Author:
Domonkos WettsteinPhD, egyetemi adjunktus. BME Urbanisztika Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K 293. Tel.: (+36-1) 463-2332.

Search for other papers by Domonkos Wettstein in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
View More View Less
Open access

Summary

The Lake Balaton holiday home has become a characteristic building type of the twentieth century in Hungary, but due to the small scale of the task it has become less prominent in the literature. The aim of the study is to analyse the Balaton shore as a regional phenomenon. The paper seeks to answer how the characteristics of the emerging building type of the 20th century can be defined. How do changes in architectural features correlate with resort lifestyle changes? The source of the analysis on the conceptual level is the publications of the 20th-century holiday architecture. The method of processing examines the phenomenon of the cottage on the level of intellectual history as conceptual answers to the regional model, and presents the built examples to illustrate the concepts. The study looks at the characteristics of holiday architecture in isolation from historical villa architecture and highlights the characteristics of 20th-century resort lifestyles, structural considerations, and design strategies. The study concludes that the characteristics of holiday architecture are strongly related to the seasonal lifestyle, so the change in the lifestyle of the lakeside, the four-season use leads to a change in the forms of housing that fade the lakeside features of the former simple, nature-friendly holiday design. The study points out the effects of formation trends beyond the region and emphasizes that although the concept of the Balaton shore has been developed to suit local conditions, the features of the building type have been linked to the general characteristics of recreation. As a result, patterns created in the region have appeared in other resorts, dissolving the regional characters.

 • Antal 1931

  Antal Dezső (szerk.): Balaton. Tér és Forma kiadása, Budapest 1931.

 • Bartha 2019

  Bartha András : Saját kezű építés. Építőanyagok második élete a Balaton körül. DLA Doktori disszertáció. BME Építészmérnöki Kar Építőművészeti Doktori Iskola, 2019.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Behne 1937

  Adolf Behne : Wochenende – und was man dazu braucht. Orell Füssli, Zürich 1931.

 • Bérczes et al. 1960

  Bérczes István Farkas TiborKisléghy Nagy IstvánPolónyi Károly: Beszámoló a Balatonkörnyék fejlesztéséről. Magyar Építőművészet 9 (1960) 6. 1526.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bősze 1989

  Bősze Sándor : A Dél-Balatoni fürdőegyesületek történetéből (1890–1944). In: Somogy megye múltjából – Levéltári évkönyv 20. Szerk. Kanyar József. Kaposvár 1989. 211252.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Callmeyer 1960

  Callmeyer Ferenc : Hétvégi ház pályázat. Magyar Építőművészet 9 (1960) 1. 2329.

 • Callmeyer 1965

  Callmeyer Ferenc : Hétvégi házak, nyaralók. Magyar Építőművészet 14 (1965) 6. 3237.

 • Callmeyer–Rojkó 1972

  Callmeyer Ferenc Rojkó Ervin: Hétvégi házak-nyaralók. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1972.

 • Carter 1937

  Ella Carter (ed.): Seaside houses and bungalows. Country Life, London 1937.

 • Cs. Juhász–Csaba 1964a

  Cs. Juhász Sára Csaba László: Nyaraló Balatonakarattya. Magyar Építőművészet 13 (1964) 6. 5253.

 • Cs. Juhász–Csaba 1964b

  Cs. Juhász Sára Csaba László: Nyaraló Balatongyörök. Magyar Építőművészet 13 (1964) 6. 5455.

 • Cs. Juhász–Csaba 1975

  Cs. Juhász Sára Csaba László: Nyaraló Tihanyban. Magyar Építőművészet 24 (1975) 2. 4445.

 • Csorba 1977

  Csorba Zoltán : Egy kísérleti nyaralóteleppel kapcsolatos tanulságok. Városépítés 14 (1977) 4. 30.

 • Fabiny 1935

  Fabiny Tihamér : Építkezés a Balaton mentén. Tér és Forma 8 (1935) 3. 6566.

 • Farkas 1960

  Farkas Tibor : Beszámoló a Balaton-környék fejlesztéséről. Magyar Építőművészet 9 (1960) 1526.

 • Fehérvári–Prakfalvi 2009

  Fehérvári Zoltán Prakfalvi Endre: Preisich Gábor. Építészeti, városépítészeti pályafutásom története. Lapis Angularis VII. Források a Magyar Építészeti Múzeum gyűjteményéből. Magyar Építészeti Múzeum, Budapest 2009.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ferkai 2014

  Ferkai András : Farkasdy Zoltán építészete. HAP, Budapest 2014.

