Author:
István Stumpf Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék Győr, Magyarország; Széchenyi István University, Deák Ferenc Faculty of Law and Political Sciences, Department of Constitutional Law and Political Science Győr, Hungary
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Amerika Tanulmányok Kutatóintézet Budapest, Magyarország; University of Public Service, Eötvös József Research Center, American Studies Research Institute Budapest, Hungary

Search for other papers by István Stumpf in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Összefoglaló. A második világháborút követően talán nem volt egyetlen esemény sem, amely olyan hatást gyakorolt a világ országaira, mint a koronavírus-járvány kirobbanása. A vírus-válság felgyorsította a liberális világrend erózióját, kiélezte a nagyhatalmak közötti ellentéteket, válságforgatókönyvek és prognózisok készültek. A válság rávilágított arra is, hogy kudarcra vannak ítélve azok a kormányzatok, amelyek nem ruháztak be a közösségi infrastruktúrába, és elhanyagolták a közszolgálati tudást. Az is kiderült, hogy a kormányzati intézményeknek szakértőkre és nem lojális mamelukokra van szüksége a válsághelyzetből fakadó közpolitikai gondok megoldása során. Egy világméretű és példátlan sebességgel terjedő válság elleni eredményes fellépés elsődleges frontvonala tehát a nemzetállam maradt.

Summary. In times of crisis, all political systems give the executive exceptional powers, as it is not possible to face new and rapidly changing challenges within the framework of existing laws. One of the American founding fathers, Alexander Hamilton, who feared the excessive power of central government, believed that in times of emergency the system of checks and balances should be suspended. Constitutional democracy will be threatened if the rule of law is not restored after the emergency has passed.

Perhaps no event since the Second World War has had such an impact on the countries of the world as the outbreak of the coronavirus epidemic. The virus crisis accelerated the erosion of the liberal world order, sharpened the antagonism between the great powers, especially the US and China, and highlighted the vulnerability of the production chains that had been outsourced to the Far East in the hope of cheap labour. Crisis scenarios and forecasts were drawn up, and prominent scientists and researchers expressed the view that there would be no return to the world before the virus. The virus crisis has also highlighted the failure of governments that have not invested in community infrastructure and have neglected public knowledge. It has also shown that government institutions need experts, not loyal mamelukes, to solve public policy problems arising from the crisis.

The coronavirus is the most pressing challenge of this century so far, and in responding to it, localism is being valorised as a crucial centre of solidarity and problem-solving. Forecasters fear that rising inequalities and the erosion of family savings could trigger a wave of political discontent that is more angry and violent than ever before. The majority of people will not be able to manage their children’s digital education and work from home without a separate room and computing infrastructure, so governments will need to develop special programmes to address this, and people’s health and the capacity of public health to cope will come to the fore.

The pandemic crisis has provided a new argument for those who argued for the reinvention of the state and the importance of governments’ ability to act quickly to deal effectively with natural and economic crises. In recent decades, many have buried the nation state, arguing that successful responses to global problems in a globalised world cannot be found within the framework of a nation state. The Covid-19 crisis has shown that the nation state remains the first front line for effective action against a crisis that is spreading at an unprecedented global scale and speed. Different countries have followed different crisis management strategies and very significant differences in contagion rates have emerged. The crisis has reassessed the role of nation states and borders, which already played an important role in receiving migration flows.

 • 1

  Antal A. (2013) Politikai és jogi alkotmányosság Magyarországon. Politikatudományi Szemle, Vol. 22. No. 3. pp. 48–70.

 • 2

  Baudet, T. (2012) A határok jelentősége. Ford.: Lengyel Balikó Péter. Budapest, Századvég Kiadó

 • 3

  Bellamy, R. (2007) Political Constitutionalism: A Republican Defence of the Constitutionality of Democracy. Cambridge, Cambridge University Press

 • 4

  Chronowski N. (2015) Globális vagy lokális alkotmányosság? Jogelméleti Szemle, No. 4. pp. 19–31.

