Author:
Katalin MarótzyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K II. 82

Search for other papers by Katalin Marótzy in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
View More View Less
Open access

A gótika építészetén nem szokás számon kérni, hogy a 15. században miért bontottak le egy román kori félköríves szentélyt egy sokszor ugyanakkora sokszögzáródású kedvéért, és egy barokk kastélytól sem várjuk, hogy a korábbi épületperiódusokhoz érzékenyen viszonyuljon léptékében egy 18. századi építészeti megoldás. A historizmus is megérdemli, hogy saját vonatkoztatási rendszerében szemléljük, és egy pillanatra eltekintsünk attól a szereptől, amibe a jelenkor kényszeríti a várbéli – nagyrészt már rég elpusztult – házakat. A budai vár területe a kiegyezés után lendületes fejlődésen ment keresztül, a királyi palota Ybl Miklós, majd Hauszmann Alajos tervei szerint kiépült, és nagy állami intézmények kaptak működésükhöz szükséges korszerű és monumentális épületeket elsősorban a Várhegy déli felén. Elkészült a Mátyás-templom purista szellemű helyreállítása és festői látványkerete, a Halászbástya Schulek Frigyes tervei szerint. Eközben a polgárváros telkein kisebb telekösszevonások, átalakítások és nagyobb léptékű építkezések is történtek, melyekre nagyrészt már nem is emlékszünk. A II. világháború rombolása után a napvilágra került – és a műemlékvédelem-tudomány fejlődése nyomán már más súlyon értékelt – középkori egyedi emlékek és a korai települési karakter új szemléletű helyreállításokat hoztak. A léptékükben nagyobb volumenű historizáló épületek megőrzése a 20. század közepének szemléletébe nem illeszkedett. Az előadás olyan példákat mutatott be, ahol a később már elavult, de a maga idejében korszerűnek tartott elképzelések szerint terveztek átépítéseket és új palotákat a budai vár polgárvárosába.

Abstract

A gótika építészetén nem szokás számon kérni, hogy a 15. században miért bontottak le egy román kori félköríves szentélyt egy sokszor ugyanakkora sokszögzáródású kedvéért, és egy barokk kastélytól sem várjuk, hogy a korábbi épületperiódusokhoz érzékenyen viszonyuljon léptékében egy 18. századi építészeti megoldás. A historizmus is megérdemli, hogy saját vonatkoztatási rendszerében szemléljük, és egy pillanatra eltekintsünk attól a szereptől, amibe a jelenkor kényszeríti a várbéli – nagyrészt már rég elpusztult – házakat. A budai vár területe a kiegyezés után lendületes fejlődésen ment keresztül, a királyi palota Ybl Miklós, majd Hauszmann Alajos tervei szerint kiépült, és nagy állami intézmények kaptak működésükhöz szükséges korszerű és monumentális épületeket elsősorban a Várhegy déli felén. Elkészült a Mátyás-templom purista szellemű helyreállítása és festői látványkerete, a Halászbástya Schulek Frigyes tervei szerint. Eközben a polgárváros telkein kisebb telekösszevonások, átalakítások és nagyobb léptékű építkezések is történtek, melyekre nagyrészt már nem is emlékszünk. A II. világháború rombolása után a napvilágra került – és a műemlékvédelem-tudomány fejlődése nyomán már más súlyon értékelt – középkori egyedi emlékek és a korai települési karakter új szemléletű helyreállításokat hoztak. A léptékükben nagyobb volumenű historizáló épületek megőrzése a 20. század közepének szemléletébe nem illeszkedett. Az előadás olyan példákat mutatott be, ahol a később már elavult, de a maga idejében korszerűnek tartott elképzelések szerint terveztek átépítéseket és új palotákat a budai vár polgárvárosába.

Abstract

It is not common to lay the blame on designers and architects of old historical periods. In the Medieval era many Romanesque apses were demolished to build new Gothic sanctuaries. Baroque castle designs had not had a sensitive attitude to previous periods. Historicism also deserves an analysis of its architectural products in its own frame of reference, in a more objective way than it is usual nowadays. There was an enormous economic development in Hungary after the compromise. It was followed by a huge real estate development in the Buda Castle district. The castle was finished based on the plans of Alajos Hauszmann, many monumental office palaces were built for state institutions, the restauration of Matthias Church and its picturesque frame, the Fisherman’s Bastion, was completed by Frigyes Schulek. Meanwhile, residential building investments took place in the so-called citizen’s district. Some of them have been forgotten by now. After the ravage in World War II, we already known that there are a lot of valuable historical architectural details in the houses. The reconstruction in the second part of the 20th century created a brand-new city character, where the previously hidden historical parts became visible, but the larger scale buildings of Historicism did not suit the new ideas. The article presents examples of this forgotten sort of buildings together with the tendencies which accompanied the period between the compromise and World War I.