 • Firnigl 2012

  Firnigl Anett : Római kori villák történeti környezetének vizsgálata a Balatonfelvidéken. Doktori értekezés. BCE-TK, Budapest 2012.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gulyás 1968

  Gulyás Zoltán : Ikernyaraló, Ábrahámhegy. Magyar Építőművészet 17 (1968) 4. 14.

 • Héjj 1931

  Héjj Gyula : A balatoni építkezések hatósági felügyelete. In: Balaton. Szerk. Antal Dezső. Tér és Forma, Budapest 1931. 7780.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kaesz 1944

  Kaesz Gyula : Tanácsok nyaralók berendezéséhez. Magyar Építőművészet 43 (1944) 8. 199200.

 • Kleineisel 1979

  Kleineisel János : Pincegádor Tihanyban, Cserhegy. Magyar Építőművészet 28 (1979) 5. 3637.

 • Komor 1931

  Komor János : Hogyan építünk és hogyan kellene építenünk a Balatonparton? Tér és Forma 4 (1931) 2. 4166.

 • Kotsis 1931

  Kotsis, Iván : Művészet a balatoni építkezésekben. In: Balaton. Szerk. Antal Dezső. Tér és Forma, Budapest 1931. 810.

 • Kotsis 1934

  Kotsis Iván : A nyaralók építéséről. Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye 68 (1934) 17–18. 102106.

 • Kotsis 1946

  Kotsis Iván : Épületek és tervek. Pósa Károly Könyvkereskedő Kiadása, Budapest 1946.

 • Körmendy 1931

  Körmendy Nándor : A balatonmelléki építkezések tervezési és vállalkozási munkakörének rögzítése. In: Balaton. Szerk. Antal Dezső. Tér és Forma, Budapest 1931. 7576.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Laposa 1979

  Laposa József : Zártkertek a Balaton körül. Területrendezés 2 (1979) 1. 8695.

 • Meggyesi 2005

  Meggyesi Tamás : A 20. század urbanisztikájának útvesztői. Terc, Budapest 2005.

 • Molnár 1931

  Molnár József : Vasvázas hétvégi házak a Balaton Lidón (Siófok). Tér és Forma 4 (1931) 9. 297298.

 • Möller 1944

  Möller Károly : Szerkezeti szempontok a balatoni nyaralóépítkezéseknél. Magyar Építőművészet 43 (1944) 8. 200.

 • Nemes 1934

  Nemes Árpád : Irányelvek a balatoni építkezésekhez. Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye 68 (1934) 17–18. 111.

 • Nemes 1935

  Nemes Árpád : Hogyan építsünk a Balatonpartján? Tér és Forma 8 (1935) 3. 6978.

 • Nemes 1941

  Nemes Árpád : Balatonvidék rendezési és építészeti kérdései. Magyar Építőművészet 40 (1941) 6. 159162.

 • Németh 2016

  Németh Szandra : A Balaton mindenkié? A szocialista időszakbeli nyaralóépítések egyéni motivációinak vizsgálata. Korall (2016) 64. 137156.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • nn 1907

  nn: Sommer- und Ferienhäuser aus dem Wettbewerb der Woche. Die Woche 1907.

 • nn 1962

  nn: Nyaralóépítés a Balaton-parton. ÉM Dokumentációs Iroda, Budapest 1962.

 • nn 1965

  nn: É. M. Típustervező Intézet: Hétvégi házak, nyaraló épületek. É. M. Építésügyi Dokumentációs Iroda, Budapest 1965.

 • Oltai 1962

  Oltai Pál : Hétvégi ház Balatonföldvár. Magyar Építőművészet 11 (1962) 2. 28.

 • Ormos 1963

  Ormos Imre : A szabad táj mint a nagyvárosok lakóinak üdülőterülete. In: A kertészeti és szőlészeti főiskola évkönyve XXVII. évf. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 1963. 189208.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Perényi 2009

  Perényi Tamás (szerk.): Kotsis Iván: írások, házak, tanítványok. BME Lakóépülettervezési Tanszék, Budapest 2009.

 • Polónyi 2004

  Polónyi Károly : Építész-településtervező a perifériákon – Polónyi Károly retrospektív naplója. Terc Kiadó, Budapest 2004.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prakfalvi 2010

  Prakfalvi Endre (szerk.): Kotsis Iván: Életrajzom. HAP Tervezőiroda Kft. és a Magyar Építészeti Múzeum közös kiadása, Budapest 2010.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schéry 1968

  Schéry Gábor : Nyaralóépületek tervpályázata. Magyar Építőművészet 17 (1968) 4. 9.

