View More View Less
 • 1 State Centre for Restauration and Conservation of Historic Monuments H-1036 Budapest, Dugovics Titusz tér 13-17.
 • 2 State Centre for Restauration and Conservation of Historic Monuments H-1036 Budapest, Dugovics Titusz tér 13-17.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $636.00

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • László 1973 = Gy. László: Jegyzetek a prágai Szent István-kardról (Notes on the Prague Saint Stephen sword). Alba Regia 14 (1975) 335-342.

  'Jegyzetek a prágai Szent István-kardról (Notes on the Prague Saint Stephen sword) ' () 14 Alba Regia : 335 -342.

  • Search Google Scholar
 • Lindquist 1941 = S. Lindquist: Gotlands Bildsteine I. Stockholm 1941.

 • LitL = I. Verbényi--M. O. Arató: Liturgikus lexikon. Budapest 1988.

 • Mahr 1932 = A. Mahr: Christian Art in Ancient Ireland, I. Dublin 1932.

 • Mesterházy 1981 = K. Mesterházy: Karoling-normann típusú kengyel a honfoglaló magyaroknál (Carolingen-Norman type stirrups among the Conquering Hungarians). FolArch 31 (1981) 211-222.

  'Karoling-normann típusú kengyel a honfoglaló magyaroknál (Carolingen-Norman type stirrups among the Conquering Hungarians) ' () 31 FolArch : 211 -222.

  • Search Google Scholar
 • MNG = M. Mojzer (ed.): A Magyar Nemzeti Galéria régi gyűjteményei (Ancient Collections of the Hungarian National Gallery). Budapest 1984.

 • MKL = I. Diós (ed.): Magyar katolikus lexikon I (Hungarian Catholic Lexicon I). Budapest 1993.

 • MMűv = E. Marosi (ed.): Magyarországi művészet 1300-1470 körül I (Hungarian art from circa 1300-1470, I). Budapest 1987.

 • Moravcsik 1938 = Gy. Moravcsik: Görögnyelvű monostorok Szent István korában (Greek language monastories from the time of King Stephen). In: J. Serédi (ed.) Emlékkönyv Szent István király halálának kilencszázadik évfordulóján, I. Budapest 1938, 389-422.

 • Moravcsik 1984 = Gy. Moravcsik: Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai (Byzantine Sources on the Hungarian History of the Arpad Period). Budapest 1984.

 • MRT 2 = I. Éri--M. Kelemen--P. Németh--I. Torma: Veszprém megye régészeti topográfiája. Veszprémi járás (Veszprém county archaeological topography, Veszprém section). Magyarország régészeti topográfiája 2 (Hungarian archaeological topography 2). Budapest 1969.

 • MRT 5 = I. Horváth--M. Kelemen--I. Torma: Komárom megye régészeti topográfiája. Magyarország régészeti topográfiája 5 (Komárom county archaeological topography. Hungarian archaeological topography 5). Budapest 1979.

 • O'Meadhra 2001 = U. O'Meadhea: Kráklan. Ett unikt och vikigt fynd. In: S. Tesch-R. Edberg (red.): Biskopen i museets trädgaUrd. Stockholm 2001, 67-90, 114-115.

 • Komjáthy 1971 = M. Komjáthy: A veszprémvölgyi alapítólevél kibocsátójáról [Issuing of the Veszprémvölgy foundation deed]). LK 42/1 (1971) 33-49.

  'A veszprémvölgyi alapítólevél kibocsátójáról [Issuing of the Veszprémvölgy foundation deed]) ' () 42/1 LK : 33 -49.

  • Search Google Scholar
 • Kralovánszky 1984 = A. Kralovánszky: Ujabb adatok Veszprém és Székesfehérvár településtörténetéhez (New data on the settlement history of Veszprém and Székesfehérvár). VMMK 17 (1984) 189-207.

  'Ujabb adatok Veszprém és Székesfehérvár településtörténetéhez (New data on the settlement history of Veszprém and Székesfehérvár) ' () 17 VMMK : 189 -207.

  • Search Google Scholar
 • László 1963 = Gy. László: A magyar pénzverés kezdeteiről (The beginnings of Hungarian minting). Századok 97 (1963) 382-397.

  'A magyar pénzverés kezdeteiről (The beginnings of Hungarian minting) ' () 97 Századok : 382 -397.

