Author:
Ákos Erdős Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Budapest Magyarország; University of Public Service Faculty of Law Enforcement Budapest Hungary

Search for other papers by Ákos Erdős in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Összefoglalás. Egyes korcsoportokban (pl. fiatal felnőttek) és szakmákban (pl. rendőrök) az átlagosnál magasabb a dohányzók aránya. A tanulmány célja a rendészeti felsőoktatási hallgatók dohányzási szokásainak és nikotinfüggőségük súlyosságának vizsgálata. Keresztmetszeti, kérdőíves vizsgálatot végeztünk az NKE RTK rendészeti hallgatói körében (n = 180). A nikotinfüggőség súlyosságát a Fagerström Nikotinfüggőségi Teszttel (FTND) és a Dohányzás Súlyossága Indexszel (DSI) vizsgáltuk. A válaszadók körében 81,1% a dohányzás életprevalenciája, 24,4% jelenleg dohányzó, 14,4% naponta dohányzik. Az FTND alapján a naponta dohányzók 96,1% enyhe/nagyon enyhe nikotinfüggő, míg a DSI alapján 73,1%-nak alacsony a nikotinfüggősége. A rendészeti felsőoktatás hallgatóinak dohányzása nem elhanyagolható probléma, ráadásul jelentős közegészségügyi és biztonsági aspektusai is vannak.

Summary. In some age groups (e.g. students) and professions (e.g. police officers), the proportion of smokers is higher than in the general population. The aim of this study is to assess the smoking habits and heaviness of nicotine dependence of Hungarian law enforcement students. A cross-sectional, web-based survey was conducted among law enforcement students at the Faculty of Law Enforcement of the University of Public Service (n = 180). The heaviness of nicotine dependence was measured by the Fagerstrom Test for Nicotine Dependence (FTND) and the Heaviness of Smoking Index (HSI). Respondents reported 81.1% lifetime prevalence of smoking, 24.4% were current smokers, and 14.4% were daily smokers. Based on the FTND, 96.1% of daily smokers had low/very low nicotine dependence, while based on the HSI, 73.1% of daily smokers had low nicotine dependence. Smoking among law enforcement students is not a negligible problem, and it also has significant public health and security aspects.

 • 1

  Ahmed, M. S., Sayeed, A., Jahan, I., Dewan, M. F. & Mali, S. K. (2020) Prevalence and factors associated with cigarette smoking among resident university students: A crosssectional study from Bangladesh. Population Medicine, Vol. 2. No. 3. pp. 1–6. https://doi.org/10.18332/popmed/118250

 • 2

  Baker, C. L., Flores, N. M., Zou, K. H., Bruno M. & Harrison, V. J. (2017) Benefits of quitting smoking on work productivity and activity impairment in the United States, the European Union and China. International Journal of Clinical Practice, Vol. 71. No. 1. pp. e12900. https://doi.org/10.1111/ijcp.12900

 • 3

  Balogh E., Wagner Z., Faubl N., Birkás B., Füzesi Zs. & Kiss I. (2021) A dohányzási szokások változása és az új alternatív termékek használata az elsőéves orvostanhallgatók körében 2016 és 2020 között. Egészségfejlesztés, Vol. 62., No. 2. pp. 36–48. https://doi.org/10.24365/ef.v62i2.6000

 • 4

  Basaza, R., Kukunda, M. M., Otieno, E., Kyasiimire, E., Lukwata, H. & Haddock, C. K. (2020) Factors influencing cigarette smoking among police and costs of an officer smoking in the workplace at Nsambya Barracks, Uganda. Tobacco Prevention & Cessation, Vol. 6. No. 5. pp. 1–7., https://doi.org/10.18332/tpc/115031

 • 5

  Beregnyei J. (2019) A rendvédelmi szervek (rendőrség) végrehajtó állományának utánpótlása és a korosztályi jellemzők viszonya. Belügyi Szemle, Vol. 67. No. 9. pp. 97–120. https://doi.org/10.38146/BSZ.2019.9.6

 • 6

  Borbély Zs. (2018) Specifikus stresszorok és a szervezeti kultúra. In: Farkas J., Horváth J. (szerk.) Szervezeti kultúrák és kutatások. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, pp. 116–138.

