Author:
Erzsébet Urbán Abszolvált PhD-hallgató. BME Építésztörténeti és Műemléki Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K II. 82. Tel.: (+36-30) 272-6427.

Search for other papers by Erzsébet Urbán in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Summary

Intensive church construction activity of the Hungarian Christian churches stopped fundamentally, because of the secularization that came with the political takeover after WWII. The style and forming techniques of the churches built in the interwar period could be perceptible for almost two decades, but from the early 1960s new form experimentations have begun, and style pluralism has widened from the 1970s, thanks to the impulse of Vatican Council II. New, in the field of church architecture formerly not used building structures and materials appeared beside the traditional ones (which often gave an industrial, almost profane appearance to the sacral space). Churches in the period were built under the simplest circumstances — with the easiest obtainable building materials and with the help from the local communities -, thus there is not really an opportunity to analyse complex structural systems and joints, so this study aims to group the buildings according to the visual-aesthetic appearance and accent of the structures. The research took into account a much larger building stock than mentioned in previous literature. Although most of these churches do not own outstanding architectural value, still their numerical value and their construction itself are important from a sociological, church historical perspective. The churches enumerated in the article are intentionally not cited in chronological order. After the analysis of these buildings, it is clear that the traditional longitudinal arrangement with the conventional brick masonry and timber roof structure is dominant in the first third of the period. Later mainly monolith reinforced concrete frame structures with infill brickwork, or freely formed structural systems with reinforced concrete slabs were designed. Traditional building materials and structures come to the fore with the spread of the postmodern and the rediscovery of the elements of historicism in the last stage of the examined period.

 • A liturgikus berendezési tárgyak és eszközök művészete. 1968. Országos Egyházművészeti és Műemléki Tanács.

 • A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai. Szent István Társulat, Budapest 2007.

 • Adriányi Gábor : A Vatikán keleti politikája és Magyarország 1939–1978. A Mindszenty-ügy. Kairosz, Győr 2001a.

 • Adriányi Gábor : Az egyháztörténet kézikönyve. Szent István Társulat, Budapest 2001b.

 • Albertini Péter Bacsóka BélaBalássy LászlóBékési Sándor: Keresztény ember a szocialista társadalomban. Ecclesia Könyvkiadó, Budapest 1977.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ali István : Az egyház és a technikai újdonságok. Vigilia 35 (1970) 6. 377379.

 • Andrási Gábor : „Forma és struktúra”. Vigilia 45 (1980) 12. 861863.

 • Arató Miklós : Templomaink liturgikus tere. In: Teológiai évkönyv 1975. Szerk.: Cserháti JózsefKeszthelyi FerencNyíri Tamás. Szent István Társulat, Budapest 1975.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baku, EszterUrbán, ErzsébetVukoszávlyev, Zorán: Modern Church Architecture in Hungary. Research Plan on Re-examination of Changing Tendencies of the 20th-century Church Architecture of the Roman Catholic Church. Architectura Hungariae 16 (2017) 4. 133144.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balogh Ferenc : Vallási ismeretek, szakrális terek. Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképzo, Budapest 2004.

 • Balogh Margit Gergely Jenő: Állam, egyházak, vallásgyakorlás Magyarországon, 1790–2005. I. História-MTA Történettudományi Intézete, Budapest 2005.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bán Ferenc : Szerkesztőségi beszélgetés Bán Ferenc építésszel. Magyar Építőművészet (1986) 4. 27.

 • Bangó Jenő : Urbanizmus és teológia. Vigilia 35 (1970) 7. 443446.

 • Beke László : Lehet-e építészeti tendenciákról beszélni? Magyar Építőművészet (1984) 1. 1315.

 • Beleznai Károlyné (szerk.): KIPSZER katalógus. Térrácsos csarnok építési rendszer katalógusa. Könnyűipari Szerelő és Építő Vállalat, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bíró Imre : Harminc esztendő a párbeszéd útján. Vigilia 45 (1980) 10. 665668.