A budai várat – a polgárvárost – harmonikus színvilágú, rendezett utcaképekkel, egy-, maximum kétemeletes, jó állapotú épületekkel szerettük meg. Olyan helyként, ahol a kapualjakba bekukkantva gótikus ülőfülkéket láthatunk, konzervált homlokzati díszítőfestésekre, barokk keretezésekre csodálkozunk rá; a történetiség rétegeit lépten-nyomon tapasztaljuk. Mindez nagyban köszönhető a 20. század második felében zajlott beavatkozásoknak.1 Ha azonban a dualizmus korszakát vizsgáljuk, akkor ezt a – mára már nosztalgikus – képet rövid időre félre kell tegyük ahhoz, hogy a kiegyezés utáni folyamatokat prekoncepciók nélkül áttekinthessük.

A budai vár történelmi helyzete nyomán évszázadok óta központi szerepet játszott; fejlesztésében-építésében a reprezentativitás időről időre meghatározó tényező volt. Az uralkodói székhely mellett a polgárváros területére a barokk korszaktól már jelentősebb számban épültek paloták is.2 A kiegyezés utáni új politikai berendezkedés és a gazdasági konjunktúra indikálta a városegyesítést, és erősítette azt a régi igényt, hogy Budapest valódi fővárossá váljon intézményeivel és építészeti megjelenésében is. A dualizmus kori nagy városfejlesztési akciók – mint például a Sugárút vagy a Parlament környékének alakítása – ugyan a maguk korában is kaptak kritikát akár urbanisztikai vonatkozásban, akár az egyes épületek tekintetében, mégis irányadóak voltak. A szabályozás által engedett kereteket kitöltve, igen nagy méretben, architektúrájukban jellemzően a historizáló ízlést követve valósultak meg. A szaklapok tervismertetői, híradásai is a látványos, nagyméretű és költségű beruházásokról szóltak zömükben. Az építészeti diskurzusokban a stílus kérdése ugyan rendszeresen napirenden volt, de a nagy közberuházások esetében határozottan konzervatív megbízói ízlés volt a jellemző, a századfordulós és később a pre-modern szemléletű tervek kevesebb teret kaptak. Az új épületek – gazdag homlokzataikkal és méretükkel – grandiózusnak látszottak, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy közben számos – akár központi területen elhelyezkedő – terület sokáig falusias, gyakran leromlott állapotot mutatott (1. ábra).

1. ábra
1. ábra

A budai vár a Tabán felől 1929-ben (Fortepan 95393 / Schermann Ákos)

Citation: Építés - Építészettudomány 51, 1-2; 10.1556/096.2023.00093

Ha a polgárváros képét tekintjük és az archív fotókon – a legkorábbi fényképfelvételektől egészen a II. világháborúig – az apró részletekre koncentrálunk, akkor meglepetéssel tapasztaljuk, hogy mennyi helyen omlott a vakolat, ázott a lábazat, pattogzott a festék (2. ábra). Óhatatlanul felvetődik a kérdés, hogy miért nem vigyáztak a történeti értékekre egy olyan korszakban, amikor maga az architektúra is a történetiséghez kötődött? Egyrészt emlékezetünkbe kell idézzük azt a közismert tényt, hogy az egyes objektumok számos régebbi műrészlete csak a II. világháború pusztításai nyomán vált láthatóvá és ismertté. A vári lakóépületek közül igen sok leginkább jellegtelennek tűnt korszakunkban. Másrészt mindenképpen figyelembe kell vennünk, hogy a korszak műemlékvédelme a 20. század második feléhez képest nagyon eltérő helyzetben volt. Az inventarizáció a kezdeteknél tartott, az első országos jegyzék 1906-ra készült el.3 A helyreállítások szemléletében a purizmust lassan váltotta fel a különböző időszakokat egyaránt értékelő tervezés, ráadásul – hiszen a kezdetekről beszélünk – a beavatkozások a legfontosabb nagy emlékeinkre koncentráltak. Az építési engedélyezési eljárásokban csak az I. világháború után lett „szakhatóság” a Műemlékek Országos Bizottsága. A beadványterveken szereplő megjegyzésekben az 1930-as évek közepétől látjuk nagyobb számban bizonyítékát annak, hogy aktívan be tudtak kapcsolódni a folyamatba.4