 • 7

  Borbély Zs. (2019) Egészségmagatartás és mentális egészség – nemi különbségek a munkahelyi stressz megélésében. Belügyi Szemle, Vol. 67. No. 7–8. pp. 37–50. https://doi.org/10.38146/BSZ.2019.7-8.3

 • 8

  Brys, Z., Tóth, G., Urbán, R., Vitrai, J., Magyar, G., Bakacs, M., Berezvai, Z., Ambrus, C. & Pénzes, M. (2022) A dohányzás és az e-cigaretta-használat epidemiológiája a felnőtt magyar népesség körében 2018-ban. Orvosi Hetilap, Vol. 163 No. 1. pp. 31–38. https://doi.org/10.1556/650.2022.32319

 • 9

  Burling, A. S. & Burling, T. A. (2003) A comparison of self-report measures of nicotine dependence among male drug/alcohol-dependent cigarette smokers. Nicotine and Tobacco Research, Vol. 5. No. 5. pp. 625–633. https://doi.org/10.1080/1462220031000158708

 • 10

  Christián L. & Erdős Á. (2020) Vészharang és jubileum? A rendészeti felsőoktatás kilátásai, a tisztjelöltek toborzásának és életpályára állításának nehézségei. Belügyi Szemle, Vol. 68. No. 12. pp. 11–42. https://doi.org/10.38146/BSZ.2020.12.1

 • 11

  Ebbert, J. O., Patten, C. A. & Schroeder, D. R. (2006) The Fagerström Test for Nicotine Dependence-Smokeless Tobacco (FTND-ST). Addictive Behaviors, Vol. 31. No. 9. pp. 1716–1721. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2005.12.015

 • 12

  Elekes Zs. & Bencsik N. (2020) A szerfogyasztás elterjedtsége 2019-ben. In: Elekes Zs., Arnold P. & Bencsik N. (eds.) A 2019. évi ESPAD kutatás magyarországi eredményei. Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem, pp. 18–27.

 • 13

  Etter, J. F., Duc, T. V. & Perneger, T. V. (1999) Validity of the Fagerström test for nicotine dependence and of the Heaviness of Smoking Index among relatively light smokers. Addiction, Vol. 94. No. 2. pp. 269–281.

 • 14

  European Commission (2021) Attitudes of Europeans towards tobacco and electronic cigarettes: Report. Special Eurobarometer 506. European Union. https://doi.org/10.2875/490366

 • 15

  Fagerstrom, K. O., Heatherton, T. F. & Kozlowski, L. T. (1990) Nicotine addiction and its assessment. Ear, Nose and Throat Journal, Vol. 69. No. 11. pp. 763–765.

 • 16

  Faragó I. (2013) Fiatal felnőttek dentális egészségének és az ezzel összefüggő tényezők kapcsolatának vizsgálata rendészeti szakközépiskolában. Doktori értekezés, kézirat, Budapest, Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola

 • 17

  Finszter G. (2018) Rendészettan. Budapest, Dialóg Campus Kiadó

 • 18

  Franke W. D., Collins S. A. & Hinz P. N. (1998) Cardiovascular disease morbidity in an Iowa law enforcement cohort, compared with the general Iowa population. Journal of Occupational & Environmental Medicine, Vol. 40. No. 5. pp. 441–444. https://doi.org/10.1097/00043764-199805000-00006

 • 19

  Gershon, R. R. M. & Lin, S. & Li, X. (2002). Work Stress in Aging Police Officers. Journal of Occupational and Environmental Medicine, Vol. 44. No. 2. pp. 160–167. https://doi.org/10.1097/00043764-200202000-00011

 • 20

  Hajdu M. (2018) Kockázati magatartások és szexualitás a magyar fiatalok körében. In: Nagy Á. (ed.): Margón kívül: magyar ifjúságkutatás 2016. Budapest, Excenter Kutatóközpont, pp. 154–177.

 • 21

  Heatherton, T. F., Kozlowski, L. T., Frecker, R. C. & Fagerström, K.-O. (1991) The Fagerström Test for Nicotine Dependence: a revision of the Fagerström Tolerance Questionnaire. British Journal of Addiction, Vol. 86. No. 9. pp. 1119–1127. https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.1991.tb01879.x

 • 22

  Heatherton, T. F., Kozlowski, L. T., Frecker, R. C., Rickert R, W. & Robinson, J. (1989) Measuring the Heaviness of Smoking: using self-reported time to the first cigarette of the day and number of cigarettes smoked per day. Addiction, Vol. 84. No. 7. pp. 791–800. https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.1989.tb03059.x

 • 23

  Jankowski, M., Gujski, M., Pinkas, J., Opoczyńska-Świeżewska, D., Krzych-Fałta, E., Lusawa, A., Wierzba W. & Raciborski, F. (2021) The prevalence of cigarette smoking, e-cigarette use and heated tobacco use among police employees in Poland: a 2020 cross-sectional survey. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, Vol. 34. No. 5. pp. 629–645. https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.01805

 • 24

  Karadoğan, D., Önal, Ö. & Kanbay, Y. (2018) Prevalence and determinants of smoking status among university students: Artvin Çoruh University sample. PloS One, Vol. 13. No. 12. pp. e0200671. https://doi.org/h10.1371/journal.pone.0200671

 • 25

  Kasza, K. A., Ambrose, B. K., Conway, K. P., Borek, N., Taylor, K., Goniewicz, M. L., … Hyland, A. J. (2017) Tobacco-Product Use by Adults and Youths in the United States in 2013 and 2014. The New England Journal of Medicine, Vol. 376. No. 4. pp. 342–353. https://doi.org/10.1056/NEJMsa1607538

 • 26

  Khan, M. K., Hoque, H. E. & Ferdous, J. (2019) Knowledge and Attitude Regarding National Tobacco Control Law and Practice of Tobacco Smoking among Bangladesh Police. Mymensingh Medical Journal, Vol. 28. No. 4. pp. 752–761.