  • Search Google Scholar
 • Backhous--Turner--Webster 1984 = J. Backhouse--D. H. Turner--L. Webster (eds): The Golden Age of Anglo-Saxon Art. 966-1066. London 1984.

 • Batey et al. 1997 = C. Batey--H. Clarke--R. I. Page--N. S. Price: A viking világ atlasza (original edition: Cultural Atlas of the Viking World. Oxford 1994) Budapest 1997.

 • Bogdán 1978 = I. Bogdán: Magyarországi hossz- és földmértékek a XVI század végéig [Hungarian length and land measurements from the end of the XVI century]. Budapest 1978.

 • Bakay 1965 = K. Bakay: Régészeti tanulmányok a magyar államalapítás kérdéséhez (Archaeological research on the questions of the foundation of the Hungarian State). Pécs 1965.

 • Balogh 1946 = A. Balogh: A veszprémvölgyi görög monostor alapítása (The foundation of the Veszprémvölgy Greek monastery). Regnum 6 (1944-46) 21-30.

  'A veszprémvölgyi görög monostor alapítása (The foundation of the Veszprémvölgy Greek monastery) ' () 6 Regnum : 21 -30.

  • Search Google Scholar
 • CD = G. Fejér: Codex diplomaticus Hungariae. Buda 1829-1844.

 • CFH = A. F. Gombos (revocavit): Catalogus fontium historiae Hungaricae I-III. Budapest 1937-38.

 • CNH = L. Réthy: Corpus Nummorum Hungariae II. Budapest 1907.

 • Sz. Czeglédy--Koppány 1964 = I. Sz. Czeglédy--T. Koppány: A Balatonfűzfő-mámai románkori templomrom (The Balatonfűzfő-Máma Romanesque church). VMMK 2 (1964) 141-156.

  'A Balatonfűzfő-mámai románkori templomrom (The Balatonfűzfő-Máma Romanesque church) ' () 2 VMMK : 141 -156.

  • Search Google Scholar
 • Darkó 1917 = J. Darkó: A veszprémi apáczamonostor alapítólevelének 1109-i másolatáról (A copy of the Veszprém convent's foundation deed). EPhK 41 (1917) 257-272, 336-351.

  'A veszprémi apáczamonostor alapítólevelének 1109-i másolatáról (A copy of the Veszprém convent's foundation deed) ' () 41 EPhK : 257 -272.

  • Search Google Scholar
 • Eldjárn 1970 = K. Eldjárn: En tau-stav fra Island. Kuml 1970, 65-81.

  'En tau-stav fra Island ' () 31 Kuml : 65 -81.

 • Érszegi 1988 = G. Érszegi: Szent István görög nyelvű okleveléről (From Saint Stephen's Greek language document). Levéltári Szemle 1988/3, 3-14.

 • Érszegi 2000 = G. Érszegi: A veszprémvölgyi alapítólevél (The Veszprémvölgy foundation deed). In: L. Kredics (ed.): Válaszúton. Pogányság-kereszténység, kelet-nyugat [Parting of the ways. Paganism-Christianity, east-west]. Conference, Veszprém, 8-10 May, 2000. Veszprém 2000, 159-175.

 • Fejérpataky 1892 = L. Fejérpataky: Kálmán király oklavelei [Documents of King Coloman]. ÉTtK 18/5. Budapest 1892, 195-282.

  'Kálmán király oklavelei [Documents of King Coloman]. ÉTtK 18/5 ' () 31 Budapest : 195 -282.

  • Search Google Scholar
 • Galavics et al. 2001 = G. Galavics--E. Marosi--Á. Mikó--T. Wehli: Magyar művészet a kezdetektől 1800-ig [Hungarian art from the beginning to 1800]. Budapest 2001.

 • Gutheil 1977 = J. Gutheil: Az Árpád-kori Veszprém (Veszprém in the Arpad Period). Veszprém 1977.

 • Gyomlay 1901 = Gy. Gyomlai: Szent István veszprémvölgyi donatiojának görög szövegéről [On the Greek text of Saint Stephens donation to Veszprémvölgy]. Értekezések a nyelv- és széptudományi osztály köréből 17/8. Budapest 1901, 391-434.

  'Szent István veszprémvölgyi donatiojának görög szövegéről [On the Greek text of Saint Stephens donation to Veszprémvölgy]. Értekezések a nyelv- és széptudományi osztály köréből 17/8 ' () 31 Budapest : 391 -434.

  • Search Google Scholar
 • Györffy 1959 = Gy. Györffy: Tanulmányok a magyar állam eredetéről [Studies on the origin of the Hungarian State]. Budapest 1959.

