Authors:
Julianna Szabó PhD, okl. építészmérnök, egy. docens, BME Építészmérnöki Kar, Urbanisztika Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K II. 93. Tel.: (+36-1) 463-3847.

Search for other papers by Julianna Szabó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Kornélia Kissfazekas PhD, okl. építészmérnök, tud. főmunkatárs, BME Építészmérnöki Kar, Urbanisztika Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K II. 93. Tel.: (+36-1) 463-3847.

Search for other papers by Kornélia Kissfazekas in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Annamária Babos Okl. építészmérnök, PhD-hallgató, BME Építészmérnöki Kar, Urbanisztika Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K II. 93. Tel.: (+36-1) 463-3847.

Search for other papers by Annamária Babos in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Nyugat-Európa városi lakásfejlesztéseiben az 1990-es évek óta megfigyelhető a környezeti fenntarthatósági szempontok, illetve a közösségi lakhatás szempontjainak terjedése. Egymáshoz közelítő trendekről van szó, hiszen számos co-housing2 közösség alapértékként fogalmazza meg a fenntartható életmód kialakítását, ugyanakkor az integrált lakóközösség kialakítása és az azzal járó társadalmi előnyök a fenntarthatóság harmadik, társadalmi pillérének tekinthetők, ami egyre több zöld ingatlanminősítési rendszerben is megjelenik. Ugyanakkor a fejlesztés egyes döntéseiben a két trend által meghatározott szempontok nem mindig esnek egybe. Cikkünkben arra a kérdésre keressük a választ, hogy a városias többlakásos lakóingatlanok helykiválasztását milyen módon befolyásolhatja a környezettudatos és a co-housing szempontrendszer, felismerhetők-e karakteres különbségek, illetve miképpen és mely feltételekkel erősítheti egymást egy beruházásban a két nézőpont.

Elemzésünket Yosef Jabareen városi fenntarthatósági kritériumaira alapozzuk. A településföldrajzi lokációs elméletek analógiájára bevezetjük a telek helyi és helyzeti energiájának fogalmát. Jabareen kritériumait az ingatlanfejlesztés lokációs szempontjainak feleltetjük meg, szembeállítva egymással a tipikus piaci ingatlanfejlesztés szempontjait, a közösségi lakásépítés szempontrendszerével. Vizsgálatainkat részben a co-housing szakirodalom megállapításaira és esettanulmányaira, részben — széles körű és releváns magyar tapasztalatok hiányában — berlini megépült közösségi lakóházak adatbázisára építjük. Végezetül felvetjük a városi önkormányzati felelősség kérdését a közösségi lakásfejlesztések orientációjában, a fenntartható lokációs döntések támogatásában.

Summary

Since the 1990s, aspects of sustainability and of community housing have been widespread in urban development in Western Europe. These are converging trends, as many co-housing communities see sustainable lifestyle as their basic value, while building an integrated housing community and the associated social benefits can be seen as the third social pillar of sustainability. However, in some development decisions, point of views of the two trends are not always the same. In our article we are looking for the answer to the question of how the choice of location of urban multi-dwelling residential properties can be influenced by the environmentally conscious and co-housing aspects, whether the differences between the two viewpoints can be identified.

Our analysis is based on Yosef Jabareen’s urban sustainability criteria. By analogy with a location theory in urban geography, we introduce the concept of local and situational energy of the site. We set parallels between Jabareen’s criteria and location aspects of real estate development, contrasting the viewpoint of typical market real estate development with those of community housing. Our studies are based on the findings and case studies of the co-housing literature, and — lacking relevant Hungarian experience -, a database of community homes built in Berlin. Finally, we raise the issue of urban responsibility in the orientation of community housing development, in support of their sustainable localization decisions.

