Authors:
Laura Gyeney Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Európajogi Tanszék Budapest, Magyarország; Pázmány Péter Catholic University Faculty of Law and Political Sciences, Department of European Law Budapest, Hungary

Search for other papers by Laura Gyeney in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Marcel Szabó Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Európajogi Tanszék Budapest, Magyarország; Pázmány Péter Catholic University Faculty of Law and Political Sciences, Department of European Law Budapest, Hungary
Alkotmánybíróság Budapest, Magyarország; Constitutional Court of Hungary Budapest, Hungary

Search for other papers by Marcel Szabó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Összefoglaló. A szabad mozgás és tartózkodás joga az uniós polgárság alapintézményének egyik leglényegesebb eleme. A 2020-ban kirobbant koronavírus világjárvány következtében az Európai Unió tagállamai az Európai Unió történetében először kénytelenek voltak radikális, korábban nem alkalmazott eszközökkel korlátozni a szabad mozgás és tartózkodás jogát annak érdekében, hogy megakadályozzák a vírus terjedését. A tanulmány keretében a COVID–19 világjárvány miatt bevezetett korlátozások alapulvételével annak vizsgálatára kerül sor, hogy a szabad mozgás joga közegészségügyi okból történő korlátozása milyen sajátosságokkal bír más, az Európai Unió alapszerződéseiben ugyancsak nevesített kivételekhez (közrend, közbiztonság) képest. A tanulmány ugyancsak vizsgálja azt a kérdést, hogy az Európai Unió által kibocsátott digitális zöldútlevél (vakcinaigazolvány) a Sinopharm és Szputynik-V vakcinával beoltott uniós polgárok számára is biztosítandó-e az uniós jog rendelkezései alapján.

Summary. The right of free movement of EU citizens is the cornerstone of Union citizenship. To control the spread of coronavirus (COVID-19) and to protect the health and well-being of all Europeans, Member States gave a surprisingly quick response, taking unilateral restrictive measures affecting the operation of the internal market in an unprecedented way. On the one hand they have implemented serious travel restrictions at internal borders of the EU. On the other hand, several States have coupled travel bans/restrictions with a temporary reintroduction of border controls at their borders with other Members of the Schengen Area. During the first wave of the pandemic, altogether 17 Schengen States sent notifications regarding the reintroduction of border controls, which is particularly disheartening given that the lifting of EU internal border controls in the Schengen Area is one of the integration’s greatest achievements.

There is no doubt that the Member States’ restrictions on free movement detailed in the paper are well-founded from the point of view of both public international law and European law. As to how they should be put into practice: that is another issue. Still, it is the preferential role of free movement as a part of integration that requires a deeper examination of controversial measures to ascertain whether these are in compliance with EU legal principles. Among the elements to be reviewed are proportionality and the prohibition on discrimination.

It is beyond doubt that COVID-19 can definitely be regarded as a ‘disease with epidemic potential’ that can justify restrictions on free movement. However, the question arises whether Article 29 TFEU provides for the introduction of public health restrictions with general effect. In other words, does it allow for restrictions not based on individual assessment, as opposed to individual threats to public policy and public security? In answering the above question the paper puts a special emphasis on the delimitation of Member States’ public health and public policy/security justifications.

At the time of writing (June 2021) several Member States have already started to issue EU Covid-19 passports. The article also seeks answer to the question whether the Digital Green Certificate could (or, at least, should) be provided for Union citizens vaccinated with Sinopharm or Sputnik-V (vaccines approved by Hungary as a Member State, under European Union law).

 • 1

  Blutman L. (2020) Az Európai Unió joga a gyakorlatban – a Brexit után. Budapest, HVG-ORAC

 • 2

  Friedery R. (2020) A szabad mozgás tagállamok közötti korlátozásának kérdései a COVID-19 idején. In: Gárdos-Orosz F. & Lőrincz V. O. (szerk.) Jogi diagnózisok. A Covid-19-világjárvány hatásai a jogrendszerre. Budapest, L’Harmattan, pp. 261–272.

 • 3

  Gyeney, L. (2021) Editorial Comments: COVID-19 – EU Citizenship and the Right to Free Movement in a Public Health Crisis. Hungarian Yearbook of International Law and European Law, Vol. 9., pp. 5–22.

 • 4

  Osztovits A. (szerk.) (2011) Az Európai Unióról és az Európai Unió Működéséről szóló Szerződések Magyarázata II. Budapest, Complex

 • 5

  Thym, D. & Bornemann, J. (2020) Schengen and Free Movement Law During the First Phase of the COVID-19 Pandemic: Of Symbolism, Law and Politics. European Papers, Vol. 5. Issue 3. pp. 1143–1170.

 • 6

  Az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés.

