View More View Less
 • 1 PhD, posztdoktor kutató. Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék.
Open access

Tanulmányomban a templomhomlokzat és az oltárépítmény felépítésének, tagoló rendszerének párhuzamaira kívántam felhívni a figyelmet. Mind a homlokzatoknak, mind az oltárarchitektúráknak a tervezői építészek voltak, így természetes, hogy hasonló motívumokat használtak fel mind a két esetben. A tridenti zsinat utáni katolikus megújulás fontos szereplője, Borromei Szent Károly, új tabernákulumformát és tértípust hozott létre a lombard építész, Pellegrino Tibaldi közreműködésével. Pellegrinónak kulcsszerepe volt a jezsuita templomtípus megteremtésében, tervei nyomán nem csupán Milánóban, hanem Torinóban is épült templom; hatása kimutatható a bécsi domonkos templom homlokzatán is, amelynek építésze, a bissonei Giovanni Giacomo Tencalla családjának több tagja révén közvetíthette Magyarországra az itáliai hatást. Az építészek, mint például a bécsi Kirche am Hof tervezője, a luganói Filiberto Lucchese, maguk is terveztek oltárokat, vagy közreműködtek a stukkátorokkal, akik gyakran ugyanabból a régióból érkeztek, mint a tervező építész. Így fordulhatott elő, hogy a nyugat-dunántúli stukkóoltárokat általában észak-itáliai mesterek készítették a templomhomlokzatok nyomán.

Summary. This study proposes to re-examine the dynamic interaction between the frontispiece of the church and the high altar. While the façade often functions as an open-air altarpiece, the altar itself is a “gate of Paradise.” Both the frontispieces and the altar structures were designed by architects, consequently, they use similar motives. Carlo Borromeo, as a key-figure of post-tridentine church reformed the sacred space and the tabernacle of the Cathedral in Milan following the designs of Pellegrino Tibaldi. Pellegrino played an eminent role in creating a new Jesuit church-type in San Fedele, Milan, which served as a model for the Corpus Christi basilica in Torino as well as for the Santa Maria Dominican Church in Vienna. The latter one was planned by Giovanni Giacomo Tencalla from Bissone (Lugano), and from the same family stemmed well-known stuccators and painters, who also worked for Hungarian commissioners. The architect of the Jesuit church Kirche am Hof in Vienna, Filiberto Lucchese, also worked for the Batthyány family, and designed altarpieces. In this way, we are able to establish a strong interaction between the altar-structure and façade, bringing considerable novelty in analysing architectural forms and design.

 • Aggházy, Mária G.: Steierische Beziehungen der Ungar landischen Barock kunst. Acta Historiae Artium 13 (1967) 13. 313–350.

 • Balázsik Tamás: A sopronbánfalvi pálos, majd karmelita kolos- tor kutatása. In: Kő kövön – Stein auf Stein. Dávid Ferenc 73. születésnapjára. Festschrift für Ferenc Dávid I–II. Szerk.: Szentesi EditMentényi KláraSimon Anna. Vince Kiadó, Budapest 2013. I. köt. 267288.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bálint Sándor: SzegedAlsóváros. Templom és társadalom. Szent István Társulat, Budapest 1983.

 • Balogh Jolán: I monumenti del Rinascimento della chiesa par- rocchiale di Pest. Rivista d’arte 20 (1938) 6077.

 • Balogh Jolán: Későrenaissance kőfaragó műhelyek. Ars Hungarica 2 (1974) 12. 27–58.

