View More View Less
 • * MTA Földtudományok Osztálya, 1051 Budapest, Nádor utca 7
 • | ** BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 1.
Open access

A cikk a Magyar Tudományos Akadémia Széchenyi István téri székháza ünnepélyes átadásának másfélszáz éves évfordulója alkalmából bemutatja a várostörténeti szempontból is kiemelkedő jelentőségű középület építése során alkalmazott kőanyagokat. Levéltári források és kordokumentumok alapján ismerteti az építkezés legfontosabb eseményeit, az építő- és díszítőkövek beszerzésének, felhasználásának körülményeit, az ehhez kapcsolódó költségeket, majd ezt követően a kőzetek típusait, származási helyét veszi sorra. A székház kőzeteinek kiválasztása a neoreneszánsz ízlés- és formavilágát tükrözi: az épület homlokzata uralkodóan Budapest környéki porózus mészkövekből, forrásvízi mészkőből, lábazata pedig gerecsei vörös mészkőből áll, belsejében a Habsburg Monarchia területéről származó csiszolható mészkövek és márványok láthatók.

 • Akadémiai 1862

  Az Akadémiai Palota építési pénztár állása 1862. december 31-én, MTA KIK K-1273-2-80 o. n.

 • Áprily 1862a

  Áprily Antal 1862 júliusában kelt építési szerzodése, MTA KIK K-1273-2-77/6 o. n.

 • Áprily 1862b

  Áprily Antal 1862. augusztus 31-én kelt utalványa koszállítás ügyében, MTA KIK K-1273-3A-262 o. n.

 • Áprily 1862c

  Áprily Antal 1862. december 28-án kelt utalványa koszállítás ügyében, MTA KIK K-1273-3A-414 o. n.

 • Balázs 2003

  Balázs Miklós Erno : A mozaikmuvészet. Elmélet és gyakorlat. DLA értekezés, Magyar Iparmuvészeti Egyetem, Budapest 2003. 44.

 • Báldi 1983

  Báldi Tamás : Magyarországi oligocén és alsómiocén formációk. Akadémiai Kiadó, Budapest 1983. 292.

 • Bugini–Folli 2014

  Bugini, RobertoFolli, Luisa: The use of „Aurisina limestone” in the roman architecture (Milan and Lombardy). VIII. Congresso Nazionale di Archeometria Scienze e Beni Culturali: stato dell’arte e prospettive Bologna 5–7 Febbraio 2014, o. n.

 • Bugya 2015

  Bugya Brigitta : Grandiózus formák, nemzeti akarat itáliai köntösben – a Magyar Tudományos Akadémia 150 éves épülete. Földgömb 33 (2015) 1. 131.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csengery 1865

  Csengery Antal : A Magyar Tudományos Akadémia jegyzokönyvei MDCCCLXV. Nyomatott Emich Gusztávnál, Pest 3 (1865) 1207.

 • Dallos 1865

  Dallos Gyula : Emlékkönyv a Magyar Akadémia palotájának megnyitási ünnepélyére. Gyurian és Deutsch testvérek nyomása, Pest 1865. 24.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dávid 2010

  Dávid Ferenc : A székház története 1945 után. In: Papp Gábor György (szerk.): Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában. Az MTA kiadása, Budapest 2010. 7073.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dessewffy 1862

  Dessewffy Emil 1862. április 30-án kelt levele a gipszminták ügyében, MTA KIK K-1273-2-52 o. n.

 • Diescher 1862a

  Diescher Józseffel kötött építési szerzodés (1862), MTA KIK K-1273-2-77/1 o. n.

 • Diescher 1862b

  Diescher József 1862. szeptember 1-jén kelt átvételi elismervénye, MTA KIK K-1273-3A-254-255 o. n.

 • Divald 1917

  Divald Kornél : A Magyar Tudományos Akadémia palotája és gyujteményei. Az MTA kiadása, Budapest 1917. 143.

 • Drasche 1860

  Drasche Gusztáv téglaszállítással kapcsolatos árajánlata (1860), MTA KIK -1272-2-22 o. n.

 • Drasche 1863a

  Drasche Gusztáv tetocserép-szállítással kapcsolatos utalványa (1863), MTA KIK K-1273-3B-852 o. n.

 • Drasche 1863b

  Drasche Gusztáv tetocserép-szállítással kapcsolatos utalványa (1863), MTA KIK K-1273-3B-944 o. n.

 • Építési 1863

  Az Építési Iroda 1863. szeptember 15-én kelt költségkimutatása, MTA KIK K-1273-3B-739 o. n.

