Authors:
Álmos Ungvári Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Budapest, Magyarország; Pázmány Péter Catholic University Faculty of Law and Political Sciences Budapest, Hungary

Search for other papers by Álmos Ungvári in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
István Sabjanics Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Budapest, Magyarország; Pázmány Péter Catholic University Faculty of Law and Political Sciences Budapest, Hungary

Search for other papers by István Sabjanics in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Összefoglaló. A tanulmány a COVID–19 pandémiára adott jogalkotói lehetőségeket és válaszokat elemzi, külön figyelmet fordítva a vonatkozó hazai jogfejlődésre. A szerzők elméleti síkon haladva, de gyakorlati példákkal szemléltetve értelmezik a hazai megoldásokat, amelyeket a pandémiás válság kezelésére alkalmaztak az államok. Az alkalmazott megoldásoknak kettős feltételnek kell megfelelniük: a jogállamisági és hatékonysági szempontoknak egyidejűleg kell érvényesülniük. A demokratikus intézményeknek mindebben aktív szerepük van, ugyanakkor lényeges a meghozott intézkedések politikai elfogadottsága is.

Summary. The essay displays the possibilities and answers of the legislature and the Government of Hungary regarding the COVID-19 pandemic, with a special focus on the Hungarian constitutional traditions and development. The essay reaches out from the theoretical for practical reassurance primarily through solutions used in Hungary and secondarily in other European countries. Displaying the struggles of solution seeking in Hungary and other European countries provides a platform for a much-needed comparative approach. These practices must comply with two conditions: maintaining the rule of law and effectiveness, both of which have to prevail simultaneously. Like in the case of the delicate and ever balancing antiterrorist solutions of western democracies, two very different questions of ‘How can we survive?’ and ‘How can our way of life prevail in the end?’ must be answered with the same answer. The democratic institutions have a crucial role, and with that role these institutions have to be continuously active. In times of grave danger, with a real threat to human life, an emergency with the possibility of such a devastation that paralyses or eliminates state and society, the original role of democratic institutions to serve the people is enhanced. The political acceptance (legitimacy) of the emergency measures taken during the pandemic can make a great difference, but the question of legitimacy itself, favorable as it should be, need not be the most crucial question regarding emergency laws. Introducing emergency legislation is based on some level of real or anticipated threat. The focus and only real goal of emergency legislation, by definition, must always be ensuring the safe return to normal or peacetime legislation. So we can say with confidence that functioning democratic institutions provide a much better chance of a safe and timely return to normalcy and leaving pandemic restrictions behind.

 • 1

  Bardutzky, S. & Zagorc, S. (2021) Slovenia: Second wave of challenges to constitutionalism. Verfassungsblog 2021. 03. 19. https://verfassungsblog.de/slovenia-second-wave-of-challenges-to-constitutionalism/ [Letöltve: 2021. 07. 12.]

 • 2

  Csink L. (2017) Mikor legyen a jogrend különleges? Iustum Aequum Salutare, Vol. 13. No. 4. pp. 7–16.

 • 3

  Drinóczi T. (2020) Hungarian Abuse of Constitutional Emergency Regimes – Also in the Light of the COVID-19 Crisis. MTA Law Working Papers, 2020/13.

 • 4

  Drinóczi T. & Bień-Kacała, A. (2020) COVID-19 in Hungary and Poland: extraordinary situation and illiberal constitutionalism. The Theory and Practice of Legislation, Vol. 8. No. 1–2. pp. 171–192. DOI: 10.1080/20508840.2020.1782109

 • 5

  Farkas Á. (2016) Gondolatok a terrorveszélyhelyzetről. Szakmai Szemle, 2016/3. pp. 174–189.

 • 6

  Gerencsér B. Sz. (2015) Special Legal Orders. In: Varga Zs. A., Patyi A. & Schanda B. (eds) The Basic (Fundamental) Law of Hungary. A Commentary of the New Hungarian Constitution. Budapest, CLARUS Press. pp. 305–320.

 • 7

  Grogan, J. & Beqiraj J. (2021) Rule of Law as a perimeter of legitimacy for Covid-19 responses. Verfassungsblog (2021. 04. 17.) https://verfassungsblog.de/rule-of-law-as-a-perimeter-of-legitimacy-for-covid-19-responses/; [Letöltve: 2021. 07. 12.]

 • 8

  Herbert, S. & Marquette, H. (2021) COVID-19, governance, and conflict: emerging impacts and future evidence needs. K4D Emerging Issues Report 34. Brighton, UK: Institute of Development Studies

 • 9

  Hojnyák D. & Ungvári Á. (2020) Az Európai Unió egyes tagállamainak koronavírus-járványra adott válasza, különös tekintettel a vizsgált államok által bevezetett különleges jogrendi szabályozásra. Miskolci Jogi Szemle, Vol. 15. No. 1. pp. 122–138.

 • 10

  Hojnyák D. & Ungvári Á. (2021) A Visegrádi Együttműködés országainak koronavírus-járványra adott válasza, különös tekintettel a vizsgált államok által bevezetett különleges jogrendi szabályozásra. Iustum Aequum Salutare, Vol. 17. No. 1. pp. 305–323.

 • 11

  Horváth A. (2020) A veszélyhelyzet közjogi és jogalkotási dilemmái – Mérlegen az Alaptörvény 53. cikke. Közjogi Szemle, Vol. 13. No. 4. pp. 17–25.

 • 12

  Human Rights Watch (France): France: Abuses Under State of Emergency. 2016. 02. 03. https://www.hrw.org/news/2016/02/03/france-abuses-under-state-emergency

 • 13

  Jakab A. & Till Sz. (2020a) Alkotmányvédelem – Különleges jogrend. In: Csink L., Schanda B. & Varga Zs. A. (szerk.) A magyar közjog alapintézményei. Budapest, Pázmány Press. pp. 1033–1072.

 • 14

  Jakab A. & Till Sz. (2020b) A különleges jogrend. In: Trócsányi L., Schanda B. & Csink L. (eds) Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország Alkotmányos Intézményei. Budapest, HVG-ORAC. pp. 435–465.

 • 15

  Kardos G. (2012) Carl Schmitt és az államközi konfliktusok kérdése. Iustum Aequum Salutare, 2012/1. pp. 39–54.

 • 16

  Kelemen R. (2020) Különleges Jogrend az Európai Unió egyes tagállamainak alkotmányaiban. In: Farkas Á. & Kelemen R. (eds) Szkülla és Kharübdisz között – Tanulmányok a különleges jogrend elméleti és pragmatikus kérdéseiről, valamint nemzetközi megoldásairól. Budapest, Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság. pp. 207–234.

 • 17

  Klein T. (2020) A veszélyhelyzeti jogalkotás alkotmányos alapjai, különös tekintettel a véleménynyilvánítás különleges jogrendi korlátozhatóságára. Glossa Iuridica, Vol. 7. Jog és vírus különszám. pp. 211–234.

 • 18

  Koltay A. (2020) A rémhírterjesztés büntethetőségének alkotmányosságáról. In Medias Res, Vol. 9. No. 2. pp. 322–338.

 • 19

  Kombos, C. (2021) Constitutional improvisation and executive omnipotence: The Cypriot handling of the pandemic. Verfassungsblog 2021. 03. 02. https://verfassungsblog.de/constitutional-improvisation-and-executive-omnipotence-the-cypriot-handling-of-the-pandemic/ [Letöltve: 2021. 07. 12.]

 • 20

  Lattman T. (2020) Vajon „elemi csapás” egy járvány, van-e alaptörvényi alapja a veszélyhelyzet kihirdetésének? https://lattmanntamas.hu/2020/03/11/vajon-elemi-csapas-egy-jarvany-van-e-alaptorvenyi-alapja-a-veszelyhelyzet-kihirdetesenek/ [Letöltve: 2021. 06. 09.]

 • 21

  Lauta, K. C. (2021) The eternal emergency? Denmark’s legal response to Covid-19 in review. Verfassungsblog 2021. 03. 22. https://verfassungsblog.de/the-eternal-emergency-denmarks-legal-response-to-covid-19-in-review/ [Letöltve: 2021. 07. 12.]

 • 22

  Mészáros G. (2017) „Alkotmány, válságban” – a különleges helyzetek kezelésének dimenziói az Alaptörvény elfogadásától napjainkig. Jura, Vol. 23. No. 2. pp. 118–133.

 • 23

  Mészáros G. (2019) Indokolt-e különleges jogrend koronavírus idején? Fundamentum, Vol. 23. No. 3–4. pp. 63–72.

 • 24

  Mészáros G. (2020) Carl Schmitt in Hungary: Constitutional Crisis in the Shadow of Covid-19. MTA Law Working Papers, 2020/17.

 • 25

  NAIH ajánlása (2016) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása a különleges jogrend szabályozásának információs alapjogi kereteiről. NAIH20160128AJ-NL-S

 • 26

  Rossiter, C. L. (1948) Constitutional dictatorship. Princton Univeristy Press. pp. 184–205.

