View More View Less
 • 1 Eötvös-Loránd-Universität, Institut für Archäologie H-1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $636.00

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Brunšmid 1905 = J. Brunšmid: Nekoliko našašča novaca na skupu u Hrvatskoj i Slavoniji. XXI: Našašče akvilejskih i madžarskih novaca X. vijeka u Kusonjama (kotar Pakrac). VHAD 8 (1905) 11-12.

  'Nekoliko našašča novaca na skupu u Hrvatskoj i Slavoniji. XXI: Našašče akvilejskih i madžarskih novaca X. vijeka u Kusonjama (kotar Pakrac) ' () 8 VHAD : 11 -12.

  • Search Google Scholar
 • Chirilă--Gudea--Lazăr--Zrínyi 1980 = E. Chirilă--N. Gudea--V. Lazăr--A. Zrínyi: Münzhorte und Münzfunde aus dem Kreismuseum Mureş. Tîrgu Mureş 1980.

 • CNH II = L. Réthy: Corpus nummorum Hungaricae = Magyar egyetemes éremtár II. Budapest 1907.

 • Almran--Winter--Metlich 1997 = M. Almran--H. Winter--M. Metlich: Ein mittelalterlicher Münzschatz des 15. Jahrhunderts aus St. Valenti in Niederösterreich. NZ 104-104 (1997) 109-185.

  'Ein mittelalterlicher Münzschatz des 15. Jahrhunderts aus St. Valenti in Niederösterreich ' () 104 -104 NZ : 109 -185.

  • Search Google Scholar
 • Bernardi 1975 = G. Bernardi: Monetazione del patriarco di Aquileia. Trieste 1975.

 • Huszár 1977-1978 = L. Huszár: A középkori magyar pénztörténet okleveles forrásai [Die urkundlichen Quellen der mittelalterlichen ungarischen Münzgeschichte] III. NK 76-77 (1977-1978) 71-84.

  'A középkori magyar pénztörténet okleveles forrásai [Die urkundlichen Quellen der mittelalterlichen ungarischen Münzgeschichte] III ' () 76-77 NK : 71 -84.

  • Search Google Scholar
 • Kubinyi 1998 = A. Kubinyi: A késő középkori magyar-nyugati kereskedelmi kapcsolatok kérdése [Frage der spätmittelalterlichen Handelsbeziehungen zwischen Ungarn und dem Westen]. In. P. Tusor (Hrsg.): R. Várkonyi Ágnes emlékkönyv születésének 70. évfordulója ünnepére. Budapest 1998, 107-117.

 • LeMa VIII = Lexikon des Mittelalters VIII. München 1997.

 • Mályusz 1990 = E. Mályusz: Zsigmond király uralma Magyarországon 1387-1437 [Kaiser Sigismunds Herrschaft in Ungarn 1387-1437]. Budapest 1990.

 • Méri 1954 = I. Méri: Beszámoló a tiszalök-rázompusztai és túrkeve-mórici ásatások eredményeiről [Bericht über die Ergebnisse der Grabungen von Tiszalök-Rázompuszta und Túrkeve-Móric] II. ArchÉrt 81 (1954) 138-154.

  'Beszámoló a tiszalök-rázompusztai és túrkeve-mórici ásatások eredményeiről [Bericht über die Ergebnisse der Grabungen von Tiszalök-Rázompuszta und Túrkeve-Móric] II ' () 81 ArchÉrt : 138 -154.

  • Search Google Scholar
 • Mirnik 1984 = I. Mirnik: Novac akvilejskih patrijarha iz Vukovara i opticaj akvilejskih denaru u našim krajevima. Izd. Hrvtsko Arheol. Društvo. Zagreb 1984, 223-233.

  'Novac akvilejskih patrijarha iz Vukovara i opticaj akvilejskih denaru u našim krajevima. Izd. Hrvtsko Arheol. Društvo ' () 31 Zagreb : 223 -233.

