View More View Less
 • 1 PhD student. ELTE Eötvös Loránd University, , Faculty of Education and Psychology, Doctoral School of Psychology, Institute of People–Environment Transaction, Kazinczy u. 23–27. 424. H-1075 Budapest, , Hungary
 • | 2 DSc, professor. ELTE Eötvös Loránd University, , Faculty of Education and Psychology, Institute of People–Environment Transaction, Kazinczy u. 23–27. 423. H-1075 Budapest, Hungary. Budapest University of Technology and Economics, Department of Sociology and Communication
Open access

While the reasons that lead to the current crisis of the heritage preservation sector in Hungary are manifold, it is worth looking into what might be done to draw attention to some issues that may help consolidate the ground of common values; the foundation, upon which a meaningful dialogue can be constructed, leading to the appreciation of and willingness to care for the historic environment by all actors. There seems to be a hidden conflict between the values of conservation experts and those of laypeople. Possessing thorough knowledge about the nature of historical and architectural values and trained to easily identify these, we are bound to focus more on people, their meanings and values. Much can be learned from pervious, human-centred architectural theory and practice, some of which are reviewed in the study, with special attention to the work of Gyula Hajnóczi. Referring to his space theory and ideas about the perception of space, we are especially grateful for his term homo aedificator suggesting that architecture satisfies material and spiritual needs universal to all human beings. Recognizing the challenges that stem from the differences between architects and non-architects, and likewise, heritage professionals and laypeople, the concepts of environmental psychology can help us show the way to universal values. We look into the method of the semantic differential scale to identify the affective meanings of built historic environments. The first steps of an empirical psychological research allow us to see into the minds and hearts of heritage professionals by assessing how they qualify the subject of their daily expertise. While these preliminary results are definitely intriguing, shedding light on how professionals tend to give meaning, our research continues with the aim to reveal the attitudes and meanings people associate with built historic heritage and find viable tools to mitigate the discrepancies between the profession and the general public.

Miközben a magyarországi műemlékvédelem jelenlegi válságának számos oka lehet, érdemes figyelmet fordítanunk arra, hogy mit tehetünk azért, hogy megerősítsük a közös értékek talaját; azt az alapot, amire olyan értelmes párbeszédeket építhetünk, melyek a történeti környezet értékelése és törődése iránti hajlandósághoz vezetnek. Egyre gyakrabban üti fel a fejét az a rejtett ellentét, ami a műemlékes szakértők és a laikusok értékei között feszül. Szakértőként, átfogó ismerettel a történeti és építészeti értékekről, melyeket megtanultunk könnyen azonosítani, hasznos lehet a figyelmünket az emberekre, az ő jelentésadásaikra és értékeikre fordítanunk. Sokat okulhatunk a korábbi, ember- központú építészetelméleti és gyakorlati példákból, melyek közül néhányat tanulmányunkban átte- kintünk, kiemelve Hajnóczi Gyula munkásságát. Térelméletére és térészlelési gondolataira hivat- kozva, különösen hálásak vagyunk a homo aedificator fogalmáért, utalva arra, hogy az építészet minden emberi lény anyagi és szellemi igényeit kielégíti. Felismerve az építész–nemépítész és ehhez hasonlóan a műemlékes szakember–laikus közötti különbözőségek kihívásait, a környezetpszicholó- gia segíthet az univerzális értékek felé vezető út megtalálásában. A szemantikus differenciál módsze- rét hívjuk segítségül az épített történeti környezet érzelmi jelentésének feltárására. Empirikus kutatá- sunk első lépéseivel betekintést nyerünk a műemlékes szakemberek vélekedéseibe, pontosabban abba, hogy hogyan minősítik szakértelmük tárgyát. Bár már ezek az előzetes eredmények is – melyek rávilágítanak arra, hogy a szakemberek hogyan értelmezik a műemlékeket – érdekesek lehetnek, kuta- tásunk azzal a céllal folytatódik, hogy általánosságban feltárjuk az emberek vélekedéseit és a történeti épületeknek tulajdonított jelentéseket. Eredményeinkkel használható eszközöket kívánunk nyújtani a szakmabeliek és a laikusok közötti ellentétek feloldására.

