Authors:
Krisztina Fehér egyetemi tanársegéd BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K II. 82

Search for other papers by Krisztina Fehér in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
János Krähling Dr. habil. tanszékvezető egyetemi tanár BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K II. 82

Search for other papers by János Krähling in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

A két világháború közötti magyar építészeti közélet egyik legnagyobb hatású eseménye az 1930-ban Budapesten rendezett XII. Nemzetközi Építészkongresszus volt. A kongresszus programjához kapcsolódóan a Műcsarnokban nemzetközi tervkiállítást, a Műegyetemen pedig hallgatói tervekből készült kiállítást rendeztek. Ez utóbbinak érthető módon eltörpül a sajtóbeli visszhangja a másikhoz képest, az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék rajztárának feldolgozásakor azonban egy olyan összefüggő tablósorozat került elő, amelynek egységes, öt nyelven feliratozott grafikája és keltezései is arra utalnak, hogy a Műegyetem kiállítási anyagához tartozhatott. A tablókra kasírozott építészettörténeti rajzok bizonyíthatják, és ekképpen majdhogynem az egyedüli bizonyítékai, hogy a Műegyetemen a tervezésoktatás mellett más tárgycsoportok, így az építészettörténet is bemutatásra került. A tablók fontos adalékot szolgáltatnak az építészettörténet oktatásának két világháború közötti változásairól, a kongresszus és a kiállítások sajtóba leszűrődött visszhangja pedig a 19. században még egységben lévő építészeti tervezés és építészettörténet tovább élő viszonyára utalnak.

 • Bierbauer 1929 Bierbauer Virgil : A XII. Nemzetközi Építészkongresszus 1930-ban Budapesten. Tér és Forma 2 (1929) 9. (szeptember) 370372.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bierbauer 1930 Bierbauer Virgil (szerk.): Architectura. XII Nemzetközi Épitészkongresszus és Építészeti Tervkiállítás. Budapest 1930.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fábián 1930 Fábián Gáspár : Nemzetközi építészeti kiállítás a Műcsarnokban. Építő Ipar – Építő Művészet 54 (1930) 35–36. (szeptember 15.) 140.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Farbaky 1984 Farbaky Péter : A Fasori Református Templom. Ars Hungarica (1984) 2. 255269.

 • Ferkai 1989 Ferkai András : Nemzeti építészet a polgári sajtó tükrében. I. rész, 1920–1930. Építés- Építészettudomány 20 (1989) 3–4. 331363.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hajdú–Prakfalvi 1995 Hajdú Virág Prakfalvi Endre (szerk.): Lapis Angularis I. Források a Magyar Építészeti Múzeum gyűjteményéből. OMvH Magyar Építészeti Múzeum, 1995.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hajnóczi 1993 Hajnócziv Gyula : Memorizmus. In: Lővei Pál (szerk.): Horler Miklós hetvenedik születésnapjára. Tanulmányok. Művészettörténet – Műemlékvédelem IV. OMvH, 1993. 501505.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hültl 1930a Dr. Hültl Dezső építőművész, Rektor Magnificus székfoglaló beszédéből: „A modern építésznevelésről.” Építő Ipar – Építő Művészet 54 (1930) 39–40. (október 15.) 155157.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hültl 1930b Dr. Hültl Dezső építőművész, Rektor Magnificus székfoglaló beszédéből: „A modern építésznevelésről.” II. Építő Ipar – Építő Művészet 54 (1930) 41–42. (november 1.) 164165.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kárpáti 1930 Kárpáti Aurél : A magyaros építészeti törekvések kiállítása a Nemzeti Szalonban. Magyar Iparművészet 33 (1930) 161162.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss 1930 Kiss Dezső : A XII. Nemzetközi Építészkongresszus tárgyalási anyaga. Építő Ipar – Építő Művészet 54 (1930) 7–8. (február 15.) 29.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Komor 1929 Komor Marcell : Az építésztanárok hivatásáról. Tér és Forma 2 (1929) 3. (április) 9298.

 • Kotsis 1930a Kotsis Iván : Építésznevelés a Műegyetemen. Tér és Forma 3 (1930) 4. (április) 192195.