 • Balzarotti, Valentina: Pellegrino Tibaldi e la decorazione a stucco tra Roma, Bologna e le Marche. Horti Hesperidum. Studi di storia del collezionismo e della storiografia artistica 9 (2019) 1. 173187. https://www.horti-hesperidum.com/hh/horti-hesperidum-2019-1-18/ (Utolsó megtekintés: 2020. 06. 20).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Belting, Hans: L’arte e il suo pubblico. Funzione e forme delle antiche immagini della passione. Traduzione di: Donatella Mazza. Nuova Alfa Editoriale, Bologna 1986.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cannata, Pietro: katalógustétel. In: Roma di Sisto V. Le arti e la cultura. Szerk.: Maria Luisa Madonna. De Luca, Roma 1993. 394399.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cupperi, Walter: „Come dice l’oppositione”: Aurelio Lombardi, Pellegrino Tibaldi e Leone Leoni nel presbitero del Duomo di Milano (1561–1569). In: „Conosco un ottimo storico dell’arte…” Per Enrico Castelnuovo. Scritti di allievi e amici pisani. Szerk.: Maria Monica Donato – Massimo Ferretti. Edizioni della Normale, Pisa 2012. 271280.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csatkai, AndréFrey, Dagobert: Die Denkmäle des politischen Bezirkes Eisenstadt und der freien Städte Eisenstadt und Rust. (Österreichische Kunsttopographie XXIV.) Benno Filser Verlag, Wien 1932.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dardanello, Giuseppe: La fabbrica del Corpus Domini. Lacostruzione di una identità di pietra. In: Savarino–Tamburini– Dardanello 2004. 5367.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Della Torre, StefanoSchofield, Richard : Pellegrino Tibaldi architetto e il S. Fedele di Milano. Invenzione e costruzione di una chiesa esemplare. San Fedele Edizioni, Milano 1994.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Farbaky Péter: Szatmári György, a mecénás. (MTA Művészettörténeti Intézete, Művészettörténeti Füzetek XXVII.) Akadémiai Kiadó, Budapest 2002.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fazekas IstvánKádár Zsófia: A győri jezsuita templom 17. századi jótevői, a támogatók körének rekonstrukciója. In: Tanulmányok a 375 éves Szent Ignáctemplom történetéhez. Szerk.: Fazekas IstvánKádár ZsófiaKökényesi Zsolt. Szent Mór Bencés Perjelség, Győr 2017. 1359.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fidler, Petr: Architektur des Seicento. Baumeister, Architekten und Bauten des Wiener Hofkreises. Kézirat. Innsbruck 1990.

 • Firea, Ciprian: Polipticele medievale din Transilvania. Artă, liturghie, patronaj. Editura Mega, Cluj Napoca 2016.

 • Frank, Isnard W. OP: Dominkanerkirche Maria Rotunda, Wien. Verlag Schnell & Steiner, Regensburg 2011.

 • Furxer, KatharinaKöbelsberger, Sonja: Francesco Martinelli .https://www.uibk.ac.at/aia/martinelli_francesco.htm (Utolsó megtekintés: 2020. 06. 25.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Galavics, 1973a

  Galavics Géza: Későreneszánsz és korabarokk. In: Művészettörténet ‒ Tudománytörténet. Szerk.: Tímár Árpád. Akadémiai Kiadó, Budapest 1973. 4190.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Galavics, 1973b

  Galavics Géza: A barokk művészet kezdetei Győrben. Ars Hungarica 1 (1973) 1. 97126.

 • Galavics, Géza: A mariazelli kegyoltár és Esterházy Pál. In: Mariazell és Magyarország. Egy zarándokhely emlékezete. Szerk.: Farbaky PéterSerfőző Szabolcs. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest 2004. 113124.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Galavics, Géza: A győri jezsuita templom 17. századi művészeti koncepciója és az abban megjelenő társadalomkép. In: Jezsuita jelenlét Győrben a 17–18. században. Tanulmányok a 375 éves Szent Ignáctemplom történetéhez . Szerk.: Fazekas IstvánKádár ZsófiaKökényesi Zsolt. Szent Mór Bencés Perjelség, Győr 2017. 171238.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garas Klára: Az olasz mesterek és a magyarországi barokk térhódítása. In: Magyarországi reneszánsz és barokk. Művészettörténeti tanulmányok. Szerk.: Galavics Géza. Akadémiai Kiadó, Budapest 1975. 201231.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • German Kinga: Sakramentsnischen und Sakramentshäuser in Siebenbürgen. Michael Imhof Verlag, Petersberg 2014.

 • Guinomet, Claire: Das italienische Sakramentstabernakel im 16. Jahrundert. Hirmer, München 2017.

