Author:
Ferenc Jakab Pécsi Tudományegyetem, Szentágothai János Kutatóközpont, Virológiai Nemzeti Laboratórium, Pécs, Magyarország; National Laboratory of Virology, Szentágothai Research Centre, University of Pécs, Pécs, Hungary
Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Biológiai Intézet, Pécs, Magyarország; Institute of Biology, Faculty of Sciences, University of Pécs, Pécs, Hungary

Search for other papers by Ferenc Jakab in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Összefoglaló. A fertőző betegségek világméretű fenyegetettsége és terjedése komoly társadalmi, egészségügyi kockázatot jelent minden nemzet számára. A lokális problémák megoldása mellett minden esetben közös nemzeti és nemzetközi összefogás szükséges. Az elmúlt években hazánkban is egyre nagyobb számban jelentek, illetve erősödtek meg új fertőző betegségek, amelyek szignifikáns társadalmi fenyegetést jelentenek. Éppen ezért a Virológiai Nemzeti Laboratórium (VNL) létrehozásának célja a Pécsi Tudományegyetem, Szentágothai János Kutatóközpont (PTE SzKK) kötelékén belül működő komplex virológiai laboratóriumi egység kutatási teljesítményének és kutatás-fejlesztési tevékenységének növelése, és ezzel párhuzamosan részvétel a hazai és nemzetközi szintű kutatási hálózatok munkájában. A VNL-hez tartozó komplex virológiai kutatási egység egyedüli hazánkban, hiszen minden biológiai biztonsági szintű laboratóriumi facilitással rendelkezik. Ennek megfelelően lehetőség van a 2-es (BSL-2), 3-as (BSL-3) és egyetlen egyetemi fenntartású laboratóriumként 4-es biológiai biztonsági szintű (BSL-4) laboratóriumi tevékenység elvégzésére. Ezzel egyedülálló lehetőséget nyit hazánkban is a fertőző betegségek leküzdésében vívott harcban. Hazánkban a PTE rendelkezik az egyetlen ilyen komplex virológiai kutatólaboratóriummal, amelyet tisztán kutatási és nem járványügyi feladatok elvégzésére hoztak létre. Ennek megfelelően az itt munkát végző fiatal kollégák az egyetemi prioritásoknak megfelelően a nemzetközileg elismert, kimagasló tudományos eredmények elérését tűzték ki célul. Mivel a laboratóriumi egység egyedülálló hazánkban, így a virológia területén nemcsak a kutatást, de az oktatást is kiválóan szolgálja.

A PTE SzKK Virológia Kutatócsoportjának elsődleges kutatási területe az állatokról emberekre terjedő, úgynevezett virális zoonózisok vizsgálata. Ezen kórokozók a legtöbb esetben súlyos, akár halálos kimenetelű fertőzéseket is képesek okozni, éppen ezért a vizsgálatok igen magas szakmai kompetenciát és megfelelő laboratóriumi infrastruktúrát igényelnek. Mindazonáltal az ilyen irányú vizsgálatok száma nemzetközi szinten is igen megnőtt, hiszen az új betegségek megjelenése is gyakoribbá vált, amit elsősorban a környezeti és emberi tényezők együttes hatása eredményezhet. A kutatócsoport az alapkutatásokon kívül számos alkalmazott kutatási projektben is részt vesz, amelyek célja a humán diagnosztikában, betegellátási gyakorlatban is alkalmazható tesztek, potenciálisan antivirális hatóanyagok fejlesztése, tesztelése. Mivel a laboratórium egyedülálló biológiai biztonsági szinttel rendelkezik az ilyen irányú alkalmazott kutatásokban, kutatás-fejlesztési és innovációs (K+F+I) tevékenységekben is részt tud venni, ezzel emelve a hazai kutatás-fejlesztési irányokat a mikrobiológia területén. A virológiai laboratórium nemcsak alap- és alkalmazott kutatásokat folytat, de szükség esetén részt tud venni a hazai védelmi, biztonsági szervek munkájában is.

A VNL fő célja egy hazai, magas színvonalú nemzeti virológiai kutatási centrum létrehozása, amely elősegíti a hazai virológiai kutatások tudományos fejlesztését, valamint a szakterület K+F+I tevékenységének növelését.

Summary. Today, the global threat and spread of infectious diseases pose serious social and health risks for every nation of the world. In addition to local challenges, there is a sustained need for national and international collaborations. In recent years, numerous new infectious diseases have emerged and grown into significant social threats also in Hungary. Therefore, in collaboration with national and international research networks, the ultimate goal of the National Laboratory of Virology (NLV) is to boost the performance and R&D activities of the Virology Laboratory complex of the Szentágothai János Research Centre (PTE-SzKK) at the University of Pécs. Due to its specific, high level facilities, our virology research unit has a unique asset in Hungary. Accordingly, it is capable of conducting experiments requiring Biosafety Level 2 (BSL-2), Biosafety Level 3 (BSL-3) and as the only academically supported unit in Hungary, it is also capable of covering Biosafety Level 4 (BSL-4) standards to uniquely combat infectious diseases in the area. Our laboratory is a distinctive research facility not only nationally, but internationally as well. Currently, the University of Pécs possesses the only virological research laboratory in Hungary that was established purely for research purposes and not for performing epidemiological tasks. Accordingly, aligned with their academic priorities, our young investigators set their horizons towards achieving internationally recognized, outstanding scientific results. Notably, because our renowned laboratory unit is unparalleled throughout the country, colleagues are wishing to pursue research and training in the field of virology.

