Authors:
Gábor Michalkó CSFK Geographical Institute, Research Centre for Astronomy and Earth Sciences Budapest Hungary; CSFK Földrajztudományi Intézet, Földrajztudományi Intézet Budapest Magyarország
Corvinus University of Budapest Budapest Hungary; Budapesti Corvinus Egyetem Budapest Magyarország

Search for other papers by Gábor Michalkó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
József Németh The National Police Headquarters Budapest Hungary; Országos Rendőrfőkapitányság Budapest Magyarország

Search for other papers by József Németh in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Panna Tokodi The National Police Headquarters Budapest Hungary; Országos Rendőrfőkapitányság Budapest Magyarország

Search for other papers by Panna Tokodi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Tamás Kamal Abboud National Research, Development and Innovation Office Budapest Hungary; Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Budapest Magyarország

Search for other papers by Tamás Kamal Abboud in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Zoltán Birkner National Research, Development and Innovation Office Budapest Hungary; Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Budapest Magyarország

Search for other papers by Zoltán Birkner in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Summary. The paradisiac boom that tourism meant for nation states came to an abrupt end by the spring of 2020, due to the emergence of a globally spread pathogen. Integrations across nation states have all played a role in addressing the epidemic and mitigating its negative effects on tourism. The most important aim of this study is to explore the extent to which V4 countries can build on each other’s tourist flows during the Covid-19 relaunch. After a thorough elaboration of the literature, the number of bednights was analysed using the tourism statistical databases of the World Tourism Organization (UNWTO), EuroStat and the European Travel Commission (ETC). The countries belonging to the Visegrád Cooperation are in a privileged position, as they had meaningful and safe tourism traffic with each other even before the epidemic, so all market participants have significant experience of “friendly” tourism in the region.

Összefoglalás. A turizmus 2010 óta töretlen globális konjunktúrája 2020 tavaszán a COVID–19 világjárvány miatt megszakadt és a legoptimistább becslések szerint sem tér egyhamar vissza. A járványhelyzet kezelésében és a turizmusra gyakorolt negatív hatásainak enyhítésében a nemzetállamok feletti integrációk, a különböző regionális együttműködések, valamint a kormányközi megállapodások egyaránt szerepet játszottak. A Visegrádi Együttműködés (V4), a kelet-közép-európai régió együttműködését, gazdasági-társadalmi felzárkózását elősegítő, 1991-ben létrehozott integráció kiemelt figyelmet szentel a COVID–19 járvány gazdasági-társadalmi következményeinek kooperatív orvoslására, kitüntetetten a biztonságos turistaáramlás feltételeinek megteremtésére. A jelen tanulmány célja kettős, egyrészt annak feltárása, hogy a V4 országok a COVID–19 járványt követő újraindítás során milyen mértékben építhetnek az egymás között megvalósuló turistaáramlásokra, másrészt a turizmusbiztonság és a geopolitika határmezsgyéjén húzódó elméleti tudás bővítése. Ennek érdekében a szakirodalom, valamint a téma napi szinten változó aktualitásaira való tekintettel a szaksajtó feldolgozását követően a World Tourism Organization (UNWTO), az EuroStat és a European Travel Commission (ETC) turizmusstatisztikai adatbázisának felhasználásával elemezzük az érintett országokban realizálódó vendégéjszakák számát és a kölcsönös vendégforgalomban rejlő kibontakozási potenciált. A V4 országok együttműködése már a járványt megelőzően is a gazdaságfejlesztés területén bontakozott ki a legintenzívebben, így a normalitáshoz való visszatérés során is várható, hogy a tagállamok kihasználják a kelet-közép-európai integrációban rejlő előnyöket. A COVID–19 járvány miatt súlyos válságba került turizmus a gazdaságfejlesztés azon területe, ahol a Visegrádi Együttműködés több évtizedes tapasztalatokkal és eredményekkel rendelkezik, így a földrajzi és kulturális közelség, az országok közötti turistaforgalom rendszerváltás előtti időkre visszanyúló tradíciói, a turisztikai szolgáltatások kedvező ár-érték aránya tekinthetők azon versenyelőnyöknek, amelyekre az újraindítás eredményesen építhető. A közelséget akár a távolság, akár az idő dimenziójában értékeljük a V4 országok feltétlenül profitálhatnak a közelség nyújtotta előnyökből. A térség közbiztonsága kielégítő, a V4 országok állampolgárai – a „helyismeretük” okán is – a kevésbé veszélyeztetett utazók közé tartoznak. A kereskedelmi szálláshelyeken töltött vendégéjszakák 2019. évi mutatóit figyelembe véve kölcsönös érdeklődés mutatkozik egymás országainak turisztikai desztinációi és attrakciói iránt, amely potenciálra a normalitásba való visszatérés során, illetve azt követően is biztosan építhet a térség.

