Author:
Zsigmond Ritoók ELTE BTK, Magyarország

Search for other papers by Zsigmond Ritoók in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access
Platón: Phaidón. Helikon Zsebkönyvek. Fordította és a bevezetést írta: Hamvas Endre Ádám. Budapest, Helikon, 2022.

A fordítás C. J. Rowe cambridge-i kiadása (1993), illetőleg az Oxoniensis sorozatban Burnet kiadása helyébe lépő, többek gondozta kiadás (1995) alapján készült.

Nem ez az első Platón-mű, mely a Zsebkönyvek sorozatában megjelenik: megjelent már a Lakoma és Sókratés védőbeszéde. Szerencsés választás volt most a Phaidón közreadása, mert itt nemcsak a lélek halhatatlanságáról van szó, hanem Platón gondolatrendszerének más fontos elemeiről is, így az idea-tanról és a tanulásról mint visszaemlékezésről. A fordítás nem az első: a közelmúltban jelent meg Kerényi Grácia és Szabó Árpád fordítása, és Gyomlay Gyula régebbi fordítása sem intézhető el kézlegyintéssel.

Hamvas fordítása jól olvasható, sima magyar szöveg. A Platón-fordítás igazi nehézsége azonban nem a gondolatok helyes fordítása (bár ez sem mindig egyszerű feladat), hanem a stílusnak, ennek a választékos, olykor emelkedett, olykor ironikus, sohasem dagályos stílusnak a visszaadásában rejlik. (A feladat nehézségéről Babits is ír Az európai irodalom történetében.) Hamvas több ízben eredményesen küzd meg a feladattal. „A költők duruzsolják (θρυλοῦσιν), hogy érzékelésünk tökéletlen” (38. o., 65b3). (De ugyanezt az igét később, a szövegösszefüggésnek megfelelően más stílusértékű kifejezéssel adja vissza: „folyton emleget” (65. o., 76d7). A gondolkodás „becserkészi” (θηρεύειν) a létezőt (40. o., 66a3); „sületlenséget beszélek”, mondja Simmias (65. o., 76d5: οὐδὲν εἰπών). Kissé váratlan, nem is fordítás, de jól illik a szövegbe „a kutyafáját” (νὴ τὸν κύνα: 109. o., 98d5). Nem a szavakhoz ragaszkodik, hanem a helyzethez illő magyar kifejezést használ akkor is, mikor Sókratés szavait így adja vissza: „Ha védőbeszédem meggyőzőbb számotokra, mint az athéni bírák számára, már az is valami.” (48. o.) – az eredeti kicsit színtelenebb (εὖ ἂν ἔχοι: 69e4). A sort folytatni lehetne.

Persze vannak esetek, melyek számomra kevésbé elfogadhatóak. Itt is csak néhány példát említek. A μάθησις, μανθάνειν többször is ’tudás’, ’ismeret’, illetve ’tudni’, ’megismerni’ szavakkal van visszaadva, még ott is, ahol a tanulásról mint visszaemlékezésről van szó (55. o., 72e5). Van, ahol a fordítás téves: „ez az ember egyáltalán nem arra használja az eszét” (108. o.). Ez magyarul jól hangzik, de a görög szöveg nem ezt jelenti; nem az Anaxagoras eszéről van szó, hanem arról az Észről, mely Anaxagoras szerint a dolgokat elrendezi (98b9), de lehet, hogy csak sajtóhibáról van szó. Egy másik helyen egy érdekes határozó marad el. Sókratés azt kérdezi Simmiastól, hogy létezik-e az egyenlő önmagában, mire Simmias azt feleli: „Csodálatosképpen legalább.” Ez az utóbbi szó a fordításban elmarad (58. o., 74b1). Sókratés itt a kézzel fogható létezőkről (bot, kő) az elvont létezőkre tér át (az egyenlő), s ez Simmiast meghökkenti. Ezt mutatja a határozó. Az egyenlőség máshol is zavart okoz: Sókratés ugyanis tovább boncolja a kérdést. Hamvas szövegét idézem: „És mi a helyzet magukkal azokkal, amelyek maguk az egyenlők? Előfordult valaha, hogy nem egyenlőnek láttad őket? Vagy az egyenlőt egyenlőtlennek?” (59. o.) De a görög szöveg kicsit másképp: „De előfordult-e, hogy maguk az egyenlők neked egyenlőtleneknek látszottak, vagy az egyenlőség egyenlőtlenségnek?” (74c1) Ez ugyan értelmileg ugyanaz, mint amit Hamvas mond, de mégsem egészen: Sókratés a semleges alak főnévként használatáról áttér az elvont főnévre, mintegy többféle nyelvi eszközzel fejezve ki, közelítve meg ugyanazt a „csodálatosképpen” létezőt, a kézzelfogható egyesekből elvont fogalmat, amivel Platón mintegy pillanatképet ad Sókratésről, a tanulóról.

Nem akarom azonban az olvasó türelmét túlságosan igénybe venni, sem a fordítói kukacoskodásommal magamra haragítani (az ilyen kukacoskodás a fordítóval a legjobb megoldáson való együtt-töprengés formájában úgyis inkább az ellenőrző szerkesztő dolga), ezért már csak egy apróságot említek. Két ember nem mondhat valamit kórusban (118. o.), csak együtt vagy egyszerre (ἅμα: 102a3).