 • 27

  Kristein, M. (1983) How much can business expect to profit from smoking cessation? Preventive Medicine, Vol. 12. No. 2. pp. 358–381. https://doi.org/10.1016/0091-7435(83)90245-1

 • 28

  KSH (2021) Európai Lakossági Egészségfelmérés 2019: Dohányzási szokások, 2019. Központi Statisztikai Hivatal. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/elef/dohanyzas_2019/dohanyzas_2019.pdf [letöltve: 2022. 03. 23.]

 • 29

  Lundborg P. (2007) Does smoking increase sick leave? Evidence using register data on Swedish workers. Tobacco Control, Vol. 16. No. 2. pp. 114–118. https://doi.org/10.1136/tc.2006.017798

 • 30

  Mácsár G., Bognár J. & Plachy J. (2017) Sportolási és életmódszokások kérdőíves vizsgálata a Budapesten szolgálatot teljesítő rendőrállomány körében. Recreation, Vol. 7. No. 3. pp. 13–15. https://doi.org/10.21486/recreation.2017.7.3.1

 • 31

  Pénzes M. (2021) Fagerström Nikotinfüggőségi Teszt. In: Horváth Zs., Urbán R., Kökönyei Gy. & Demetrovics Zs. (eds.) Kérdőíves módszerek a klinikai és egészségpszichológiai kutatásban és gyakorlatban. Budapest, Medicina Könyvkiadó, pp. 452–456.

 • 32

  Pomerleau, C. S., Carton, S. M., Lutzke, M. L., Flessland, K. A. & Pomerleau, O. F. (1994) Reliability of the Fagerstrom Tolerance Questionnaire and the Fagerstrom Test for Nicotine Dependence. Addictive Behavior, Vol. 19. No. 1. pp. 33–39. https://doi.org/10.1016/0306-4603(94)90049-3

 • 33

  Rigotti, N. A., Lee, J. E. & Wechsler, H. (2000) US College Students’ Use of Tobacco Products: Results of a National Survey. JAMA, Vol. 284. No. 6. pp. 699–705. https://doi.org/10.1001/jama.284.6.699

 • 34

  Sen A., Das M., Basu S. & Datta G. (2014) Prevalence of hypertension and its associated risk factors among Kolkata-based policemen: a sociophysiological study. International Journal of Medical Science and Public Health, Vol. 4. No. 2. pp. 225–232. https://doi.org/10.5455/ijmsph.2015.0610201444

 • 35

  Sledjeski, E. M., Dierker, L. C., Costello, D., Shiffman, S., Donny E. & Brian, R. F. (2007) Predictive validity of four nicotine dependence measures in a college sample. Drug and Alcohol Dependence, Vol. 87. No. 1. pp. 10–19. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2006.07.005

 • 36

  Smith, D. R., Devine, S., Leggat, P. A. & Ishitake, T. (2005) Alcohol and tobacco consumption among police officers. Kurume Medical Journal, Vol. 52. No. 1–2. pp. 63–65. https://doi.org/10.2739/kurumemedj.52.63

 • 37

  Stellman, S. D., Boffetta, P. & Garfinkel, L. (1988) Smoking habits of 800,000 American men and women in relation to their occupations. American Journal of Industrial Medicine, Vol. 13. No. 1. pp. 43–58. https://doi.org/10.1002/ajim.4700130104

 • 38

  Svicher, A., Cosci, F., Giannini, M., Pistelli, F. & Fagerström, K. (2018) Item Response Theory analysis of Fagerström Test for Cigarette Dependence. Addictive Behaviors, Vol. 77. pp. 38–46. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2017.09.005

 • 39

  Tan, Q. Y., Zomer, E., Owen, A. J., Chin, K. L. & Liew, D. (2020) Impact of tobacco use on health and work productivity in Malaysia. Tobacco Control, Vol. 29. No. 1. pp. 111–117. https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2018-054677

 • 40

  Tharkar, S., Kumpatla, S., Muthukumaran, P. & Viswanathan, V. (2008) Risk among police personnel compared to general population in India. The Journal of the Association of Physicians of Indian, Vol. 56. pp. 845–849.