 • 1

  Adam, I., & Adongo, Ch. (2016) Do backpackers suffer crime? An empirical investigation of crime perpetrated against backpackers in Ghana. Journal of Hospitality and Tourism Management, Vol. 27. No. June. pp. 60–67.

 • 2

  Adeel, A., Catalano, M., Catalano, O., Gibson, G., Muftuoglu, E., Riggs, T., … Zhirnov, A. (2020) COVID-19 policy response and the rise of the sub-national governments. Canadian Public Policy, Vol. 46. No. 4. pp. 565–584.

 • 3

  Antošová, G., Vogl, M., & Schraud, M. (2020) Challenges for the Visegrad Group – the coronavirus crises and its impact on tourism. Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development, Vol. 9. No. 1. pp. 28–32.

 • 4

  Barker, M., Page, S., & Meyer, D. (2003) Urban visitor perceptions of safety during a special event. Journal of Travel Research, Vol. 41. No. May. pp. 355–361.

 • 5

  Benediktsson, K., Lund, K., & Huijbens, E. (2011) Inspired by eruptions? Eyjafjallajökull and Icelandic tourism. Mobilities, Vol. 6. No. 1. pp. 77–84.

 • 6

  Bentley, T., Page, S., & Edwards, J. (2008) Monitoring injury in the New Zealand adventure tourism sector: an operator survey. Journal of Travel Medicine, Vol. 15. No. 6. pp. 395–403.

 • 7

  Brunt, P., & Shepherd, D. (2004) The influence of crime on tourist decision-making: some empirical evidence. Tourism (Zagreb), Vol. 52. No. 4. pp. 317–327.

 • 8

  Carmichael, A. (1983) Plague legislation in the Italian Renaissance. Bulletin of the History of Medicine, Vol. 57. No. 4. pp. 508–525.

 • 9

  Casaglia, A., Coletti, R., Lizotte, Ch., Agnew, J., Mamadouh, V., & Minca, C. (2020) Interventions on European nationalist populism and bordering in time of emergencies. Political Geography, Vol. 82. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2020.102238

 • 10

  Chaney, D., & Seraphin, H. (2020) Covid-19 crisis as an unexpected opportunity to adopt radical changes to tackle overtourism. Anatolia, https://doi.org/10.1080/13032917.2020.1857804

 • 11

  Cohen, E. (1988) Tourism and AIDS in Thailand. Annals of Tourism Research, Vol. 15. pp. 467–486.

 • 12

  Cole, J., & Dodds, K. (2021) Unhealthy geopolitics? Bordering disease in the time of coronavirus. Geographical Research, Vol 59. pp. 169–181.

 • 13

  Connor, B., Dawood, R., Riddle, M., & Hamer, D. (2019) Cholera in travellers: a systematic review. Journal of Travel Medicine, Vol. 26. No. 8. pp. 1–8.

 • 14

  Cooper, M. (2006) Japanese tourism and the SARS epidemic of 2003. Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol. 19. No. 2-3. pp. 117–131.

 • 15

  Cortés, L., Hargarten, S., & Hennes, H. (2006) Recommendations for water safety and drowning prevention for travelers. Journal of Travel Medicine, Vol. 13. No. 1. pp. 21–34.

 • 16

  Crawshaw, J., Latin, I., & Vongsathorn, K. (eds 2020) Tracing Hospital Boundaries − Integration and Segregation in Southeastern Europe and Beyond, 1050-1970. Leiden, Brill.

 • 17

  Cui, F., Liu, Y., Chang, Y., Duan, J., & Li, J. (2016) An overview of tourism perception. Natural Hazards, Vol. 82. No. 1. pp. 643–658.

 • 18

  Czech, K., Wielechowski, M., Kotyza, P., Benešová, I., & Laputková, A. (2020) Shaking stability: COVID-19 impact on the Visegrad Group countries’ financial markets. Sustainability, Vol. 12. No. 6282. pp. 1–18.

 • 19

  Czeglédi J. (1982) Korunk turizmusa. Budapest, Panoráma.

 • 20

  Fotiadis, A., Polyzos, S., & Huan, T. (2021) The good, the bad and the ugly on COVID-19 tourism recovery. Annals of Tourism Research, Vol. 87. No. March. pp. 103–117.

