Authors:
Beáta Dávid Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet Budapest, Magyarország; Institute of Mental Health, Semmelweis University Budapest, Hungary
Társadalomtudományi Kutatóközpont, MTA Kiváló Kutatóhely, ELKH Budapest, Magyarország; Centre for Social Sciences, HAS Centre of Excellence, Eötvös Loránd Research Network, Institute of Sociology Budapest, Hungary

Search for other papers by Beáta Dávid in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Boglárka Herke Társadalomtudományi Kutatóközpont, MTA Kiváló Kutatóhely, ELKH Budapest, Magyarország; Centre for Social Sciences, HAS Centre of Excellence, Eötvös Loránd Research Network, Institute of Sociology Budapest, Hungary
Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola, Budapesti Corvinus Egyetem Budapest, Magyarország; Doctoral School of Sociology and Communication Science, Corvinus University of Budapest Budapest, Hungary

Search for other papers by Boglárka Herke in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Éva Huszti Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Politikatudományi és Szociológiai Intézet Debrecen, Magyarország; University of Debrecen, Institute of Political Science and Sociology Debrecen, Hungary

Search for other papers by Éva Huszti in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Gergely Tóth Társadalomtudományi Kutatóközpont, MTA Kiváló Kutatóhely, ELKH Budapest, Magyarország; Centre for Social Sciences, HAS Centre of Excellence, Eötvös Loránd Research Network, Institute of Sociology Budapest, Hungary
Károli Gáspár Református Egyetem Budapest, Magyarország; Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary Budapest, Hungary

Search for other papers by Gergely Tóth in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Emese Túry-Angyal Társadalomtudományi Kutatóközpont, MTA Kiváló Kutatóhely, ELKH Budapest, Magyarország; Centre for Social Sciences, HAS Centre of Excellence, Eötvös Loránd Research Network, Institute of Sociology Budapest, Hungary
Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola, Budapesti Corvinus Egyetem Budapest, Magyarország; Doctoral School of Sociology and Communication Science, Corvinus University of Budapest Budapest, Hungary

Search for other papers by Emese Túry-Angyal in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Fruzsina Albert Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet Budapest, Magyarország; Institute of Mental Health, Semmelweis University Budapest, Hungary
Társadalomtudományi Kutatóközpont, MTA Kiváló Kutatóhely, ELKH Budapest, Magyarország; Centre for Social Sciences, HAS Centre of Excellence, Eötvös Loránd Research Network, Institute of Sociology Budapest, Hungary

Search for other papers by Fruzsina Albert in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Összefoglaló. Jelen írásban a biztonság három dimenziójának (egészség, munka, emberi kapcsolatok) összefüggésében a home office pozitív és negatív jellemzőit vizsgáljuk meg a pandémiás időszakban. Tanulmányunk egy 2020 májusában, reprezentatív mintán lekérdezett felmérés adataira épül, mely a vírushelyzetre vonatkozó kérdéseket és egy kapcsolati naplót tartalmazott. Az eredmények alapján a home office-ban dolgozók kevésbé voltak kitéve a fertőzésveszélynek: kevesebb időt töltöttek saját otthonukon kívül és tömegközlekedést is kevésbé használtak. Másrészt az otthonról dolgozók átlagosan kevesebb emberrel is találkoztak személyesen. A találkozásokban mutatkozó különbséget ugyanakkor kifejezetten a munkatársi kapcsolatok magyarázzák, míg a családi és baráti kapcsolataik megvédték az otthonról dolgozókat a társas izoláció veszélyétől.

Summary. The emergence of the Covid-19 virus in spring 2020 has significantly transformed the daily lives of the population. One of the major changes affecting the world of work is that many people have been able to work remotely from home. In this paper, we focus on the home office phenomenon with regard to the three dimensions of security (health, work and human relations) and examine its positive and negative impacts in the context of human relations during the pandemic. It is assumed that home office is more secure against the virus, as those working from home may choose not to leave their homes at all and thus protect themselves from the virus by being physically isolated. On the other hand, it is also assumed that home office workers encounter fewer people than non-home office workers and are therefore more vulnerable to social isolation.

In our study, we compare the characteristics of these two groups using descriptive statistics based on data from a national representative sample of 1,001 people contacted by telephone in May 2020. The survey included questions on the pandemic situation on the one hand, and a so-called contact diary on the other hand, in which respondents were asked to name all persons (and their characteristics) with whom they had spoken on that day beyond saying hello. First, the results show that home office workers were indeed less exposed to the risk of infection, as they spent significantly less time away from home, used public transport less, and none of them were abroad. Second, our data also show that there is a significant difference in the number of face-to-face encounters between home and non-home workers. Home office workers met on average two people face-to-face on the day of the survey, while non-home office workers met on average five people. While no significant difference was found in the number of relatives – whether or not they lived under the same roof as the respondent – between home office workers and those who went to work, the number of encounters with non-relatives was significantly higher among non-home office workers. The difference was mainly due to workplace contacts. This suggests that those working from home were protected from the risk of social isolation by their emotionally and physically close relationships. These results further support the finding that, in a crisis situation, the security provided by family ties is particularly valued and strong bonds are essential for the individual.

