View More View Less
  • 1 ELTE ÁJK Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék, ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Állam- és Jogtudományi Doktori Program, 1053 Egyetem tér 1–3
Open access

A görög jogon alapuló hellenisztikus Egyiptom szerződési gyakorlatában a halasztott adásvételi szerződések egy sajátos konstrukciójaként emlegetik az ún. fi ktív kölcsönszerződéseket. Amíg a római jog jól ismertún. konszenzuálszerződéseiről, ekként az adásvételről (emptio venditio), ahol a halasztott adásvételi konstrukciók is peresíthetőek, addig a görög jog mindvégig megmaradt a készvételnél, és ehhez képest csak pótlólagos megoldásokat alkalmazott. Ezen megoldások egyikét jelentették az ún. fi ktív kölcsönszerződések (συγγραϕὴ δανείου), amelyeknél – miként Fritz Pringsheim hangsúlyozza – amennyiben az eladó meghitelezte a vevőnek a vételárat, és az adásvételt kölcsönnek „álcázta”, a vétel alapján nem, de a kölcsön alapján perelhet. Több dokumentum is fennmaradt, amely ezt a gyakorlatot tanúsítja, ugyanakkor a legújabb papirológiai kutatások eredményeként ezen okiratok közül némelyek felülvizsgálatra szorulnak a tekintetben, hogy milyen szerződést is tartalmaznak.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
May 2020 0 0 0
Jun 2020 0 0 0
Jul 2020 0 20 15
Aug 2020 0 26 22
Sep 2020 0 36 42
Oct 2020 0 26 15
Nov 2020 0 0 0