 • Boda László : Egyházművészeti szempontok a zsinat után. Vigilia 37 (1972) 2. 7884.

 • Bodonyi Csaba : Szubjektív bevezetés Bán Ferenc terveihez. Magyar Építőművészet (1986) 4. 21.

 • Bouyer, Louis : Építészet és liturgia. Agapé, Szeged 2000.

 • Bozsóky Pál Gerő Lukács László: Az elnyomatásból a szabadságba. Vigilia, Budapest 2005.

 • Csaba Eszter : Csaba László 90 – visszatekintés az építész szakrális életművére. Építészfórum. http://epiteszforum.hu/csaba-laszlo-90-visszatekintes-az-epitesz-szakralis-eletmuvere (Utolsó megtekintés: 2014. 02. 16.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csaba László : Róm. kat. templom Hodász nagyközségben. Magyar Építőművészet (1978) 3. 4043.

 • Csaba László : Templomok és templomszerkezetek. Magyar Építőipar 39 (1990) 5. 193200.

 • Cserháti József : Tovább a nyitott utakon. Vigilia 45 (1980) 10. 651659.

 • Cserháti József Esze Tamás (szerk.): Egyházi épületek és műtárgyak gondozása. Képzoművészeti Alap Kiadó Vállalata, Budapest 1971.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csete György : Csete György és Dulánszky Jenű. Architectura Vallomások. Kijárat Kiadó, Budapest 2001.

 • Csete György Gerle JánosSzego GyörgyJanáky György: Három vélemény építészetünk tendenciáiról. Magyar Építőművészet (1984) 1. 1012.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csigó László : Magyar katolikus templomok. Anno, Budapest 2000. 4647.

 • Diós István Viczián János (szerk.): Magyar Katolikus Lexikon I–XV. Szent István Társulat, Budapest 1993–2010.

 • Dóczi Erika : „Míg kövekből templomot emelnek, kövekként maguk is templommá épüljenek…” – Szakrális építészet Magyarországon 1945–1989. Utóirat – Post Scriptum 8 (2008) 5. 4751.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Doromby Károly : A Vigilia negyven éve. A felszabadulás utáni évtizedek. Vigilia 40 (1975) 4. 229235.

 • Fekete György : Római katolikus templom, Paks. Építész Makovecz Imre. Magyar Építőművészet LXXXII (1991) 4. 812.

 • Ferkai András : Kell-e építészeti tendenciákról beszélni? Magyar Építőművészet (1984) 1. 1617.

 • Ferkai András : Negyven év magyar építészete. Magyar Építőművészet (1985) 2. 2227.

 • Ferkai András : Építészet a második világháború után. In: Magyarország építészetének története. Szerk.: Sisa JózsefDora Wiebenson. Vince Kiadó, Budapest 1998. 305329.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Friedman, Donald : Historical Building Construction: Design, Materials, and Technology (Second Edition). W. W. Norton, New York 2010.

 • Gadányi Jenő : Három probléma: tér, forma, szín. (Gadányi Jenő Feljegyzéseiből.) Vigilia 43 (1978) 5. 326330.

 • Garai Gréta : A közösség centrumában – Magyar katolikus templomépítészet 1970–1986 között. TDK dolgozat. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar, Budapest 2015.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garai, Gréta – Vukoszávlyev , Zorán: Supreme Pastor of the Church Cares for the Hungarian Church. Church Architecture of the Hungarian Church During the First Decade of John Paul II’s Papacy. Periodica Polytechnica Architecture 48 (2017) 1. 5357.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garai Gréta Zsembery Ákos: Négy templom, négy képlet – Török Ferenc templomépítészetének jelentősége a ’70-es évek hazai templomépítészetében. Architectura Hungariae XVI (2017) 1. 719.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gergely Jenő : A katolikus egyház Magyarországon 1944–1971. Kossuth, Budapest 1985.

