Authors:
Géza Finszter Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Doktori Iskola Budapest, Magyarország; National University of Public Service, Doctoral School of Law Enforcement Budapest, Hungary

Search for other papers by Géza Finszter in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Péter Cieleszky Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Budapest, Magyarország; National University of Public Service, Faculty of Law Enforcement Budapest, Hungary

Search for other papers by Péter Cieleszky in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Összefoglaló. A világjárvány a Föld minden országát fenyegeti. Az ellene folytatott küzdelem eredményeit és kudarcait akkor lehet felmérni, ha a veszély elmúlt. Addig csak a vírus támadásának a más társadalmi kockázatoktól eltérő egyedi tulajdonságai tárhatóak fel. Tanulmányozásra várnak az egyes országokban bevezetett rendkívüli intézkedések és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) globális védekezésre tett kezdeményezései.

Summary. The time has not yet come for a comprehensive assessment of the COVID-19 pandemic situation. At this stage, it is possible to collect information, formulate incomplete hypotheses, and define possible research directions and methodology. With this in mind, our paper will focus primarily on domestic practices. We will study the legislation, the constitutional basis of the special legal order, the functioning of public administration organisation, the reactions of criminal substantive and procedural law and, finally, the changed tasks and functions of law enforcement administration in the emergency situation.

On the basis of the information available to us, we are seeking answers to three questions.

Firstly, can the pandemic be considered a global threat to societies, one with specific characteristics that are different from all other threats?

Secondly, what role do the state, government in general, and public administration authorities and law enforcement in particular, have to play in combating the pandemic?

Thirdly, can international cooperation achieve such a level of global capacity for action that is needed to tackle the global threat?

In response to the first question, the study describes the specificities that justify the uniqueness of the pandemic in nine points:

 • the classification as the highest risk,

 • the three hazards theory,

 • the incomparable nature of the consequences of pandemics and natural disasters,

 • the exclusion of any prior consideration of risk-taking,

 • the application of the tolerable and intolerable distinction,

 • the inconsistency of the typology of internal and external risks,

 • a characteristic that cannot be predicted by legislation,

 • the mathematical measurability of consequences, and

 • the impact on the world economy.

Our second aim was to present the domestic practice of combating the epidemic through the special legal order, drawing on the evaluations of legal scholars on the subject published since 2020. We have reviewed the constitutionality of the special legal order, its impact on central state and municipal administration, on substantive and procedural criminal law, and on law enforcement administration. Attention was paid to a specific institution dictated by the exceptional situation: the hospital command system. The police officers temporarily appointed to this post are responsible for supporting the organisational work in health institutions, which cannot include medical activities requiring medical training.

The third theme focused on the World Health Organisation’s response to the epidemic from a global perspective. We recalled that the idea of an international treaty was first raised by the President of the European Council, Charles Michel, at the Paris Peace Forum in November 2020 and subsequently endorsed by the G7 leaders on 19 February 2021. EU leaders then expressed their commitment to start work on the preparation of an international treaty on pandemics in the framework of the World Health Organisation.

We are convinced that this threefold approach will be worth pursuing when the opportunity arises to assess good and bad practices in epidemic management. However, this will be a task for the post-COVID era.

 • 1

  Ambrus I. & Hollán M. (2021) A fertőző betegségek elleni küzdelem a járvány idején büntetőjogban: régi problémák és új aspektusok a COVID-19 járvány idején. Magyar Tudomány, Vol. 182. No. 5. pp. 603–613.

 • 2

  Balázs I., Hoffman I. & Hungler S. (2021) „Veled uram, de nélküled” – állam, önkormányzatok, munkáltatók a koronavírus idején. Magyar Tudomány, Vol. 182. No. 5. pp. 625–634.

 • 3

  Bencze M. & Győry Cs. (2021) Hírek szárnyán: a rémhírterjesztés bűncselekménye és a jogbiztonság. Magyar Tudomány, Vol. 182. No. 5. pp. 614–625.