2. ábra
2. ábra

Elhanyagolt részletek a polgárvárosban (Összeállította: Marótzy Katalin)

Citation: Építés - Építészettudomány 51, 1-2; 10.1556/096.2023.00093

A polgárvárosi építkezések értelmezéséhez egy további tényezőt is figyelembe kell vennünk; a helyszínen működő különböző intézményeket és a középületeket. A szakrális épületek köre korszakunkban szinte változatlan, a középkori Mária Magdolna-templom – melyet ekkoriban Gránát- és Helyőrségi néven emlegettek – mellett a korabeli műemlékvédelem témaköre kapcsán felmerülő Mátyás-templom szolgálta a római katolikusokat. Az evangélikus gyülekezet a 19. század közepén a Dísz téren építette fel templomát, amit az igazgatási épületek „szorítottak ki” és a millennium előtt egy évvel készült el Kallina Mór tervei szerint a Bécsi Kapunál az új épület.5 Az egyházak működéséhez kötődően korszakunk végén hadiárvaházakat is létesítettek. A dualizmus alatt végig a polgárvárosban működött az Egyetemi és az Állami Nyomda folyamatosan bővülő területen, a fejlődő technológiák miatt magas kéményekkel némi ipari jelleget is adva a vári látképnek. A kiegyezés környékén még feltűnően magas a katonai létesítmények – ezek közül is a laktanyák – száma. Ez a politikai konszolidációval összhangban csökkent, a Nádor laktanya őrizte csak meg ezt a funkciót. A hadügyi igazgatás azonban egyre több szervvel és épülettel volt jelen. Ezek közül a Honvédfőparancsnokság és a Honvédelmi Minisztérium az első olyan országos hatókörű intézmények voltak, melyek új palotát kaptak, a hagyományosan itt székelő Pénzügyminisztérium új épülete is elkészült a századfordulón. 1916-ra a saját célra épített palotával rendelkező minisztériumok mellett még három működött – legalább részben – a polgárvárosban, további országos, fővárosi és kerületi hatókörű hivatalok mellett (35. ábra).

3. ábra
3. ábra

Intézmények, középületek a budai várban a kiegyezés környékén (Az ábrához felhasznált alaptérkép: Budapest [1867–1872] Pest és Buda kataszteri térképsorozata az 1872–1920 közötti változások utólagos jelölésével, online elérés: https://maps.arcanum.com/ [Utolsó megtekintés: 2023. 02. 01.])

Citation: Építés - Építészettudomány 51, 1-2; 10.1556/096.2023.00093

Gránát templom6

R.k. plébániatemplom

A.h. templom
Nádor laktanya

Bécsi kapu laktanya

József laktanya

Fehérvári kapu laktanya

Kis tüzérségi laktanya

Katonai őrtanya

Királyi főhadiparancsnok

Honvéd főparancsnokság
Országház

Pénzügyminisztérium

Királyi mérnökkar

igazgatóság
Városháza

Főgimnázium

M. k. állami nyomda

Egyetemi nyomda

Színház
4. ábra
4. ábra

Intézmények, középületek a budai várban 1908-ban (Az ábrához felhasznált alaptérkép: Budapest [1908] Budapest közigazgatási térképsorozata, online elérés: https://maps.arcanum.com/ [Utolsó megtekintés: 2023. 02. 01.])

Citation: Építés - Építészettudomány 51, 1-2; 10.1556/096.2023.00093

Helyőrségi templom7

Mátyás templom

Evangélikus templom

Prímási palota
Nádor laktanya

Cs. k. hadmérnökkari ig.

M. k. honv. főparancsnokság

M. k. honv. minisztérium

Katonai főparancsnoki palota
M. k. belügyminisztérium

M. k. pénzügyi minisztérium

Miniszterelnökség
Városháza

Iskola

M. k. állami nyomda

M. k. országos levéltár

Egyetemi könyvnyomda

Színház

Vöröskereszt egyesület
5. ábra
5. ábra

Intézményi használatú ingatlanok a dualizmus végén a polgárvárosban (Az ábrához felhasznált alaptérkép: Budapest [1912] Budapest kataszteri térképsorozata utólagos bejegyzésekkel, online elérés: https://maps.arcanum.com/ [Utolsó megtekintés: 2023. 02. 01.])

