ' () 1 MTAK (II) 30 : 91 -109.

  • Search Google Scholar
 • Gábori--Csánk 1983 = V. Gábori--Csánk: La grotte Remete "Felső" (Supérieure) et le "Szeletien de Transdanube". ActaArchHung 35 (1983) 249-285.

  'La grotte Remete "Felső" (Supérieure) et le "Szeletien de Transdanube" ' () 35 ActaArchHung : 249 -285.

  • Search Google Scholar
 • Gábori--Csánk 1994 = V. Gábori--Csánk: Le Jankovichien, une civilisation Paléolithique en Hongrie. Études et recherches archéologiques de l'Université de Liège 53. Liège 1994.

 • Gábori--Gábori 1957 = M. Gábori--V. Gábori: Études archéologiques et stratigraphiques dans les stations de loess paléolithiques de Hongrie. ActaArchHung 8 (1957) 3-117.

  () 8 ActaArchHung : 3 -117.

 • Gallus S 1937 = S. Gallus: Néhány üjabb magyarországi paleolit-lelőhely (Eine neue Paläolithfundstellen Ungarns). ArchÉrt Ú. F. 50 (1937) 137-139.

  'Néhány üjabb magyarországi paleolit-lelőhely (Eine neue Paläolithfundstellen Ungarns) ' () 50 ArchÉrt Ú. F. : 137 -139.

  • Search Google Scholar
 • Bácskay 1992 = E. Bácskay: Pattintott kőeszközök vizsgálata a szobi és a váci járás (Pest megye) néhány őskori lelőhelyén (A study of chipped stone implements from some prehistoric sites of Szob and Vác districts of Pest County). MÁFIJ 1990 (1992) 621-636.

  'Pattintott kőeszközök vizsgálata a szobi és a váci járás (Pest megye) néhány őskori lelőhelyén (A study of chipped stone implements from some prehistoric sites of Szob and Vác districts of Pest County) ' () 1990 MÁFIJ : 621 -636.

  • Search Google Scholar
 • Bácskay--Kordos 1984 = E. Bácskay--L. Kordos: Fontosabb szórványleletek a MÁFI gerinces-gyűjteményében (9. közlemény) (Major finds scattered fossils in the Palaeovertebrate Collection of the Hungarian Geological Institute - Communication 9). MÁFIJ 1982 (1984) 355-361.

  () 1982 MÁFIJ : 355 -361.

 • Balogh 1964 = K. Balogh A Bükkhegység földtani képződményei (Die geologische Bildungen des Bükk-Gebiges). MÁFIÉ 68. Budapest 1964.

 • Kertész 1996 = R. Kertész: The Mesolithic in the Great Hungarian Plain: A survey of the evidence. In: Tálas, László (ed.): At the Fringes of Three Worlds. - Hunter-gatherers and farmers in the Middle Tisza valley. Szolnok 1996, 5-34.

 • Markó 2002 = A. Markó: Őskőkori lelőhelyek az Ipoly-torok és Vác városa között [Palaeolithic Sites along the Danube between the Mouth of the the River Ipoly and Vác]. Unpublished thesis, Eötvös Loránd University, Budapest 2002.

 • Markó et al. in press = A. Markó--A. Péntek--S. Béres: Chipped stone assemblages from the environs of Galgagyörk (Northern Hungary). Praehistoria 3.

 • Mester 1995 = Zs. Mester: Le matériel lithique de la Grotte Büdöspest. Faciès d'atelier ou industrie intermédiaire? Paleo 1" Supplement (1995) 31-35.

 • Mester 2000 = Zs. Mester: Apparition du Jankovichien au Sud de la montagne de Bükk (Hongrie) - In: Zs Mester-Á. Ringer (eds): A la recherche de l'Homme Préhistorique. Études et recherches archéologiques de l'Université de Liège 95. Liège 2000, 247-255.

 • MRT 9 = I. Dinnyés--K. Kővari--J. Kvassay--Zs. Miklós--S. Tettamanti--I. Torma: Pest megye régészeti topográfiája XIII/2: A szobi és váci járás. Magyarország régészeti topográfiája 9. Budapest 1993.

