Author:
Dániel Laczó okleveles építészmérnök, doktorjelölt. Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola

Search for other papers by Dániel Laczó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Vargha Lászlóban (1904–1984) az utókor elsősorban a néprajztudóst tiszteli, jóllehet szakmai pályája kiterjedt a muzeológiára és az építészettörténetre is. E három tudományterülettel életszakaszonként eltérő mértékben foglalkozott. Tevékenységét mindhárom diszciplína esetében áthatotta a finnek építészete iránti érdeklődés. Cikkemben életútját e szempontból vizsgálom, felhasználva a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban őrzött archívumát.

Fiatalkorának meghatározó élmenyei kötődnek a finnekhez. Személyes visszaemlékezése alapján Vargha a finn építészettel és művészettel gyermekkorában ismerkedett meg egy magyar folyóiratban. Pályakezdőként csereprogrammal jut el Finnországba és köt barátságot finnekkel. A második világháború idején közreműködik egy finnugor kiállítás összeállításában Budapesten és Kolozsvárott. Mindeközben gyűjti és jegyzeteli a finn néprajzi szakirodalmat.

A háborút követően a nemzetközi kapcsolattartás lehetőségei szűkülnek, Vargha is csak később tér viszsza a finn kultúrához. A hatvanas években a helyszínen tanulmányozza a szabadtéri néprajzi gyűjteményeket – köztük számos északit –, melynek tanulságaival hozzájárul a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum – svéd szóval: a skanzen – létrejöttéhez. Oktatóként az egyetemi órákon is tanítja a kortárs finn építészetet. Előadásokon, kiállításokon mutatja be itthon Finnország építészetével kapcsolatos ismereteit. Emellett szakmailag legkiemelkedőbb fellépései a finnugor kongresszusokhoz köthetők, melyekben visszatér egy őt korábban is foglalkoztató témakörhöz; melynek értelmében a magyar népi építészetnek létezik egy ősi, finnugor rétege. Sikereit árnyalja, hogy pályája végén több jelentős publikációs lehetőséggel nem élt.

Egyéb érdemei mellett Vargha László kiemelkedő alakja a finn–magyar kulturális kapcsolatoknak, a finnekkel kapcsolatos kiemelkedő munkássága pedig önálló fejezettel gazdagíthatja pályája értékelését.

László Vargha (1904–1984) is considered a prominent ethnographer in Hungary, albeit he was active in museology and history of architecture as well. During his career he had shifted between these topics. His contribution to all three disciplines was affected with a profound interest in Finnish art and architecture. My article investigates his professional career in the light of his appeal, using the sources preserved in his personal archive in the Hungarian Open-Air Museum.

Vargha had determinative experience related to Finland during his youth. His first encounter with Finnish art was in the pages of a Hungarian periodical in his childhood. In an exchange programme he visited Finland and made friends with his peers. During the Second World War he contributed to an exhibition on Finno-Ugric peoples. The archives reveal that he had studied Finnish ethnographic literature in this period.

Possibilities for maintaining international relationships were reduced after the fall of the Iron Curtain. Vargha returned to Finnish culture only after a significant interval. In the sixties he conducted a study trip to various open-air museums. Many of those destinations were in Sweden and Finland. The study trip contributed to the foundation of the Hungarian Open-Air Museum, which still borrows its name in Hungarian from the Nordic Museum: skanzen. As a university lecturer he introduced Finnish architecture to the curriculum.

Vargha presented Finnish architecture in lectures and exhibitions across Hungary. He also participated in the International Congress for Finno-Ugric Studies, where he revisited the concept that an archaic Finno-Ugric layer is present in Hungarian vernacular architecture. Despite the possibilities offered and his thorough knowledge he failed to publish significant publications at the end of his career.

Apart from his other achievements László Vargha was also an important character in the relationship of Finnish and Hungarian architecture, and his outstanding oeuvre related to Finland could enrich his professional evaluation.

 • Ankét a szabadtéri múzeum feladatairól. Ethnographia 74 (1963) 4. 623.

 • Banham, Reyner : The One and the Few. Architectural Review 121 (1957) 723. 243259.

 • Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem évkönyvei. 1955–1967.

 • Erdélyi Zoltán : Laci bácsira emlékezve. Téka. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum tájé­ koztatója 16 (1994) 2. 5155.

 • Filep Antal : Emlékezés Vargha László változás-vizsgálataira. Téka. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum tájékoztatója 16 (1994) 2. 7488.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gilyén Nándor : Emlékeim Vargha Lászlóról, a pedagógusról. Téka. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum tájékoztatója 16 (1994) 2. 5962.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ház és Ember. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közleményei 3 (1985) 1206.

 • Hekkilä, Päivi Karig Sára (szerk.): Barátok, rokonok. Tanulmányok a finn Magyar kulturális kapcsolatok történetéből. Európa, Budapest 1984.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Istvánfi Gyula : Vargha Lászlóra emlékezve. Téka. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum tájékoztatója 16 (1994) 2. 6366.