 • 5

  Coronavirus Will Change the World Permanently. Here’s How. Elérhető: https://www.politico.com/news/magazine/2020/03/19/coronavirus-effect-economy-life-society-analysis-covid-135579

 • 6

  Drinóczi T. (2015) Jurisztokrácia és az alkotmányoligarchia vagy a többszintű alkotmányosság és alapjogvédelem. Reflexiók Pokol Béla írására. Jogelméleti Szemle, No. 4. pp. 32–45.

 • 7

  Drinóczi, T. (2020) Hungarian Abuse of Constitutional Emergency Regimes – Also in the Light of the COVID-19 Crisis. MTA Law Working Papers, 13. sz.

 • 8

  Drinóczi, T. & Bien-Kacala, A. (2019) Illiberal Constitutionalism: The Case of Hungary and Poland. German Law Journal, No. 20. 1140–1166.

 • 9

  Erdős Cs. (2016) Parlamenti autonómia. Aktustani elemzések az Országgyűlés jogállásáról és hatásköréről. Budapest, Gondolat Kiadó

 • 10

  Fukuyama, F. (2005) Államépítés. Kormányzás és világrend a 21. században. Ford.: Kitta Gergely. Budapest, Századvég Kiadó

 • 11

  Fukuyama, F. (2020) The Pandemic and Political Order. It takes a State. Foreign Affairs, 2020. July/August. https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2020-06-09/pandemic-and-political-order

 • 12

  Gardbaum, S. (2013) The New Commonwealth Model of Constitutionalism: Theory and Practice. Cambridge, Cambridge University Press

 • 13

  Halmai, G. (2020) How COVID-19 Unveils the True Autocrats: Viktor Orbán’s Ermächtigungsgesetz. http://www.iconnectblog.com/2020/04/how-covid-19-unveils-the-true-autocrats-viktor-orbans-ermachtigungsgesetz/

 • 14

  Halmai, G. & Scheppele, K. L. (2020) Don’t Be Fooled by Autocrats!: Why Hungary’s Emergency Violates Rule of Law. https://verfassungsblog.de/dont-be-fooled-by-autocrats/

 • 15

  Hirschl, R. (2004) Towards Juristocracy. The Origins and Consequences of the New Constitutionalism. Boston, Harvard University Press

 • 16

  Karsai, D. (2020) Let’s not fool ourselves either!: Some remarks on Professor Halmai’s and Professor Scheppele’s blogpost. https://verfassungsblog.de/lets-not-fool-ourselves-either/

 • 17

  Kovács Á. (2015): A passzív nem puha, avagy miért nem igazolható az Alkotmánybíróság gyakorlata a politikai konstitucionalizmus alapján? In: Gárdos-Orosz F. & Szente Z. (szerk.) (2015) Jog és politika határán. Alkotmánybíráskodás Magyarországon 2010 után. Budapest, HVG-ORAC

 • 18

  Körösényi A. (2019) Max Weber és az Orbán-rezsim. Plebiszciter vezérdemokrácia Magyarországon. In: Körösényi A.: Manipuláció és demokrácia. Politikaelméleti tanulmányok. Budapest, Gondolat Kiadó

 • 19

  Mickletwait, J. & Wooldridge, A. (2014) The Fouth Revolution. The Global Race to Reinvent the State. New York, The Penguin Press

 • 20

  Pócza K. (2012) Alkotmányozás Magyarországon és az Egyesült Királyságban. Kommentár, 5. sz. 35–50.

 • 21

  Poguntke, T. & Webb, P. (eds) (2005) The Presidentialization of Politics – A Comparative Study of Modern Democracies. Oxford, Oxford University Press

 • 22

  Pokol B. (2017) A jurisztokratikus állam. Budapest, Dialóg Campus Kiadó

 • 23

  Pongrácz A. (2019) Nemzetállamok és új szabályozó hatalmak a globális erőtérben – avagy megszelídíthető-e a globalizáció? Budapest, Dialóg Campus

 • 24

  Sajó, A. (2018) The Constitution of Illiberal Democracy as a Theory About Society. Polish Sociological Review, Vol. 208. No. 4. pp. 395–412.