 • Gerle János : Makovecz Imre. Serdián, Budapest 2002. 158164.

 • Gilyén Nándor : Szerkezet és forma az építészetben. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1982.

 • Guzsik Tamás : Szakrális terek funkcióelemzése. Egyetemi Jegyzet. I–III. Budapest 1988.

 • Hajnóczi Gábor Emődy Attila: A farkasréti „Mindszentek” temploma, Budapest. Építész: Szabó István. Magyar Építőművészet (1978) 3. 4447.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hajós-Baku Eszter : Hagyomány és újítás. A centralitás történeti hagyománya és korszerűsége a két világháború közötti magyar templomépítészetben. Doktori értekezés. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar, Csonka Pál Doktori Iskola, 2018.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hartmann Gergely (szerk.): Templomaink tegnap és ma: Győr-Moson Sopron megye templomépítészete, 1897–2014. Győr-Moson-Sopron Megyei Építész Kamara, Győr 2016.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth Z. Kálmán Csernoch Miklós: A térlefedőrendszerek általános rendszere. Magyar Építőművészet (1970) 6. 59.

 • Jäger, Frank Peter (szerk.) : Old and New. Design Manual for Revitalizing Existing Buildings. Birkhauser, Basel 2012.

 • Janáky István : A mai magyarországi építészet stíluskérdései. Magyar Építőművészet (1984) 1. 1821.

 • József Dénes : Finnországi emlékek – Épületekről, építészetről. Vigilia 14 (1984) 2. 9496.

 • Kathy Imre : Építészeti fényképpályázat 1976. ‘Tornyok városon és falun.’ Magyar Építőművészet (1977) 5. 6063.

 • Katona Vilmos : Az irányított-tengelyes szerkesztés kortárs reneszánsza Európa katolikus templomépítészetében. Magyar Egyházzene XXI (2014) 4. 403414.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Katona Vilmos : A csend mint építészeti térkoncepció: Kontemplatív terek napjaink templomépítészetében – I. Utóirat. A Régi-Új Magyar Építőművészet melléklete 16 (2016) 86. 7478.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Katona, Vilmos : The Spatial Dimension of Liturgy: Historical and Contemporary Accounts of Communio-Space in Europe’s Latin Rite Liturgical Architecture. Építés – Építészettudomány 45 (2017) 1–2. 173213.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Katona, Vilmos – Vukoszávlyev, Zorán: Modern Tradition and Liturgy: The Ways of Modernism in Hungarian Church Architecture in 20th Century. Architektúra & Urbanizmus 66 (2012) 1–2. 223.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kerekrétyová, Jana : Christian Believers in Socialist Slovakia 1969–1989. Privatizing and Deprivatizing Religion. Central European University 2015.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kisasszondy Éva (szerk.): Az Állami Egyházügyi Hivatal iratanyagának jegyzékei I. Adattár. Magyar Országos Levéltár, Budapest 2005.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kleineisel János : Társadalmunk, fizikai környezetünk problémái. Magyar Építőművészet 77 (1986) 4. 4142.

 • Koós Judith : A magyarországi református templomok stílusváltozásai. Magyar Építőművészet 82 (1991) 4. 45.

 • Köbel Szilvia : Oszd meg és uralkodj! – Az állam és az egyházak politikai, jogi és igazgatási kapcsolatai Magyarországon 1945–1989 között. Rejtjel, Budapest 2005.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Köpeczi Bócz Edit : Az Állami Egyházügyi Hivatal tevékenysége. Akadémiai Kiadó, Budapest 2004. Körner, HansWiener, Jürgen (szerk.): »Liturgie als Bauherr«? Moderne Sakralarchitektur und ihre Ausstattung zwischen Funktion und Form. Klartext Verlag, Essen 2010.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kránitz Mihály : A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai negyven év távlatából. Szent István Társulat, Budapest 2002.

