Authors:
Andrea Ferencz Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Tanszék, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

Search for other papers by Andrea Ferencz in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Khashayar Farahnak Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Tanszék, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

Search for other papers by Khashayar Farahnak in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Krisztián Bocskai Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Tanszék, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

Search for other papers by Krisztián Bocskai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Krisztina Juhos Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Tanszék, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

Search for other papers by Krisztina Juhos in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Daniella Fehér Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Tanszék, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

Search for other papers by Daniella Fehér in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Domokos Csukás Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Tanszék, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

Search for other papers by Domokos Csukás in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Anna Blázovics Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Tanszék, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

Search for other papers by Anna Blázovics in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Györgyi Szabó Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Tanszék, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

Search for other papers by Györgyi Szabó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
József Sándor Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Tanszék, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

Search for other papers by József Sándor in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Összefoglaló. Bevezetés: Ma már bizonyítékokra épült elvárás, hogy a hasi műtétek során az atraumatikus műtéti technika, a pontos és teljes vérzéscsillapítás, az idegen anyagok eltávolítása mellett a peritonealis felszín mechanikus károsodását, kiszáradását is el kell kerülni. A hashártya kiterjedt felszínével, különleges szöveti szerkezetével nemcsak fontos szereplője a normális élettani folyamatoknak, hanem mint a „hasüreg őre” fontos szerephez jut a gyulladásos folyamatok lokalizálásában, dializáló felszínként is hasznos, és a daganatok kezelésében teret ad a hipertermiás hasüregi kemoterápiának.

A peritoneum-zsák legnagyobb része a vastag- és a vékonybelet borítja be. A posztoperatív szövődmények elkerülésére mind a nyitott, mind a laparoszkópos hasi műtétek során kerülendő a bélállomány kiszáradása, így a rehidrálás ma rutineljárás. Ismeretes, hogy a bél kiszáradása posztoperatív adhéziók létrejöttéhez vezet, továbbá a serosa károsodással jár, ez a bélfal áteresztéséhez, perforációhoz is vezethet. Minden sebészi ajánlás kiemeli a bél nedvesen tartásának fontosságát, miközben az ezt a nézetet támogató, vagy ennek hiányát elemző kutatás, valós hatásvizsgálat elenyésző a szakirodalomban. Közleményünk áttekinti e kérdéskör kórélettani mechanizmusait és sebészi vonatkozásait, összefoglalja a peritoneum összetett funkcióira vonatkozó legújabb kutatások eredményeit.

Summary. Introduction: Not only atraumatic surgical technique, precise bleeding control, removal foreign materials from the abdomen, but also avoiding desiccation or mechanical damage of peritoneal surface at abdominal surgery mean today evidence based expectation. Peritoneum with its extensive surface and special histological structure represents an important factor in normal physiological processes, furthermore as “Guard of abdomen” it has an important role to localise inflammatory reactions, useful as dialysing surface and provides also possibility for hyperthermic abdominal chemotherapy in tumour treatment.

Largest part of peritoneal sac covers small intestine and colon. To prevent postoperative complications it is necessary to avoid desiccation of intestinal tract at laparoscopic and at open procedures as well – consequently “rehyration” is a routine recommendation today. Desiccation of intestinal tract results postoperative adhesions, furthermore damage of serosa will increase permeability of intestine wall and can result perforation. All the surgical recommendations suggest keeping intestine moist, whereas there are only a few real studies in surgical literature to support or to deny this theory. Our study reviews the pathophysiological and surgical respects of this situation and summarizes the results of latest researches of combined functions of peritoneum.

 • 1

  Kiss J: Gasztroenterológiai sebészet. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2002; 211, 438.

 • 2

  van Baal JO, Van de Vijver KK, Nieuwland R, can Noorden CJF, van Driel WJ, Sturk A: Review: the histophysiology and pathophysiology of the peritoneum. Tissue Cell 2017; 49: 95–105.

 • 3

  Grupp A, Kimmel M, Fritz P, Voggenreiter B, Stoltzing H, Kuhlmann U: The expression patterns of peritoneal defensis. Perit Dial Int. 2001; 27: 654–662.

 • 4

  Zarrinkalam KH, Leavesley DI, Stanley JM, Atkins GJ, Faull RJ: Expression of defensin antimicrobial peptides in the peritoneal cavity of patients on peritoneal dialysis. Perit Dial Int. 2001; 21: 501–508.

 • 5

  Szentágothai J, Réthelyi M: Funkcionális anatómia II. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2006; 112–113, 121, 792.

 • 6

  Horváth ÖP, Kiss J: Littmann sebészeti műtéttan. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2014, 112–113.

 • 7

  Karátson A, Csiky B, Ladányi E: A dialízis kezelés alapjai. Fresenius Medical Care Budapest és a „Vesebetegek ellátásának Fejlesztéséért” alapítvány Pécs, 2009 kiadásában.

 • 8

  Suzuki T: Regulation of intestinal epithelial permeability by tight junctions. Cell Mol Life Sci. 2013; 70: 631–659.

  • PubMed
  • Export Citation
 • 9

  Shaw TJ, Zhang XY, Barton DPJ, Huo Z, Dalgleish AG, Robertson D: Human peritoneal mesothelial cells display phagocytic and antigen-presenting functions to contribute to intraperitoneal immunity. Int J Gynecol Cancer 2016; 26: 833–838.

  • PubMed
  • Export Citation
 • 10

  Kühnel W: SH orvosi atlasz. Szövettan. Springer Hungarica Kiadó Kft., 1997; 76–78.