Citation: Építés - Építészettudomány 51, 1-2; 10.1556/096.2023.00093

Helyőrsági templom8

Mátyás templom

Evangélikus templom

Katolikus hadiárvaház

Márta hadiárvák otthona
M. k. honvédelmi minisztérium

M. k. honv.

főparancsnokság

Ferdinánd (Nádor)

laktanya

Katonai ker. parancsnokság
M. k. miniszterelnökség

Horvát-szlavóndalmátországi

m. k.

minisztérium

M. k. belügyminisztérium

(saját palotájában)

Közjótékonysági

főosztály

Kivándorlási biztosi

hivatal

Államrendészeti

főosztály

M. k. közigazgatási

bíróság

M. k. pénzügyminisztérium

(saját palotájában)

Hitelügyi csoport,

Illetékügyi csoport,

Szeszadóügyi csoport

Pénzügyminiszteri

gazdászati hivatal

M. k. kereskedelmi

minisztérium
I. ker. elöljáróság

I. ker. államrendőrség

Leánygimnázium

Elemi fiú és leány népiskola

Várszínház

M. k. orsz. levéltár

(2 telephelyen)

M. k. állami nyomda

(3 telephelyen)

M. k. tudományos egyetemi

nyomda

Kőműves-, kőfaragó- és

ácsmesteri képzettség

megvizsgálására szervezett

bizottság

Országos ipari és kereskedelmi

oktatási tanács

Budapesti m. k. államépítészeti

hivatal

Országos állatvédő egyesület

Távirdahivatal

A minisztériumok hivatalok számának bővülése a lakóházépítésekre több vonatkozásban is hatással volt azon kívül, hogy a városrész épületfunkcióinak aránya változott. A kiegyezéssel létrejött új államberendezkedés nyomán lezajló igazgatási reform új minisztériumokat és hivatalokat hívott életre; a közigazgatás folyamatai és a bürokrácia belső sajátosságai miatt egyre több hatóság, osztály, csoport, tanács… jött létre. Hiába épült meg egy-egy minisztérium önálló palotája, a terjeszkedő hivatalok számára hamarosan bérleményeket is igénybe kellett venni a pesti Belvárosban és Budán is. Magánbérirodaház-beruházások még nem voltak, így a bérleti igényt lakásokkal – alkalmanként azok átalakításával – lehetett kielégíteni. Ez természetesen tovább „pörgette” az egyébként is népszerű befektetési formát, a bérházépítést, az igazgatási negyedekben a hivatali használatra nyilván spekulálni is lehetett.

Nem hagyhatóak figyelmen kívül az építészeti hatások sem. Talán nem véletlen, hogy az állami nagy irodapaloták építésének időszakában az építési szabályzat megváltoztatása – hogy a vár területén alacsonyabb legyen a megengedett építménymagasság a város egyéb részeihez képest – nem volt hivatali napirenden. A Kallina Mór tervei szerint épült Honvédelmi Minisztérium (1879–1881) és Honvédfőparancsnokság (1895–1897) nyugodt neoreneszánsz stílusú volt, a Pénzügyminisztérium (1901–1904) – Fellner Sándor munkája – gótizált, a később átadott Magyar Országos Levéltár (1898–1926) historizáló téglaarchitektúrát kapott Pecz Samu elképzelése szerint. Közös jellemzőjük azonban, hogy monumentalitásra törekedtek a tervezők – az architektúra kompozíciója és részletei tekintetében különböző eszközökkel és sikerrel –, a méret tekintetében kitöltve a rendelkezésre álló kereteket. Ugyanezen sorban meg kell említeni a polgárvárostól délre elkészült királyi palotát, amit Hauszmann Alajos tervei szerint fejeztek be 1905-re és a József főhercegi palotát, ami Korb Flóris és Giergl Kálmán elképzelései szerint alakult át 1902-ben. Mindezen intézmények és paloták esetében a méretet és a monumentalitást a funkciók indokolták, mindeközben ezek a beruházások építészetileg bizonyos értelemben „diktálták a tempót” a lakóházépítkezéseknek is.

