Authors:
Beáta Dávid Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet Budapest, Magyarország; Semmelweis University Institute of Mental Health Budapest, Hungary

Search for other papers by Beáta Dávid in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Tünde Szabó Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet Budapest, Magyarország; Semmelweis University Institute of Mental Health Budapest, Hungary

Search for other papers by Tünde Szabó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Éva Huszti Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézet Debrecen, Magyarország; University of Debrecen Debrecen, Hungary

Search for other papers by Éva Huszti in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
István Bukovics Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet Budapest, Magyarország; Semmelweis University Institute of Mental Health Budapest, Hungary

Search for other papers by István Bukovics in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Összefoglaló. Jelen tanulmányunk a biztonság társadalmi aspektusait egy speciális csoport, a mélyszegénységben élő családok és az őket segítő szakemberek körében vizsgálja a COVID–19 idején. Kvalitatív módszerrel (csoportos és egyéni interjúk) a makro- (szociális támogatórendszer) és a mikrotársadalmi biztonság dimenziók összefüggését, valamint a mikroszintű biztonság dimenziók közti viszonyokat elemezzük. Ez utóbbi dimenziók leírásánál a kisgyermekes családok munkaerőpiaci és ezzel együtt anyagi helyzetére, mentális egészségi állapotukra, valamint az oktatási helyzet bemutatására koncentrálunk. Az egyes témák leírásánál az érintett családok és az őket segítő szakemberek helyzetértékelése is megjelenik a velük készített interjúk elemzése alapján.

Summary. This study examines the social aspects of security among a specific group of families living in extreme poverty and the professionals helping them during Covid-19. Using a qualitative method (group and individual interviews), we analyse the relationship between macro (social support system) and micro social dimensions of security, as well as the linkages between micro-level dimensions of security. In describing the latter dimensions, we will focus on the labour market situation of families with young children, and hence on their financial situation, their mental health situation and their educational situation. The description of each theme also includes an assessment of the situation of the families concerned and the professionals who help them, based on an analysis of the interviews conducted with them. In the first phase of the study, social problems were identified on the basis of interviews with experts. In the second phase, individual interviews were conducted with the people concerned, the disadvantaged. 11 interviews were conducted with experts: 5 individual and 6 group interviews. In the second phase, 50 disadvantaged people were interviewed individually.

In general, it can be concluded that the daily life of people living in disadvantaged areas has been further affected by the pandemic. The labour market situation has changed and, in this context, the financial situation of the interviewees has further deteriorated. Single-parent families were particularly affected by these problems. The transition to online education has created difficulties for families, children, and teachers and additional tasks for social workers. In many places, the lack of accessible services, the low availability of equipment and low level of digital literacy have prevented distance learning from taking place, and the negative consequences for the population under study can only be predicted. The epidemic has affected the population not only financially but also mentally. The reduction in social life has led to an increase in domestic violence. In some areas, the number of births in disadvantaged families has increased, especially among minors. In fact, the epidemic has brought to the surface the problems that disadvantaged people face on a daily basis: unemployment and deprivation, compounded by educational underachievement. The workload of those working in the social field has also become more visible: a shortage of staff and a lack of resources. At the same time, the enormous potential and flexibility of the current human resources have been revealed.

 • 1

  64/2004. (IV. 15.) Kormányrendelet

 • 2

  290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet

 • 3

  Autonómia Alapítvány (2013) Mélyszegénységben élők helyzete Magyarország legszegényebb kistérségeiben. Kutatási beszámoló. TÁMOP 5.1.3. Budapest: Autonómia Alapítvány. http://autonomia.hu/wp-content/uploads/2014/04/TAMOP-513-kutatas_1kor_Zarotanulmany.pdf

 • 4

  Bass L (2006) Egy év – szociális problémák változásai egy hátrányos helyzetű kistérségben. Esély, Vol. 4. pp. 21–47. http://www.esely.org/kiadvanyok/2006_4/BASS.pdf

 • 5

  Dávid B., Barna I., Bóné V., Hegedűs R. & Izsák Éva (2016) A rendszerváltás családtörténetei – Huszonöt év Budapest árnyékában. Budapest: L’Harmattan

 • 6

  Havas G. (2008) Esélyegyenlőség – deszegregáció. In: Fazekas K., Köllő J. & Varga J. (eds): Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért. Budapest: Miniszterelnöki Hivatal–Ecostat. https://mek.oszk.hu/08200/08222/08222.pdf