 • Kotsis 1930b Kotsis Iván (szerk.): A budapesti M. Kir. József Műegyetem építészhallgatóinak tervkiállítása 1930. Klny. Technika 11 (1930) 7.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kotsis 1930c Kotsis Iván : Adatok az építészneveléshez II. Építő Ipar – Építő Művészet 54 (1930) 45–46. (december 1.) 181.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • K. Virágh 1929 K. Virágh Andor : Nemzetközi Építészkongresszus Budapesten című bejegyzés. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 63 (1929) 25–26. (június 23.) 157.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lechner 1930 Lechner Jenő : Grundriss der Geschichte der ungarischen Baukunst und des Eklektizismus des neuesten Zeitalters. In: Bierbauer Virgil (szerk.): Architectura. XII Nemzetközi Épitészkongresszus és Építészeti Tervkiállítás. Budapest 1930. 1124.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lending 2014 Lending, Mari : The Permanent Collection of 1925: Oslo Modernism in Papír and Models. Architectural Histories 2 (2014) 1. Art. 3. DOI: http://doi. org/10.5334/ah.be, https://journal.eahn.org/articles/10.5334/ah.be/ (Utolsó megtekintés: 2018. 09. 06.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Magyar 1930a Magyar Vilmos: A XII. Nemzetközi építészkongresszus tervkiállításának mérlege. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 64 (1930) 47–48. 378381.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Magyar 1930b Magyar Vilmos : Magyaros építészeti törekvések kiállítása a Nemzeti Szalonban. Magyar Építőművészet 30 (1930) 9. 1532.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Magyar 1930. I. Magyar Vilmos XII. : Nemzetközi építész-kongresszusról. I. Fritz Höger. Építő Ipar – Építő Művészet 54 (1930) 37–38. (október 1.) 148149.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Magyar 1930. II. Magyar Vilmos XII. : Nemzetközi építész-kongresszusról. II. Újabb német építőművészet. Építő Ipar – Építő Művészet 54 (1930) 39–40. (október 15.) 158.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Magyar 1930. III. Magyar Vilmos XII. : Nemzetközi építész-kongresszusról. III. Achitectura. Építő Ipar – Építő Művészet 1930. november 15. 54 (1930) 43–44. (november 15.) 173175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Magyar 1930. IV. Magyar Vilmos XII. : Nemzetközi építész-kongresszusról. IV. Külföldi államok az építészek nemzetközi tervkiállításán. Építő Ipar – Építő Művészet 54 (1930) 47–48. (december 15.) 189191.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Magyar 1931. V. Magyar Vilmos XII. : Nemzetközi építész-kongresszusról. V. Magyarország az építészek nemzetközi tervkiállításán. Építő Ipar – Építő Művészet 55 (1931) 3–4. (január 15.) 1214.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Magyar 1931. VI. Magyar Vilmos XII. : Nemzetközi építész-kongresszusról. VI. Magyar nemzeti és népies építészet. Építő Ipar – Építő Művészet 55 (1931) 5–6. (február 1.) 2022.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Magyar 1931. VII. Magyar Vilmos XII. : Nemzetközi építész-kongresszusról. VII. Tanulságok, amelyek kritikának is beillenek. Építő Ipar – Építő Művészet 55 (1931) 7–8. (február 15.) 2930.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prakfalvi 2010 Prakfalvi Endre (szerk.): Kotsis Iván: Életrajzom. HAP Galéria – Magyar Építészeti Múzeum, 2010.

 • Rerrich 1930 Rerrich Béla : Nemzetközi Építészkongresszus Budapesten. Építő Ipar – Építő Művészet 54 (1930) 3–4. (január 15.) 911.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The author instructions are available in separate PDFs, for articles written in Hungarian or English.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Sajtos, István

Editor(s): Krähling, János

Co-ordinating Editor(s): Gyetvainé Balogh, Ágnes

Department of History of Architecture and of Monuments
Name of the Institute: Budapest University of Technology and Economics
Address: Műegyetem rkp. 3, K II. 82, 1111 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 463 1330

Indexing and Abstracting Services:

 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0.128
Scimago Quartile Score

Architecture (Q3)
Conservation (Q3)
Visual Arts and Performing Arts (Q2)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 285/615 (53rd PCTL)
Conservation 67/102 (34th PCTL)
Artchitecture 127/170 (25th PCTL)
Scopus
SNIP
0.382

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,101
Scimago Quartile Score Architecture (Q4)
Conservation (Q4)
Visual Arts and Performing Arts (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 247/584 (Q2)
Conservation 60/96 (Q3)
Architecture 103/149 (Q3)
Scopus
SNIP
0,397

2020

 
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,111
Scimago
Quartile Score
Architecture Q4
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
15/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 88/138 (Q3)
Conservation 52/85 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 221/532 (Q2)
Scopus
SNIP
0,604
Scopus
Cites
4
Scopus
Documents
16
Days from submission to acceptance 17
Days from acceptance to publication 123
Acceptance
Rate
69%

 

2019  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,133
Scimago
Quartile Score
Architecture Q3
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
19/62=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 71/126 (Q3)
Conservation 44/78 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 168/502 (Q2)
Scopus
SNIP
0,339
Scopus
Cites
15
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
67%

 

Építés - Építészettudomány
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 927 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 144 EUR / 180 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 220 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Építés - Építészettudomány
Language English Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1957
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0013-9661 (Print)
ISSN 1588-2764 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 0 30 5
Jan 2024 0 4 0
Feb 2024 0 3 5
Mar 2024 0 10 1
Apr 2024 0 41 7
May 2024 0 6 1
Jun 2024 0 0 0