 • Schulek 1934

  Schulek János : Hétvégi házak építése. Bevezetés. Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye 68 (1934) 17–18. 101.

 • Sörgel 1930

  Herman Sörgel : Das Haus fürs Wochenende. Gebhardt Verlag, Leipzig 1930.

 • Szabó 1968

  Szabó Iván : „Baricska” társas üdülőtelep, Balatonfüred. Magyar Építőművészet 17 (1968) 4. 14.

 • Szabó 1972

  Szabó Iván : Neptun társasüdülő. Magyar Építőművészet 21 (1972) 3. 23.

 • Széll 1934

  Széll László : Hétvégi és kisebb igényű nyaralóházak felépítésére leginkább alkalmas szerkezetek. Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye 68 (1934) 17–18. 112115.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szelle 1969

  Szelle Kálmán : Nyaraló, Balatonakarattya. Magyar Építőművészet 18 (1969) 3. 30.

 • Tóth–Nászay 1936

  Tóth Kálmán Nászay Miklós: A Balaton vidék népének építészete. Balatoni Intéző Bizottság, Budapest 1936.

 • Wettstein 2012

  Wettstein Domonkos : Fürdőtelepek és rekreációs célú együttesek rehabilitációja a Balaton-parton egy esettanulmány tükrében. In: A környezettudatos települések felé. III. Települési Környezet Konferencia. Szerk.: Fazekas IstvánSzabó Valéria. Meridián Alapítvány, Debrecen 2012. 228233.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wettstein 2013

  Wettstein Domonkos : Építészet, identitás, Balaton. Regionális stratégiakeresés a harmincas és a hatvanas évek építészetében. Utóirat: A Régi-Új Magyar Építőművészet Melléklete 13 (2013) 72. 2328.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wettstein 2016

  Wettstein Domonkos : The Balaton region as an experimental territory. Positions of architecture in the emergence of regional planning for recreation in Hungary. Építés – Építészettudomány 44 (2016) 1–2. 129177.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wettstein 2017

  Wettstein Domonkos : Regionális törekvések a Balaton-parti üdülőterületek építéstörténetében a két világháború között. Építés – Építészettudomány 45 (2017) 1–2. 139171.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wettstein 2018a

  Wettstein Domonkos : Regionális stratégiaalkotás a Balaton-part rekreációs célú építészetében (1929–1979). Doktori disszertáció. BME Építészmérnöki Kar Csonka Pál Doktori Iskola, 2018.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wettstein 2018b

  Wettstein Domonkos : A „nagy számok” apró építészete – a magánépítkezések problémái a hatvanas évek Balaton-partján. Comitatus: Önkormányzati Szemle különszám (2018) 3746.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The author instructions are available in separate PDFs, for articles written in Hungarian or English.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Sajtos, István

Editor(s): Krähling, János

Co-ordinating Editor(s): Gyetvainé Balogh, Ágnes

Department of History of Architecture and of Monuments
Name of the Institute: Budapest University of Technology and Economics
Address: Műegyetem rkp. 3, K II. 82, 1111 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 463 1330

Indexing and Abstracting Services:

 • SCOPUS

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,101
Scimago Quartile Score Architecture (Q4)
Conservation (Q4)
Visual Arts and Performing Arts (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 247/584 (Q2)
Conservation 60/96 (Q3)
Architecture 103/149 (Q3)
Scopus
SNIP
0,397

2020

 
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,111
Scimago
Quartile Score
Architecture Q4
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
15/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 88/138 (Q3)
Conservation 52/85 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 221/532 (Q2)
Scopus
SNIP
0,604
Scopus
Cites
4
Scopus
Documents
16
Days from submission to acceptance 17
Days from acceptance to publication 123
Acceptance
Rate
69%

 

2019  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,133
Scimago
Quartile Score
Architecture Q3
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
19/62=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 71/126 (Q3)
Conservation 44/78 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 168/502 (Q2)
Scopus
SNIP
0,339
Scopus
Cites
15
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
67%

 

Építés - Építészettudomány
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 927 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 144 EUR / 180 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 220 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Építés - Építészettudomány
Language English Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1957
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0013-9661 (Print)
ISSN 1588-2764 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2022 0 15 25
Jan 2023 0 18 30
Feb 2023 0 8 16
Mar 2023 0 5 18
Apr 2023 0 3 22
May 2023 0 8 20
Jun 2023 0 0 0