View More View Less
 • 1 Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Gödöllő, Hungary; Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gödöllő, Magyarország
 • | 2 Comenius University, Slovakia; Comenius Egyetem, Szlovákia
 • | 3 Ministry for Innovation and Technology, Budapest, Hungary; Innovációs és Technológiai Minisztérium, Budapest, Magyarország
Open access

Summary. The role of agricultural data has significantly increased, and is now seen as an input with a similar weight as land, seed or applied nutrients. The specificity of agricultural data lies in the fact that data appear on several levels, since there is a considerable amount of public data available, such as meteorological, satellite, or agricultural data recorded in spatial data structures that register field borders, and with the development of the digitalisation of agriculture, more and more private data are being generated that help agricultural holding owners’ work when integrated into the decision-making process. The aim of this paper is to investigate the data required for agricultural practices, as well as to identify risks that the agricultural data handling is facing.

Összefoglalás. Az agrárium adatainak szerepe felértékelődött, az agráradatra jelenleg hasonló súlyú inputként tekintenek, mint a termőföld, a vetőmag, vagy a kijuttatott tápanyag. Az agráradatok sajátossága abban rejlik, hogy az adatok több szinten is megjelennek, hiszen egyrészt számottevő mennyiségű közadat áll rendelkezésre, ilyenek például a meteorológiai adatok, a műholdas adatok, vagy a táblahatárokat nyilvántartó téradatstruktúrában nyilvántartott agrár-térinformatikai adatok, másrészt az agrárium digitalizációjának fejlődésével egyre több helyen keletkezik olyan magánadat, amely a döntéshozatali folyamatba kerülve segíti a gazdálkodók munkáját. A 2004-ben EU tagságot nyert kelet-közép-európai országok – közöttük a Visegrádi 4-ekhez tartozó Magyarország, Szlovákia és Csehország – a történelmi fejlődés eltérő útjain érkeztek az Európai Unióba, így agráradat rendszereik is eltérő módon alakultak. Annak azonban, hogy az agrárium számára oly fontos adatintegráció megszülessen, mindhárom országban az egyik sajátos akadálya, hogy az adatokat – amelyek komplex felhasználása a modern agrárium kulcsa – eltérő szervezetek eltérő struktúrában kezelik.

Az adatstruktúra rendszerezése, az adatok gyűjtésének helyszínei, az adatfeldolgozás és az adathasználat nemcsak versenyképességi tényező a magyar agráriumban, hanem egyben biztonsági kérdéseket is felvető vagyontárgy is. Az agráradatok kockázati tényezőit a szerzők három csoportba sorolják: 1. Az eszköz- és technológiai kockázatok, amelyek hálózatokhoz köthető kockázatok, a távoli vezérlés és a blokkolás lehetőségével, de ebben az esetben a hagyományos, mindennapi eszközeinkhez hasonló a kockázati szint. 2. Az adat- és felhőszolgáltatási kockázatok, amelyek nem megfelelő szakmai felügyelet hiányában jelentős befolyással bírhatnak a mezőgazdasági döntéshozatali folyamatokra. 3. Az erőfölényből adódó kockázatok, amelyek a multinacionális szereplők számára átadott adatok révén nemcsak az egyes gazdálkodók, de akár a nemzeti kormányok számára is hátrányokat jelenthetnek.

Az adatok védelme, illetve az adattulajdonosok védelme tehát fontos szempont, azonban ahhoz, hogy az adatok alapján információ keletkezzen, további kockázatot jelent, ha az adatok szétszórtan, egymástól független szervezetek tulajdonában, nem összevethető és nem integrálható módon érhetőek el. Jelen tanulmány az agráradatok kezelőinek feldolgozásával ezekre a biztonsági problémákra hívja fel a figyelmet.