 • Pantó 1951 = G. Pantó: Az eruptivumok földtani helyzete Diósgyőr és Bükkszentkereszt között [Geology of the southern ingenous belt in the Eastern part of the Bükk Mountains]. FtK 81 (1951) 137-143.

  'Az eruptivumok földtani helyzete Diósgyőr és Bükkszentkereszt között [Geology of the southern ingenous belt in the Eastern part of the Bükk Mountains] ' () 81 FtK : 137 -143.

  • Search Google Scholar
 • Papp 1907 = Papp K.: Miskolcz környékének geologiai viszonyai [The geological settings of the environs of Miskolc]. A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve 16 (1907) 91-135.

  'Miskolcz környékének geologiai viszonyai [The geological settings of the environs of Miskolc] ' () 16 A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve : 91 -135.

  • Search Google Scholar
 • Ringer 1983 = Á. Ringer: Bábonyien - Eine mittelpaläolithische Blattwerkzeugindustrie in Nordostungarn. DissArch II:11. Budapest 1983.

 • Ringer 2001 = Á. Ringer: Középső-paleolitikum (Middle Palaeolithikum). In: Á. Ringer (ed.) Emberelődök nyomában. Az őskőkor emlékei északkelet-Magyarországon. Miskolc 2001, 70-82.

 • Ringer--Holló 2001 = Á. Ringer -Zs. Holló: Sajószentpéter Margit-kapu-dűlő. Egy felső-paleolit lelőhely a Sajó völgyében (Sajószentpéter Margit-kapu-dűlő, un site Paléolithiqu Supérieur dans la vallé de Sajó). HOMÉ 40 (2001) 63-71.

  'Sajószentpéter Margit-kapu-dűlő. Egy felső-paleolit lelőhely a Sajó völgyében (Sajószentpéter Margit-kapu-dűlő, un site Paléolithiqu Supérieur dans la vallé de Sajó) ' () 40 HOMÉ : 63 -71.

  • Search Google Scholar
 • Ringer--Mester 2001 = Á. Ringer--Zs. Mester: A Szeleta-barlang 1999-2000. évi régészeti reviziójának eredményei (Die Ergebnisse der Revision der Szeleta-Höhle in den Jahren 1999-2000). HOMÉ 40 (2001) 5-19.

  'Mester: A Szeleta-barlang 1999-2000. évi régészeti reviziójának eredményei (Die Ergebnisse der Revision der Szeleta-Höhle in den Jahren 1999-2000) ' () 40 HOMÉ : 5 -19.

  • Search Google Scholar
 • Rozsnyói 1963 = M. Rozsnyói: Mezolit-gyanús szórványleletek a Bükk hegység északnyugati részén (Colonies sporadiques apparement mésolithiques dans la partie Nord-Ouest de la montagne de Bükk). EMÉ 1 (1963) 69-80.

  'Mezolit-gyanús szórványleletek a Bükk hegység északnyugati részén (Colonies sporadiques apparement mésolithiques dans la partie Nord-Ouest de la montagne de Bükk) ' () 1 EMÉ : 69 -80.

  • Search Google Scholar
 • Simán 1985 = Simán K.: Paleolit leletek Sajószentpéteren (Palaeolithic finds on Nagykorcsolás hill at Sajószentpéter, NE Hungary). HOMÉ 22-23 (1985) 9-20.

  'Paleolit leletek Sajószentpéteren (Palaeolithic finds on Nagykorcsolás hill at Sajószentpéter, NE Hungary) ' () 23 HOMÉ 22- : 9 -20.

  • Search Google Scholar
 • Simán 1986 = K. Simán: Felsitic quartz porphyry. In: K. T. Biró (ed.): Őskori kovabányászat és kőeszközazonosítás a Kárpát-medencében. Budapest-Sümeg 1986. (International Conference on Prehistoric Flint Mining and Lithic Raw Material Identification in the Carpathian Basin). Budapest 1986, 271-275.

 • Simán 1989 = K. Simán: Hidasnémeti - Upper Palaeolithic site in the Hernád valley (Northeast Hungary). AAC 28 (1989) 5-24.

  'Hidasnémeti - Upper Palaeolithic site in the Hernád valley (Northeast Hungary) ' () 28 AAC : 5 -24.

