View More View Less
  • 1 ELTE Eötvös Collegium, Byzantium Központ
Open access

Jelen tanulmányban Michaél Kritobulos jellemábrázolási módszereit elemzem. Azt vizsgálom, hogy a bizánci történetíró munkájában található jellemleírások milyen kapcsolatban, illetve kölcsönhatásban vannak a szöveg stílusával és bizonyos szerkezeti sajátosságaival, valamint hogy a szerző honnan merített szereplői jellemének megrajzolásánál. A dolgozatban választ keresek arra a kérdésre is, hogy milyen célt szolgáltak a történeti szereplők jellemábrázolásaiban előforduló nyelvi formulák.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
May 2020 0 0 0
Jun 2020 0 0 0
Jul 2020 0 17 13
Aug 2020 0 25 18
Sep 2020 0 27 35
Oct 2020 0 24 23
Nov 2020 0 0 0