View More View Less
 • 1 MTA Pszichológiai Kutatóintézete, Budapest
Restricted access

Absztrakt

A tanulmány negyedik része egy projektnek, amely azt kutatja, hogyan fogják fel a k. sz.-ek a terroristát mint különböző regények irodalmi hősét különböző szerepekben. Ezúttal Joseph Hasslinger Operabál című regényéből vett szövegkorpusz főhősének, egy terrorista csoport vezetőjének a vizsgálatáról számolunk be. Az olvasók önészlelését és a kérdéses hős észlelését a Gough– Heilbrun-féle Tulajdonságlista Agresszivitás Skálájával vizsgáltuk ezúttal is. Ezen kívül mértük az olvasás közbeni élményállapotokat és érzéseket, valamint a szöveg sajátosságainak és a jelentésének megítélését, valamint az irodalmi értékhez való viszonyt. A tanulmány bemutatja és megvitatja ezek egymáshoz fűződő kapcsolatait, és összehasonlítja őket a korábban közölt vizsgálatok legfőbb eredményeivel.

 • 1. Barron, F. (1973): A komplexitás, illetve egyszerűség mint személyiség-dimenzió. In: L. Halász (ed.), Művészetpszichológia. Budapest, Gondolat, 84107.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Craig, R. J. (2005): Assessing personality and mood with adjective check list methodology: a review. International Journal of Testing, 5, 177196.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Green, M. C. (2004): Transportation into narrative worlds: the role of prior knowledge and perceived realism. Discourse Processes, 18 (2), 247266.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Gough, H. G., Heilbrun, A. B. (1965): The Adjective Check List Manual. Consulting Psychologists Press, Palo Alto, CA, 313.

 • 5. Halász L. (2006a): A terrorista mint irodalmi hős percepciója az irodalmi szövegfeldolgozás pszichológiai vizsgálata. 1. A terrorista percepciója és az önpercepció, nemi különbségek. Pszichológia, 3, 205224.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Halász L. (2006b): Az elképzelt valóra válása. Budapest, Gondolat.

 • 7. Halász L. (2007): A terrorista mint irodalmi hős percepciója az irodalmi szövegfeldolgozás pszichológiai vizsgálata. 2. Az öngyilkos terrorista. Pszichológia, 2, 111134.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Halász L. (2008): A terrorista mint irodalmi hős percepciója az irodalmi szövegfeldolgozás pszichológiai vizsgálata. 3. A terrorista nő. Pszichológia, 3, 221244.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Haslinger, J. (1996): Operabál. Budapest, Magvető, 7, 62, 65, 20, 23, 24, 25, 113, 114, 115, 155, 179, 180, 181, 183, 241, 242, 243, 255, 258, 260, 261, 315, 316, 319, 320, 321, 322, 358, 359, 360, 361, 364. Bán Zoltán András fordítása.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Helson, R. (1983): Írók és kritikusok: kétfajta hivatástudat a művészet rendszerében. In: L. Halász (ed.), Művészetpszichológia. 2. bővített kiadás. Budapest, Gondolat, 104131.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. McKinnon, D. (1983): Az alkotóképesség személyiségbeli megfelelői: az amerikai építőművészek vizsgálata. In: Halász L. (ed.), Művészetpszichológia. 2. bővített kiadás. Budapest, Gondolat, 80103.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Miall, D., Kuiken, D. (1995): Aspects of literary response: A new questionnaire. Teaching of English, 29, 3758.

 • 13. Schreier, M., Odag, Ö., Groeben, N. (2004): Identification, involvement, immersion: experiential states during reading. Paper presented at IGEL Conference. Munich.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Simonton, D. (1986): Presidential personality: biographical use of the Gough Adjective Check List. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 149160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Welsh, G. S. (1975): Adjective check list descriptions of Freud and Jung. Journal of Personality Assessment, 39, 160168.