 • A New Strategy of Sustainable Neighbourhood Planning. Five principles. http://mirror.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=3518 (Utolsó megtekintés: 2019. 05. 02.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Babos Annamária Horogh PetraK. Theisler Katalin: Co-housing. Példák Bécsben és a közösségi együttélés lehetoségei Budapesten. Utóirat. A Régi-Új Magyar Építőművészet melléklete 18 (2018) 101. 6976.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chan, Winnie Yuen-Pik : The Phenomenon of Building Groups (Baugruppe) in Berlin: What Changes when a Community Starts Building? Diplomadolgozat. Dessau Institute of Architecture 2010. ISSUU Publisher. https://issuu.com/winnie/docs/thesis_book/27 (Utolsó megtekintés: 2019. 05. 09.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Christian, Diana Leafe : Creating a Life together, Practical Tools to Grow Ecovillages and Intentional Communities. New Society Publishers, Gabriola Islands 2016.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CoHousing|Berlin – for Cooperative Building and Living. website. http://www.cohousing-berlin.de/en (Utolsó megtekintés: 2019. 05. 02.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Forum Kreuzberg weboldala. https://forumkreuzberg.de/ (Utolsó megtekintés: 2019. 05. 03.)

 • Jabareen, Yosef : Sustainable Urban Form. Journal of Planning Education and Research 26 (2006) 3852.

 • Khoshnaw, Rebaz – Kissfazekas, Kornélia: Urban Form and Sustainability in Historic Cities. A Case Study of Two Neighbourhoods in Erbil City, Iraq. Építés – Építészettudomány 47 (2019) 1–2. 189-215; https://akademiai.com/doi/abs/10.1556/096.2018.014 (Utolsó megtekintés: 2019. 05. 31.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Krämer, Stefan – Kuhn, Gerd: Städte und Baugemeinschaften. Wüstenrot Stiftung (Hg.) Karl Krämer Verlag, Stuttgart+Zürich 2009.

 • Marckmann, Bella Margrethe Mørch – Gram-Hanssen, Kirsten — Christensen, Toke Haunstrup: Sustainable Living and Co-Housing. Evidence from a Case Study of Eco-Villages. Built Environment 38 (2012) 3.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Meltzer, Graham : Sustainable Community. Learning from the Co-housing Model. Trafford Publishing, Victoria (BC) 2005.

 • Miethaeuser Syndikat website. https://www.syndikat.org/en/ (Utolsó megtekintés: 2019. 05. 02.)

 • New Urban Agenda for the EU. European Commission website. https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda (Utolsó megtekintés: 2019. 05. 05.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Report of the United Nations Conference on Environment and Development. Rio de Janeiro, 3–14 June 1992. United Nations website. http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm (Utolsó megtekintés: 2019. 05. 05.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Report of the World Commission on Environment and Development. Our Common Future. Oslo, 20 March 1987. Ministry of Mines and Petroleum. http://mom.gov.af/Content/files/Bruntland_Report.pdf (Utolsó megtekintés: 2019. 05. 05.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Resolution adopted by the General Assembly on 27 July 2012 – 66/288. – The future we want. Sustainable Development Platform. https://sustainabledevelopment.un.org/futurewewant.html (Utolsó megtekintés: 2019. 05. 05.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ring, Kristien : Urban Living. Strategies for the Future. JOVIS, Berlin 2015.

 • Ring, KristienEidner, Franziska: Berlin. Self-Initiated Urban Living and Architectural Interventions. JOVIS, Berlin 2013. 2846.

 • Roedig, Schop : Housing for a building group in Berlin. Detail – Review of Architecture 48 (2008) 968980.

 • Ruby, AndreasJanson, Nathalie: Andreas Ruby and Nathalie Janson on the Baugruppe Initiative. Design Curial (2014) http://www.designcurial.com/ (Utolsó megtekintés: 2019. 05. 05.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ruby, AndreasRuby, Ilka: Urban transformation. Ruby Press, Berlin 2008.