 • Építési 1864a

  Az Építési Iroda 1864. január 30-án kelt költségkimutatása, MTA KIK K-1274-3C-923 o. n.

 • Építési 1864b

  Az Építési Iroda költségkimutatása 1864. júliusig, MTA KIK K-1272-2-17 o. n.

 • Építési 1864c

  Az Építési Iroda 1864. december 15-én kelt költségkimutatása, MTA KIK K-1274-3C-1332 o. n.

 • Feitzinger é. n. Feitzinger, Gerhard: Adneter Marmor – Geologie, Entstehung, Gewinnung – Kleiner Führer zu den Marmorsteinbrüchen. k. n., é. n., 10.

 • Fráter 1962

  Fráter Jánosné : „Nemzeti részvét emelte” – 100 évvel ezelott kezdték építeni az akadémia palotáját. Magyar Tudomány 69 (1962) 1–12. 450459.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gerenday 1863a

  Gerenday Antal 1863. április 2-án kelt építési szerzodése és költségkalkulációja, MTA KIK K-1273-2-77/3 o. n.

 • Gerenday 1863b

  Gerenday Antal 1863. április 3-án kelt utalványa elolegfelvételrol, MTA KIK K-1273-3B-545 o. n.

 • Gerenday 1863c

  Gerenday Antal 1863. szeptember 3-án kelt utalványa koszállítás ügyében, MTA KIK K-1273-3B-729 o. n.

 • Guitman 1863

  Guitman József 1863. március 3-án kelt sürgeto levele a sóskúti koszállítmányok ügyében, MTA KIK K-1273-3B-498 o. n.

 • Gyalog 1996

  Gyalog László : A földtani térképek jelkulcsa és a rétegtani egységek rövid leírása. A Magyar Állami Földtani Intézet 187. alkalmi kiadványa, Budapest 1996. 171.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyalog 2005

  Gyalog László : Magyarázó Magyarország fedett földtani térképéhez (az egységek rövid leírása) 1:100000. Magyar Állami Földtani Intézet kiadása, Budapest 2005. 189.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hajnóczi 1985

  Hajnóczi Gábor : Nemzeti építészetünk stíluskérdései az Akadémia székházára kiírt pályázat körüli vitában. Építés-Építészettudomány 17 (1985) 1–4. 8198.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Halász 1863

  Halász László 1863. március 27-én kelt elszámolása a sóskúti bányába tett utazásának költségeirol, MTA KIK K-1273-3B-583 o. n.

 • Hernádi–Szabó 1999

  Hernádi Miklós Szabó B. István: Bemutatkozik a Magyar Tudományos Akadémia. Akadémiai Kiadó, Budapest 1999. 63.

 • Hofhauser 1862

  Hofhauser Lajos 1862. szeptember 30-án kelt utalványa koszállítás ügyében, MTA KIK K-1273-3A-306 o. n.

 • Holzspach 1861

  Holzspach testvérek 1861. március-május közötti koszállításról szóló utalványai, MTA KIK K-1272-2-25 o. n.

 • Hornung 1862

  Hornung Antal 1862. november 14-én kelt utalványa kofaragó munkáról, MTA KIK K-1273-3A-345 o. n.

 • Huber 1863

  Huber András 1863. január 31-én kelt utalványa sóskúti kövek szállítása ügyében, MTA KIK K-1273-3B-455 o. n.

 • Jelentés 1948

  Jelentés a háborús károkról – Jegyzokönyv az Igazgató-tanács által kiküldött bizottságnak 1948. június 28-án tartott ülésérol. Akadémiai Értesíto 56 (1948) 480. 70–76. sz. n.

 • Kaltenstein 1863

  Kaltenstein József 1863. február 4-én kelt utalványa kofaragó munkáról, MTA KIK K-1273-3B-946 o. n.

 • Kauser 1862

  Kauser János 1862. szeptember 30-án kelt utalványa koszállítás ügyében, MTA KIK K-1273-3A-305 o. n.

 • Kauser 1863

  Kauser János 1863. július 3-án kelt árajánlata a Díszterem oszlopairól, MTA KIK K-1273-2-77/2 o. n.

 • Kauser 1864

  Kauser János 1864. április 1-jén kelt utalványa „pesti ko oszlopok” szállítása ügyében, MTA KIK K-1274-3C-985 o. n.

 • Kauser 1865

  Kauser János 1865. május 1-jén kelt utalványa koszállítás ügyében, MTA KIK K-1274-3D-119 o. n.

 • Kellendorfer 1864

  Kellendorfer József 1864. augusztus 31-én kelt utalványa koszállítás ügyében, MTA KIK K-1274-3C-1201 o. n.