 • 4

  Borbély Zs. (2021a) A járványügyi veszélyhelyzet megélése a próbaidős tiszthelyettesek körében. Magyar Rendészet, Vol. 21. No. 2. pp. 111–125.

 • 5

  Borbély Zs. (2021b) Rendészeti tevékenység a koronavírus járvány idején. Belügyi Szemle, Vol. 69. No. 2. pp. 285–303.

 • 6

  Bukovics I. & Kiss E. (2004) Beszélhetünk-e „kockázattársadalomról” Magyarországon. Belügyi Szemle, Vol. 52. No. 7–8. pp. 59–68.

 • 7

  Bukovics I., Kun I. & Szendrő É. (2021) A járványkezelés számítógépes modellje. Ünnepi kötet a 80 éves Tamás András tiszteletére, Ludovika Egyetemi Kiadó

 • 8

  Éberhardt G. (2021a) A koronavírus járvány rendészeti kezelése: A kollektív normasértés elemei és következményei. Belügyi Szemle, Vol. 69. No. 2.

 • 9

  Éberhardt G. (2021b) Magyarország az újabb tömeges migráció kapujában. Belügyi Szemle, Vol. 69. No. 3. pp. 345–374.

 • 10

  Farkas Á. (2020) Gondolatok a koronavírus-járvány és a védelmi, biztonsági szabályozás kölcsönhatásairól, Belügyi Szemle, Vol. 68. No. 5.

 • 11

  Fábián A. (2021) Közigazgatás – (egészségügyi) veszélyhelyzetben. Ünnepi kötet a 80 éves Tamás András tiszteletére, Ludovika Egyetemi Kiadó

 • 12

  Finszter G. (2019) A vállalható és a nem vállalható kockázatok. In: Finszter G. – Korinek L. (szerk.): A rend kedvéért. Magánkiadás

 • 13

  Gárdos-Orosz F. & Pap A. L. (2021) A járvány kezelésének alkotmányjogi vonatkozásai. Magyar Tudomány, Vol. 182. No. 5., 583–592.

 • 14

  Heller Á. (2001) A történelem elmélete. Budapest: Múlt és Jövő Lap- és Könyvkiadó

 • 15

  Herke Cs. & Sándor B. (2020) A nyomozás egyes problémái az új koronavírus miatti veszélyhelyzet idején. Rendőrségi Tanulmányok, No. 2.

 • 16

  Hoffmann T., Marton P. & Lukasz Gruszczynski, L. (2021) Az állam felelőssége a SARS-COV-2 járvány feltartóztatásához, mint nemzetközi betegségmegelőzéshez kapcsolódóan. Magyar Tudomány, Vol. 182. No. 5. 593–602.

 • 17

  Horváth B. (2001) Angol jogelmélet. Budapest: Pallas Stúdió Attraktor Kft.

 • 18

  Huntington, S. P. (1994) A katona és az állam. Budapest: Zrínyi Kiadó–Atlanti Kutató és Kiadó

 • 19

  Irk F. (2004) Biztonságérzet a rizikótársadalomban? Emlékkönyv Irk Albert egyetemi tanár születésének 120. évfordulójára, Pécs

 • 20

  Irk F. (2015) Megbüntethetetlen bűnök I. Transznacionális gazdálkodó szervezetek kockázatmenedzselése. Miskolc: Bíbor Kiadó

 • 21

  Irk F. (2021) Kétkedő kriminológia. A rizikótársadalom kriminálszociológiája. Miskolc: Bíbor Kiadó

 • 22

  Jennings, W. G. & Perez, N. M. (2020): The Immediate Impact of COVID-19 on Law Enforcement in the United States. Vol. 45. No. 4. pp. 690–701.