 • 41

  Thomas, D. P., Panaretto, K. S., Stevens, M. & Borland R. (2015) Dependence in a national sample of Aboriginal and Torres Strait Islander daily smokers. Medical Journal of Australia, Vol. 202. No. 10. pp. S39–44. https://doi.org/10.5694/mja15.00105

 • 42

  Torma A., Fazekas-Pongor V., Terebessy A. & Pénzes M. (2019) Alternatív dohánytermékek használata fesztiválon részt vevő fiatal felnőttek körében. Egészségfejlesztés, Vol. 60. No. 4. pp. 5–18. https://doi.org/10.24365/ef.v60i4.463

 • 43

  Urbán R., Kugler Gy., Szilágyi Zs. (2004) A nikotindependencia mérése és korrelátumai magyar felnőtt mintában. Addiktológia, Vol. 3. No. 3. pp. 331–355.

 • 44

  Urbán R. & Pénzes M. (2021) Dohányzás és e-cigaretta-használata. In: Paksi B. & Demetrovics Zs. (eds.) Addiktológiai problémák Magyarországon. Helyzetkép a lakossági kutatások tükrében. I. kötet: Szerhasználó magatartások. Budapest, ELTE PPK – L’Harmattan Kiadó, pp. 166–197.

 • 45

  Vajer P. (2013) Dohányzásról leszokás támogatás módszerei és a leszokás sikerességét befolyásoló tényezők. Doktori disszertáció, kézirat, Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola, https://doi.org/10.14753/SE.2014.1824

 • 46

  Violanti, J. M. (1983) Stress patterns in police work. Journal of Police Science Administration, No. 11. pp. 211–216.

 • 47

  Wamamili, B., Wallace-Bell, M., Richardson, A., Grace, R. C. & Coope, P. (2019) Cigarette smoking among university students aged 18–24 years in New Zealand: results of the first (baseline) of two national surveys. BMJ Open, No. 9. e032590. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-032590

 • 48

  Weng, S. F., Ali, S. & Leonardi-Bee, J. (2013) Smoking and absence from work: systematic review and meta-analysis of occupational studies. Addiction, Vol. 108. No. 2. pp. 307–319. https://doi.org/10.1111/add.12015

 • 49

  WHO (2019a) WHO global report on trends in prevalence of tobacco use 2000-2025. Third edition. Geneva, World Health Organization

 • 50

  WHO (2019b) European tobacco use. Trends Report 2019. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in separate PDFs.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.
The Submissions templates are available in MS Word.
For articles in Hungarian, please download it from HERE and for articles in English from HERE.
 

Editor-in-Chief:

 • Tamás NÉMETH 
  (Institute for Soil Sciences and Agricultural Chemistry, Centre for Agricultural Research
  Budapest, Hungary)

Managing Editor:

 • István SABJANICS (Ministry of Interior, Budapest, Hungary)

Editorial Board:

 • Valéria CSÉPE (Research Centre for Natural Sciences, Brain Imaging Centre)
 • János JÓZSA (Budapest University of Technology and Economics)
 • Melinda KOVÁCS (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós MARÓTH (Eötvös Loránd Research Network)
 • Charaf HASSAN (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán GYŐRI (Hungaricum Committee)
 • József HALLER (University of Public Service)
 • Attila ASZÓDI (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán BIRKNER (National Research, Development and Innovation Office)
 • Tamás DEZSŐ (Migration Research Institute)
 • Imre DOBÁK (University of Public Service)
 • András KOLTAY (National Media and Infocommunications Authority)
 • Gábor KOVÁCS (University of Public Service)
 • József PALLO (University of Public Service)
 • Marcell Gyula GÁSPÁR (University of Miskolc)
 • Judit MÓGOR (Ministry of Interior National Directorate General for Disaster Management)
 • István SABJANICS (Ministry of Interior)
 • Péter SZABÓ (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós SZÓCSKA (Semmelweis University)

Ministry of Interior
Science Strategy and Coordination Department
Address: H-2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
Phone: (+36 26) 795 906
E-mail: scietsec@bm.gov.hu

DOAJ

2020  
CrossRef Documents 13
CrossRef Cites 0
CrossRef H-index 0
Days from submission to acceptance 247
Days from acceptance to publication 229
Acceptance Rate 36%

Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none

Scientia et Securitas
Language Hungarian
English
Size A4
Year of
Foundation
2020
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Academic Council of Home Affairs and
Association of Hungarian PhD and DLA Candidates
Founder's
Address
H-2090 Remeteszőlős, Hungary, Nagykovácsi út 3.
H-1055 Budapest, Hungary Falk Miksa utca 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
Applied
Licenses
CC-BY 4.0
CC-BY-NC 4.0
ISSN ISSN 2732-2688

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2022 0 22 14
Sep 2022 0 25 22
Oct 2022 0 24 28
Nov 2022 0 20 17
Dec 2022 0 25 23
Jan 2023 0 25 21
Feb 2023 0 4 5