 • Györffy 1977 = Gy. Györffy: Isvtán király és műve [King Stephen and his works]. Budapest 1977.

 • Györffy 1992 = Gy. Györffy: Diplomata Hungariae Antiquissima I, 1001-1131. Budapest 1992.

 • Harbison 2000 = P. Harbison: An ancient pilgrimage "relic-road" in North Clare? The Other Clare 24 (2000) 55-59.

  'An ancient pilgrimage "relic-road" in North Clare? ' () 24 The Other Clare : 55 -59.

 • Henry 1967 = F. Henry: Irish Art during the Viking Invasions 800-1020 A.D. London 1967.

 • Hervay 1984 = F. L. Hervay: Repertorium historicum Ordinis Cisterciensis in Hungaria. Roma 1984.

 • Hines 1993 = J. Hines: Anglo-Scandinavian Clasps or Classes of the 3rd to 6th centuries A.D. Typology, diffusion and function. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets. Stockholm 1993.

 • Horváth 1838 = I. Horváth: Boldog Asszony Veszprém Völgyi Apátza Monostorának alkató Görök Oklevele Szent István Magyar Királytól Kálmán Magyar Királynak 1109-dik évi hiteles Másolatából, két Réz Táblával [Two copper plates with the 1109 King Coloman's authenticated copy of the Hungarian King, Saint Stephen's, Greek language foundation deed for the Veszprém Valley, Blessed Virgin convent]. TGy 1834/I. Pest 1838, 84-106.

  'Boldog Asszony Veszprém Völgyi Apátza Monostorának alkató Görök Oklevele Szent István Magyar Királytól Kálmán Magyar Királynak 1109-dik évi hiteles Másolatából, két Réz Táblával [Two copper plates with the 1109 King Coloman's authenticated copy of the Hungarian King, Saint Stephen's, Greek language foundation deed for the Veszprém Valley, Blessed Virgin convent]. TGy 1834/I ' () 31 Pest : 84 -106.

  • Search Google Scholar
 • Hóman 1911 = B. Hóman: A veszprémvölgyi 1109. évi oklevél hitelessége [Authenticity of the 1109 Veszprémvölgy document]. Turul 29 (1911) 123-134, 167-174.

  'A veszprémvölgyi 1109. évi oklevél hitelessége [Authenticity of the 1109 Veszprémvölgy document] ' () 29 Turul : 123 -134.

  • Search Google Scholar
 • Hóman 1917 = B. Hóman: Szent István görög oklevele [Saint Istvan's Greek language document]. Századok 51/1 (1917) 99-136; 51/2 (1917) 225-242.

  'Szent István görög oklevele [Saint Istvan's Greek language document] ' () 51/1 Századok : 99 -136.

  • Search Google Scholar
 • Huszár 1979 = L. Huszár: Münzkatalog Ungarn. Budapest 1979.

 • KatL = B. Bangha (ed.): Katolikus lexikon III [Catholic lexicon III]. Budapest 1932.

 • KML = Keresztény művészeti lexikon (Lexicon of Christian art). Transl.: A. H. Szilágyi. Budapest 1986.

 • KMTL = Gy. Kristó (ed.): Korai magyar történeti lexikon [Lexicon of Early Hungarian History]. Budapest 1994.

 • Pamer--Sch. Pusztai 1986 = N. Pamer--I. Sch. Pusztai: A vörösberényi ref. templom feltárása és helyreállítása (The excavation and reconstruction of the Vörösberény Protestant church). Műemlékvédelem 1986, 97-111.

  'A vörösberényi ref. templom feltárása és helyreállítása (The excavation and reconstruction of the Vörösberény Protestant church) ' () 31 Műemlékvédelem : 97 -111.

  • Search Google Scholar
 • Pannonia Regia = Pannonia Regia [Catalogue of the Exhibition]. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 1994.

 • Paulsen 1933 = P. Paulsen: Magyarországi viking leletek (Viking finds in Hungary). ArchHung 12. Budapest 1933.

 • Rainer 2000 = P. Rainer: A veszprémi Szent Miklós-szeg és temploma (The Veszprém Saint Michael-szeg and church). In: J. Regenye (ed.): Kralovánszky Alán Veszprém megyei kutatásaiból. Veszprém, 2000, 15-65.