 • Haslam, Richard: Pellegrino and the Deisgn of S. Fedele, Milan. Arte Lombarda 42/43 (1975) 124153.

 • Haslam, Richard: Pellegrino de Pellegrini, Carlo Borromeo and the public architecture of the counter-reformation. Arte Lombarda 94/95 (1990) 34. 17–30.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Iby, Elfriede: Innenraum der Dominikanerkirche. Vergleich Kirchentypus des 17. Jh. in Wien. Aufnahmesarbeit an der Universität Wien. Kézirat, 1978.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Karner, Herbert: Die drei wiener Bauanlagen der Jesuiten:Topographie und Wirkung. In: Die Jesuiten in Wien. Zur Kunst und Kulturgeschichte der österreichischen Ordensprovinz der „Gesellschaft Jesu” im 17. und 18. Jahrhundert. Szerk.: Herbert. KarnerWerner Telesko. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2003. 3957. https://austriaca.at/3203-4inhalt?frames=yes (Utolsó megtekintés: 2020. 04. 02).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kilitschka, Werner: Beiträge zur Erforschung der Tätigkeit Carpoforo Tencallas nördlich der Alpen. Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 23 (1970) 208232.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kohlbach, Rochus: Die gotische Kirchen von Graz. Grazer Domverlag, Graz 1950.

 • Kohlbach, Rochus: Die barocken Kirchen von Graz. Grazer Domverlag, Graz 1951.

 • Koltai András: Batthyány Ádám. Egy magyar főúr és udvara a XVII. század közepén. Győri Egyházmegyei Levéltár, Győr 2012.

 • Koppány Tibor: Kastélyok a végvárak mögött. Késő reneszánsz és kora barokk kastélyépítészet a 16–17. századi Dunántúlon.Balassi Kiadó, Budapest 2014.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kereszty Rókus OCist: A bárány mennyegzője. Az Eucharisztia teológiája történeti, biblikus és rendszerező megközelítésben.Szent István Társulat, Budapest 2008. 119145.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liebhart-Ulm, HennyFingernagel-Grüll, Martha (bearb. von): Die Kunstdenkmäler des Politischen Bezirkes Neusiedl am See.Berger, Horn 2012.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lővei Pál: Szent Pál síremlékének töredékei. In: Pannonia Regia. Kiállítási katalógus. Szerk.: Mikó Árpád – Takács Imre.Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 1994. 352353.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lővei Pál: Két töredék remete Szent Pál síremlékéről a budaszentlőrinci pálos kolostorból. In: Hunyadi Mátyás, a király. Hagyomány és megújulás a királyi udvarban 1458–1490. Kiállítási katalógus. Szerk.: Farbaky PéterSpekner EnikőSzende KatalinVégh András. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 2008.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Matulić-Bilač, Žana: Glavni oltar splitske katedrale Uznesenja Blažene Djevice Marije – tehnološke i kronološke analize. (High Altar of the Assumption of the Blessed Virgin Mary – technological and chronological analyses) http://dx.doi.org/10.17018/ portal.2016.4 (Utolsó megtekintés: 2020. 06. 06).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy Béni: Herczeg Esterházy Pál nádor, a ferencesek jótevője .Különnyomat az Egri Érseki Líceum Évkönyvéből, 1903.

 • Némethy Lajos: Renaissance emlékek a Budapest-belvárosi plébánia templomban. Archeológiai Értesítő 10 (1890) 3. 246257.