 • 1

  Balzarini, R., Muise, A., Zoppolat, G., Di Bartolomeo, A., Rodrigues, D., Alonso-Ferres, M., … Slatcher, R. (2020) Love in the Time of Covid: Perceived Partner Responsiveness Buffers People from Lower Relationship Quality Associated with Covid-Related Stressors. https://www.researchgate.net/publication/341436083. [Letöltve: 2021. 07. 20.]

 • 2

  Biroli, P., Bosworth, S., Della Giusta, M., Di Girolamo, A., Jaworska, S. & Vollen, J. (2020) Family Life in Lockdown. IZA Discussion Paper Series, No. 13398. http://ftp.iza.org/dp13398.pdf [Letöltve: 2021. 07. 20.]

 • 3

  Bíró-Nagy, A. & Szászi, Á. (2021) Koronavírus és válságkezelés: A magyarok tapasztalatai egy év után. Friedrich-Ebert-Stiftung and Policy Solutions. http://library.fes.de/pdf-files/bueros/budapest/17768.pdf [Letöltve: 2021. 07. 20.]

 • 4

  Bosetti, P., Huynh, B-T., Abdou, Y.A., Sanchez, M., Eisenhauer, C., Courtejoie, N., … Opatowski, L. (2020) Lockdown impact on age-specific contact patterns and behaviours in France. medRxiv reprint. https://doi.org/10.1101/2020.10.07.20205104 [Letöltve: 2021. 07. 20.]

 • 5

  Clair, R., Gordon, M., Kroon, M. & Reilly, C. (2021) The effects of social isolation on well-being and life satisfaction during pandemic. Humanities and Social Sciences Communications, Vol. 8. No. 28. https://doi.org/10.1057/s41599-021-00710-3 [Letöltve: 2021. 07. 20.]

 • 6

  Dávid B., Barna I., Bóné V., Hegedűs R. & Izsák É. (2016) A rendszerváltás családtörténetei – Huszonöt év Budapest árnyékában. Budapest: L’Harmattan

 • 7

  Dávid B., Lukács Á., Huszti É. & Barna, I. (2017) Kapcsolati napló – pluszok és mínuszok. Új módszer az egocentrikus kapcsolathálózat kutatásában. In: Kovách I. (ed.): Társadalmi integráció. Belvedere Meridionale Kiadó, pp. 331–359.

 • 8

  Diener, E. (2000) Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index. American Psychologist, Vol. 55. No. 1. pp. 34–43. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.34 [Letöltve: 2021. 07. 20.]

 • 9

  Eurofound (2020) Living, working and COVID-19. COVID-19 series, Publications Office of the European Union, Luxembourg

 • 10

  Fodor É., Gregor A., Koltai J. & Kováts E. (2020) Az egyenlőtlenségek alakulása a koronajárvány idején Magyarországon. Friedrich-Ebert-Stiftung Budapest. http://library.fes.de/pdf-files/bueros/budapest/16606.pdf [Letöltve: 2021. 07. 20.]

 • 11

  Jarvis, C. I., Van Zandvoort, K., Gimma, A., Prem, K., CMMID COVID-19 working group, Klepac P. … Edmunds, W. J. (2020) Quantifying the impact of physical distance measures on the transmission of COVID-19 in the UK. BMC Med, Vol. 18. No. 124. https://doi.org/10.1186/s12916-020-01597-8 [Letöltve: 2021. 07. 20.]

 • 12

  Huszti É. (2015) Megismer-hetem. A személyes kapcsolathálózat feltárásának új formája: kapcsolati napló. Debreceni Egyetemi Kiadó

 • 13

  Kaplan, B. H., Cassel J. C. & Gore S. (1977) Social Support and Health. Medical Care, Vol. 15. No. 5. pp. 47–58. DOI: 10.1097/00005650-197705001-00006

 • 14

  Kaspersky, (2020) Find your tribe. Staying connected to combat loneliness. https://media.kasperskydaily.com/wp-content/uploads/sites/86/2020/06/09142852/KAS0739-Kaspersky-Find-your-tribe-report-v3.pdf [Letöltve: 2021. 07. 20.]

 • 15

  Központi Statisztikai Hivatal (KSH) (2021) Felértékelődött a távmunka a Covid19 árnyékában. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/koronavirus-tavmunka/index.html [Letöltve: 2021. 07. 20.]

 • 16

  Latsuzbaia, A., Herold, M., Bertemes. J-P. & Mossong, J. (2020) Evolving social contact patterns during the COVID-19 crisis in Luxembourg. PLoS ONE, Vol. 15. No. 8. e0237128. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0237128 [Letöltve: 2021. 07. 20.]

 • 17

  Schmid, L., Wörn, J., Hank, K., Sawatzki, B. & Walper, S. (2021) Changes in employment and relationship satisfaction in times of the COVID-19 pandemic: Evidence from the German family Panel. European Societies, Vol. 23. Issue sup1. pp. S743–S758. DOI: 10.1080/14616696.2020.1836385

 • 18

  Sik D. & Zakariás I. (2021) A szolidaritási mező – járvány idején. Socio.hu, Vol. 11. No. 1. pp. 1–30. https://doi.org/10.18030/socio.hu.2021.1.1 [Letöltve: 2021. 07. 20.]

 • 19

  Tóth, I. Gy. & Hudácskó, Sz. (2020) A koronavírus-járvány társadalmi hatásai a közvélemény-kutatások tükrében. In: Kolosi, T., Szelényi, I., Tóth, I. Gy. (eds): Társadalmi Riport 2020. https://www.tarki.hu/sites/default/files/2020-10/553_572_Toth_Hudacsko_web.pdf [Letöltve: 2021. 07. 20.]

 • 20

  Zhang, J., Litvinova, M., Liang, Y., Wang, Y., Wang, W., Zhao, S., … Yu, H. (2020) Changes in contact patterns shape the dynamics of the COVID-19 outbreak in China. Science. Jun 26; Vol. 368. No. 6498. pp. 1481–1486. . Epub 2020 Apr 29. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32350060; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7199529/

  • Crossref
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in separate PDFs.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.
The Submissions templates are available in MS Word.
For articles in Hungarian, please download it from HERE and for articles in English from HERE.
 

Editor-in-Chief:

Founding Editor-in-Chief:

 • Tamás NÉMETH

Managing Editor:

 • István SABJANICS (Ministry of Interior, Budapest, Hungary)

Editorial Board:

 • Attila ASZÓDI (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán BIRKNER (University of Pannonia)
 • Valéria CSÉPE (Research Centre for Natural Sciences, Brain Imaging Centre)
 • Gergely DELI (University of Public Service)
 • Tamás DEZSŐ (Migration Research Institute)
 • Imre DOBÁK (University of Public Service)
 • Marcell Gyula GÁSPÁR (University of Miskolc)
 • József HALLER (University of Public Service)
 • Charaf HASSAN (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán GYŐRI (Hungaricum Committee)
 • János JÓZSA (Budapest University of Technology and Economics)
 • András KOLTAY (National Media and Infocommunications Authority)
 • Gábor KOVÁCS (University of Public Service)
 • Levente KOVÁCS buda University)
 • Melinda KOVÁCS (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós MARÓTH (Avicenna Institue of Middle Eastern Studies )
 • Judit MÓGOR (Ministry of Interior National Directorate General for Disaster Management)
 • József PALLO (University of Public Service)
 • István SABJANICS (Ministry of Interior)
 • Péter SZABÓ (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós SZÓCSKA (Semmelweis University)

Ministry of Interior
Science Strategy and Coordination Department
Address: H-2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
Phone: (+36 26) 795 906
E-mail: scietsec@bm.gov.hu

DOAJ

2023  
CrossRef Documents 32
CrossRef Cites 15
Days from submission to acceptance 59
Days from acceptance to publication 104
Acceptance Rate 81%

2022  
CrossRef Documents 38
CrossRef Cites 10
Days from submission to acceptance 54
Days from acceptance to publication 78
Acceptance Rate 84%

2021  
CrossRef Documents 46
CrossRef Cites 0
Days from submission to acceptance 33
Days from acceptance to publication 85
Acceptance Rate 93%

2020  
CrossRef Documents 13
CrossRef Cites 0
Days from submission to acceptance 30
Days from acceptance to publication 62
Acceptance Rate 93%

Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none

Scientia et Securitas
Language Hungarian
English
Size A4
Year of
Foundation
2020
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Academic Council of Home Affairs and
Association of Hungarian PhD and DLA Candidates
Founder's
Address
H-2090 Remeteszőlős, Hungary, Nagykovácsi út 3.
H-1055 Budapest, Hungary Falk Miksa utca 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
Applied
Licenses
CC-BY 4.0
CC-BY-NC 4.0
ISSN ISSN 2732-2688

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2023 0 43 40
Nov 2023 0 43 70
Dec 2023 0 85 54
Jan 2024 0 78 21
Feb 2024 0 64 22
Mar 2024 0 117 28
Apr 2024 0 15 16