View More View Less
  • 1 PPKE BTK
Open access

Az alábbi tanulmányban amellett érvelek, hogy Platón Phaidrosának egyik passzusában tudatos és jól megszerkesztett allúzió olvasható Pindaros első pythói ódájára és az abban kulcsszerepet játszó Typhón mitikus alakjára. A nyelvi és gondolati párhuzamok elemzésével feltárulnak a platóni szövegrész eddig rejtett jelentésrétegei, többek között a Pindaroson túlmutató zenei metaforák. Ezzel együtt felszínre kerülnek olyan témák, mint egység és sokaság, zenei éthos és kritika, melyek Platón gondolatrendszerében központi jelentőségűek, és az elemzett passzus kifejezésmódját meghatározzák.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
May 2020 0 6 2
Jun 2020 0 8 8
Jul 2020 0 20 12
Aug 2020 0 10 6
Sep 2020 0 10 11
Oct 2020 0 13 3
Nov 2020 0 0 0