 • dell’Omo 2017 Omo, Marina dell’: Da Bartolomeo Tiberino ad Antonio Pino: modelli nella scultura lignea del seicento tra Verbano e Cusio, nella Diocesi di Novara. In: Scultura in legno policromo d’età barocca. La produzione di carettere religioso a Genova e nel circuito dei centri italiani. Atti del convegno internazionale (Genova, Palazzo Balbi, 3–5 dicembre 2015). Szerk.: Lauro Magnani – Daniele Sanguineti. De Ferrari – Genova University Press, Genova 2017. 341359.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • dell’Omo–Monferrini 2017 Omo, Marina dell’Monferrini, Sergio: Bartolomeo Tiberino. Tracce per un percorso tra opere e biografia. Novità documenta-rie. Antiquarium Medionovarese 7 (2017) 161183.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ostrow 1996 Ostrow, Steven F.: Art and Spirituality in CounterReformation Rome: the Sistine and Pauline Chapels in S. Maria Maggiore.Cambridge University Press, Cambridge–New York 1996.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ostrow 2007 Ostrow, Steven F.: The „Confessio” in Post-Tridentine Rome. In: Arte e committenza nel Lazio nell’età di Cesare Baronio. Atti del convegno internazionale di studi, Sora, 16–18 maggio 2007 .Szerk.: Patrizia Tosini. Gangemi Editore, Roma 2007. 1932.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pattantyús 1998 Pattantyús Manga: Nagyrévy András és a pesti belvárosi plébániatemplom reneszánsz tabernákulumai. Művészettörténeti Értesítő 47 (1998) 3–4. 219228.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prickler 2013 Prickler, Harald: Eisenstädter bildende Künstler und Hadnwerker der Barockzeit. Biographische Daten und werke. (Burgenl ändische Forschungen. Herausgegeben vom Burgenländische Landesarchiv. CV.) Eisenstadt 2013.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Proserpi 1999 Proserpi, Ivano: I Tencalla di Bissone. (Artisti dei laghi. Itinerari Europei n. 4.) Fidia Edizioni d’Arte, Lugano 1999. https://bibliotecadigitale.ti.ch/primo-explore/fulldisplay?docid=41CSI_ CUMULUS_LBD_ARTISTI_DEI_LAGHI213&context=L&vid=41CSI_BD_V1&lang=it_IT&search_scope=default_ scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_ tab&query=any,contains,Artisti%20dei%20laghi.%20 Itinerari%20europei&sortby=title&offset=0 (Utolsó megtekintés: 2020. 07. 18).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rados 1938 Rados Jenő: Magyar oltárok. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest 1938.

 • Rizzi 2007 Rizzi, Wilhelm Georg: Ein Fassadenprojekt für die Kirche der Wiener Dominikaner? Wiener Jahburch für Kunstgeschichte 55–56 (2007) 267280.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Roth 1916 Roth, Victor: Siebenbürgische Altäre. Heitz & Mündel, Strassbourg 1916.

 • Savarino 2004 Savarino, Renzo: Documenti e fonti storiche sul miracolo e la chiesa del Corpus Domini. In: Savarino–Tamburini–Dardanello 2004. 1733.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Savarino–Tamburini–Dardanello 2004 Renzo SavarinoLuciano TamburiniGiuseppe Dardanello (eds): La basilica urbana Corpus Domini. Il miracolo di Torino.Umberto Allemandi, Torino–London–Velence–New York 2004.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schmeller-Kitt, Adelheid (bearb. von): Die Kunstdenkmäler des politischen Bezirkes Oberwart. (Österreichische Kunst topographie XL.) Verlag Atnon Schroll, Wien 1974.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schmeller-Kitt, Adelheid (bearbeitet von): Die Kunstdenkmäler des politischen Bezirkes Mattersburg. (Österreichische Kunsttopographie XLIX.) Verlag Anton Schroll, Wien 1993.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schofield, Richard V.: Pellegrino Tibaldi e tre cori borromaici. In:Domenico e Pellegrino Tibaldi. Architettura e arte a Bologna nel secondo Cinquecento. Szerk.: Francesco CeccarelliDeanna Lenzi. Marsilio, Velence 2011. 143161.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schöbel, JuditSteiner, Ulrike: Die Kunstdenkmäler des politischen Bezirkes Oberpullendorf. (Österreichische Kunsttopographie LVI.) Verlag Berger, Horn 2005.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Semper-Sparholz, Ingeborg : Stuckdekorationen des 17. Jahrunderts im Wiener Raum. Hermann Böhlau, Wien 1983.