A polgárvárosi lakóházépítések9 terén már a kiegyezés előtt, a klasszicizmus és romantika időszakában tapasztalható a házak méretnövekedése a hagyományos kétszintes utcaképekben. Látványos példa erre a Tárnok utca 12., Úri utca 11. szám alatti, átmenő telekre készült, Hild Józsefnek tulajdonított kétemeletes lakóház.10 Az emeletráépítések, átalakítások tervein gyakran találkozunk Pán József nevével.11

A dualizmus fél évszázadát gazdasági prosperitás kísérte, így nem meglepő, hogy a polgárváros szinte minden telkét érintette valamilyen építési beruházás. Ezek között természetesen vannak kisebb átalakítások, toldalék- és melléképület-építések is, de igen sok a nagyobb léptékű beavatkozás, amelyek két, karakteresen eltérő csoportba tartoznak. Közös jellemzőjük az, hogy általánosságban inkább olyan ingatlanokon valósultak meg, amelyeknél telekösszevonás történt, ahogy ez a térképeken is kirajzolódik (6. ábra).

6. ábra
6. ábra

Magasságukban léptékváltást képviselő lakóépületek (fekete), nagyobb lakóépületátépítések (szürke) és intézmények (világosszürke) a dualizmus korában a polgárvárosban (Az ábrához felhasznált alaptérkép: Budapest [1912] Budapest kataszteri térképsorozata utólagos bejegyzésekkel, online elérés: https://maps.arcanum.com/ [Utolsó megtekintés: 2023. 02. 01.])

Citation: Építés - Építészettudomány 51, 1-2; 10.1556/096.2023.00093

A nagyobb lélegzetű beruházások egyik csoportjánál a megbízók jellemzően arisztokraták, akik maguk számára szerettek volna méltó palotát kialakíttatni. A meglévő cellás, additív téralakítású belsők helyett tengelyre fűzött, reprezentatív térsorokat igényeltek. A sokszor eldugott helyen lévő, szűk feljárók helyett látványosabb, akár felülvilágítós lépcsőházak készültek, ezekhez szervesen kapcsolódtak a főúri életmód elengedhetetlen kellékei, a különböző szalonok, fogadószobák és étkezők. A reprezentativitás érdekében nemcsak a belső dekoráció újult meg a falak áthelyezése mellett, de igen gyakori, hogy új födémekkel is alakították a tereket. A homlokzatok komponálásánál a sétány vagy az udvar felé készültek karakteresebb megoldások, az utcai oldalra általában visszafogott tervek készültek. Jellemző, hogy a nyílásarchitektúra struktúráját megtartották, a részleteket cserélték, „frissítették” sokszor a meglévő barokk formákhoz neobarokk megoldásokkal csatlakozva, ahogy azt például a Dísz tér 12. szám alatti Edelsheim Gyulay-palotához Jablonszky Ferenc által készített terveken is megfigyelhetjük.12 Ezek az átalakítások magasságukban nem jelentettek léptékváltást, kicsiny homlokzatmagasság-növelés azonban történhetett. Az attikafalak felújítását nyilvánvalóan műszaki okok is indukálták, a beavatkozás alkalmat adott a külső megjelenésben egy hangsúlyosabb párkány elhelyezésére, mint a Dísz tér 4–5. szám alatti palotánál, mely Habsburg József főherceg megbízásából, Schömer Ferenc tervei szerint alakult át a 20. század első évtizedében.13 Ezek a beruházások a városrész presztízsét az építtetők személyén keresztül is emelték, a korabeli városkép tekintetében pozitív változást jelentettek.

A nagyberuházások másik csoportjában bérházak épültek, magán- vagy intézményi megbízók finanszírozásában. A megbízói motiváció ezekben az esetekben pénzügyi, így nem meglepő, hogy a tervek mai kifejezéssel élve „hasznosnégyzetméter maximalizálásra” törekedtek. A szabályozás által adott kereteket teljes mértékben kitöltötték, magasságuk kis trükkök – félszintek, tetőtér – segítségével akár 6 kiadásra alkalmas szintet is elért, a földszint felett konzolos kiugrásokkal a telek kontúrján túlterjeszkedett az alaprajz, amiben csak szűk és sötét belső udvarnak maradt hely. Az intézményi használatra spekulálók jól jártak; a Dísz tér 8. szám alatti Kovács-bérház engedélyeit 1911-ben nyújtotta be Farkas Antal, egy év múlva már a Kereskedelmi Minisztérium irodáinak elhelyezésére készített átalakítási tervet Kovács Frigyes,14 a Hausz-mann Alajos által tervezett – manapság a figyelem központjába került – Vöröskereszt-székházba a Külügyminisztérium osztályai költöztek.15 A felsorolt példák is utalnak rá, hogy ezek a léptékváltó építkezések a polgárváros déli részén koncentrálódtak. Korszakunkban a Dísz tér és a Szent háromság tér képe változott meg radikálisan (78. ábra).