 • 27

  Scheppele, K. L. (2020) Orban’s Emergency. https://verfassungsblog.de/orbans-emergency/ [Letöltve: 2021. 06. 09.]

 • 28

  Schmitt, C. (1927) Az állami és politikai. A politika fogalma (1927). A birodalmi elnök mint az alkotmány őre. In: Államtan. Írások a XX. századi általános államtudomány köréből. Szerk.: Takács Péter. Szent István Társulat, Budapest 2003

 • 29

  Simicskó I. (2016) A terrorizmus elleni védelem fokozása a különleges jogrendi kategóriák bővítésével. Hadtudomány, Vol. 26. No. 3–4. pp. 100–113.

 • 30

  Szente Z. (2020) A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet alkotmányossági problémái. MTA Law Working Papers, 2020/9.

 • 31

  Till Sz. (2017) A különleges jogrendi kategóriarendszer egyszerűsítésének jövőbeli esélyei. Iustum Aequum Salutare, Vol. 13. No. 4. pp. 55–75.

 • 32

  Venice Commission (2020) Interim report on the measures taken in the EU member states as a result of the Covid-19 crisis and their impact on democracy, the rule of law and fundamental rights (Opinion No. 995/2020) https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2020)018-e [Letöltve: 2021. 06. 09.]

 • 33

  Uhlmann, F. & Ammann, O. (2021) Switzerland and the Covid-19 pandemic: A look back and a look into the future. Verfassungsblog 2021. 03. 01. https://verfassungsblog.de/switzerland-and-the-covid-19-pandemic-a-look-back-and-a-look-into-the-future/ [Letöltve: 2021. 07. 12.]

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in separate PDFs.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.
The Submissions templates are available in MS Word.
For articles in Hungarian, please download it from HERE and for articles in English from HERE.
 

Editor-in-Chief:

Founding Editor-in-Chief:

 • Tamás NÉMETH

Managing Editor:

 • István SABJANICS (Ministry of Interior, Budapest, Hungary)

Editorial Board:

 • Attila ASZÓDI (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán BIRKNER (University of Pannonia)
 • Valéria CSÉPE (Research Centre for Natural Sciences, Brain Imaging Centre)
 • Gergely DELI (University of Public Service)
 • Tamás DEZSŐ (Migration Research Institute)
 • Imre DOBÁK (University of Public Service)
 • Marcell Gyula GÁSPÁR (University of Miskolc)
 • József HALLER (University of Public Service)
 • Charaf HASSAN (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán GYŐRI (Hungaricum Committee)
 • János JÓZSA (Budapest University of Technology and Economics)
 • András KOLTAY (National Media and Infocommunications Authority)
 • Gábor KOVÁCS (University of Public Service)
 • Levente KOVÁCS buda University)
 • Melinda KOVÁCS (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós MARÓTH (Avicenna Institue of Middle Eastern Studies )
 • Judit MÓGOR (Ministry of Interior National Directorate General for Disaster Management)
 • József PALLO (University of Public Service)
 • István SABJANICS (Ministry of Interior)
 • Péter SZABÓ (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós SZÓCSKA (Semmelweis University)

Ministry of Interior
Science Strategy and Coordination Department
Address: H-2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
Phone: (+36 26) 795 906
E-mail: scietsec@bm.gov.hu

DOAJ

2023  
CrossRef Documents 32
CrossRef Cites 15
Days from submission to acceptance 59
Days from acceptance to publication 104
Acceptance Rate 81%

2022  
CrossRef Documents 38
CrossRef Cites 10
Days from submission to acceptance 54
Days from acceptance to publication 78
Acceptance Rate 84%

2021  
CrossRef Documents 46
CrossRef Cites 0
Days from submission to acceptance 33
Days from acceptance to publication 85
Acceptance Rate 93%

2020  
CrossRef Documents 13
CrossRef Cites 0
Days from submission to acceptance 30
Days from acceptance to publication 62
Acceptance Rate 93%

Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none

Scientia et Securitas
Language Hungarian
English
Size A4
Year of
Foundation
2020
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Academic Council of Home Affairs and
Association of Hungarian PhD and DLA Candidates
Founder's
Address
H-2090 Remeteszőlős, Hungary, Nagykovácsi út 3.
H-1055 Budapest, Hungary Falk Miksa utca 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
Applied
Licenses
CC-BY 4.0
CC-BY-NC 4.0
ISSN ISSN 2732-2688

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2023 0 36 18
Dec 2023 0 99 11
Jan 2024 0 74 4
Feb 2024 0 65 7
Mar 2024 0 197 4
Apr 2024 0 75 14
May 2024 0 0 0