  • Search Google Scholar
 • Mirnik 1993-1994 = I. Mirnik: Skupni nalazi novca iz Hrvatske X. Skupni nalaz akvilejskih Denara 15 St. iz Vukovara. VAMZ 26-27 (1993-1994) 85-123.

  'Skupni nalazi novca iz Hrvatske X. Skupni nalaz akvilejskih Denara 15 St. iz Vukovara ' () 26-27 VAMZ : 85 -123.

  • Search Google Scholar
 • Pap--Milea--Feneşan 1971 = Fr. Pap--Z. Milea--V. Feneşan: Tezaurul monetar din secolele XV-XVI de la Iara (Jud. Cluj). SCN 5 (1971) 179-192.

  'Tezaurul monetar din secolele XV-XVI de la Iara (Jud. Cluj) ' () 5 SCN : 179 -192.

 • Parádi 1963 = N. Parádi: Magyarországi pénzleletes középkori cserépedények (XI-XVII. század) (Münzfunde hortende mittelalterliche Gefäße in Ungarn, 11.--17. Jahrhundert). ArchÉrt 90 (1963) 205-251.

  'Magyarországi pénzleletes középkori cserépedények (XI-XVII. század) (Münzfunde hortende mittelalterliche Gefäße in Ungarn, 11. - 17. Jahrhundert) ' () 90 ArchÉrt : 205 -251.

  • Search Google Scholar
 • Rengjeo 1959 = I. Rengjeo: Corpus der mittelalterlichen Münzen von Kroatien, Slawonien, Dalmatien und Bosnien. Graz 1959.

 • SCN = Studii şi Cercetări de Numismatică

 • Soós 1995 = S. Soós: PATRONA HUNGARIAE a magyar pénzeken [PATRONA HUNGARIAE auf den ungarischen Münzen]. Éremtani Lapok 34 (1995) 3-12.

  'PATRONA HUNGARIAE a magyar pénzeken [PATRONA HUNGARIAE auf den ungarischen Münzen] ' () 34 Éremtani Lapok : 3 -12.

  • Search Google Scholar
 • Berta--Gaál 1998 = J. Berta--A. Gaál: XV-XVI. századi éremlelet a Tolna megyei Várdomb határából (Ein Münzfund aus dem XV.-XVI. Jahrhundert aus der Umgebung von Várdomb im Komitat Tolna). WMMÉ 20 (1998) 173-213.

  'XV-XVI. századi éremlelet a Tolna megyei Várdomb határából (Ein Münzfund aus dem XV.-XVI. Jahrhundert aus der Umgebung von Várdomb im Komitat Tolna) ' () 20 WMMÉ : 173 -213.

  • Search Google Scholar
 • Blanchard 1986 = I. Blanchard: The continental European cattle trades, 1400-1600. Economic History Review 39 (1986) 427-460.

  'The continental European cattle trades, 1400-1600 ' () 39 Economic History Review : 427 -460.

  • Search Google Scholar
 • Stangler 1982 = G. Stangler: Münzfund von Jabing. In: Schallaburg '82. Matthias Corvinus und die Renaissance in Ungarn. Katalog der Niederösterreichischen Landesmuseums, N. F. 118. Wien 1982, 270.

  Schallaburg '82. Matthias Corvinus und die Renaissance in Ungarn. Katalog der Niederösterreichischen Landesmuseums, N. F. 118 , () 270.

  • Search Google Scholar
 • Thallóczy 1913 = L. Thallóczy: Studien zur Geschichte Bosniens und Serbiens im Mittelalter. München-Leipzig 1913.

 • V. Székely 1999 = Gy. V. Székely: 15-16. századi dénárlelet Kunfehértó határából [Ein Denarfund des 15.--16. Jahrhunderts aus der Gemarkung von Kunfehértó]. In: A. Szakál (Hrsg.): Halasi Múzeum. Emlékkönyv a Thorma János Múzeum 125. évfordulójára. Thorma János Múzeum könyvei 3. Kiskunhalas 1999.