 • Krähling, János – Nagy, Gergely Domonkos: Church as a Home – Sacral and Profane Functions in Modern Hungarian Churches. Periodica Polytechnica Architecture 42 (2011) 1. 3341.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lantos Edit : Három-négy egyszerű pasztellszín. – A II. Vatikáni Zsinat liturgikus rendelkezéseinek hatása a templomokra és a templomba járókra. Utóirat – Post Scriptum 8 (2008) 5. 4246.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lantos Edit : Logikai készlet. Új építésű római katolikus templomok (1960–1970). Ars Hungarica 44 (2018) 2. 135164.

 • Lékai László : Három évtized. Vigilia 45 (1980) 10. 649650.

 • Levárdy Ferenc : Magyar templomok művészete. Szent István Társulat, Budapest 1982.

 • Lukács László : A Vigilia beszélgetése Csaba László építésszel. Vigilia 54 (1989) 1. 4959.

 • Magyar Országos Levéltár iratanyaga : MOL-XIX-A-21-e-0010-1/1975; MOL-XIX-A-21-d-0010-4/1977

 • Masznyik Csaba : Mai templomok a történeti templomépítés és térszervezés tükrében. Alaprajz (1998) 5. 3335.

 • Meggyesi Tamás : A szakrális tér és a fény. Vigilia 78 (2013) 5. 322329.

 • Merényi Ferenc : A magyar építészet 1867–1967. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1970.

 • Miklós Imre : Harminc esztendővel a megállapodás után. Vigilia 45 (1980) 10. 660665.

 • Moravánszky Ákos : Tendenciák újabb építészetünkben. Magyar Építőművészet (1984) 1. 2233.

 • Müller, Tim – Neundorf, Anja: The Role of the State in the Repression and Revival of Religiosity in Central Eastern Europe. Social Forces 91 (2012) 2. 559582.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nádor Edina : Építészet és társművészetek kapcsolódásának területei. Doktori értekezés. Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar, Breuer Marcell Doktori Iskola, 2012.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy Mihály Zoltán Zombori István (szerk.): Állam és egyház kapcsolata Kelet-Közép-Európában 1945–1989 között. – Intézmények és módszerek. METEM Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Budapest 2014.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy Zoltán : Gondolatok a térszervezésrol. Magyar Építőművészet (1972) 1. 6063.

 • Nagymihályi Géza : A keleti templom és a közösségi misztika. Vigilia 42 (1977) 9. 600602.

 • Napló . Kádár János a szövetségi politikáról, az állam és az egyház viszonyáról. Vigilia 45 (1980) 6. 417.

 • Nyíri Tamás : Szekularizáció és transzcendencia. Vigilia 35 (1970) 5. 291298.

 • Pallister, James : Sacred Spaces: Contemporary Religious Architecture. Phaidon Press, London 2015.

 • Pattantyús-Ábrahám Ádám : Épületrehabilitáció. Tartószerkezetek helyreállítása, átépítése és megerosítése. Terc, Budapest 2013.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pogány Frigyes : Lépték a városépítészetben. Magyar Építőművészet (1976) 1. 5457.

 • Pollack, Detlef : Religiousness Inside and Outside the Church in Selected Post-communist Countries of Central and Eastern Europe. Social Compass 50 (2013) 3. 321334.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prakfalvi Endre : Római katolikus templomok az egyesített fővárosban. Budapest Fováros Önkormányzata, Budapest 2003.

 • Puhl Antal : A kopernikuszi fordulat Török Ferenc templom-építészetében. Építészfórum. http://epiteszforum.hu/a-kopernikuszi-fordulat-torok-ferenc-templom-epiteszeteben (Utolsó megtekintés: 2018. 02. 16.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Puskás Attila Perendy László: A II. Vatikáni Zsinat: Isten ajándéka az egyház és a világ számára. Szent István Társulat, Budapest 2013.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rév Ilona : A templom korunk építészetében. Vigilia 49 (1984) 2. 8285.

