View More View Less
 • 1 MTA Politikai Tudományok Intézete Please ask the editor of the journal.
Restricted access

A tanulmány áttekinti a keletközépeurópai régió és benne Magyarország modernizációját, annak akadályait és torzító tényezőit, valamint a XX. században a régiót ért, meghatározó külső hatásokat. A áttekintés háttérül szolgál a magyarországi jogfejl ő dés bemutatásához, amelyen belül a szokásjog és a törvények viszonya különösen figyelemre méltó szerepet játszik és egyúttal a jognak a modernizáción belül bizonyos autonómiát biztosít. A szokásjog megmutatkozik abban is, hogy a korábbi jogfelfogás érvényesül a bírói gyakorlatban, a jogalkalmazásban. Az 1948-as és az 1988 utáni rendszerváltás sok tekintetben hasonló feladatokat állított a jogrendszer átalakítása elé, még akkor is, ha azok társadalmi tartalma jelent ő sen különbözött egymástól. A jog mint modernizációs eszköz alkalmazásának korlátaira egy, az 1950-es évek legelején lefolytatott magyarországi jogtudományi vita következtetései világítanak rá. Sem az évszázados jogfejlődés sajátosságai nem hagyhatók figyelmen kívül, sem pedig a gazdasági, társadalmi, kulturális sajátosságokat nem lehetséges átlépni. A jogalkotás nem minden probléma, feladat megoldására alkalmas eszköz, viszont mindig az adott társadalomra jellemző és annak hosszú távú pályáját jöveti. I.

 • Kulcsár K. (1995) A kétkamarás országgyűlés problémája. Társadalmi Szemle. L. évf. 10. 70-77.

  'A kétkamarás országgyűlés problémája ' () L Társadalmi Szemle. : 70 -77.

 • Kulcsár K. (1996) Alkotmányozás Magyarországon. Magyar Szemle. V. évf. 7-8. 879-891.

  'Alkotmányozás Magyarországon ' () V Magyar Szemle. : 7 -8.

 • Mannheim K. (1952) Ideologie and Utopie. Frankfurt a.m.

  Ideologie and Utopie , ().

 • Szabó I. (1951) Vita haladó jogi hagyományaink kérdéséről. Jogtudományi Közlöny. november. 653-662.

  'Vita haladó jogi hagyományaink kérdéséről ' () Jogtudományi Közlöny : 653 -662.

  • Search Google Scholar
 • Eörsi Gy., Nizsalovszky E., Világhy M. (1951) Vita a jog és a jogtudomány "viszonylag állandó elemeinek" problémájáról. Jogtudományi Közlöny. 1951. június. 368-377.

  'Vita a jog és a jogtudomány "viszonylag állandó elemeinek" problémájáról ' () 1951 Jogtudományi Közlöny : 368 -377.

  • Search Google Scholar
 • Kulcsár K. (1977) A konzisztencia problémája a jogi rendszerben. Valóság. XXI. évf. 5. 11-21.

  'A konzisztencia problémája a jogi rendszerben ' () XXI Valóság. : 11 -21.

 • Kulcsár K. (1985) A jog szerepe a társadalmi változásokban - A jog változása. In: Petrik F. (szerk.): Jog és törvényesség. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 251-354.

  A jog szerepe a társadalmi változásokban -- A jog változása , () 251 -354.

 • Kulcsár K. (1989) A modernizáció és a jog. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest. 1-228.

  A modernizáció és a jog. , () 1 -228.

 • David R. (1971) Critical Observations Regarding the Potentialities and the Limitations of Legislation in the Independent African States. In: Integration of Customary and Modern Legal Systems in Africa. Ile-Ife.

  Critical Observations Regarding the Potentialities and the Limitations of Legislation in the Independent African States , ().

  • Search Google Scholar
 • David R. (1977) A jelenkor nagy jogrendszerei. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

  A jelenkor nagy jogrendszerei. , ().

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2020 2 0 0
Nov 2020 1 0 0
Dec 2020 0 0 0
Jan 2021 0 0 0
Feb 2021 0 0 0
Mar 2021 1 1 3
Apr 2021 0 0 0