 • Alexander, Harold, HAlexander Marjorie, A.Tzeng Oliver, C. S.: Designing Semantic Differential Scales for a Universe of the Near Environment–Chairs. Home Economics Research Journal 6 (1978) 4. 293304.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Alp, Ahmet Vefik: An Experimental Study of Aesthetic Response to Geometric Configurations of Architectural Space. Leonardo 26 (1993) 2. 149157.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Canter, David: An Intergroup Comparison of Connotative Dimensions in Architecture. Environment and Behaviour 1 (1969) 1. 3748.

 • Chase, William GChi, M. T. H.: Cognitive Skill – Implications for Spatial Skill in Large-Scale Environments. In: Cognition, Social Behavior, and the Environment. Ed.: Harvey, John, H. Lawrence, Erlbaum, Hillsdale 1981. 111136.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chawla, Louise: Childhood Place Attachment. In: Place Attachment. Eds.: I, Altman, & S. M. Low. Plenum Press, New York 1992. 6387.

 • Cságoly, Ferenc: Műemlékvédelem–kérdések és felvetések. [Heritage Preservation–Questions and Suggestions] Építés–Építészettudomány 45 (2017) 12. 1930.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csanády, Pál: Architectural Space Density: The Effect of Enclosure. Symmetry: Culture and Science 30 (2019) 1. 4358.

 • Devlin, Kimberly: An Examination of Architectural Interpretation: Architects versus non-Architects. Journal of Architectural and Planning Research 1990 7 3 235244.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Downs, Roger, M.Stea, David: Cognitive Maps and Spatial Behavior – Process and Products. In: Image and Environment. Cognitive Mapping and Spatial Behavior. Eds.: Downs, Roger, M.Stea, David. Aldine Publ. Co., Chicago 1973. 826.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dúll, Andrea: A környezetpszichológia alapkérdései – Helyek, tárgyak, viselkedés. [Fundamental Ques- tions of Environmental Psychology – Places, Objects, Behaviour] L’Harmattan, Budapest 2009.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dúll, Andrea: Épített környezet és pszichológia – a lokalitásélmény környezetpszichológiai vizsgálatai. [Built Environment and Psychology – Environmental Psychological Studies of Locality Experience] Akadémiai doktori értekezés. MTA, Budapest 2017.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dúll, Andrea et al.: A szociofizikai önállóság első színtere: Építészhallgatók és térlaikus egyetemi hall-gatók mentális térképábrázolásainak összehasonlítása. [The First Scene of Sociophysical Independence: Comparison of Mental Map Representations of Architecture Students and Spatial Layperson University Students] Magyar Pszichológiai Szemle 2018 73 1 83110.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dúll, AndreaUrbán, Róbert: Az épített környezet konnotatív jelentésének vizsgálata: módszertani megfontolások. [Examining the Connotative Meaning of the Built Environment: Methodological Considerations] Pszichológia 1997 17 2 151179.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ernawati, JennyMoore, Gary T.: Tourists’ and Residents’ Impressions of a Heritage Tourism Site: The Case of Kampong Taman Sari, Indonesia. International Journal of Architectural Research 2014 8 3 181194.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fogarasi, Barbara: Műemlékvédelmi paradigmaváltás. Örökségkalauz – örökségvédelmen alapuló kö- zösségfejlesztéshez. [Paradigm Shift in Monument Protection. Heritage Guide – for Heritage-Lead Community Development] Forster Központ, Budapest 2017. 8. https://oroksegkalauz.seed.hu/files/publications/320.pdf (accessed: 10 January 2021)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fogarasi, Barbara et al.: The Nivegy-Valley Parish House Pilot Project – A Community-Embedded Cultural Heritage Rehabilitation. In: Heritage Counts. Eds.: Van Balen, K. – Vandesande, A. Garant Publishers, Antwerp 2015. 183195.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fogarasi, BarbaraDúll, Andrea: Hogyan viszonyulunk a műemlékekhez? – műemlékvédelem és kör- nyezetpszichológia. [What Attitudes do We Have for Historic Buildings and Sites? – Heritage Preservation and Environmental Psychology] In: Fiatal Műemlékvédők Fóruma. Conference proceedings. In print.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gärling, Tommy: A Multidimensional Scaling and Semantic Differential Technique Study of the Perception of Environmental Settings. Scandinavian Journal of Psychology 17 (1976) 323332.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gibson, James, J: The Ecological Approach to The Visual Perception of Pictures. Leonardo 11 (1978) 227235.