 • 11

  Isaza-Restrepo A, Martin-Saavedra JS, Velez-Leal JL, Vargas-Barato F, Riveros-Dueñas R: The peritoneum: beyond the tissue – a review. Front Physiol. 2018; 9: 738–750.

 • 12

  Colmont CS, Raby AC, Dioszeghy V, LeBouder E, Foster TL, Jones SA: Human peritoneal mesothelial cells respond to bacterial ligands through a specific subset of Toll-like receptors. Nephrol Dial Transplant. 2011; 26: 4079–4090.

  • PubMed
  • Export Citation
 • 13

  Cui L, Johkura K, Liang Y, Teng RF, Ogiwara N, Okouchi Y: Biodefense function of omental milky spots through cell adhesion molecules and leukocyte proliferation. Cell Tissue Res. 2002; 310: 321–330.

 • 14

  Tóth LB, Bartók R, Rajcs Bogdán S, Szigeti G: A cytoreductiv sebészet és hyperthermiás intraperitonealis chemotherapia szerepe a peritoneum malignus elváltozásainak kezelésében. Magy Seb. 2015; 68: 225–230.

 • 15

  Syms P: Pneumococcus peritonitis. Ann Surg. 1918; 67: 263–272.

 • 16

  Antall J: Lumniczer Sándor és a pesti orvosi iskola. Orvostört Közl. 1968; 45: 57–84.

 • 17

  Kapronczay K: In memoriam Sándor Lumniczer. Orv Hetil. 1992; 133: 2447–2448.

 • 18

  Alanis AJ: Resistance to antibiotics: are we in the post-antibiotic Era? Arch Med Res. 2005; 36: 697–705.

  • PubMed
  • Export Citation
 • 19

  Tulassay Zs: A belgyógyászat alapjai 1. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2010; 83., 87., 332–333.

 • 20

  Wéber Gy, Ferencz A, Sándor J: Műtéttan. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2015; 170–177.

 • 21

  Molnár FT, Zsoldos P, Oláh A: Sebészeti varrógépek: definíciók és fogalomtár. Magy Seb. 2021; 74: 14–21.

 • 22

  Lamke LO, Nilsson GE, Reithner HL: Water loss by evaporation from the abdominal cavity during surhery. Acta Chir Scand. 1977; 143: 279–284.

 • 23

  Rowe MI, Taylor M, Sheehan K: Prevention of water and heat losses from the exposed intestine. J Pediatr Surg. 1982; 17: 608–610.

  • PubMed
  • Export Citation
 • 24

  Retana C, Sanchez E, Perez-Lopez A, Cruz A, Lagunas J, Cruz C, Vital S, Reyes JL: Alterations of intercellular junctions in peritoneal mesothelial cells from patients undergoing dialysis: effect of retinoic acid. Perit Dial Int. 2015; 35: 275–287.

 • 25

  Bricou A, Batt RE, Chapron C: Peritoneal fluid flow influences anatomical distribution of endometriotic lesions: why Sampson seems to be right. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2008; 138: 127–134.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Oláh, Attila

Editorial Board

 • DR. BÁLINT ANDRÁS
 • DR. BEZSILLA JÁNOS
 • DR. BOROS MIHÁLY
 • DR. BURSICS ATTILA
 • DR. DAMJANOVICH LÁSZLÓ
 • DR. ENTZ LÁSZLÓ
 • DR. GULYÁS GUSZTÁV
 • DR. HARSÁNYI LÁSZLÓ
 • DR. HORVÁTH ÖRS PÉTER
 • DR. ISTVÁN GÁBOR
 • DR. KECSKÉS LÁSZLÓ
 • DR. KÓBORI LÁSZLÓ
 • DR. KUPCSULIK PÉTER
 • DR. LÁZÁR GYÖRGY
 • DR. LESTÁR BÉLA
 • DR. MÁTRAI ZOLTÁN
 • DR. MOHOS ELEMÉR
 • DR. MOLNÁR F. TAMÁS
 • DR. ONDREJKA PÁL
 • DR. PAPP ANDRÁS
 • DR. RÉNYI-VÁMOS FERENC
 • DR. ROMICS LÁSZLÓ JR.
 • DR. SÓTONYI PÉTER
 • DR. SZIJÁRTÓ ATTILA
 • DR. SZŰCS ÁKOS
 • DR. VEREBÉLY TIBOR
 • DR. VERECZKEI ANDRÁS

Petz Aladár County Teaching Hospital, Surgery
Vasvári Pál út 2. H-9024 Győr, Hungary
Phone: +36 96 503 320 --- Fax: +36 96 507 936
E-mail: olaha@petz.gyor.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Index Medicus
 • PubMed Central
 • CABELLS Journalytics

 

2020  
CrossRef Documents 37
WoS Cites 45
Wos H-index 8
Days from submission to acceptance 60
Days from acceptance to publication 63

 

2019  
WoS
Cites
63
CrossRef
Documents
31

 

Magyar Sebészet
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 292 EUR / 380 USD
Print + online subscription: 336 EUR / 450 USD
Subscription Information

Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.

Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Sebészet
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1947
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Sebész Társaság -- Hungarian Surgical Society
Founder's
Address
H-1082 Budapest, Hungary Üllői út 78.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0295 (Print)
ISSN 1789-4301 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 0 37 29
Jan 2024 0 29 32
Feb 2024 0 48 18
Mar 2024 0 50 39
Apr 2024 0 23 16
May 2024 0 14 20
Jun 2024 0 6 16