View More View Less
 • 1 Pszichológiai Intézet, ELTE PPK, Budapest
Restricted access

Absztrakt

E feltáró jellegű tanulmányban a szerzők hét problématípus megoldásában egyéni különbségeket kívántak föltárni. A vizsgált csoportok fő jellemzői: 1) A matematika szakos egyetemi hallgatók kiválóak voltak a vizuális belátásos problémákban és a térszemlélettesztben. Ők tudták a legélesebben differenciálni az analóg és nem analóg sztoriproblémákat, és legjobbak voltak a két sztoriprobléma közös konvergencia megoldásában. Tehát ők főként vizuális lények. 2) A történelem szakos egyetemi hallgatók legjobbak a négytagú analógiákban és a verbális kreativitásban, de negatív csúcs jellemezte vizuális belátásos problémamegoldásukat. Az analóg problémák közös megoldásában másodikak a matematikusok mögött. Ők főként intelligens verbális személyek. 3) A gimnazisták profilja mind a hat probléma megoldásában egyenletesen magas szintet mutat, de rosszul differenciálnak az analóg/nem analóg sztoriproblémák között. Úgy tűnik, ez a csoport több irányba nyitott. 4) A szakközépiskolások profilja egyenletesen alacsony szintet mutat az átlag alatt. Az analóg/nem analóg sztoriproblémák között rosszul differenciálnak, így azok közös megoldásának mértéke elhanyagolható. A profilok föltárásával úgy véljük, jelentősen kiterjesztettük a kognitív képességek vizsgálati körét.

 • 1. Barkóczi Ilona , Bernáth László (2008): A nem-logikus megoldást igénylő különböző problémák megoldásainak összefüggései. Pszichológia, 28 (4), 319337.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Beveridge, M., Parkins, E. (1987): Visual representation in analogical problem solving. Memory and Cognition, 15 (3), 230237.

 • 3. Clark, H. H. (1969): Linguistic processes in deductive reasoning. Psychological Review, 76, 387404.

 • 4. Clark, H. H., Chase, W. G. (1972): On the processes of comparing sentences against pictures. Cognitive Psychology, 3, 472517.

 • 5. Dunbar, K. (1995): How scientists really reason: Scientific reasoning in real world laboratories. In: Sternberg, R. S., Davidson, J. E. (eds.), The nature of insight. Oxford, A Bradford Book MIT Press, 329363.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Duncker, K. (1945): On Problem-solving. Psychological Monographs, 58 (Whole No. 270), 1113.

 • 7. Gentner, D. (1983): Structure mapping: A theoretical framework. Cognitive Science, 7, 155170.

 • 8. Gick, M. L., Holyoak, K. J. (1980): Analogical problem solving. Cognitive Psychology, 12, 306355.

 • 9. Gick, M. L., Holyoak, K. J. (1983): Schema induction and analogical transfer. Cognitive Psychology, 15, 138.

 • 10. Goel, V., Dolan, R. J. (2001): Functional neuroanatomy of three-term relational reasoning. Neuropsychologia, 39, 901909.

 • 11. Holyoak, K. J., Koh, K. (1987): Surface and structural similarity in analogical transfer. Memory and Cognition, 15 (4), 332-340. Magyarul in: Barkóczi I. (szerk.) (1993): Analógiás gondolkodás. Szöveggyűjtemény. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 5978.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Hummel, J. E., Holyoak, K. J. (1997): Distributed representation of structure: A theoy of analogical access and mapping. Psychological Review, 104 (3), 427466.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Huttenlocher, J. (1968): Constructing spatial images: A strategy in reasoning. Psychological Review, 75, 550560.

 • 14. Johnson-Laird, P. N., Byrne, R. M. J. (1993): Précis of deduction. Behavioral and Brain Sciences, 16, 323380.

 • 15. Johnson-Laird, P. N., Byrne, R. M. J. (2002): Conditionals: A theory of meaning, pragmatics and inference. Psychological Review, 109 (4), 646678.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Just, M. A., Newman, S. D., Keller, T. A., McEleney, A., Carpenter, P. A. (2004): Imagery in sentence comprehension: An FMRI study. Neuroimage, 21, 112124.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Knauff, M., Mulack, T., Kassubek, J., Salih, H. R., Greenle, M. W. (2002): Spatial imagery in deductive reasoning: A functional MRI study. Cognitive Brain Research, 13, 203212.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Metcalfe, J., Wiebe, D. (1987): Intuition in insight and noninsight problem solving. Memoy and Cognition, 15, 238246. Magyarul in: Barkóczi I. (szerk.) (1993), Analógiás gondolkodás. Szöveggyűjtemény, Budapest, Tankönyvkiadó, 163177.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Osherson, D., Perani, D., Cappa, S., Schnur, T., Grassi, F., Fazio, F. (1998): Distinct brain loci in deductive versus probabilistic reasoning. Neuropsychologia, 36 (4), 369376.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Pedone, R., Hummel, J. E., Holyoak, K. J. (2001): The use of diagrams in analogical problem solving. Memory and Cognition, 29 (2), 214221.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Perfetto, G. A., Bransford, J. D., Franks, J. J. (1983): Constraints on access in a problem solving context. Memory and Cognition, 11, 2431.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Pólya György (1988): A matematikai gondolkodás művészete. I. kötet: Indukció és analógia. Budapest, Gondolat.

 • 23. Seymur, P. H. K. (1969): Response latencies in judgements of spatial location. British Journal of Psychology, 60, 3139.

 • 24. Séra L. , Kárpáti, A., Gulyás J. (2002): A térszemlélet. A vizuális-téri képességek pszichológiája, fejlődése, fejlesztése és mérése. Pécs, Comenius Bt.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation