Author:
Csaba Lentner Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest, Magyarország; National University of Public Service Budapest, Hungary
Károli Gáspár Református Egyetem Budapest, Magyarország; Károli Gáspár Reformed Church University Budapest, Hungary

Search for other papers by Csaba Lentner in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Összefoglaló. A COVID–19 járvány a magyar gazdaság teljesítményeit és pénzügyi egyensúlyát is gyengítette, ám a korábbról stabil államháztartási alapok következtében a negatív hatások csak átmenetinek vélelmezhetők. Magyarország 2010–2019 között egy sikeres állampénzügyi reformot hajtott végre, amely jó alapot ad a válság elleni védekezéshez. Ugyanakkor a járványválság még erősebben ráirányítja a figyelmet a magyar nemzetgazdaság versenyképességének erősebb javítására, az infláció fékezésére, a költségvetési egyensúly megfelelő keretek között tartására, és a kis- és középvállalati szektor mérethatékonyságának növelésére. A tanulmány bemutatja a válság alatti fiskális és jegybanki intézkedések vázát, és egyúttal utal a válság utáni időszak kihívásaira, amelyek a nemzetközi térből, s különösen a jegybanki politika megváltozásából fakadnak.

Summary. The COVID-19 epidemic hit the position of the otherwise strong Hungarian economy. We could see an economic downturn and financial imbalance developed in the last one and half years. As in the recovery (post-crisis) period of the 2010 decade, the crisis is being addressed with the active involvement of the state and the central bank. However, in the course of managing the crisis, it arises that on the new growth trajectory to be built after the recovery period, the competitiveness aspects, especially in the small and medium-sized enterprise category, which plays a major role in Hungary, should be more efficient than in the previous decade. It is necessary to improve the size efficiency, liquidity and capital efficiency of the SME sector by means of fiscal regulation, and the allocation of state resources should be more strongly linked to the requirements of export capacity and innovative business conduct.

The decade after the 2007–2008 crisis – the previous recovery period – was characterized by the weak enforcement of fiscal policies in regulating and improving competitiveness, especially in Hungary, where change is essential. After 2013, Hungarian monetary policy also caught up with the international practice of quantitative easing, achieving significant results in improving both the financial balance and economic growth. However, the previous quantitative easing of the central bank, as well as the increase of budget expenditures on epidemiological expenditures, investments, normative budget annual subsidies from the European Union and subsidies from the European Reconstruction Fund, and even investment loans from our Eastern economic partners, generates an overheated economy, inflationary pressures, and external and balance of payments deficits. Added to this is the wage dynamics of the population, and the permanent and even increasing disbursement of family benefits during the crisis.

All in all, in the 2020s we will face a new financial-debt crisis, unemployment and labor shortage problems, the competitiveness problems of the small business sector, culminating in the reorganization of the world economy, new competitiveness aspects, it will be a rather complex task. Thus, the turn of competitiveness that has essentially failed in the context of an abundance of resources and consolidated macroeconomic conditions (2010-2019) must be implemented “uphill”, it is only the time, will and opportunity to take its first steps. But the main lesson of the crises caused by the epidemics (also) is that the remaining economic entities have become stronger. And perhaps there is a chance to avoid falling into the trap of medium development through a new central bank policy that moderates inflation and truly enforces modernization considerations, as well as improving financial positions and improving economic positions (competitiveness).

 • 1

  Árva L. & Várhelyi T. (2020) Elmozdulás a minőségi turizmus felé. A fenntarthatóság a turizmusban a koronavírus járvány után. Polgári Szemle, Vol. 16. No. 1–3. pp. 94–114.

 • 2

  Bruckner É. (2020a) A történelem hajtóostorai, a járványok. Polgári Szemle, Vol. 16. No. 1–3. pp. 36–56.

 • 3

  Bruckner É. (2020b) A halál lovasának látogatásai járványok alakjában Magyarországon. Polgári Szemle, Vol. 16. No. 4–6. pp. 67–87.

 • 4

  Borio, C. & Disyatat, P. (2021) Monetary and Fiscal Policy: Privileged Powers, Entwined Responsibilities. SUERF Policy Note Issue No. 238, May 2021, p. 12. https://www.suerf.org/docx/f_bb36e395b063bec9205952807471e86a_24711_suerf.pdf [Letöltve: 2021. 07. 10.]

 • 5

  Botos K. (2020) A koronavírus válság és a világ régiói. Polgári Szemle, Vol. 16. No. 4–6. pp. 51–66.

 • 6

  Csaba L. (2018): Válság – Gazdaság – Világ. Adalék Közép-Európa három évtizede gazdaságtörténetéhez. Éghajlat Kiadó

 • 7

  Domokos L. (2019) Ellenőrzés – a fenntartható jó kormányzás eszköze. Akadémiai Kiadó

 • 8

  Czeczeli V., Kolozsi P. P., Kutasi G. & Marton Á. (2020) Economic Exposure and Crisis Resilience in Exogenous Shock : The Short-Term Economic Impact of the Covid-19 Pandemic in the EU. Public Finance Quarterly, Vol. 65. No. 3. pp. 321–347.

 • 9

  Földes B. (1885) A nemzetgazdaság és pénzügytan kézikönyve. Második átdolgozott kiadás. Zilahy Sámuel nyomdájában. 320. o.

 • 10

  Gill, I. & Kharas, H. (2007) An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth. Washington, DC: World Bank. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6798 (letöltve: 2021. június 15.)