  • Search Google Scholar
 • Simán 1990 = K. Simán: Considerations on the "Szeletian Unity". In: Feuilles de pierre - Les industries a pointes foliacées du Paléolithic superieur Européen. Études et Recherches archéologiques de l'Université de Liège 42. Liège 1990, 189-198.

 • Simán 1993 = K. Simán: Őskőkori leletek Nógrád megyében (Funde aus der Vorzeit im Komitat Nógrád). NMMÉ 18 (1993) 247-254.

  'Őskőkori leletek Nógrád megyében (Funde aus der Vorzeit im Komitat Nógrád) ' () 18 NMMÉ : 247 -254.

  • Search Google Scholar
 • Simán 1995 = K. Simán: Prehistoric mine on the Avas Hill at Miskolc. APolona 33 (1995) 371-382.

  'Prehistoric mine on the Avas Hill at Miskolc ' () 33 APolona : 371 -382.

 • Sztrókay et al. 1970 = K. I. Sztrókay--Gy. Graselly--E. Nemecz--J. Kiss: Ásványtani praktikum II (Handbook of mineralogical practice). Budapest 1970.

 • Valoch 2000 = K. Valoch: Das Szeletien Mährens - seine Wurzeln und Beziehungen. In: Zs. Mester-Á Ringer (eds): A la recherche de l'Homme Préhistorique. Études et recherches archéologiques de l'Université de Liège 95. Liège 2000, 287-294.

 • Vendl 1930 = A. Vendl: A büdöspesti paleolitos szilánkok kőzettani vizsgálata. Matematikai és Természettudományi Értesítő 47 (1930) 468-484.

  'A büdöspesti paleolitos szilánkok kőzettani vizsgálata ' () 47 Matematikai és Természettudományi Értesítő : 468 -484.

  • Search Google Scholar
 • VÉrtes 1953 = L. VÉrtes: Az alsópaleolitikum emberének első biztos eszközlelete (La première trouvailles d'outil de l'homme du paléolithique ancien en Hongrie). Archért 80 (1953) 17-26.

  'Az alsópaleolitikum emberének első biztos eszközlelete (La première trouvailles d'outil de l'homme du paléolithique ancien en Hongrie) ' () 80 Archért : 17 -26.

  • Search Google Scholar
 • Vértes 1965 = L. Vértes L.: Az őskőkor és az átmeneti kőkor emlékei Magyarországon [Remains of the Palaeolithic and Mesolithic Period in Hungary]. A magyar régészet kézikönyve [Handbook of Hungrian Archaeology] 1. Budapest 1965.

 • Vértes--Tóth 1963 = L. Vértes--L. Tóth: Der Gebrauch des glasigen Quarzporphyres im Paläolithikum des Bükk-Gebirges. ActaArchHung 15 (1963) 3-10.

  'Tóth: Der Gebrauch des glasigen Quarzporphyres im Paläolithikum des Bükk-Gebirges ' () 15 ActaArchHung : 3 -10.

  • Search Google Scholar
 • Hellebrandt et al. 1976 = M. Hellebrandt--L. Kordos--L. Tóth: A Diósgyőr-Tapolca-barlang ásatásának eredményei (Ergebnisse der Ausgrabungen in der Diósgyőr-Tapolca-Höhle). HOMÉ 15 (1976) 7-36.

  'Kordos--L. Tóth: A Diósgyőr-Tapolca-barlang ásatásának eredményei (Ergebnisse der Ausgrabungen in der Diósgyőr-Tapolca-Höhle) ' () 15 HOMÉ : 7 -36.

  • Search Google Scholar
 • Herman 1893 = O. Herman: A miskolczi paleolith lelet [The Palaeolithic find of Miskolc]. ArchÉrt 13 (1893) 1-25.

  'A miskolczi paleolith lelet [The Palaeolithic find of Miskolc] ' () 13 ArchÉrt : 1 -25.

 • Herman 1906 = O. Herman: Zum Solutréen von Miskolc. MAGW 36 (1906) 1-11.

  'Zum Solutréen von Miskolc ' () 36 MAGW : 1 -11.