 • ZSO II. 1 = E. Mályusz (bearb.): Zsigmondkori oklevéltár II: 1400-1410. Első r.: 1400-1406. [Sigismundzeitliches Urkundenarchiv II: 1400-1410. Erster Teil: 1400-1406]. Magyar Országos Levéltár kiadványai II: Forráskiadványok 3. Budapest 1956.

 • MNG = Mitteilungen der Numismatischen Gesellschaft in Wien

 • CNI VI = Corpus nummorum Italicorum VI. Roma 1922.

 • Csánki 1893 = D. Csánki: Körösmegye a XV-ik században [Komitat Körös im 15. Jahrhundert]. Budapest 1893.

 • De Rubies 1747 = F. M. Bernardus, de Rubeis, O. P.: De nummis patriarcharum aquilejensium dissertatio. Venezia 1797.

 • De Rubies 1749 = F. M. Bernardus, de Rubies, O. P.: De nummis patriarcharum aquilejensium dissertatio altera. Venezia 1799.

 • Garády 1950 = S. Garády: Ásatások a békásmegyeri ú.n. Puszta-templomban és mellékén (Ausgrabungen bei der sog. Puszta-Kirche in Békásmegyer und deren Umgebung). BudRég 15 (1950) 437-449.

 • Harsányi 1919 = P. Harsányi: A szerencsi magyar dénárlelet [Ungarischer Denarfund von Szerencs]. NK 15 (1916) 8-10.

  'A szerencsi magyar dénárlelet [Ungarischer Denarfund von Szerencs] ' () 15 NK : 8 -10.

 • Huszár 1956 = L. Huszár: A budai várpalota ásatásának eredményei (Die Münzfunde der Ausgrabungen auf dem Gebiet der Burg von Buda). BudRég 17 (1956) 197-240.

  'A budai várpalota ásatásának eredményei (Die Münzfunde der Ausgrabungen auf dem Gebiet der Burg von Buda) ' () 17 BudRég : 197 -240.

  • Search Google Scholar
 • Huszár 1963 = L. Huszár: Négy éremlelet Baranya megyéből (Vier Münzfunde aus dem Komitat Baranya). JPMÉ 1963, 167-175.

  'Négy éremlelet Baranya megyéből (Vier Münzfunde aus dem Komitat Baranya) ' () 31 JPMÉ : 167 -175.

  • Search Google Scholar
 • Oberländer--Tărnoveanu, E.-Rădulescu, G. 1994 = Al doilea tezaur de la Şieu. Nota preliminară. Revista Bistriţei 8 (1994) 83-96.

  () 8 Revista Bistriţei : 83 -96.

 • ZSO II. 2 = E. Mályusz (bearb.): Zsigmondkori oklevéltár II: 1400-1410. Második r.: 1406-1410 [Sigismundzeitliches Urkundenarchiv II: 1400-1410. Zweiter Teil: 1406-1410]. Magyar Országos Levéltár kiadványai II: Forráskiadványok 4. Budapest 1958.

 • ZSO III = E. Mályusz--I. Borsa (bearb.): Zsigmondkori oklevéltár III: 1411-1412 [Sigismundzeitliches Urkundenarchiv III: 1411-1412]. Magyar Országos Levéltár kiadványai II: Forráskiadványok 22. Budapest 1993.

 • ZSO IV = E. Mályusz--I. Borsa (bearb.): Zsigmondkori oklevéltár III: 1413-1414 [Sigismundzeitliches Urkundenarchiv IV: 1413-1414]. Magyar Országos Levéltár kiadványai II: Forráskiadványok 25. Budapest 1994.

 • Huszár 1965 = L. Huszár: La circolazione della moneta italiana nel bacino dei Carpazi. Congresso Int. de Numismatica, Roma 1961, 2. vol.: Atti. Roma 1965, 665-674.

  'La circolazione della moneta italiana nel bacino dei Carpazi. Congresso Int. de Numismatica, Roma 1961, 2. vol.: Atti ' () 31 Roma : 665 -674.

  • Search Google Scholar