 • Sénécal, Robert: Carlo Borromeo’s Instructiones Fabricae Et Supellectilis Ecclesiasticae and Its Origins in the Rome of His Time. Papers of the British School in Rome 68 (2000) 241267.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Székely Zoltán: A barokk Győr, mint szakrális táj. Arrabona 42 (2004) 1. 6383.

 • Szilárdffy Zoltán: A szeged-alsóvárosi templom Purgatóriumoltárának ikonográfiája. In: „Mert ezt Isten hagyta…” Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Szerk.: Tüskés Gábor.Magvető Könyvkiadó, Budapest 1986. 357376.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szilárdffy Zoltán: A szeged-alsóvárosi templom Purgatóriumról elnevezett Szent Vér-oltárának ikonográfiája. In: Szilárdffy Zoltán: Ikonográfia-kultusztörténet. Képes tanulmányok. Balassi Kiadó, Budapest 2003. 8493.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Timmermann, Achim: Real Presence: Sacrament Houses and the Body of Christ. c. 1270–1600. Brepols, Turnhout 2009.

 • Tomić, Radoslav: Barokni oltari i skulptura u Dalmaciji. Matica hrvatska, Zagreb 1995.

 • Tóth Sándor: Észrevételek a pesti reneszánsz szentségházak tárgyában. In: Détshy Mihály nyolcvanadik születésnapjára. Tanulmányok. Szerk.: Bardoly IstvánHaris Andrea. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Budapest 2002. 181229.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth MelindaPintér GáborSzéphelyi Frankl György (s a. r.): Gyéressy Béla: Documenta Artis Paulinorum I–III. (A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának Forráskiadványai XIV.) Budapest 1978.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Török Gyöngyi: Reneszánsz kőfaragványokról. Művészettörténeti Értesítő 30 (1981) 2. 95113.

 • Ulm, Benno: Das Konzil von Trient und die Kunst. In: Die Bildhauerfamilie Zürn. 1585–1724. Ausstellungskatalog. Kapuzinerkirche, Braunau am Inn 1979. 3340.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varga Lívia: A szászsebesi evangélikus templom középkori építéstörténete. (Művészettörténeti Füzetek 16) Akadémiai Kiadó, Budapest 1984.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Veress Ferenc: A soproni Szentháromság-emlék és mecénásai: Thököly Katalin és Kollonich Lipót. Soproni Szemle 72 (2018) 3. 252278.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Weaver, Andrew H.: Music in the Service of CounterReformation Politics: The Immaculate Conception at the Habsburg Court of Ferdinand III (1637–1657). Music & Letters 87 (2006) 3. 361378.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The author instructions are available in separate PDFs, for articles written in Hungarian or English.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Sajtos, István

Editor(s): Krähling, János

Co-ordinating Editor(s): Gyetvainé Balogh, Ágnes

Department of History of Architecture and of Monuments
Name of the Institute: Budapest University of Technology and Economics
Address: Műegyetem rkp. 3, K II. 82, 1111 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 463 1330

Indexing and Abstracting Services:

 • SCOPUS

2020

 
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,111
Scimago
Quartile Score
Architecture Q4
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
15/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 88/138 (Q3)
Conservation 52/85 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 221/532 (Q2)
Scopus
SNIP
0,604
Scopus
Cites
4
Scopus
Documents
16
Days from submission to acceptance 17
Days from acceptance to publication 123
Acceptance
Rate
69%

 

2019  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,133
Scimago
Quartile Score
Architecture Q3
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
19/62=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 71/126 (Q3)
Conservation 44/78 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 168/502 (Q2)
Scopus
SNIP
0,339
Scopus
Cites
15
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
67%

 

Építés - Építészettudomány
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 927 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 136 EUR / 176 USD
Print + online subscription: 156 EUR / 216 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 140 EUR / 180 USD
Print + online subscription: 158 EUR / 220 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Építés - Építészettudomány
Language English Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1957
Publication
Programme
2021 Volume 49
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0013-9661 (Print)
ISSN 1588-2764 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
May 2021 0 12 10
Jun 2021 0 10 12
Jul 2021 0 18 26
Aug 2021 0 9 10
Sep 2021 0 7 31
Oct 2021 0 3 14
Nov 2021 0 0 0