 • Rácz 2000 = Gy. Rácz: A magyarországi káptalanok és monostorok magisztrátus-joga a 13-14. században (The 13th--14th century magistratus law for Hungarian kaplans and monasteries). Századok 134 (2000) 147-210.

  'A magyarországi káptalanok és monostorok magisztrátus-joga a 13-14. században (The 13th-14th century ' () 134 magistratus : 147 -210.

  • Search Google Scholar
 • Solymosi 2000 = L. Solymosi: Veszprém korai történetének néhány kérdése (Some problems concerning the early history of Veszprém). In: L. Kredics (ed.): Válaszúton. Pogányság-kereszténység, kelet-nyugat, Veszprém, 8-10 May, 2000. Veszprém 2000, 129-157.

 • Stenberger 1977 = M. Stenberger: Vorgeschichte Swedens. Berlin 1977.

 • Szentpétery 1923 = I. Szentpétery: Az Árpád-házi korályok okleveleinek kritikai jegyzéke (Critical notes on documents from the period of the house of Arpad) I. Budapest 1923.

 • Szentpétery 1930 = I. Szentpétery: Magyar oklevéltan [Hungarian document studies]. Budapest 1930.

 • Szentpétery 1938 = I. Szentpétery: Szent István király oklevelei (The documents of Saint Stephen the king). In: J. Serédi (ed.): Emlékkönyv Szent István király halálának kilencszázadik évfordulóján, II. Budapest 1938, 135-202.

 • Unger 1997 = E. Unger: Magyar éremhatározó I [Hungarian coin guide]. Budapest 1997.

 • Waräger = Wikinger, Waräger, Normanen. Die Skandinavier und Europa 800-1200. Ausstellung, Staatliche Museen zu Berlin. Berlin 1992.

 • Wilson--Klindt--Klindt--Jensen 1980 = D. M. Wilson--O. Klindt--Klindt--Jensen: Viking Art. London 1980.

 • ZsO I. = E. Mályusz (comp.): Zsigmond-kori oklevéltár I, 1387-1399 [Zsigmond Period archive I, 1387-1399]. Budapest 1951.

 • Czebe 1916 = Gy. Czebe: A veszprémvölgyi oklevél görög szövege. Értekezések a történeti tudományok köréből [The text of the Veszprémvölgy document]. Budapest 1916, 13-14, 22-66, 86-88, 104-109.

  'A veszprémvölgyi oklevél görög szövege. Értekezések a történeti tudományok köréből [The text of the Veszprémvölgy document] ' () 31 Budapest : 13 -14.

  • Search Google Scholar
 • Baán 1995 = I. Baán: "Turkia metropolitája" [The Turkia metropolita]. Századok 129 (1995) 1167-1170.

  '"Turkia metropolitája" [The Turkia metropolita] ' () 129 Századok : 1167 -1170.

 • Koppány 1963 = T. Koppány: A Balaton-felvidék román kori templomai (The Romanesque churches of the Balaton Uplands). VMMK 1 (1963) 81-114.

  'A Balaton-felvidék román kori templomai (The Romanesque churches of the Balaton Uplands) ' () 1 VMMK : 81 -114.

  • Search Google Scholar
 • Kovács 1970 = L. Kovács: A budapesti lándzsa (The Budapest lance). FolArch 21 (1970) 127-146.

  'A budapesti lándzsa (The Budapest lance) ' () 21 FolArch : 127 -146.

 • ÁKIF = Gy. Kristó (ed.): Az Államalapítás korának írott forrásai [Written sources from the period of the foundation of the Hungarian State]. Szeged, 1999.

 • Fettich 1938 = N. Fettich: A prágai Szent István kard régészeti megvilágításban (Archaeological clarification of Saint Stephen memoir). In: J. Serédi (ed.): Emlékkönyv Szent István király halálának kilencszázadik évfordulóján. Budapest 1938, 475-515.

 • Fodor 1996 = I. Fodor (ed.): A honfoglaló magyarság. Kiállítási katalógus, Magyar Nemzeti Múzeum, 1996. március 16-december 31 (The Ancient Hungarians. Exhibition catalogue, Hungarian National Museum). Budapest 1996.

 • Trogmayer 1993 = O. Trogmayer: Egy különleges főpapi jelvény Pusztaszerről (A special high clergical insignia from Pusztaszer). In: L. Dankó (ed.): "Ex invisilibus visibilia." Emlékkönyv Dávid Katalin professzorasszony 70. születésnapjára. Budapest 1993, 303-312.