 • 11

  Indermit, G. & Homi, K. (2015) The Middle-Income Trap Turns Ten. World Bank. Policy Research Working Paper, 7403 August 2015. Washington. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/22660/The0middle0income0trap0turns0ten.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Letöltve: 2021. 07. 10.]

 • 12

  Kolozsi P. P. (2017) How Can We Escape the Middle Income Trap? Public Finance Quarterly (1963–) Vol. 62. No. 1 pp. 74–87.

 • 13

  Kornai J. (2006) The Great Transition of Central Eastern Europe: Success and Disappointment. Economics of Transition. Vol. 14. No. 2. pp. 207–244.

 • 14

  Lentner Cs. (2016) Rendszerváltás és pénzügypolitika. Tények és tévhitek. Akadémiai Kiadó

 • 15

  Lentner Cs. (2019) A magyar állampénzügyek fejlődéstörténete a dualizmus korától napjainkig. Európától keletre, Ázsiától nyugatra. L’Harmattan

 • 16

  Matolcsy Gy. (2020a) Egyensúly és növekedés 2010–2019. Második átdolgozott kiadás. Magyar Nemzeti Bank

 • 17

  Matolcsy Gy. (2020b) Quo vadis Hungaria – Facing a New World. Civic Review, Vol. 16, Special Issue, pp. 9–31.

 • 18

  Matolcsy Gy. (2020/c) Competitiveness as a Decisive Criterion for Sustainability. Public Finance Quarterly, Vol. 65. No. 2. Special Edition, pp. 7–24.

 • 19

  Ohno, K. (2010) Avoiding the Middle Income Trap: Renovating Industial Policy Formulation in Vietnam. ASEAN Economic Bulletin, Vol. 26. No. 1. pp. 25–43. https://www.grips.ac.jp/vietnam/KOarchives/doc/EP32_ADB_HQ_MIT.pdf [Letöltve 2021. 07. 10.]

 • 20

  Ohno, K. (2010) The Middle Income Trap Implications for Industrialization Strategies in East Asia and Africa. https://www.grips.ac.jp/forum-e/pdf_e08/TheMiddleIncomeTrap.pdf (letöltve: 2021. június 15.)

 • 21

  Virág Barnabás (2020) (szerk.) Tízszer tíz év – számokban. Magyarország elmúlt száz évének gazdaságtörténete. Magyar Nemzeti Bank

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in separate PDFs.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.
The Submissions templates are available in MS Word.
For articles in Hungarian, please download it from HERE and for articles in English from HERE.
 

Editor-in-Chief:

Founding Editor-in-Chief:

 • Tamás NÉMETH

Managing Editor:

 • István SABJANICS (Ministry of Interior, Budapest, Hungary)

Editorial Board:

 • Attila ASZÓDI (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán BIRKNER (University of Pannonia)
 • Valéria CSÉPE (Research Centre for Natural Sciences, Brain Imaging Centre)
 • Gergely DELI (University of Public Service)
 • Tamás DEZSŐ (Migration Research Institute)
 • Imre DOBÁK (University of Public Service)
 • Marcell Gyula GÁSPÁR (University of Miskolc)
 • József HALLER (University of Public Service)
 • Charaf HASSAN (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán GYŐRI (Hungaricum Committee)
 • János JÓZSA (Budapest University of Technology and Economics)
 • András KOLTAY (National Media and Infocommunications Authority)
 • Gábor KOVÁCS (University of Public Service)
 • Levente KOVÁCS buda University)
 • Melinda KOVÁCS (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós MARÓTH (Avicenna Institue of Middle Eastern Studies )
 • Judit MÓGOR (Ministry of Interior National Directorate General for Disaster Management)
 • József PALLO (University of Public Service)
 • István SABJANICS (Ministry of Interior)
 • Péter SZABÓ (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós SZÓCSKA (Semmelweis University)

Ministry of Interior
Science Strategy and Coordination Department
Address: H-2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
Phone: (+36 26) 795 906
E-mail: scietsec@bm.gov.hu

DOAJ

2023  
CrossRef Documents 32
CrossRef Cites 15
Days from submission to acceptance 59
Days from acceptance to publication 104
Acceptance Rate 81%

2022  
CrossRef Documents 38
CrossRef Cites 10
Days from submission to acceptance 54
Days from acceptance to publication 78
Acceptance Rate 84%

2021  
CrossRef Documents 46
CrossRef Cites 0
Days from submission to acceptance 33
Days from acceptance to publication 85
Acceptance Rate 93%

2020  
CrossRef Documents 13
CrossRef Cites 0
Days from submission to acceptance 30
Days from acceptance to publication 62
Acceptance Rate 93%

Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none

Scientia et Securitas
Language Hungarian
English
Size A4
Year of
Foundation
2020
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Academic Council of Home Affairs and
Association of Hungarian PhD and DLA Candidates
Founder's
Address
H-2090 Remeteszőlős, Hungary, Nagykovácsi út 3.
H-1055 Budapest, Hungary Falk Miksa utca 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
Applied
Licenses
CC-BY 4.0
CC-BY-NC 4.0
ISSN ISSN 2732-2688

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2023 0 35 13
Nov 2023 0 24 15
Dec 2023 0 91 18
Jan 2024 0 69 5
Feb 2024 0 24 10
Mar 2024 0 40 18
Apr 2024 0 32 20