Author:
Gyula Bándi Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Budapest, Magyarország; Pázmány Péter Catholic University Faculty of Law Budapest, Hungary
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Budapest, Magyarország; Office of the Commissioner for Fundamental Rights Budapest, Hungary

Search for other papers by Gyula Bándi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Összefoglaló. A biztonságpolitika és a környezetvédelem egyre fontosabbá váló közös kérdése a környezetbiztonság, a környezettel összefüggésben jelentkező veszélyhelyzetek, konfliktusok, válságok kezelése, lehetőség szerint megelőzése, hiszen azok a környezeti, társadalmi, gazdasági rendszerek stabilitását súlyosan megzavarják. Környezetbiztonságról akkor kerül szó, amikor a környezet terhelése, erőforrások felhasználása az elfogadhatónak tartott mértéket meghaladja. Erre példa, amikor ez környezeti migrációt vált ki vagy közreműködik vírusok terjedésében. Kiemelt kérdéseink egyike a jövő nemzedékek biztonságának veszélyeztetése, akiknek sorsa a mai generációk kezében van, számunkra jelent tehát kötelezettségeket. Az egyre szélesebb értelmet nyerő fenntartható fejlődés gondolata is e köré épül, erkölcsi értéket is megjelenítve egyben. A környezetvédelem és egyidejűleg a környezetbiztonság rendelkezésére álló számos eszköz, intézmény sorában – második részletesebben vizsgált kérdésként – előkelő helye van az elővigyázatosság elvének, hozzásegítve, hogy a lehető legkorábban próbáljuk kezelni a kockázatot jelentő helyzeteket, nem várva a teljes tudományos bizonyosságra azok létét illetően. Kiemelt témáink révén képet kapunk a kérdéskör komplexitásáról, sajátos összefüggéseinek rendszeréről, elhelyezve mindezt a környezetbiztonság egészében.

Summary. Environmental security is unquestionably a vital element of both security and environmental policy, having a growing importance. This covers the management of conflicts, connected with environmental problems, the prevention and managing of crisis situations, which might seriously threaten the stability of environmental, social and economic systems in local, regional, national and global level. We may even assume that the effects of environmental degradation might always lead to possible conflicts, but the major delimitation is the extent. For example, one may mention environmental migration or the environmental implications of the current pandemic, due to the uncontrolled interaction between mankind and the natural environment. Environmental protection is a part of sustainable development, having ecological orientation. The most important constituents of sustainable development are inter- and intragenerational equity, both having a fundamental moral value. Environmental security is not only the enigma of the current generation but is connected to a great extent with the interests of future generations, who have no real influence on their own situation, as their destiny is in the hands of the current generation. The most suitable response should be to indicate the obligations of the current generation to protect the rights of the next ones. The Fundamental Law of Hungary is clear in this respect, placing future generations in the centre, among others in Article P). The substance of these references is clarified in the decisions of the Constitutional Court, using among others non-retrogression principle as a starting point. The latest decisions also refer to the precautionary principle as a major point of reference, which is a rational tool for both environmental security issues and for the protection of the rights of future generations. The precautionary principle means that we should control risky situations at the earliest possible stage, preceding the duty of prevention, not waiting till the full scientific certainty becomes reality. This requirement should form the basis of any activity having the chance for significant pollution, degradation, or generating a crisis situation. According to the Constitutional Court even the state – which has a primary responsibility in this respect – must take special care for the careful assessment of risks and should take all the available measures to avoid negative consequences. The Court also underlined that the precautionary principle has a constitutional character, based upon the rights of future generations.

 • 1

  Barral, V. (2012) Sustainable Development in International Law: Nature and Operation of an Evolutive Legal Norm. The European Journal of International Law, Vol. 23. No. 2. pp. 377–400.

 • 2

  Berzsenyi D. (2013) Környezetbiztonság. Nemzet és Biztonság, No. 3–4. pp.22–35.

 • 3

  Bosselmann, K. (2017) The Principle of Sustainability. Routledge

 • 4

  Caritas in Veritate (2009) XVI. Benedek pápa enciklikája az ember teljes értékű fejlődéséről a szeretetben és az igazságban. Szent István Társulat

 • 5

  ENSZ (1982) ENSZ Közgyűlés 48. ülésszakán, 1982. október 28-án elfogadott World Charter for Nature, A/RES/37/7

 • 6

  Faragó T. (1996) A környezetbiztonság fogalmai, elvei, nemzetközi jogi keretei és programjai. Természeti és emberi eredetű környezeti veszélyek, balesetek, katasztrófák. In: Környezetbiztonság: az ENSZ programjai és a hazai feladatok. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, pp. 11–16., 23–30.

 • 7

  Ferenc pápa (2015) Laudato Si’. Szent István Társulat, az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest

 • 8

  Gaba, J. M. (1999) Environmental Ethics and Our Moral Relationship to Future Generations: Future Rights and Present Virtue, Columbia Journal of Environmental Law, Vol. 24. No. 2. pp. 249–288.