The primary research field of the PTE-SzKK Virology Research Group is studying the so-called viral zoonoses; infectious transmissions from animals to humans. In most cases, these pathogens may cause serious, or even fatal infections requiring high level professional competence and corresponding laboratory infrastructure. Nevertheless, the number of international studies has recently surged as new diseases evolve and become more common due to the combined effects of environmental and human factors. In addition to basic science, our team is also conducting a number of applied research projects such as development of potential antiviral agents and tests for human diagnostics and medical care. Since our laboratory possesses a particularly high level of biosafety, it may be equally utilized in clinical practice and by providing novel directions for the national microbiology research and R&D field. Moreover, NLV not only implements basic and applied research, but also collaborates with various organizations of the Homeland Security of Hungary.

The primary goal to establish an NLV was to utilize a National research facility in the field of virology in Hungary in order to increase both research and R&D activity in the country.

 • 1

  van Doorn, H. R. (2014) Emerging infectious diseases. Medicine, Vol. 42. No. 1. pp. 60–63.

 • 2

  Marano, N., Arguin, P. M., & Pappaioanou, M. (2007) Impact of Globalization and Animal Trade on Infectious Disease Ecology. Emerging Infectious Diseases, Vol. 13. No. 12. pp. 1807–1809.

 • 3

  Morens, D. M., Folkers, G. K., Fauci, A. S. (2004) The challenge of emerging and re-emerging infectious diseases. Nature, Vol. 430. No. 6996. pp. 242–249.

 • 4

  Wu, T., Perrings, Ch., Kinzig, A., Collins, J. P., Minteer, B. A., & Daszak, P. (2017) Economic growth, urbanization, globalization, and the risks of emerging infectious diseases in China: A review. Ambio, Vol. 46. No. 1. pp. 18–29.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in separate PDFs.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.
The Submissions templates are available in MS Word.
For articles in Hungarian, please download it from HERE and for articles in English from HERE.
 

Editor-in-Chief:

 • Tamás NÉMETH 
  (Institute for Soil Sciences and Agricultural Chemistry, Centre for Agricultural Research
  Budapest, Hungary)

Managing Editor:

 • István SABJANICS (Ministry of Interior, Budapest, Hungary)

Editorial Board:

 • Valéria CSÉPE (Research Centre for Natural Sciences, Brain Imaging Centre)
 • János JÓZSA (Budapest University of Technology and Economics)
 • Melinda KOVÁCS (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós MARÓTH (Eötvös Loránd Research Network)
 • Charaf HASSAN (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán GYŐRI (Hungaricum Committee)
 • József HALLER (University of Public Service)
 • Attila ASZÓDI (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán BIRKNER (National Research, Development and Innovation Office)
 • Tamás DEZSŐ (Migration Research Institute)
 • Imre DOBÁK (University of Public Service)
 • András KOLTAY (National Media and Infocommunications Authority)
 • Gábor KOVÁCS (University of Public Service)
 • József PALLO (University of Public Service)
 • Marcell Gyula GÁSPÁR (University of Miskolc)
 • Judit MÓGOR (Ministry of Interior National Directorate General for Disaster Management)
 • István SABJANICS (Ministry of Interior)
 • Péter SZABÓ (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós SZÓCSKA (Semmelweis University)

Ministry of Interior
Science Strategy and Coordination Department
Address: H-2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
Phone: (+36 26) 795 906
E-mail: scietsec@bm.gov.hu

DOAJ

2020  
CrossRef Documents 13
CrossRef Cites 0
CrossRef H-index 0
Days from submission to acceptance 247
Days from acceptance to publication 229
Acceptance Rate 36%

Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none

Scientia et Securitas
Language Hungarian
English
Size A4
Year of
Foundation
2020
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Academic Council of Home Affairs and
Association of Hungarian PhD and DLA Candidates
Founder's
Address
H-2090 Remeteszőlős, Hungary, Nagykovácsi út 3.
H-1055 Budapest, Hungary Falk Miksa utca 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
Applied
Licenses
CC-BY 4.0
CC-BY-NC 4.0
ISSN ISSN 2732-2688

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2022 0 3 15
Sep 2022 0 5 24
Oct 2022 0 11 24
Nov 2022 0 8 24
Dec 2022 0 7 25
Jan 2023 0 16 29
Feb 2023 0 1 3