 • 25

  Sajó, A. & Uitz, R. (2017) The Constitution of Freedom. An Introduction to Legal Constitutionalism. Oxford, Oxford University Press

 • 26

  Sata-Ireneusz, R. & Karolewski, P. (2019) Cesarian politics in Hungary and Poland. East European Politics, Vol. 36. No. 2 pp. 206–225. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21599165.2019.1703694

 • 27

  Stumpf I. (2014) Erős állam – alkotmányos korlátok. Budapest, Századvég Kiadó

 • 28

  Szente Z. (2020) A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet alkotmányossági problémái. MTA Law Working Papers, 9. sz.

 • 29

  Tanács-Mandák F. (2014) A politika prezidencializációja – Magyarország, Olaszország. Pro Publico Bono: Magyar Közigazgatás, 4. sz. 110–119.

 • 30

  Tellér G. (1999) Hatalomgyakorlás az MSZP-SZDSZ koalíció idején. Budapest, Kairosz

 • 31

  Tóth R. & Dobszay J. Orbán úgy adja vissza a felhatalmazást, hogy sok mindent megtart belőle. HVG, 2020. 05. 27. https://hvg.hu/360/20200527_A_szuksegtelen_plusz

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in separate PDFs.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.
The Submissions templates are available in MS Word.
For articles in Hungarian, please download it from HERE and for articles in English from HERE.
 

Editor-in-Chief:

Founding Editor-in-Chief:

 • Tamás NÉMETH

Managing Editor:

 • István SABJANICS (Ministry of Interior, Budapest, Hungary)

Editorial Board:

 • Attila ASZÓDI (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán BIRKNER (University of Pannonia)
 • Valéria CSÉPE (Research Centre for Natural Sciences, Brain Imaging Centre)
 • Gergely DELI (University of Public Service)
 • Tamás DEZSŐ (Migration Research Institute)
 • Imre DOBÁK (University of Public Service)
 • Marcell Gyula GÁSPÁR (University of Miskolc)
 • József HALLER (University of Public Service)
 • Charaf HASSAN (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán GYŐRI (Hungaricum Committee)
 • János JÓZSA (Budapest University of Technology and Economics)
 • András KOLTAY (National Media and Infocommunications Authority)
 • Gábor KOVÁCS (University of Public Service)
 • Levente KOVÁCS buda University)
 • Melinda KOVÁCS (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós MARÓTH (Avicenna Institue of Middle Eastern Studies )
 • Judit MÓGOR (Ministry of Interior National Directorate General for Disaster Management)
 • József PALLO (University of Public Service)
 • István SABJANICS (Ministry of Interior)
 • Péter SZABÓ (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós SZÓCSKA (Semmelweis University)

Ministry of Interior
Science Strategy and Coordination Department
Address: H-2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
Phone: (+36 26) 795 906
E-mail: scietsec@bm.gov.hu

DOAJ

2023  
CrossRef Documents 32
CrossRef Cites 15
Days from submission to acceptance 59
Days from acceptance to publication 104
Acceptance Rate 81%

2022  
CrossRef Documents 38
CrossRef Cites 10
Days from submission to acceptance 54
Days from acceptance to publication 78
Acceptance Rate 84%

2021  
CrossRef Documents 46
CrossRef Cites 0
Days from submission to acceptance 33
Days from acceptance to publication 85
Acceptance Rate 93%

2020  
CrossRef Documents 13
CrossRef Cites 0
Days from submission to acceptance 30
Days from acceptance to publication 62
Acceptance Rate 93%

Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none

Scientia et Securitas
Language Hungarian
English
Size A4
Year of
Foundation
2020
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Academic Council of Home Affairs and
Association of Hungarian PhD and DLA Candidates
Founder's
Address
H-2090 Remeteszőlős, Hungary, Nagykovácsi út 3.
H-1055 Budapest, Hungary Falk Miksa utca 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
Applied
Licenses
CC-BY 4.0
CC-BY-NC 4.0
ISSN ISSN 2732-2688

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 0 103 12
Jan 2024 0 43 8
Feb 2024 0 96 13
Mar 2024 0 141 1
Apr 2024 0 17 13
May 2024 0 47 7
Jun 2024 0 0 0