 • Kemény 2015

  Kemény Mária : A Magyar Tudományos Akadémia palotájának építéstörténete. Osiris Kiadó, Budapest 2015. 272.

 • Kemény–Váliné 1996

  Kemény Mária Váliné Pogány Jolán: A Magyar Tudományos Akadémia palotájának pályázati tervei – 1861 – Bewerbungspläne für den Palast der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. MTA Muvészettörténeti Kutató Intézet, Budapest 1996. 152.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács 1985

  Kovács János : Adalékok a Tárnok-Sóskúti lóvasút történetéhez. Közlekedési Múzeum Évkönyve 1983–1984., 7 (1985) 257267.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Látogatás 1862a

  Látogatás az akademiai palota telkén. Vasárnapi Újság 9 (1862) 31. 364– 366. sz. n. Látogatás 1862b Látogatás az akademiai palota telkén. Vasárnapi Újság 9 (1862) 32. 378–380. sz. n.

 • Lier 2016

  Lier, H. A.: Stüler, Friedrich August, Deutsche Biographie http://www. deutsche-biographie.de/sfz64756.html#top (Utolsó megtekintés: 2016. 04. 01.)

 • Limber 1862

  Limber János 1862. július 15-én kelt levele a sóskúti kövek ügyében, MTA KIK K-1273-2-54 o. n.

 • Lovei 2015

  Lovei Pál: A „Kibontott falazótégla a Magyar Tudományos Akadémia székházának pincéjébol” kiállítási tárgy magyarázója (2015), 150 éves az Akadémia palotája kiállítás, Budapest, MTA Székháza, o. n.

 • Lovei et al. 2007

  Lovei Pál Pintér FarkasBajnóczi BernadettTóth Mária: Vörös és fehér díszítokövek, kristályos és metamorf mészkövek, márványok. (Muemléki kutatások természettudományos diagnosztikai háttérrel 1.) Muvészettörténeti Értesíto 56 (2007) 1. 7582.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Magyar 1862

  A Magyar Akadémia Építési-pénztárának állapotja 1862. évi május 31-én, MTA KIK K-1275-9/1 o. n.

 • Magyar 1864

  A magyar akademiai palota jelen állása. Vasárnapi Újság 11 (1864) 41. 425–426. sz. n.

 • sz. n. Magyar 1887

  A Magyar Királyság térképe 1869–1887. 1:25000 http://mapire.eu/hu/(Utolsó megtekintés: 2016. 04. 01.)

 • Martire et al. 2006

  Martire, LucaClari, PierangeloLozar, Francesca – Pavia, Giulio: The Rosso Ammonitico Veronese (Middle-Upper Jurassic of the Trento Plateau): A proposal of lithostratigraphic ordering and formalization. Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia 112 (2006) 1. 227250.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mi 1861

  Mi újság? Vasárnapi Újság 8 (1861) 26. 309. sz. n.

 • Mirwald 2007

  Mirwald, W. Peter: Naturwerkstein und Denkmalpflege in Tirol – Stein aus Baustoff, Forschungsobjekt und Kulturgut. Alpina Druck, Innsbruck 2007. 56.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mitterdorfer 1862

  Mitterdorfer László 1862. augusztus 31-én kelt számlája sóskúti kövek szállításáról, MTA KIK K-1273-3A-259 o. n.

 • Mumárványzó-intézet 1863

  Mumárványzó-intézet Pesten. Vasárnapi Újság 10 (1863) 36. 322. sz. n.

 • Németh 2000

  Németh Józsefné : Andreetti Károly élete és munkássága. Kummer János kiadása, Sóskút 2000. 140.

 • Nolli 1863

  Nolli és Andretti 1863. március 3-án kelt számlája sóskúti kövek szállításáról, MTA KIK K-1273-3B-488 o. n.

 • Odorico 1864

  Odorico Odorico 1864. december 2-án kelt számlája terrazzo burkolatról, MTA KIK K-1274-3C-1308 o. n.

 • Palotaépítés 1867

  A palotaépítés összes költségeinek 1867. október 30-án kelt kimutatása, MTA KIK K-1273-2-81 o. n.

 • Papp 2010

  Papp Gábor György : A Magyar Tudományos Akadémia épített öröksége. In: Uo (szerk.): Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában. Az MTA kiadása, Budapest 2010. 1147.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Produkt 2016

  Das Produkt http://www.lasamarmo.it (Utolsó megtekintés: 2016. 03. 18.) Rojcsek 1865 Rojcsek János 1865. augusztus 1-jén kelt utalványa mumárványozási munkálatokról, MTA KIK K-1274-3D-1404 o. n.