7. ábra
7. ábra

A Dísz tér északi oldala 1893 körül (Fortepan 57558 / Fortepan)

Citation: Építés - Építészettudomány 51, 1-2; 10.1556/096.2023.00093

8. ábra
8. ábra

A Dísz tér északi és déli oldala az új épületekkel (Fortepan 32600 / Pesti Brúnó, Fortepan 115806 / Széman György)

Citation: Építés - Építészettudomány 51, 1-2; 10.1556/096.2023.00093

A budai vár dualizmus korában átadott léptékváltó épületei – mind az intézményi irodaházak, mind a bérházak – későbbi sorsukban is osztoztak. A II. világháborús pusztítások után jó részük maradványait is eltakarították, az állva maradt épületek felső szintjeit lebontották. Ezeknél a homlokzati architektúrát lecsendesítették, a plasztikus elemeket megritkították, a tetőfelépítmények nem épültek vissza. Így a polgárváros építészeti arculata egységesebb lett, az egyes épületek kompozíciójából azonban elveszett a belső logika, karakterük megszűnt (9. ábra). Jelen korunk tendenciái is hasonlóan érintik a Várhegy déli részének a 21. század elejére szinte feledésbe merült épületeit, a nagyszabású rekonstrukciók megállíthatatlanul zajlanak.

9. ábra
9. ábra

A Dísz tér északi és déli oldala az 1980-as évek elején (Fortepan 213132 / Szalay Zoltán, Fortepan 66604 / Magyar Rendőr)

Citation: Építés - Építészettudomány 51, 1-2; 10.1556/096.2023.00093

IRODALOMJEGYZÉK

 • Budapesti Czim- és Lakásjegyzék. Franklin Társulat, Budapest 1916.

 • Farbaky Péter: Az újjáépülő barokk város Budán: a laktanyáktól a főúri palotákig. Elhangzott az MTA Építészeti Tudományos Bizottsága és az MTA Építészettörténeti, Építészetelméleti és Műemléki Állandó Bizottsága által a Budapest 100 programmal együttműködve szervezett, „Város, lakókörnyezet, karakter. Fejezetek a budai várnegyed történetéből” c. konferencián, Budapesten 2022. május 12-én.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ferkai András: A budai várnegyed műemléki kutatása és helyreállítása 1945–1960. Építés–Építészettudomány 50 (2022) 3–4. 253270.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gerecze Péter: A műemlékek helyrajzi jegyzéke és irodalma. Műemlékek Országos Bizottsága, Budapest 1906.

 • Gyetvainé Balogh Ágnes: Itáliai és német építőmesterek tevékenysége a budai polgárvárosban a török kiűzése után. Építés–Építészettudomány 50 (2022) 3–4. 233251.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vukoszávlyev Zorán: Kortárs (modern) építészet és modern (kortárs) műemlékhelyreállítások a Várnegyedben 1956 után. Elhangzott az MTA Építészeti Tudományos Bizottsága és az MTA Építészettörténeti, Építészetelméleti és Műemléki Állandó Bizottsága által a Budapest 100 programmal együttműködve szervezett, „Város, lakókörnyezet, karakter. Fejezetek a budai várnegyed történetéből” c. konferencián, Budapesten 2022. május 12-én.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

RÖVIDÍTÉS

Budapest Főváros Levéltára

*

Az MTA Építészeti Tudományos Bizottsága és az MTA Építészettörténeti, Építészetelméleti és Műemléki Állandó Bizottsága által a Budapest 100 programmal együttműködve szervezett, „Város, lakókörnyezet, karakter. Fejezetek a budai várnegyed történetéből” c. konferencián, Budapesten 2022. május 12-én elhangzott elő adás szerkesztett változata.

4

Az építési engedélyezési tervek nagy része a Hungaricana adatbázisában online tanulmányozható (https://www.hungaricana.hu/hu/budapest-idogep/ (Utolsó megtekintés: 2023. 02. 01.)

5

BFL XV.17.d.329 - 6565, 6566.