A fordításszöveg kapcsán azonban felvethető egy elméleti kérdés. A fordító szövegében mindenhol figyelmen kívül hagyja az ikes igék ragozásának szabályait. Nagyon helyesen – mondják a magyar nyelvészek kórusban: idejétmúlt régiség! Nem vitatkozom velük, egy fordítás, közelebbről Platón-fordítás esetében azonban a dolog nem ilyen egyszerű. Platón használja a dualist. Ismeretes, hogy a koinét nem használja, ismeretes, hogy már Platón életében megindult az a folyamat, hogy pénzes idegenek nagy adományokkal kisegítették az athéni államot, athéni polgárjogot kaptak, noha nem tudtak jól görögül (hiszen Theophrastos ezért veszi be a stílus erényei közé a görögösséget), és bizonyára nem használták a kettős számot, és valószínűleg a népgyűlésben bőrkötényben szónokoló Kleón sem Platón korában, tehát a dualis a választékos, enyhén archaikus nyelvhasználat sajátja lehetett. Kérdés, hogy ilyen esetben egy ilyen nyelvezetet visszaadó fordításnak nem kell-e hasonló nyelvi eszközökkel élni, és például – kettős szám nem lévén – más nyelvi eszközzel ezt a hatást elérni.

Milyen jó volna ezt a kérdést (és a Platón-fordítás más stílusproblémáit is) az ókori műpróza fordításának egy olyan mesterével megbeszélni, mint Szepessy Tibor volt!

 • Collapse
 • Expand

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

Senior editor(s)

Editor(s)-in-Chief: Horváth, László (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Ógörög Tanszék)

Editor(s)

Editor(s)-in-Chief: Mészáros, Tamás
Eötvös Loránd Tudományegyetem Byzantium Központ

Editorial Board

 • ADAMIK, Béla (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Latin Tanszék)
 • ADORJÁNI, Zsolt (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Klasszika-filológia Tanszék)
 • FARKAS, Zoltán (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Mediévisztika Tanszék)
 • JUHÁSZ, Erika (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Byzantium Központ
 • MAYER, Gyula (Magyar Tudományos Akadémia - Eötvös Loránd Tudományegyetem - Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Ókortudományi Kutatócsoport)
 • NAGYILLÉS, János (Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Klasszika-filológia és Neolatin Tanszék)
 • SIMON, Lajos Zoltán (Eötvös Loránd Tudományegyetem,  Bölcsészettudományi Kar, Latin Tanszék )
 • SZEPESSY, Tibor
 • SZOVÁK, Kornél (Magyar Tudományos Akadémia - Eötvös Loránd Tudományegyetem - Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Ókortudományi Kutatócsoport)
 • TAKÁCS, Levente (Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelmi Intézet)

 

Advisory Board

 • MARÓTH, Miklós
 • RITOÓK, Zsigmond
 • TAR, Ibolya

 

Horváth László
Address: Eötvös József Collegium - Antik Tanulmányok
Address: H-1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
E-mail: 

horvathl@eotvos.elte.hu  

tamas.m.meszaros@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0.101
Scimago Quartile Score

Classics (Q4)
Cultural Studies (Q4)
History (Q4)
Linguistics and Language (Q4)
Literature and Literary Theory (Q4)
Visual Arts and Performing Arts (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.2
Scopus
CIte Score Rank
Literature and Literary Theory 535/982 (45th PCTL)
Classics 97/160 (39th PCTL)
Visual Arts and Performing Arts 382/615 (37th PCTL)
History 1082/1599 (32nd PCTL)
Cultural Studies 914/1203 (24th PCTL)
Language and Linguistics 782/1001 (21st PCTL)
Scopus
SNIP
0.000

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
2
Scimago
Journal Rank
0,101
Scimago Quartile Score Classics (Q4)
Cultural Studies (Q4)
History (Q4)
Linguistics and Language (Q4)
Literature and Literary Theory (Q4)
Visual Arts and Performing Arts (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,1
Scopus
CIte Score Rank
Literature and Literary Theory 585/934 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 399/584 (Q3)
Classics 100/139 (Q3)
History 1118/1499 (Q3)
Cultural Studies 903/1127 (Q4)
Language and Linguistics 783/968 (Q4)
Scopus
SNIP
0,000

2020  
Scimago
H-index
2
Scimago
Journal Rank
0,1
Scimago
Quartile Score
Classics Q4
Cultural Studies Q4
History Q4
Language and Linguistics Q4
Literature and Literary Theory Q4
Visual Arts and Performing Arts Q4
Scopus
Cite Score
9/62=0,1
Scopus
Cite Score Rank
Classics 74/122 (Q3)
Cultural Studies 765/1037 (Q3)
History 911/1328 (Q3)
Language and Linguistics 641/879 (Q3)
Literature and Literary Theory 438/845 (Q2)
Visual Arts and Performing Arts 306/532 (Q3)
Scopus
SNIP
0
Scopus
Cites
6
Scopus
Documents
19

 

2019  
Scimago
H-index
1
Scimago
Journal Rank
0,101
Scimago
Quartile Score
Classics Q4
Cultural Studies Q4
History Q4
Language and Linguistics Q4
Literature and Literary Theory Q4
Visual Arts and Performing Arts Q4
Scopus
Cite Score
3/51=0,1
Scopus
Cite Score Rank
Classics 99/114
Cultural Studies 851/1002
History 1060/1259
Language and Linguistics 694/830
Literature and Literary Theory 583/823
Visual Arts and Performing Arts 363/502
Scopus
SNIP
0,615
Scopus
Cites
6
Scopus
Documents
17

 

Antik Tanulmányok
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 114 EUR / 140 USD
Print + online subscription: 124 EUR / 160 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Antik Tanulmányok
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1954
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-567X (Print)
ISSN 1588-2748 (Online)