 • Rózsa 1982

  Rózsa György : A Magyar Tudományos Akadémia palotája. MTA Könyvtára, Budapest 1982. 31.

 • Schafarzik 1897

  Schafarzik Ferenc : A millenniumi év végén. Földtani Közlöny 27 (1897) 5–7. 177194.

 • Schafarzik 1904

  Schafarzik Ferenc : A Magyar Korona területén létezo kobányák részletes ismertetése. A Magyar Királyi Földtani Intézet kiadványai, Budapest 1904. 413.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schafarzik et al. 1964

  Schafarzik Ferenc Vendl AladárPapp Ferenc: Geológiai kirándulások Budapest környékén. Muszaki Könyvkiadó, Budapest 1964. 295.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sisa 2015

  Sisa József : A Magyar Tudományos Akadémia – Séta a székházban. Corvina Kiadó, Budapest 2015. 34.

 • Slomka et al. 2009

  Slomka, TadeuszDoktor, MarekBartus, TomaszMastej, WojciechLodzinski, Marek: Atrakcje geoturystyczne Geostrady Wschodniosudeckiej – Geotourist attractions of the Eastern Sudetic Geostrada. Geoturystyka 4 (2009) 1. 6172.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Srbik 1928

  Srbik, Robert: Überblick des Bergbaues von Tirol und Voralberg. k. n., Innsbruck 1928. 277.

 • Stefano 1864

  Stefano Opuich áruiról 1864 decemberében kelt vasúti szállítólevelek, MTA KIK K-1274-3C-1377 o. n.

 • Stefano 1865

  Stefano Opuich 1865. április 1-jén kelt, részletfizetésrol szóló utalványa, MTA KIK K-1274-3D-77 o. n.

 • Supíkovice 2016

  Supíkovice https://de.wikipedia.org/wiki/Sup%C3%ADkovice (Utolsó megtekintés: 2016. 04. 01.)

 • Szabó 1893

  Szabó József : Eloadások a geológia körébol. A Királyi Magyar Természettudományi Társulat kiadása, Budapest 1893. 375.

 • Szállítási 1860

  Szállítási hirdetmény épületszerek iránt, MTA KIK K-1273-2-43 o. n.

 • Székesfehérvári 1864

  A székesfehérvári káptalan 1864. augusztus 2-án kelt utalványa sóskúti kövekrol, MTA KIK K-1274-3C-1148 o. n.

 • Szlavek 1863

  Szlavek Vencel 1863. május 1-jén kelt utalványa kofaragómunka ügyében, MTA KIK K-1273-3B-558 o. n.

 • Tárca 1862

  Tárca. Protestáns egyházi és iskolai lapok 1862. február 2. 5 (1862) 5. 162–163. sz. n.

 • sz. n. Török 1999a

  Török Ákos : Petrophysical and sedimentological analyses of Siklós ornamental limestones, S-Hungary. Periodica Polytechnica Ser. CIV. 43 (1999) 1. 187205.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Török 1999b

  Török Ákos : Siklós környéki díszítokövek földtani és kozetfizikai vizsgálata. Földtani Kutatás 36 (1999) 1. 59.

 • Török–Burján 2015

  Török Ákos Burján Balázs: A Magyar Tudományos Akadémia 150 éves székházának kozetei. Díszíto-Építo-Mu-Termésko 17 (2015) 1. 415.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Unterwurzacher–Obojes 2012

  Unterwurzacher, MichaelObojes, Ulrich: White marble from Laas (Lasa), South Tyrol – its occurrence, use and petrographic-isotopical characterisation. Austrian Journal of Earth Sciences 105 (2012) 1. 2637.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Utalvány 1865a

  Utalvány Odorico Odorico terrazzokészítonek 1864. december 2., MTA KIK K-1274-3C-1308

 • Utalvány 1865b

  Utalvány a császári és királyi szabadalmazott osztrák Államvasút-Társaság igazgatóságának 1865. június 10., MTA KIK K-1274-3D-191

 • Utalvány 1865c

  Utalvány Rojcsek János mumárványosnak 1865. augusztus 22., MTA KIK K-1274-3D-271

 • Vajda 2013

  Vajda Szabolcs : Hagyományos építokövek a települési tájban a Dunántúliközéphegység példáján. PhD értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem 2013. 153.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Végh 1967

  Végh Sándorné : Nemércek földtana. Tankönyvkiadó, Budapest 1967. 283.