 • 21

  Goodrich, J. (2002) September 11, 2001 attack on America: a record of the immediate impacts and reactions in the USA travel and tourism industry. Tourism Management, Vol. 23. pp. 573–580.

 • 22

  Gössling, S. (2006) Tourism and water. In: S. Gössling & M. Hall (eds) Tourism and Global Environmental Change. Ecological, Social, Economic and Political Interrelationships. Oxon, Routledge. pp. 180–194.

 • 23

  Gössling, S., Scott, D., & Hall, M. (2020) Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19. Journal of Sustainable Tourism, https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1758708

 • 24

  Heisbourg, F. (2020) From Wuhan to the world: how the pandemic will reshape geopolitics. Survival, Vol. 62. No. 3. pp. 7–24.

 • 25

  Jászberényi M., Ásványi K., Kökény L., Kovács B., & Simon A. (2020) Válságkezelés a turizmusban. Budapest, Turizmus Kft.

 • 26

  Jones, P., & Groenenboom, K. (2002) Crime in London hotels. Tourism and Hospitality Research, Vol. 4. No. 1. pp. 21–35.

 • 27

  Kiss-Dobronyi B., Fazekas D., & Pollitt, H. (2021) Macroeconomic assessment of possible Green Recovery scenarios in Visegrad countries. Society and Economy, https://doi.org/10.1556/204.2021.00014

 • 28

  Korinth, B. (2021 ) The impact of political decisions on the tourist accommodation occupancy – Central Europe in the time of the COVID-19 pandemic. Geographia Cassoviensis, Vol. 15. No. 1. pp. 27–36.

 • 29

  Lehrner, S. (2021) Visegrad countries and COVID-19: is the coronavirus pandemic a VUCA phenomenon? Przegląda Europejski, Vol. 1. pp. 99–115.

 • 30

  Ling, Y., & Nair, V. (2014) Tourism at risk: a review of risk and perceived risk in tourism. Asia-Pacific Journal of Innovation in Hospitality and Tourism, Vol. 3. No. 2. pp. 239–259.

 • 31

  Ma, T., Heywood, A., & MacIntyre, C. R. (2015) Chinese travellers visiting friends and relatives – A review of infectious risks. Travel Medicine and Infectious Disease, Vol. 13. No. 4. pp. 285–294.

 • 32

  Martin, C., Curtis, B., Fraser, C., & Sharp, B. (2002) The use of a GIS-based malaria information system for malaria research and control in South Africa. Health & Place, Vol. 8. pp. 227–236.

 • 33

  Mátyás Sz., & Tokodi P. (2020) A turizmusbiztonság egyes összetevőinek vizsgálata a visegrádi országokban. In: Berghauer S. et al. (eds) Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok. Ungvár. RIK-U Kft. pp. 523–531.

 • 34

  Mayer, M., Bichler, B., Pikkemaat, B., & Peters, M. (2021) Media discourses about a superspreader destination: how mismanagement of Covid-19 triggers debates about sustainability and geopolitics. Annals of Tourism Research, https://doi.org/10.1016/j.annals.2021.103278

 • 35

  McKercher, B., & Chon, K. (2004) The over-reaction to SARS and the collapse of Asian tourism. Annals of Tourism Research, Vol. 31. No. 3. pp. 716–719.

 • 36

  Michalkó G. (2012) Turizmológia–elméleti alapok. Budapest, Akadémiai Kiadó.

 • 37

  Papathanassis, A., Katsios, S., & Dinu, N. (eds 2017) Yellow Tourism. Crime and Corruption in the Holiday Sector. Cham, Springer.

 • 38

  Papatheodorou, A., Rosselló, J., & Xiao, H. (2010) Global economic crisis and tourism: consequences and perspectives. Journal of Travel Research, Vol. 49. No. 1. pp. 39–45.

 • 39

  Richter, L. (2003) International tourism and its global public health consequences. Journal of Travel Research, Vol. 41. No. May. pp. 340–347.

 • 40

  Sajtos L. – Mitev A. (2007) SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Budapest, Alinea Kiadó.

 • 41

  Seyfi, S., Hall, M., & Shabani, B. (2020) COVID-19 and international travel restrictions: the geopolitics of health and tourism. Tourism Geographies, https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1833972

 • 42

  Sharma, G., Thomas, A., & Paul, J. (2021) Reviving tourism industry post-COVID-19: a resilience-based framework. Tourism Management Perspective, https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100786

 • 43

  Shrestha, D., Wenan, T., Khadka, A., & Jeong, S. (2020) Digital tourism security system for Nepal. KSII Transactions on Internet and Information Systems, Vol. 14. No. 11. pp. 4331–4354.

