Author: Tamás Németh
View More View Less

A Belügyi Tudományos Tanács, a Belügyminisztérium központi tudományos szervezete programjait a gyakorlati életben felmerülő feladatok tudomány eszközeivel és módszereivel történő megoldását támogatja, amelyekre jellemző a multidiszciplináris szemlélet. Felismerve azt, hogy a közrend, a biztonság garantálásának terhei leginkább a belügyi kormányzatra nehezednek a mintegy évtizedes múltra visszatekintő biztonsági fókuszú nemzetközi tudományos-szakmai konferenciasorozat keretében a nemzetközi és hazai tudományos élet elitjét sikerült előadóként megnyerni évente.

A Belügyi Tudományos Tanács gondozásában 2017-ben megjelent a Biztonsági kihívások a 21. században című hiánypótló, mintegy 900 oldalas tanulmánykötet. A kiadvány az elmúlt évtizedek állapotelemzése és a várható tendenciák, prognózisok bemutatását követően, a jelen biztonságához kötődő kutatásait jeleníti meg, iskolateremtő tudósok, innovatív kutatók, valamint gyakorlati szakemberek tudományos és szakmai eredményeinek, tanulmányainak publikálásával. A kötet angol nyelven 2018-ban jelent meg.

Mivel a tehetséggondozást a BTT kiemelt küldetésének tekinti Dr. Felkai László, közigazgatási államtitkár, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke és a Doktoranduszok Országos Szövetsége 2019-ben együttműködési megállapodást írt alá, amely formálisan is rögzíti a sok éve sikeresen működő közös gondolkodást, közös munkát. Mint ahogy a kötetben is külön fejezetben jelentek meg az innovatív kutatók kutatási eredményei, úgy a belügyi ágazat számos más programmal járul hozzá a tehetséggondozáshoz (gyakornoki rendszer, tudományos-szakmai konferenciákon e-poszter szekció, stb.).

A fenti előzmények hatására született meg 2019-ben az az elhatározás, hogy a Belügyi Tudományos Tanács, a Doktoranduszok Országos Szövetségével együttműködésben, az Akadémiai Kiadó szakértői munkájával, nyílt hozzáférésű, elektronikus tudományos folyóiratot jelentet meg Scientia et Securitas címmel.

A folyóirat szellemiségével kapcsolatban az alapítók az alábbi szerkesztési elvek iránt elkötelezettek:

A SCIENTIA ET SECURITAS interdiszciplináris folyóirat, minden tudományterületről fogad be tudományos igényű dolgozatokat, amely az adott terület biztonsági aspektusát is vizsgálja. A folyóirat eredeti kutatásokról szóló kéziratokat közöl, kiegészítve recenziókkal, valamint konferencia-beszámolókkal a Kitekintő rovatban.

A Szerkesztő Bizottság tervei szerint a folyóirat évente négy füzettel jelentkezik, amelyből egy angol nyelvű.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2020 0 0 0
Nov 2020 0 0 0
Dec 2020 2 91 18
Jan 2021 0 112 12
Feb 2021 0 25 11
Mar 2021 0 42 13
Apr 2021 0 10 5