 • Rév Ilona : Templomépítészetünk ma. Corvina, Budapest 1987.

 • Romsics Ignác : Magyarország története a XX. században. Osiris, Budapest 2010.

 • Santarcangeli, Paolo : A torony. Vigilia 49 (1984) 2. 107109.

 • Schwarz, Rudolf : Kirchenbau. Welt vor der Schwelle. Schnell+Steiner, Regensburg 2007.

 • Seregi György : Acél épületszerkezetek. Győrsjelentés Kiadó, Budapest 1995.

 • Seregi György : Acélvázas csarnokok. Terc, Budapest 2001.

 • Seregi György (szerk.): Fémszerkezetek évkönyv 2002. Terc, Budapest 2002.

 • Simon Mariann : Minták és módszerek – A hetvenes évek hazai építészete és a karakter. Építés – Építészettudomány 29 (2001) 3–4. 347360.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Somorjai Ádám : Mindszenty József és az esztergomi érseki szék üressé nyilvánításának dátuma. Magyar Sion. Új folyam I. XLIII (2007) 1. 99109.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stan, LaviniaTurcescu, Lucian: Church and State under Real Socialism. In: Les doctrines internationalistes durant les années du communisme réel en Europe – Internationlist doctrines during the years of real communism in Europe. Szerk.: Iulia MotocEmmanuelle Tourme-Jouannet. 2012. 7596.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stock, Wolfgang Jean : Europäischer Kirchenbau 1950–2000 – European Church Architecture. Prestel, München 2002.

 • Stock, Wolfgang Jean : Europäischer Kirchenbau 1900–1950 – European Church Architecture. Prestel Verlag, München 2006.

 • Szabó Levente : Bán Ferenc építészete – The Architecture of Ferenc Bán. Terc, Budapest 2015.

 • Szendroi Jenő (szerk.) Ipari építészetünk. Műszaki Kiadó, Budapest 1965.

 • Szendroi Jenő (szerk.) Magyar építészet 1945–70. Corvina, Budapest 1972.

 • Szigeti Endre : Az egyház és az állam jogviszonyának történeti háttere. Vigilia 38 (1973) 6. 373381.

 • Szigeti Kilián : Az új miserendről. Vigilia 35 (1970) 2. 7683.

 • Tordai Zádor : Templom és szertartás. Vigilia 14 (1984) 2. 97101.

 • Tótfalusy István : A szakrális tér esztétikájához. Vigilia 42 (1977) 9. 586595.

 • Török Ferenc : Múlt és jelen. Magyar Építőművészet (1985a) 1. 31.

 • Török Ferenc : Római katolikus templom, Balatonfenyves. Magyar Építőművészet (1985b) 1. 3637.

 • Török Ferenc : Római katolikus templom, Révfülöp. Magyar Építőművészet (1985c) 1. 3435.

 • Török Ferenc : Épület és helyszín. Magyar Építőművészet (1986) 4. 20.

 • Török Ferenc : Török Ferenc (Vallomások – Architectura). Kijárat Kiadó, Budapest 1996.

 • Török Ferenc : A szakrális tér. A modern templomépítészet Magyarországon. Vigilia 78 (2013) 5. 330336.

 • Török Ferenc Török Ferencné (szerk.): Építészet és hitvallás életműkiállítás. Magyar Művészeti Akadémia, Budapest 2016.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Turányi László (szerk.): Magyar Katolikus Almanach II. Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest 1988.

 • Urbán Erzsébet Vukoszávlyev Zorán: Árkay Bertalan templomépítészete a második világháború után. Architectura Hungariae 15 (2016a) 1. 742.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Urbán, Erzsébet – Vukoszávlyev , Zorán: Resistance to Oppression: Case Study of the Hungarian Catholic Church Architecture 1945–1989. In: 14th International DoCoMoMo Conference: Adaptive Reuse. Szerk.: Ana TostõesZara Ferreira. DoCoMoMo International – Casa da Arquitectura, Lisbon 2016b. 576581.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vajai Tamás : Török Ferenc templomaihoz. Magyar Építőművészet (1985) 1. 31.