 • Gibson, James J.: The Ecological Approach to Visual Perception. Houghton Mifflin, Boston 1979.

 • Gifford, Robert: Environmental Dispositions and the Evaluation of Architectural Interiors. Journal of Research in Personality 1980 14 3 386399.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gifford, Robert et al Decoding Modern Architecture–A Lens Model Approach for Understanding the Aesthetic Differences of Architects and Laypersons. Environment and Behavior 2000 32 2 163187.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hajnóczi, J. Gyula: Elemi térviszonylatok, térhatáselemek c. kísérletsorozat kiértékelése. Kézirat. [Elemental Spatial Relations, Spatial Effect Elements. Evaluation of a Series of Experiments. Manuscript] (no date)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hajnóczi, J. Gyula: Láthatatlan építészet–térharmónia. [Inivisible Architecture–Spatial Harmony.] Építés-Építészettudomány 17 (1985) 12. 7380.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hajnóczi, J. Gyula: Az építészeti tér genezise: I. rész. [The Genesis of Architectural Space: Part I.] Iskolakultúra 2 (1992a) 22. 210. https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/iskolakultura/article/view/28788 (accessed: 29 January 2021)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hajnóczi, J. Gyula: Vallum és intervallum – Az építészeti tér analitikus elmélete. [Vallum and Intervallum– The Analytic Theory of Architectural Space] Akadémiai Kiadó, Budapest 1992b.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hajnóczi, J. Gyula: Az építészeti tér genezise III.: az építészeti tér megteremtése. [The Genesis of Architectural Space III.: The Creation of Architectural Space] Iskolakultúra 1993 3 1. 2033. https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/iskolakultura/article/view/28846 (accessed: 29 January 2021)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horayangkura, Vimolsiddhi: Semantic Dimensional Structures–A Methodological Approach. Environ-ment and Behavior 1978 10 4 555584.

 • Hubbard, Philip: The Value of Conservation: A Critical Review of Behavioural Research. The Town Planning Review 1993 64 4 359373.

 • Hummon, David M.: Community Attachment. Local Sentiment and Sense of Place. In: Place Attachment. Eds.: Altman, IrwinLow, Setha M. Plenum Press, New York 1992. 253278.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Julean, Dana: Why Architects See Things Differently. An Architectural Approach on Teaching Space Perception. European Scientific Journal 12 (2016) 18.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kasmar, Joyce Vielhauer: The Development of a Usable Lexicon of Environmental Descriptors. Environment and Behavior 1970 2 2 153169.

 • Kubinszky, Mihály: Hajnóczi Gyula (1920–1996). In: Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett 1999–2000. [Commemorative Speeches over the Deceased Members of the Hungarian Academy of Sciences 1999–2000] Ed.: Glatz Ferenc. Magyar Tudományos, Akadémia, Budapest 2001. 36.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lucarelli, Fosco: Luigi Moretti’s Structures and Sequences of Spaces (1952). http://socks-studio.com/2018/12/09/luigi-morettis-structures-and-sequences-of-spaces/ (accessed: 20 January 2021)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lynch, Kevin: The Image of the City. MIT Press, Cambridge 1960.