 • 7

  Az egészség védelmét, valamint az áruk és alapvető szolgáltatások rendelkezésre állását biztosító határigazgatási intézkedésekre vonatkozó iránymutatások, 2020/C 86 I/01.

 • 8

  A Bizottság közleménye – COVID-19, A munkavállalók szabad mozgáshoz való jogának gyakorlására vonatkozó bizottsági iránymutatások, 2020/C 102 I/03.

 • 9

  A Bizottság közleménye, Az EU-ba irányuló, nem alapvetően szükséges utazásokra vonatkozó ideiglenes korlátozás alkalmazásának harmadik értékeléséről, COM(2020) 299 final.

 • 10

  A Bizottság közleménye, Út a szabad mozgás helyreállítására és a belső határellenőrzések megszüntetésére vonatkozó, fokozatos és összehangolt megközelítés kialakítása felé, 2020/C 169/03.

 • 11

  Az Európai Parlament és a Tanács 2001/83/EK irányelve (2001. november 6.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről

 • 12

  Az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

 • 13

  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/399 rendelete (2016. március 9.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni Határellenőrzési Kódex).

 • 14

  Az Európai Parlament és a Tanács 2021. június 14-i (EU) 2021/953 rendelete a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről.

 • 15

  A Tanács (EU) 2020/1475 ajánlása (2020. október 13.) a szabad mozgásnak a Covid19-világjárvány miatti korlátozására vonatkozó koordinált megközelítésről.

 • 16

  A Tanács következtetései a COVID-19-ről, 2020/C 57/04.

 • 17

  C-30/77. számú ügy, R kontra Pierre Bochereau, ECLI:EU:C:1977:172.

 • 18

  41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről.

 • 19

  408/2020. (VIII. 31.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in separate PDFs.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.
The Submissions templates are available in MS Word.
For articles in Hungarian, please download it from HERE and for articles in English from HERE.
 

Editor-in-Chief:

Founding Editor-in-Chief:

 • Tamás NÉMETH

Managing Editor:

 • István SABJANICS (Ministry of Interior, Budapest, Hungary)

Editorial Board:

 • Attila ASZÓDI (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán BIRKNER (University of Pannonia)
 • Valéria CSÉPE (Research Centre for Natural Sciences, Brain Imaging Centre)
 • Gergely DELI (University of Public Service)
 • Tamás DEZSŐ (Migration Research Institute)
 • Imre DOBÁK (University of Public Service)
 • Marcell Gyula GÁSPÁR (University of Miskolc)
 • József HALLER (University of Public Service)
 • Charaf HASSAN (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán GYŐRI (Hungaricum Committee)
 • János JÓZSA (Budapest University of Technology and Economics)
 • András KOLTAY (National Media and Infocommunications Authority)
 • Gábor KOVÁCS (University of Public Service)
 • Levente KOVÁCS buda University)
 • Melinda KOVÁCS (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós MARÓTH (Avicenna Institue of Middle Eastern Studies )
 • Judit MÓGOR (Ministry of Interior National Directorate General for Disaster Management)
 • József PALLO (University of Public Service)
 • István SABJANICS (Ministry of Interior)
 • Péter SZABÓ (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós SZÓCSKA (Semmelweis University)

Ministry of Interior
Science Strategy and Coordination Department
Address: H-2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
Phone: (+36 26) 795 906
E-mail: scietsec@bm.gov.hu

DOAJ

2023  
CrossRef Documents 32
CrossRef Cites 15
Days from submission to acceptance 59
Days from acceptance to publication 104
Acceptance Rate 81%

2022  
CrossRef Documents 38
CrossRef Cites 10
Days from submission to acceptance 54
Days from acceptance to publication 78
Acceptance Rate 84%

2021  
CrossRef Documents 46
CrossRef Cites 0
Days from submission to acceptance 33
Days from acceptance to publication 85
Acceptance Rate 93%

2020  
CrossRef Documents 13
CrossRef Cites 0
Days from submission to acceptance 30
Days from acceptance to publication 62
Acceptance Rate 93%

Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none

Scientia et Securitas
Language Hungarian
English
Size A4
Year of
Foundation
2020
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Academic Council of Home Affairs and
Association of Hungarian PhD and DLA Candidates
Founder's
Address
H-2090 Remeteszőlős, Hungary, Nagykovácsi út 3.
H-1055 Budapest, Hungary Falk Miksa utca 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
Applied
Licenses
CC-BY 4.0
CC-BY-NC 4.0
ISSN ISSN 2732-2688

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 0 84 9
Jan 2024 0 39 11
Feb 2024 0 19 10
Mar 2024 0 4 12
Apr 2024 0 82 18
May 2024 0 209 9
Jun 2024 0 0 0