 • Vákár Tibor : Templomépítés és környezet. Magyar Építőművészet (1982) 3. 6063.

 • Vasadi Péter : Öt templom – öt tér. Vigilia 42 (1977) 9. 595600.

 • Vukoszávlyev Zorán : Tisztább képletek. A kortárs szakrális építészet Magyarországon. / Clearer Formulas. Contemporary Sacred Architecture in Hungary. In: A Mindenség Modellje. Kortárs Magyar Templomépítészet/Model of the Universe. Szerk.: Wesselényi-Garay Andor. Contemporary Hungaryian Church Architecture. Modem, Debrecen 2010. 1724.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vukoszávlyev Zorán : Anyag és csend. Építés – Építészettudomány 39 (2011) 3–4. 243255.

 • Vukoszávlyev, Zorán : Materiality Shaping Immateriality – Immanence and Transcendence in Contemporary Hungarian Church Architecture. In: Architettura e liturgia – Autonomia e norma nel progetto. Szerk.: Andrea Longhi. Bononia University Press, Bologna 2017. 105115.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vukoszávlyev Zorán Garai Gréta: Minták és képek: Beszélgetés a 80 éves Török Ferenccel az 1970-es évek hazai templomépítészetérol. Utóirat: A Régi-Új Magyar Építőművészet Melléklete XVII (2017) 92. 5760.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vukoszávlyev Zorán Urbán Erzsébet: Magyarország templomépítészete 1945–1964 között. Vázlat az alkotómuvészi értékeléssel megállapítható építészeti folytonosságról. Építés – Építészettudomány 44 (2016) 3–4. 247315.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wesselényi-Garay Andor (szerk.): A mindenség modellje / Model of the Universe. Kortárs magyar templomépítészet / Contemporary Hungarian Church Architecture (2. kiadás). Modem, Debrecen 2010.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The author instructions are available in separate PDFs, for articles written in Hungarian or English.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Sajtos, István

Editor(s): Krähling, János

Co-ordinating Editor(s): Gyetvainé Balogh, Ágnes

Department of History of Architecture and of Monuments
Name of the Institute: Budapest University of Technology and Economics
Address: Műegyetem rkp. 3, K II. 82, 1111 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 463 1330

Indexing and Abstracting Services:

 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0.128
Scimago Quartile Score

Architecture (Q3)
Conservation (Q3)
Visual Arts and Performing Arts (Q2)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 285/615 (53rd PCTL)
Conservation 67/102 (34th PCTL)
Artchitecture 127/170 (25th PCTL)
Scopus
SNIP
0.382

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,101
Scimago Quartile Score Architecture (Q4)
Conservation (Q4)
Visual Arts and Performing Arts (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 247/584 (Q2)
Conservation 60/96 (Q3)
Architecture 103/149 (Q3)
Scopus
SNIP
0,397

2020

 
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,111
Scimago
Quartile Score
Architecture Q4
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
15/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 88/138 (Q3)
Conservation 52/85 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 221/532 (Q2)
Scopus
SNIP
0,604
Scopus
Cites
4
Scopus
Documents
16
Days from submission to acceptance 17
Days from acceptance to publication 123
Acceptance
Rate
69%

 

2019  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,133
Scimago
Quartile Score
Architecture Q3
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
19/62=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 71/126 (Q3)
Conservation 44/78 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 168/502 (Q2)
Scopus
SNIP
0,339
Scopus
Cites
15
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
67%

 

Építés - Építészettudomány
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 927 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 144 EUR / 180 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 220 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Építés - Építészettudomány
Language English Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1957
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0013-9661 (Print)
ISSN 1588-2764 (Online)