 • Mace, William, M.: James J. Gibson’s Strategy for Perceiving: Ask not What’s Inside Your Head, but What Your Head Is Inside of. In: Perceiving, Acting, and Knowing. Toward an Ecological Psychology. Eds.: Show, R.Bransford, J. Lawrence, Erlbaum, Hillsdale 1977. 4366.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mayes,Thompson, M.: Why Old Places Matter – How Historic Places Affect Our Identity and Well- Being. Rowman & Littlefield, Lanham 2018.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McAndrew, Francis, T.: Environmental Psychology. Brooks/Cole Publishing Company, Belmont 1993. Mead, George H.: A pszichikum, az én és a társadalom. [Mind, Self and Society] Gondolat, Budapest 1934/1973.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mezős, Tamás: Az építészeti tér fogalmának kialakulása – Hajnóczi Gyula emlékének. [The Development of the Concept of Architectural Space – In Memory of Gyula Hajnóczi] Kortárs Építészet 1 (1999) 3. http://arch.et.bme.hu/arch_old/kortars3.html#1 (accessed: 20 January 2021)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Morgenthaler, Hans, R.:Architectural Volition, or What Does Form Mean? In: The Ethical Imperative: 106th Annual Meeting, Paper Proceedings. Eds.: Ameri, Amir, H.O’Neal Dagg, Rebecca. ACSA Press, Denver 2018. 328334.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nasar, Jack L.: Perception and Evaluation of Residential Street Scenes. In: Environmental Aesthetics: Theory, Research, and Application. Ed.: Nasar, Jack L. Cambridge University Press, Cambridge 1988. 275289.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Navez-Bouchanine, Françoise: Designers’ Logic and Dwellers’ Competence: Introduction. Architecture & Comportement / Architecture & Behaviour 1995 10 3 242246.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oostendorp, AnkeBerlyne, Daniel, E.: Dimensions in the Perception of Architecture–I. Identification and Interpretation of Dimensions of Similarity. Scandinavian Journal of Psychology 19 (1978) 7382.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Osgood, Charles, E.Suci, George, J.Tannenbaum, Percy, H.: The Measurement of Meaning. University of Illinois Press, Urbana 1957.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pennartz, Paul, J. J.Elsinga, Marja, G.: Adults, Adolescents, and Architects–Differences in Perception of the Urban Environment. Environment and Behavior 1990 22 5 675714.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pléh, CsabaCzigler, István: Kísérlet politikai kifejezések megítélésére alkalmas szemantikus differen- ciálskálák kialakítására és alkalmazására. [An Attempt to Construct and Apply Semantic Differential Scales to Judge Political Expressions] In: Pszichológiai Tanulmányok XV. Szerk.: Hunyady György. Akadémiai, Budapest 1979. 479533.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Proshansky, Harold M.: The City and Self-Identity. Environment and Behavior 10 (1978) 147169.

 • Proshansky, Harold, M.Ittelson, William, H.Rivlin, Leanne, G.: Freedom of Choice and Behavior in a Physical Setting. In: Environmental Psychology: Man and his Physical Setting. Eds.: Proshansky, H. M.Ittelson, W. H.Rivlin, L. G. Holt, Rinehart, and Winston, New York 1970. 173183.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Relph, Edward: Place and Placelessness. Pion, London 1976. Rosengren, Karl Erik: Communication. Sage Publications, London 2000.

 • Salama, Ashraf, M.Courtney, Leanne: The Impact of the Spatial Qualities of the Workplace on Architects’ Job Satisfaction. International Journal of Architectural Research 2013 7 1 5264.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schwarzer, Mitchell, W.: The Emergence of Architectural Space: August Schmarsow’s Theory of “Raumgestaltung.” Assemblage 15 (1991) 4861.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sedgwick, Harold, A.: Relating Direct and Indirect Perception of Spatial Layout. In: Looking into Pictures: An Interdisciplinary Approach to Pictorial Space. Eds.: Hecht, H.Schwartz, R.Atherton, M. MIT Press, Cambridge 2003. 6175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simon, Mariann: Az építészeti formáról. Hajnóczi Gyula két írása a hatvanas évek tükrében. [About Architectural Form. Gyula Hajnóczi’s Two Writings in Reflection of the Sixties] Építés-Építészettudomány 26 (1997) 34. 279288.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Soja, Edward, W.: Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory. Verso, London 1989.