 • Kecskés Péter : Vargha László. Etnographia 96 (1985) 374376.

 • Ifj. Kodolányi János : Néhány emlékem Vargha Lászlóról. Téka. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum tájékoztatója 16 (1994) 2. 4850.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Korongi Lippich Elek : A finnek. Magyar Iparművészet 11 (1908) 1. 126.

 • Kubinszky Mihály (szerk.): Modern Építészeti Lexikon. Műszaki, Budapest 1978.

 • Schimmerling, André : Finlande. Introduction par André Schimmerling. l’Archi­ tecture d’Aujourd’hui 54 (1954) 5053.

 • Nagy Dénes : Nép(i)építészet: A Műemlékvédelem legelső számától a Vargha László Népi Építészeti Díjig. 1904–1984. Műemlékvédelem 64 (2020) 6. 349364.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy Elemér : Mai finn építészet. Műszaki, Budapest 1976.

 • Pintér Tamás : Vargha László. 1904–1984. Magyar Építőművészet (1984) 6. XXI.

 • Simányi Frigyes : A pedagógus és oktató Vargha László. Ház és Ember. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közleményei 3 (1985) 3136.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simon, Mariann Laczó, Dániel : Deeply Embedded in Tradition. Interpretations of Regional Roots for Modern Hungarian Architecture in the 1960s. Regionalism, Nationalism & Modern Architecture Conference Proceedings. Porto 2018. 399411.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stjernschantz, Torsten : A finn művészet és iparművészet. Magyar Iparművészet 11 (1908) 1. 2757.

 • Szerb Antal : Utas és Holdvilág. Magvető, Budapest 2004.

 • Tálasi István : [Visszaemlékezés Vargha Lászlóra, 1976] Téka. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum tájékoztatója 16 (1994) 2.

 • Vargha László : A magyar Skansen. Etnographia 48 (1937) 330340.

 • Vargha László : A Magyar Szabadtéri Néprajzi Múzeum elvi és gyakorlati kérdései. MTA II. Társadalmi­Történeti Tudományok Osztálya Közleményei 9 (1959) 3–4. 325367.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha László : Az építészettörténeti ajánlott–fakultatív–tárgyak oktatási és tudományos jelentősége. Felsőoktatási Szemle 9 (1960) 626629.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha László : Prinzipielle und praktische Fragen der Errichtung eines Ungarischen Freilichtmuseums. Ethnographica 2 (1961) 262269.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha László : Magyar Szabadtéri Néprajzi Múzeum. Múzeumi Közlemények (1963) 3. 1318.

 • Vargha László : A finn építészet népi hagyományai. Magyar Építőművészet 14 (1965) 3. 5256.

 • Vargha László : Finn iparművészet. Magyar Építőművészet 23 (1974) 3. 53.

 • Vargha László hagyatéka . Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum archívuma. A-19392597.

 • Viski Károly : A magyar Skansen. Magyar Szemle 13 (1931) 231242.

 • Collapse
 • Expand
 • Top

 

The author instructions are available in separate PDFs, for articles written in Hungarian or English.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Sajtos, István

Editor(s): Krähling, János

Co-ordinating Editor(s): Gyetvainé Balogh, Ágnes

Department of History of Architecture and of Monuments
Name of the Institute: Budapest University of Technology and Economics
Address: Műegyetem rkp. 3, K II. 82, 1111 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 463 1330

Indexing and Abstracting Services:

 • SCOPUS

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,101
Scimago Quartile Score Architecture (Q4)
Conservation (Q4)
Visual Arts and Performing Arts (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 247/584 (Q2)
Conservation 60/96 (Q3)
Architecture 103/149 (Q3)
Scopus
SNIP
0,397

2020

 
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,111
Scimago
Quartile Score
Architecture Q4
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
15/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 88/138 (Q3)
Conservation 52/85 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 221/532 (Q2)
Scopus
SNIP
0,604
Scopus
Cites
4
Scopus
Documents
16
Days from submission to acceptance 17
Days from acceptance to publication 123
Acceptance
Rate
69%

 

2019  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,133
Scimago
Quartile Score
Architecture Q3
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
19/62=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 71/126 (Q3)
Conservation 44/78 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 168/502 (Q2)
Scopus
SNIP
0,339
Scopus
Cites
15
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
67%

 

Építés - Építészettudomány
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 927 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 140 EUR / 180 USD
Print + online subscription: 158 EUR / 220 USD
Subscription fee 2023 Online subsscription: 144 EUR / 180 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 220 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Építés - Építészettudomány
Language English Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1957
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0013-9661 (Print)
ISSN 1588-2764 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2022 0 23 7
May 2022 0 32 4
Jun 2022 0 15 4
Jul 2022 0 20 15
Aug 2022 0 8 1
Sep 2022 0 26 9
Oct 2022 0 4 0