View More View Less
 • 1 MTA TK Népesedéstudományi Kutatócsoport 1014 Budapest, Országház u. 30.
Restricted access

A közép-kelet-európai országok történelmében egyedülállóan mély változások mentek végbe a rendszerváltás következtében. A piacgazdaságra történő áttérés által okozott gazdasági bizonytalanság hosszabb és mélyebb, a társadalmi problémák súlyosabbak, mint azt 1990-ben várni lehetett. Ezen problémák egyik negatív következménye a társadalmak elöregedése; a termékenységi ráta csökkenésének és az egyébként alacsony halandósági mutatók stagnálásának következtében a népesség számának csökkenése, amihez néhány vizsgált országban a nemzetközi migráció negatív mérlege is hozzájárult. Az írás az előbbiekben említett demográfiai jelenségeket ismerteti a statisztikai adatok tükrében, négy rendszerváltó és egy kontroll-ország esetében (Ausztria, Csehország, Magyarország, Lengyelország, Románia), külön figyelmet szentelve a magyarországi helyzetnek.

 • Cesky statisticky urad (2001): Statisticka Rocenska Ceske Republiky 2001 (Statistical Yearbook of the Czech Republic). Praha.

 • Cseh-Szombathy László (2001): A népesedési folyamatok alakulása Magyarországon. In: Cseh-Szombathy László - Tóth Pál Péter (szerk.): Népesedés és népességpolitika. Századvég Kiadó. Budapest, 518-534.

  A népesedési folyamatok alakulása Magyarországon , () 518 -534.

 • European Health for all database, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark.

 • Glówny urzad Statystyczny (Central Statistical Office) (2001): Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2001 (Statistical Yearbook of the Republic of Poland). Warsaw.

  (Central Statistical Office) , ().

 • Glówny urzad Statystyczny (Central Statistical Office) (1999): Rocznik Demograficzny 1999 (Demographic Yearbook) Warsaw. Institutul National de Statisticā (2001): Anuarul Demografic al Romániei 2001 (Romanian Demographic Yearbook) Bucureşti.

  Rocznik Demograficzny 1999 (Demographic Yearbook) Warsaw Institutul National de Statisticā (2001): Anuarul Demografic al Romániei 2001 , ().

  • Search Google Scholar
 • Józan Péter (2002): A halandóság alapirányzata a 20. században, és az ezredforduló halálozási viszonyai Magyarországon. Magyar Tudomány2002/4, 419-439.

  'A halandóság alapirányzata a 20. században, és az ezredforduló halálozási viszonyai Magyarországon. ' () 2002/4 Magyar Tudomány : 419 -439.

  • Search Google Scholar
 • Kamarás Ferenc (2001): A termékenység alakulása és befolyásoló tényezői. In: Cseh-Szombathy László - Tóth Pál Péter (szerk.): Népesedés és népességpolitika. Századvég Kiadó. Budapest, 13-41.

  A termékenység alakulása és befolyásoló tényezői. In: Cseh-Szombathy László - Tóth Pál Péter (szerk.): , () 13 -41.

  • Search Google Scholar
 • Klinger András (1991): Magyarország demográfiai helyzete Európaban In: Demográfia34. évf. 1-2 szám, 19-60.

  'Magyarország demográfiai helyzete Európaban ' () 34. évf Demográfia : 1 -2.

 • Központi Statisztikai Hivatal (2001): Demográfiai Évkönyv 2000 (Demographic Yearbook). Budapest. Statistic Austria (2001): Demographisches Jahrbuch 2000. Die Informationsmanager. Wien.

 • United Nations (2002): Population Ageing 2002. Population Division Department of Economic and Social Affairs.

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)