 • 1

  Agricultural Statistics, Hungarian Central Statistical Office, 2016 [Mezőgazdasági összeírás, KSH]

 • 2

  Babos T., Gyuricza Cs., Magyar F., & Varga P. (2020) A mezőgazdaság 4.0, mint kritikus infrastruktúra adathasználatának főbb kockázatai. [Main risks of using data for Agriculture 4.0 as a critical infrastructure.] Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat Szakmai Szemle, Vol. XVIII. No. 4 pp. 172–195., https://www.knbsz.gov.hu/hu/letoltes/szsz/2020_4_szam.pdf

 • 3

  COM/2020/66 final, Communication from the commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A European strategy for data, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0066 [Accessed on: 10.10. 2021].

 • 4

  Hungarian Chamber of Agriculture (HCA) [Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), Szent István University (SZIU)] 2019: „Gazdálkodók digitális attitűdjeinek vizsgálata”. A hazai mezőgazdasági termelők digitális agráriumhoz való attitűdjének vizsgálata a vállalkozás-fejlesztési hajlandóság függvényében, NAK, SZIE, kézirat, 2019 [‘Analysis of agricultural holding owners’ digital attitude’. Analysis of Hungarian agricultural holding owners’ attitude towards digital agriculture as a factor of their willingness to develop their enterprises, HCA, SZIU, manuscript, 2019]

 • 5

  Magyar F., & Varga P. M. (2021) Agrár adatgazdaság, adat gazdálkodás és biztonság. (kézirat, megjelenés alatt) [Agricultural data economy, data management and safety. Unpublished manuscript]

The author instructions are available in separate PDFs.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.
The Submissions templates are available in MS Word.
For articles in Hungarian, please download it from HERE and for articles in English from HERE.
 

Editor-in-Chief:

 • Tamás NÉMETH 
  (Institute for Soil Sciences and Agricultural Chemistry, Centre for Agricultural Research
  Budapest, Hungary)

Managing Editor:

 • István SABJANICS (Ministry of Interior, Budapest, Hungary)

Editorial Board:

 • Valéria CSÉPE (Research Centre for Natural Sciences, Brain Imaging Centre)
 • János JÓZSA (Budapest University of Technology and Economics)
 • Melinda KOVÁCS (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós MARÓTH (Eötvös Loránd Research Network)
 • Charaf HASSAN (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán GYŐRI (Hungaricum Committee)
 • József HALLER (University of Public Service)
 • Attila ASZÓDI (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán BIRKNER (National Research, Development and Innovation Office)
 • Tamás DEZSŐ (Migration Research Institute)
 • Imre DOBÁK (University of Public Service)
 • András KOLTAY (National Media and Infocommunications Authority)
 • Gábor KOVÁCS (University of Public Service)
 • József PALLO (University of Public Service)
 • Marcell Gyula GÁSPÁR (University of Miskolc)
 • Judit MÓGOR (Ministry of Interior National Directorate General for Disaster Management)
 • István SABJANICS (Ministry of Interior)
 • Péter SZABÓ (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós SZÓCSKA (Semmelweis University)

Ministry of Interior
Science Strategy and Coordination Department
Address: H-2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
Phone: (+36 26) 795 906
E-mail: scietsec@bm.gov.hu

DOAJ

2020  
CrossRef Documents 13
CrossRef Cites 0
CrossRef H-index 0
Days from submission to acceptance 247
Days from acceptance to publication 229
Acceptance Rate 36%

Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none

Scientia et Securitas
Language Hungarian
English
Size A4
Year of
Foundation
2020
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Academic Council of Home Affairs and
Association of Hungarian PhD and DLA Candidates
Founder's
Address
H-2090 Remeteszőlős, Hungary, Nagykovácsi út 3.
H-1055 Budapest, Hungary Falk Miksa utca 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN ISSN 2732-2688

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2022 0 0 0
Mar 2022 0 23 15
Apr 2022 0 57 41
May 2022 0 25 34
Jun 2022 0 28 7
Jul 2022 0 14 11
Aug 2022 0 3 2