6

Budapest (1867–1872) Pest és Buda kataszteri térképsorozata az 1872–1920 közötti változások utólagos jelölésével a térképen szereplő feliratok írásmódja szerint.

7

Budapest (1908) Budapest közigazgatási térképsorozata térkép írásmódját követve.

8

Bp. Czim 1916 adatai szerint, az ott használt írásmódot követve.

9

Az egyes épületek történetét részletesen közli a Budapesti Történeti Múzeum és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont adatbázisa: https://budavar.btk.mta.hu/hu/ (Utolsó megtekintés: 2023. 02. 01.); a 2022. évi Budapest 100 programban érintett házak és lakóik történetei: https://budapest100.hu/ (Utolsó megtekintés: 2023. 02. 01.)

10

BFL XV.17.a.302 – 259.

11

BFL XV.17.a.302 – 220, 458, 473.

12

BFL XV.17.d.329 – 6474.

13

BFL XV.17.d.329 – 6519.

14

BFL XV.17.d.329 – 6512.

15

BFL XV.17.d.329 – 6516.

 • Budapesti Czim- és Lakásjegyzék. Franklin Társulat, Budapest 1916.

 • Farbaky Péter: Az újjáépülő barokk város Budán: a laktanyáktól a főúri palotákig. Elhangzott az MTA Építészeti Tudományos Bizottsága és az MTA Építészettörténeti, Építészetelméleti és Műemléki Állandó Bizottsága által a Budapest 100 programmal együttműködve szervezett, „Város, lakókörnyezet, karakter. Fejezetek a budai várnegyed történetéből” c. konferencián, Budapesten 2022. május 12-én.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ferkai András: A budai várnegyed műemléki kutatása és helyreállítása 1945–1960. Építés–Építészettudomány 50 (2022) 3–4. 253270.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gerecze Péter: A műemlékek helyrajzi jegyzéke és irodalma. Műemlékek Országos Bizottsága, Budapest 1906.

 • Gyetvainé Balogh Ágnes: Itáliai és német építőmesterek tevékenysége a budai polgárvárosban a török kiűzése után. Építés–Építészettudomány 50 (2022) 3–4. 233251.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vukoszávlyev Zorán: Kortárs (modern) építészet és modern (kortárs) műemlékhelyreállítások a Várnegyedben 1956 után. Elhangzott az MTA Építészeti Tudományos Bizottsága és az MTA Építészettörténeti, Építészetelméleti és Műemléki Állandó Bizottsága által a Budapest 100 programmal együttműködve szervezett, „Város, lakókörnyezet, karakter. Fejezetek a budai várnegyed történetéből” c. konferencián, Budapesten 2022. május 12-én.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Budapest Főváros Levéltára

 • Collapse
 • Expand

 

The author instructions are available in separate PDFs, for articles written in Hungarian or English.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Sajtos, István

Editor(s): Krähling, János

Co-ordinating Editor(s): Gyetvainé Balogh, Ágnes

Department of History of Architecture and of Monuments
Name of the Institute: Budapest University of Technology and Economics
Address: Műegyetem rkp. 3, K II. 82, 1111 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 463 1330

Indexing and Abstracting Services:

 • SCOPUS

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,101
Scimago Quartile Score Architecture (Q4)
Conservation (Q4)
Visual Arts and Performing Arts (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 247/584 (Q2)
Conservation 60/96 (Q3)
Architecture 103/149 (Q3)
Scopus
SNIP
0,397

2020

 
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,111
Scimago
Quartile Score
Architecture Q4
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
15/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 88/138 (Q3)
Conservation 52/85 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 221/532 (Q2)
Scopus
SNIP
0,604
Scopus
Cites
4
Scopus
Documents
16
Days from submission to acceptance 17
Days from acceptance to publication 123
Acceptance
Rate
69%

 

2019  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,133
Scimago
Quartile Score
Architecture Q3
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
19/62=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 71/126 (Q3)
Conservation 44/78 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 168/502 (Q2)
Scopus
SNIP
0,339
Scopus
Cites
15
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
67%

 

Építés - Építészettudomány
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 927 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 144 EUR / 180 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 220 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Építés - Építészettudomány
Language English Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1957
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0013-9661 (Print)
ISSN 1588-2764 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2022 0 0 0
Jan 2023 0 0 0
Feb 2023 0 0 0
Mar 2023 0 94 34
Apr 2023 0 40 27
May 2023 0 22 20
Jun 2023 0 3 4