 • 23

  Lakatos L. (2014) A különleges jogrend és a honvédelem szabályozása. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia

 • 24

  Nagy I. (2020) A COVID-19 közvetlen hatása a rendészetre az Egyesült Államokban. In: Jennings, Wesley G., Perez, Nicholas M. (2020): The Immediate Impact of COVID-19 on Law Enforcement in the United States. Vol. 45. No. 4. 690–701. (Recenzió kézirata)

 • 25

  Póczik Sz., Sárik E., Vass P. & Bolyky O. (2021) A COVID-19 pandémia egyes kriminológiai aspektusai. Belügyi Szemle, Vol. 69. No. 3.

 • 26

  Ritter I. (2020) Karanténban a drogpiac? A COVID-19 pandémia hatásai a globális drogpiacra. Ügyészség Lapja, Ügyészek Országos Egyesülete, No. 4–5.

 • 27

  Skorka T. (2021) Koronavírus a szabálysértés szemszögéből, Magyar Rendészet, No. 1.

 • 28

  Szűcs A. (2020) „A kormányozhatatlan kormányzása” – Ki irányítja a világpolitikát? Magyar Tudomány, Vol. 181, No. 8. pp. 1107–1124.

 • 29

  Vizvári F. (2021) Közalkalmazottak a COVID-19 járvány alatt: Rendőri válaszok kényszerhelyzetben. Belügyi Szemle Vol. 69. No. 2.

 • 30

  Magyarország Alaptörvénye

 • 31

  1948. évi XII. törvény az Egészségügyi Világszervezet Alkotmányának becikkelyezéséről

 • 32

  1994. évi XXXIV. törvény a rendőrségről

 • 33

  1997. évi CLIV. törvény az Egészségügyről

 • 34

  2009. évi XCI. törvény az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak kihirdetéséről

 • 35

  2011. évi CXIII. törvényt a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

 • 36

  2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

 • 37

  2012. évi II. törvény a szabálysértésekről és a szabálysértési nyilvántartásról

 • 38

  2020. évi XII. törvény a koronavírus elleni védekezésről

 • 39

  2020. évi LIX. törvény a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

 • 40

  2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről

 • 41

  40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről

 • 42

  41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről

 • 43

  81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről

 • 44

  135/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet a veszélyhelyzettel összefüggésben a nemzetgazdaság stabilitásának érdekében szükséges intézkedésekről

 • 45

  72/2020. (III. 28.) Korm. rendelet a kórházparancsnokról és az egészségügyi készlet védelméről

 • 46

  74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről

 • 47

  95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet a kijárási korlátozások meghosszabbításáról

 • 48

  367/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a kórházparancsnoki és intézményparancsnoki feladatok ideiglenes szüneteltetéséről

 • 49

  181/2020. (V. 4.) Korm. rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány vonatkozásában elrendelt hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzéséről

 • 50

  1012/2020. (I. 31.) Korm. határozat a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felállításáról

 • 51

  287/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet az egészségügyi készlet állagának megóvása érdekében szükséges intézkedésekről

 • 52

  71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet a kijárási korlátozásokról

 • 53

  WHO 58.3 számú határozat

 • 54

  https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2021/03/30/pandemic-treaty-op-ed/

 • 55

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A52005DC0607

 • 56

  https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0851&qid=1626249351348&from=HU

 • 57

  https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0481:FIN:HU:PDF

 • 58

  https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/pandemic-influenza/pandemic-influenza-preparedness-pip-framework

 • 59

  https://www.who.int/initiatives/pandemic-influenza-preparedness-framework

 • 60

  https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/preventing-the-next-human-influenza-pandemic-celebrating-10-years-of-the-pandemic-influenza-preparedness-framework

 • 61

  https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2021/03/30/pandemic-treaty-op-ed/

 • 62

  https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200130-sitrep-10-ncov.pdf?sfvrsn=d0b2e480_2

 • 63

  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/interactive-timeline#!

