View More View Less
  • 1 ELTE BTK Görög Tanszék, ELTE Eötvös József Collegium
Open access

Hypereidés Euxenippos mellett Polyeuktosszal szemben hazaárulás ügyében elmondott védőbeszédét az első kiadó, Churchill Babington Kr. e. 334-re keltezte. Domenico Comparetti azonban hamarosan Kr. e. 330 és 324 közé szorította a keletkezés lehetséges dátumát. Érvelése szerint a szónok csak úgy idézhette Olympiasnak, Alexandros anyjának az athéni néphez írt leveléből a „Molossia az enyém” kifejezést, ha Olympias már valóban a terület ura volt, tehát Kr. e. 331, azaz fi vére halála után. A keltezést jó másfél évszázada tényként kezelik, olyannyira, hogy a kiadók több szövegjavítást és értelmezési alternatívát is ehhez az elképzeléshez igazítottak. A tanulmány amellett érvel, hogy a hagyományozott, jól értelmezhető szövegnek megfelelően a beszédet Kr. e. 334/333-ra kell datálni, javításokra nincs szükség, Churchill Babingtonnak igaza volt.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
May 2020 0 0 0
Jun 2020 0 0 0
Jul 2020 0 23 11
Aug 2020 0 32 18
Sep 2020 0 39 34
Oct 2020 0 40 21
Nov 2020 0 0 0