 • Somogyi, Krisztina: Másképpen közelítve.Képalkotás a kortárs építészetről. [Approached Otherwise. Imaging Contemporary Architecture] In: Rábeszélőtér. A szuggesztív kommunikáció környezet- pszichológiája. Eds.: Dúll, AndreaVarga, Katalin. L’Harmattan, Budapest 2015. 403418.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Somogyi, Krisztina: Közvetlen élmény — közvetlen építészet: az „építész nézet” kvalitatív vizsgálata saját élményű középiskolai környezetben. [Direct Experience – Direct Architecture: A Qualitative Study of the “Architect’s View” in a Self-Experienced High School Environment] PhD disserta- tion (supervisor: Dúll, Andrea – Cságoly, Ferenc) ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola, Budapest 2019.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Steg, Lindavan den Berg, Agnes, E.de Groot, Judith, I. M. (eds.): Environmental Psychology. An Introduction. BPS Blackwell, Malden 2013.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sternberg, Robert, J.Sternberg, Karin: Cognitive Psychology. Cengage, Boston 2015. Stokols, Daniel: Environmental Psychology. Annual Review of Psychology 29 (1978) 253295.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stokols, DanielShumaker, Sally, A.: People in Places: A Transactional View of Settings. In: Cognition, Social Behavior, and the Environment. Ed.: Harvey, J. H. Lawrence Erlbaum, Hillsdale 1981. 441489.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, János: Hajnóczi Gyula (1920–1996). Építés-Építészettudomány 1997 26 34. 199205.

 • Vielhauer, Joyce Ardell: The Development of a Semantic Scale for the Description of the Physical Environment. Louisiana State University Historical Dissertations and Theses 1103. 1965.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wagemans, Johan et al.: A Century of Gestalt Psychology in Visual Perception: I. Perceptual Grouping and Figure–Ground Organization. Psychological Bulletin 2012 138 6. 11721217.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wells, Jeremy, C.: The Affect of Old Places: Exploring the Dimensions of Place Attachment and Senescent Environments. In: Place Meaning and Attachment: Authenticity, Heritage and Preser- vation. Eds.: Kopec, DakBliss, Anna Marie. Routledge, New York 2020. 115.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The author instructions are available in separate PDFs, for articles written in Hungarian or English.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Sajtos, István

Editor(s): Krähling, János

Co-ordinating Editor(s): Gyetvainé Balogh, Ágnes

Department of History of Architecture and of Monuments
Name of the Institute: Budapest University of Technology and Economics
Address: Műegyetem rkp. 3, K II. 82, 1111 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 463 1330

Indexing and Abstracting Services:

 • SCOPUS

2020

 
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,111
Scimago
Quartile Score
Architecture Q4
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
15/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 88/138 (Q3)
Conservation 52/85 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 221/532 (Q2)
Scopus
SNIP
0,604
Scopus
Cites
4
Scopus
Documents
16
Days from submission to acceptance 17
Days from acceptance to publication 123
Acceptance
Rate
69%

 

2019  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,133
Scimago
Quartile Score
Architecture Q3
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
19/62=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 71/126 (Q3)
Conservation 44/78 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 168/502 (Q2)
Scopus
SNIP
0,339
Scopus
Cites
15
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
67%

 

Építés - Építészettudomány
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 927 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 140 EUR / 180 USD
Print + online subscription: 158 EUR / 220 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Építés - Építészettudomány
Language English Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1957
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0013-9661 (Print)
ISSN 1588-2764 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 0 18 13
Sep 2021 0 15 13
Oct 2021 0 17 28
Nov 2021 0 11 29
Dec 2021 0 4 6
Jan 2022 0 27 24
Feb 2022 0 0 0