 • 7

  Józan P., Császár M., Durst J. & Husz I. (2010) Hátrányos helyzetű kistérségek népesedési viszonyai, különös tekintettel egyes etnikai különbségek vizsgálatára. Kézirat: OTKA K62157 zárójelentés.http://real.mtak.hu/2598/1/62157_ZJ1.pdf

 • 8

  KSH (2020) A háztartások életszínvonala 2019. Szegénység. Társadalmi kirekesztődés. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/hazteletszinv/2019/index.html

 • 9

  Kostyál L. Á., Széman Zs., Almási V. E., Fabbietti, P., Quattrini, S., Socci, M. … Gagliardi, C. (2021) Impact of the COVID-19 Pandemic on Family Carers of Older People Living with Dementia in Italy and Hungary. Sustainability, Vol. 13. No. 13. pp. 7107 DOI: 10.3390/su13137107 https://www.researchgate.net/publication/352744087_Impact_of_the_COVID-19_Pandemic_on_Family_Carers_of_Older_People_Living_with_Dementia_in_Italy_and_Hungary?isFromSharing=1

 • 10

  Szelényi I. (2017): Egyenlőtlenségek és szegénység növekedése: 1970-2015 Új egyenlőség https://ujegyenloseg.hu/az-egyenlotlensegek-es-a-szegenyseg-novekedese-1970-2015-i-resz/

 • 11

  Szöllősi G. (2003) A társadalom- és szociálpolitika alapjai I. http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/segedanyagok/tarspolalap.pdf

 • 12

  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:At_risk_of_poverty_or_social_exclusion_(AROPE)

 • 13

  https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in separate PDFs.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.
The Submissions templates are available in MS Word.
For articles in Hungarian, please download it from HERE and for articles in English from HERE.
 

Editor-in-Chief:

Founding Editor-in-Chief:

 • Tamás NÉMETH

Managing Editor:

 • István SABJANICS (Ministry of Interior, Budapest, Hungary)

Editorial Board:

 • Attila ASZÓDI (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán BIRKNER (University of Pannonia)
 • Valéria CSÉPE (Research Centre for Natural Sciences, Brain Imaging Centre)
 • Gergely DELI (University of Public Service)
 • Tamás DEZSŐ (Migration Research Institute)
 • Imre DOBÁK (University of Public Service)
 • Marcell Gyula GÁSPÁR (University of Miskolc)
 • József HALLER (University of Public Service)
 • Charaf HASSAN (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán GYŐRI (Hungaricum Committee)
 • János JÓZSA (Budapest University of Technology and Economics)
 • András KOLTAY (National Media and Infocommunications Authority)
 • Gábor KOVÁCS (University of Public Service)
 • Levente KOVÁCS buda University)
 • Melinda KOVÁCS (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós MARÓTH (Avicenna Institue of Middle Eastern Studies )
 • Judit MÓGOR (Ministry of Interior National Directorate General for Disaster Management)
 • József PALLO (University of Public Service)
 • István SABJANICS (Ministry of Interior)
 • Péter SZABÓ (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós SZÓCSKA (Semmelweis University)

Ministry of Interior
Science Strategy and Coordination Department
Address: H-2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
Phone: (+36 26) 795 906
E-mail: scietsec@bm.gov.hu

DOAJ

2023  
CrossRef Documents 32
CrossRef Cites 15
Days from submission to acceptance 59
Days from acceptance to publication 104
Acceptance Rate 81%

2022  
CrossRef Documents 38
CrossRef Cites 10
Days from submission to acceptance 54
Days from acceptance to publication 78
Acceptance Rate 84%

2021  
CrossRef Documents 46
CrossRef Cites 0
Days from submission to acceptance 33
Days from acceptance to publication 85
Acceptance Rate 93%

2020  
CrossRef Documents 13
CrossRef Cites 0
Days from submission to acceptance 30
Days from acceptance to publication 62
Acceptance Rate 93%

Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none

Scientia et Securitas
Language Hungarian
English
Size A4
Year of
Foundation
2020
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Academic Council of Home Affairs and
Association of Hungarian PhD and DLA Candidates
Founder's
Address
H-2090 Remeteszőlős, Hungary, Nagykovácsi út 3.
H-1055 Budapest, Hungary Falk Miksa utca 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
Applied
Licenses
CC-BY 4.0
CC-BY-NC 4.0
ISSN ISSN 2732-2688

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2023 0 39 43
Nov 2023 0 93 77
Dec 2023 0 97 38
Jan 2024 0 124 29
Feb 2024 0 61 8
Mar 2024 0 47 21
Apr 2024 0 57 4