 • Ruby, AndreasRuby, IlkaKries, MateoMathias Müller, Daniel: Together! The New Architecture of the Collective. Vitra Design Museum, Weil am Rhein 2007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sargfabrik co-housing weboldala. https://www.sargfabrik.at/ (Utolsó megtekintés: 2019. 05. 08.)

 • Szabó Árpád : A városok fenntarthatóságának egyes szempontjai. In: Élhető Települési Táj. Településépítészeti Tanulmányok. Szerk.: Körmendy Imre. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest 2012. 91105.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó Julianna : A települési fenntarthatóság mérése. In: Budapest 2050: a belvárosi tömbök fennmaradásának esélyei. Szerk.: Alföldi György. TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest 2012. 92107.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó Julianna Babos Annamária: Co-housing: Kortárs városias közösségi lakóházak innovatív építészeti megoldásai. Utóirat. A Régi-Új Magyar Építőművészet melléklete 19 (2019) 103. 5665.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • The new urban agenda of United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development. In Quito, Ecuador, on 20 October 2016. Habitat III website. http://habitat3.org/the-new-urban-agenda/ (Utolsó megtekintés: 2019. 05. 05.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tummers, Lidewij : The re-emergence of self-managed co-housing in Europe: A critical review of co-housing research. TU Delft, Delft 2016.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tummers, Lidewij : Learning from co-housing initiatives – Between Passivhaus engineers and active inhabitants. TU Delft, Delft 2017. 204244.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Urban Agenda for the EU Pact of Amsterdam – 2016. European Commission website. https://ec.europa.eu/futurium/en/content/pact-amsterdam (Utolsó megtekintés: 2019. 05. 05.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Walljasper, Jay : The Great Neighborhood Book. A Do-it-Yourself Guide to Placemaking. Project for Public Spaces, 2007.

 • Zulliger, Jürg : Wohnen morgen – Standortbestimmung und Perspektiven des gemeinnützigen Wohnungsbaus. Schweizerischer Verband für Wohnungswesen, Zürich 2007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The author instructions are available in separate PDFs, for articles written in Hungarian or English.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Sajtos, István

Editor(s): Krähling, János

Co-ordinating Editor(s): Gyetvainé Balogh, Ágnes

Department of History of Architecture and of Monuments
Name of the Institute: Budapest University of Technology and Economics
Address: Műegyetem rkp. 3, K II. 82, 1111 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 463 1330

Indexing and Abstracting Services:

 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0.128
Scimago Quartile Score

Architecture (Q3)
Conservation (Q3)
Visual Arts and Performing Arts (Q2)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 285/615 (53rd PCTL)
Conservation 67/102 (34th PCTL)
Artchitecture 127/170 (25th PCTL)
Scopus
SNIP
0.382

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,101
Scimago Quartile Score Architecture (Q4)
Conservation (Q4)
Visual Arts and Performing Arts (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 247/584 (Q2)
Conservation 60/96 (Q3)
Architecture 103/149 (Q3)
Scopus
SNIP
0,397

2020

 
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,111
Scimago
Quartile Score
Architecture Q4
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
15/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 88/138 (Q3)
Conservation 52/85 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 221/532 (Q2)
Scopus
SNIP
0,604
Scopus
Cites
4
Scopus
Documents
16
Days from submission to acceptance 17
Days from acceptance to publication 123
Acceptance
Rate
69%

 

2019  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,133
Scimago
Quartile Score
Architecture Q3
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
19/62=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 71/126 (Q3)
Conservation 44/78 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 168/502 (Q2)
Scopus
SNIP
0,339
Scopus
Cites
15
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
67%

 

Építés - Építészettudomány
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 927 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 144 EUR / 180 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 220 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Építés - Építészettudomány
Language English Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1957
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0013-9661 (Print)
ISSN 1588-2764 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2023 0 18 6
Oct 2023 0 16 8
Nov 2023 0 14 9
Dec 2023 0 50 4
Jan 2024 0 21 8
Feb 2024 0 5 7
Mar 2024 0 3 0