 • 64

  https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200229-sitrep-40-covid-19.pdf?sfvrsn=849d0665_2

 • 65

  https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mission-briefing-on-covid-19---13-march-2020

 • 66

  https://hvg.hu/itthon/20210710

 • 67

  https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---6-july-2021

 • 68

  https://mta.hu/tudomanyunnep2020/karsai-marton-fertozesterjedesek-adatalapu-modellezese-avagy-halozatok-a-koronavirus-jarvany-modellezesenek-szolgalataban-111049

 • 69

  https://mok.hu/koronavirus/tajekoztatok/post-covid-szindroma-diagnosztika-es-protokoll

 • 70

  https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-member-state-briefing-on-the-report-of-the-international-team-studying-the-origins-of-sars-cov-2

 • 71

  https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/preventing-the-next-human-influenza-pandemic-celebrating-10-years-of-the-pandemic-influenza-preparedness-framework

 • 72

  https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/2009-h1n1-pandemic.html

 • 73

  https://mta.hu/mta_hirei/a-post-covid-jelensegek-vizsgalatara-hirdet-palyazatot-az-mta-111493

 • 74

  https://mta.hu/data/dokumentumok/egyeb_dokumentumok/2021/MTU-brosura-2020-PRESS-4_Vegleges_dec_03.pdf

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in separate PDFs.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.
The Submissions templates are available in MS Word.
For articles in Hungarian, please download it from HERE and for articles in English from HERE.
 

Editor-in-Chief:

Founding Editor-in-Chief:

 • Tamás NÉMETH

Managing Editor:

 • István SABJANICS (Ministry of Interior, Budapest, Hungary)

Editorial Board:

 • Attila ASZÓDI (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán BIRKNER (University of Pannonia)
 • Valéria CSÉPE (Research Centre for Natural Sciences, Brain Imaging Centre)
 • Gergely DELI (University of Public Service)
 • Tamás DEZSŐ (Migration Research Institute)
 • Imre DOBÁK (University of Public Service)
 • Marcell Gyula GÁSPÁR (University of Miskolc)
 • József HALLER (University of Public Service)
 • Charaf HASSAN (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán GYŐRI (Hungaricum Committee)
 • János JÓZSA (Budapest University of Technology and Economics)
 • András KOLTAY (National Media and Infocommunications Authority)
 • Gábor KOVÁCS (University of Public Service)
 • Levente KOVÁCS buda University)
 • Melinda KOVÁCS (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós MARÓTH (Avicenna Institue of Middle Eastern Studies )
 • Judit MÓGOR (Ministry of Interior National Directorate General for Disaster Management)
 • József PALLO (University of Public Service)
 • István SABJANICS (Ministry of Interior)
 • Péter SZABÓ (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós SZÓCSKA (Semmelweis University)

Ministry of Interior
Science Strategy and Coordination Department
Address: H-2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
Phone: (+36 26) 795 906
E-mail: scietsec@bm.gov.hu

DOAJ

2023  
CrossRef Documents 32
CrossRef Cites 15
Days from submission to acceptance 59
Days from acceptance to publication 104
Acceptance Rate 81%

2022  
CrossRef Documents 38
CrossRef Cites 10
Days from submission to acceptance 54
Days from acceptance to publication 78
Acceptance Rate 84%

2021  
CrossRef Documents 46
CrossRef Cites 0
Days from submission to acceptance 33
Days from acceptance to publication 85
Acceptance Rate 93%

2020  
CrossRef Documents 13
CrossRef Cites 0
Days from submission to acceptance 30
Days from acceptance to publication 62
Acceptance Rate 93%

Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none

Scientia et Securitas
Language Hungarian
English
Size A4
Year of
Foundation
2020
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Academic Council of Home Affairs and
Association of Hungarian PhD and DLA Candidates
Founder's
Address
H-2090 Remeteszőlős, Hungary, Nagykovácsi út 3.
H-1055 Budapest, Hungary Falk Miksa utca 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
Applied
Licenses
CC-BY 4.0
CC-BY-NC 4.0
ISSN ISSN 2732-2688

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2023 0 18 1
Nov 2023 0 32 11
Dec 2023 0 94 4
Jan 2024 0 40 7
Feb 2024 0 24 7
Mar 2024 0 99 9
Apr 2024 0 14 3