 • 44

  Stratton, G., Powell, A., & Cameron, R. (2016) Crime and justice in digital society: towards a ‘digital criminology’? International Journal for Crime, Justice and Social Democracy, Vol. 6. No. 2. pp. 17–33.

 • 45

  Sun, J. (2014) How risky are services? An empirical investigation on the antecedents and consequences of perceived risk for hotel service. International Journal of Hospitality Management, Vol. 37. No. February. pp. 171–179.

 • 46

  Sun, X., Wandelt, S., & Zhang, A. (2021) Vaccination passports: challenges for a future of air transportation. Transport Policy, No. 110. pp. 394–401.

 • 47

  UNWTO (2020) Supporting Jobs, and Economies Through Travel and Tourism. A Call for Acction to Mitigate the Socio-Economic Impact of Covid-19 and Accelerate Recovery. Madrid, UNWTO.

 • 48

  UNWTO (2021a) UNWTO World Tourism Barometer. Vol. 19. No. 3. pp. 1–8.

 • 49

  UNWTO (2021b) Covid-19 and Tourism. 2020: A Year in Review. Madrid, UNWTO.

 • 50

  Wolff, S., & Ladi, S. (2020) European Union responses to the Covid-19 pandemic: adaptability in times of permanent emergency. Journal of European Integration, Vol. 42. No. 8. pp. 1025–1040.

 • 51

  Zeng, B., Carter, R., & De Lacy, T. (2005) Short-term perturbations and tourism effects: the case of SARS in China. Current Issues in Tourism, Vol. 8. No. 4. pp. 306–322.

 • 52

  Zhang, H., Song, H., Wen, L., & Liu, C. (2021) Forecasting tourism recovery amid COVID-19. Annals of Tourism Research, Vol. 87. No. March. pp. 118–149.

 • 53

  Zou, Y., & Meng, F. (2020) Chinese tourists’ sense of safety: perceptions of expected and experienced destination safety. Current Issues in Tourism, Vol. 23. No. 15. pp. 1886–1899.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in separate PDFs.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.
The Submissions templates are available in MS Word.
For articles in Hungarian, please download it from HERE and for articles in English from HERE.
 

Editor-in-Chief:

Founding Editor-in-Chief:

 • Tamás NÉMETH

Managing Editor:

 • István SABJANICS (Ministry of Interior, Budapest, Hungary)

Editorial Board:

 • Attila ASZÓDI (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán BIRKNER (National Research, Development and Innovation Office)
 • Valéria CSÉPE (Research Centre for Natural Sciences, Brain Imaging Centre)
 • Gergely DELI (University of Public Service)
 • Tamás DEZSŐ (Migration Research Institute)
 • Imre DOBÁK (University of Public Service)
 • Marcell Gyula GÁSPÁR (University of Miskolc)
 • József HALLER (University of Public Service)
 • Charaf HASSAN (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán GYŐRI (Hungaricum Committee)
 • János JÓZSA (Budapest University of Technology and Economics)
 • András KOLTAY (National Media and Infocommunications Authority)
 • Gábor KOVÁCS (University of Public Service)
 • Levente KOVÁCS buda University)
 • Melinda KOVÁCS (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós MARÓTH (Avicenna Institue of Middle Eastern Studies )
 • Judit MÓGOR (Ministry of Interior National Directorate General for Disaster Management)
 • József PALLO (University of Public Service)
 • István SABJANICS (Ministry of Interior)
 • Péter SZABÓ (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós SZÓCSKA (Semmelweis University)

Ministry of Interior
Science Strategy and Coordination Department
Address: H-2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
Phone: (+36 26) 795 906
E-mail: scietsec@bm.gov.hu

DOAJ

2020  
CrossRef Documents 13
CrossRef Cites 0
CrossRef H-index 0
Days from submission to acceptance 247
Days from acceptance to publication 229
Acceptance Rate 36%

Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none

Scientia et Securitas
Language Hungarian
English
Size A4
Year of
Foundation
2020
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Academic Council of Home Affairs and
Association of Hungarian PhD and DLA Candidates
Founder's
Address
H-2090 Remeteszőlős, Hungary, Nagykovácsi út 3.
H-1055 Budapest, Hungary Falk Miksa utca 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
Applied
Licenses
CC-BY 4.0
CC-BY-NC 4.0
ISSN ISSN 2732-2688

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2023 0 10 3
Oct 2023 0 38 5
Nov 2023 0 49 7
Dec 2023 0 132 5
Jan 2024 0 99 9
Feb 2024 0 51 8
Mar 2024 0 0 0