 • Vendl 1951

  Vendl Aladár : Geológia I–II. Tankönyvkiadó, Budapest 1951. 633.

 • Vogl 1864a

  Vogl János áruiról 1864. május és október között kelt szállítólevelek, MTA KIK K-1274-3C-1397 o. n.

 • Vogl 1864b

  Vogl János 1864. november 2-án kelt utalványa koszállítás ügyében, MTA KIK K-1274-3C-1271 o. n.

 • Vogl 1865

  Vogl János 1865. május 1-jén kelt utalványa koszállítás ügyében, MTA KIK K-1274-3D-115 o. n.

 • Wagreich et al. 1996

  Wagreich, MichaelBöhm, FlorianLobitzer, Harald: Sedimentologie des kalkalpinen Mesozoikums in Salzburg und Oberösterreich (Jura, Kreide). Exkursionsführer SEDIMENT’96, 11. Sedimentologentreffen, Wien 1996. 58.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wojtyna 2013

  Wojtyna, Paulina: Characterystyca mineralogyczno-petrografyczna skal zloza marmurów w Slawniowicachna dolnym slasku. PhD értekezés, Krakkói Muszaki Egyetem 2013. 150.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ybl 1862

  Ybl Miklós 1862. évrol szóló jelentései az építkezés elorehaladásáról, MTA KIK K-1273-3A-443 o. n.

 • Ybl 1863a

  Ybl Miklós 1863. augusztus 3-án kelt jelentése az építkezés elorehaladásáról, MTA KIK K-1273-3B-946 o. n.

 • Ybl 1863b

  Ybl Miklós 1863 augusztusáról szóló jelentése az építkezés elorehaladásáról, MTA KIK K-1273-3B-946 o. n.

 • Ybl 1863c

  Ybl Miklós 1863. október 4-én kelt jelentése az építkezés elorehaladásáról, MTA KIK K-1273-3B-946 o. n.

 • Ybl 1864a

  Ybl Miklós 1864. január 31-én kelt jelentése az építkezés elorehaladásáról, MTA KIK K-1274-3C-1395 o. n.

 • Ybl 1864b

  Ybl Miklós 1864. május 3-án kelt jelentése az építkezés elorehaladásáról, MTA KIK K-1274-3C-1395 o. n.

 • Ybl 1864c

  Ybl Miklós 1864. május 31-én kelt jelentése az építkezés elorehaladásáról, MTA KIK K-1274-3C-1395 o. n.

 • Ybl 1864d

  Ybl Miklós 1864. augusztus 4-én kelt jelentése az építkezés elorehaladásáról, MTA KIK K-1274-3C-1395 o. n.

 • Ybl 1864e

  Ybl Miklós 1864. szeptember 8-án kelt jelentése az építkezés elorehaladásáról, MTA KIK K-1274-3C-1395 o. n.

 • Ybl 1865

  Ybl Miklós 1865. május 2-án kelt jelentése az építkezés elorehaladásáról, MTA KIK K-1274-3D-1406 o. n.

 

The author instructions are available in separate PDFs, for articles written in Hungarian or English.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Sajtos, István

Editor(s): Krähling, János

Co-ordinating Editor(s): Gyetvainé Balogh, Ágnes

Department of History of Architecture and of Monuments
Name of the Institute: Budapest University of Technology and Economics
Address: Műegyetem rkp. 3, K II. 82, 1111 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 463 1330

Indexing and Abstracting Services:

 • SCOPUS

2020

 
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,111
Scimago
Quartile Score
Architecture Q4
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
15/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 88/138 (Q3)
Conservation 52/85 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 221/532 (Q2)
Scopus
SNIP
0,604
Scopus
Cites
4
Scopus
Documents
16
Days from submission to acceptance 17
Days from acceptance to publication 123
Acceptance
Rate
69%

 

2019  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,133
Scimago
Quartile Score
Architecture Q3
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
19/62=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 71/126 (Q3)
Conservation 44/78 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 168/502 (Q2)
Scopus
SNIP
0,339
Scopus
Cites
15
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
67%

 

Építés - Építészettudomány
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 927 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 136 EUR / 176 USD
Print + online subscription: 156 EUR / 216 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 140 EUR / 180 USD
Print + online subscription: 158 EUR / 220 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Építés - Építészettudomány
Language English Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1957
Publication
Programme
2021 Volume 49
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0013-9661 (Print)
ISSN 1588-2764 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
May 2021 0 2 12
Jun 2021 0 1 6
Jul 2021 0 2 9
Aug 2021 0 2 7
Sep 2021 0 0 11
Oct 2021 0 1 4
Nov 2021 0 0 0