 • 9

  IEEP (2019) Linking Europe’s environmental and security agendas: What next for the new European Commission? https://ieep.eu/news/linking-europe-s-environmental-and-security-agendas-what-next-for-the-new-european-commission [letöltve: 2021. 07. 05.]

 • 10

  Jordan, A. & O’Riordan, T. (2004) The precautionary principle: a legal and policy history in: Martuzzi, M. & Tickner, J. A. (eds.): The precautionary principle: protecting public health, the environment and the future of our children, WHO Europe, p. 32.

 • 11

  Kettunen, M., Noome, D. & Nyman, J. (2018) Reinforcing Environmental Dimensions of European Foreign and Security Policy. Think 2030

 • 12

  Kiss Leizer G. K. (2019) A környezetbiztonság rövid története és értelmezése, Biztonságtudományi Szemle, Vol. I. No. 3. pp. 35–47.

 • 13

  Morgacheva, N. V. & Levashova, O. V. (2021) Environmental security in the national security system, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 677, 042115

 • 14

  NFFS (2012) A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia (NFFS) 2012–2024. Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését javasolta a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 2012. május 16-i ülésén

 • 15

  Riói Nyilatkozat (1992) Elfogadta Egyesült Nemzetek Környezet és Fejlődés Konferenciája, 1992. június 3–14. között Rio de Janeiro, http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/megujulo/Fenntarthato%20fejlodes/A%20Rioi%20Nyilatkozat.htm

 • 16

  Stern, N. (2006) Stern Review on the Economics of Climate Change. HM Treasury, London. https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/publication/the-economics-of-climate-change-the-stern-review/ [letöltve: 2021. 07. 05.]

 • 17

  Weiss, E. B. (1989) In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity, New York: Transnational Publishers, Inc.

 • 18

  Weiss, E. B. (1992) In Fairness To Future Generations and Sustainable Development, American University International Law Review, Vol. 8. Issue 1. Article 2.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in separate PDFs.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.
The Submissions templates are available in MS Word.
For articles in Hungarian, please download it from HERE and for articles in English from HERE.
 

Editor-in-Chief:

Founding Editor-in-Chief:

 • Tamás NÉMETH

Managing Editor:

 • István SABJANICS (Ministry of Interior, Budapest, Hungary)

Editorial Board:

 • Attila ASZÓDI (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán BIRKNER (University of Pannonia)
 • Valéria CSÉPE (Research Centre for Natural Sciences, Brain Imaging Centre)
 • Gergely DELI (University of Public Service)
 • Tamás DEZSŐ (Migration Research Institute)
 • Imre DOBÁK (University of Public Service)
 • Marcell Gyula GÁSPÁR (University of Miskolc)
 • József HALLER (University of Public Service)
 • Charaf HASSAN (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán GYŐRI (Hungaricum Committee)
 • János JÓZSA (Budapest University of Technology and Economics)
 • András KOLTAY (National Media and Infocommunications Authority)
 • Gábor KOVÁCS (University of Public Service)
 • Levente KOVÁCS buda University)
 • Melinda KOVÁCS (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós MARÓTH (Avicenna Institue of Middle Eastern Studies )
 • Judit MÓGOR (Ministry of Interior National Directorate General for Disaster Management)
 • József PALLO (University of Public Service)
 • István SABJANICS (Ministry of Interior)
 • Péter SZABÓ (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós SZÓCSKA (Semmelweis University)

Ministry of Interior
Science Strategy and Coordination Department
Address: H-2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
Phone: (+36 26) 795 906
E-mail: scietsec@bm.gov.hu

DOAJ

2023  
CrossRef Documents 32
CrossRef Cites 15
Days from submission to acceptance 59
Days from acceptance to publication 104
Acceptance Rate 81%

2022  
CrossRef Documents 38
CrossRef Cites 10
Days from submission to acceptance 54
Days from acceptance to publication 78
Acceptance Rate 84%

2021  
CrossRef Documents 46
CrossRef Cites 0
Days from submission to acceptance 33
Days from acceptance to publication 85
Acceptance Rate 93%

2020  
CrossRef Documents 13
CrossRef Cites 0
Days from submission to acceptance 30
Days from acceptance to publication 62
Acceptance Rate 93%

Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none

Scientia et Securitas
Language Hungarian
English
Size A4
Year of
Foundation
2020
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Academic Council of Home Affairs and
Association of Hungarian PhD and DLA Candidates
Founder's
Address
H-2090 Remeteszőlős, Hungary, Nagykovácsi út 3.
H-1055 Budapest, Hungary Falk Miksa utca 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
Applied
Licenses
CC-BY 4.0
CC-BY-NC 4.0
ISSN ISSN 2732-2688

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2023 0 22 2
Nov 2023 0 25 22
Dec 2023 0 85 22
Jan 2024 0 91 19
Feb 2024 0 63 5
Mar 2024 0 28 6
Apr 2024 0 18 1