Author:
Katalin Julianna Dinnyés Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola Pécs Magyarország; University of Pécs „Education and Society” Doctoral School of Education Pécs Hungary

Search for other papers by Katalin Julianna Dinnyés in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
View More View Less
Open access
 • 1

  Aczél Z. (2015) A társasjáték-pedagógia filozófiája. Taní-tani Online, http://tani-tani.info/a_tarsasjatek_pedagogia_filozofiaja

 • 2

  Bányai F., Zsila, Á., Demetrovics Zs. & Király O. (2018) A problémás videojáték-használat újabb elméleti és gyakorlati megközelítései. Információs Társadalom, Vol. XVIII, No. 1. pp. 93–106. https://doi.org/10.22503/inftars.XVIII.2018.1.6 [Letöltve: 2022. 02. 07.]

 • 3

  Ekler P., Pásztor D. (2020) Alkalmazott mesterséges intelligencia felhasználási területei és biztonsági kérdései – Mesterséges intelligencia a gyakorlatban. Scientia et Securitas, Vol. 1. No. 1. 35–42. https://doi.org/10.1556/112.2020.00006 [Letöltve: 2022. 02. 07.]

 • 4

  European Commission (2021) Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. On the Third Progress Report on the implementation of the EU Security Union Strategy. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication_third_progress_report-eu_security_union_strategy.pdf [Letöltve: 2022. 02. 07.]

 • 5

  Fromann, R., Damsa, A. (2016) A gamifikáció (játékosítás) motivációs eszköztára az oktatásban. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 66. No. 3–4. pp. 76–81.

 • 6

  Gabe, Z. & Joselin, L. (2013) Gamification - Az üzleti játékok forradalmasítása. Budapest, Z-Press Kiadó

 • 7

  Jesztl J., Lencse, M. (2018) Társasjáték-pedagógia. Budapest, Demokratikus Ifjúságért Alapítvány. http://www.tani-tani.info/konyvek/tarsasjatek_pedagogia_issuu [Letöltve: 2022. 02. 07.]

 • 8

  Jesztl J., Lencse, M. (2019) Jól játszani – 7 táblás játék. Budapest, Pozsonyi Pagony

 • 9

  Kasik L. (2016) A személyközi problémák megoldásának mérése. In: Fejes J. B., Lencse M. & Szűcs N. (2016) Mire jó a tanoda? A TanodaPlatform keretében összegyűjtött innovációk, kutatások, történetek. Szeged, Motiváció Oktatási Egyesület, pp. 159–163.

 • 10

  Kenéz A. (2016) A játékosítás (gamification) a felsőoktatásban. In: Fehér A., Kiss V. Á., Dr. Soós M. & Dr. Szakály Z. (szerk.) Hitelesség és Értékorientáció a Marketingben. Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Debrecen. pp. 276–288. https://emok.hu/tanulmany-kereso/konferenciakotetek/d475:a-jatekositas-gamification-a-felsooktatasban

 • 11

  KIFÜ (2013) Közérthetően (nem csak) az IT biztonságról. Információ és IT biztonsági kultúra fejlesztése a közigazgatásban. https://kifu.gov.hu/sites/default/files/IT_brosura_v7.pdf [Letöltve: 2022. 02. 07.]

 • 12

  Korényi R. (2017) Miért működhet a játékosítás az Y és a Z generációknál? In: Mészáros A. & Lestyán K. (szerk.): Generációso(k)k. Gödöllő, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet. pp. 81–104. https://www.gvkik.hu/uploaded_files/files/publikaciok/Gener%C3%A1ci%C3%B3so(k)k%20tanulmanykotet_1226-1.pdf [Letöltve: 2022. 02. 07.]

 • 13

  Magyarország Bíróságai (2018) Kiberbűnözés és a virtuális tér veszélyei – interjú az Internet Világnapja alkalmából. https://birosag.hu/hirek/kategoria/magazin/kiberbunozes-es-virtualis-ter-veszelyei-interju-az-internet-vilagnapja [Letöltve: 2022. 02. 07.]

 • 14

  Major Zs. B. (2016) Játékosítás az üzleti sikerért. Kommunikáció, Közvélemény, Média, Vol. 4. No. 1–5. pp. 125–129. https://communicatio.hu/jelkep/2016/4/JelKep_2016_4_Major_Zsolt_Balazs.pdf [Letöltve: 2022. 02. 07.]

 • 15

  Nagy Sz. & Molnárné K. Cs. (2019) A játékosítás (gamification) mint a digitális oktatási innováció egyik eszköze – A SimBrand szoftver esete. Marketing & Menedzsment, Vol. 53. No. 2. pp. 55–68. https://doi.org/10.15170/MM.2019.53.02.05 [Letöltve: 2022. 02. 07.]

 • 16

  OECD (2021) COVID-19 and Well-being: Life in the Pandemic. https://read.oecd.org/10.1787/1e1ecb53-en?format=html [Letöltve: 2022. 02. 07.]

 • 17

  Som Z. (2013) Az internet veszélyei és ajánlás ennek kezelésére, elsősorban a tizenéves általános iskolások vonatkozásában. Módszertani Közlemények, Vol. LIII. No. 2. pp. 21–32. http://real.mtak.hu/39878/7/internet_veszelyei_es_ajanlas_ennek_kezelesere.pdf [Letöltve: 2022. 02. 07.]

 • 18

  Székely L. (2016) „Az új csendes generáció”, Nagy Á. - Oross D. (szerk.). Ifjúságügy Szöveggyűjtemény I-II., UISZ Alapítvány, 9-23. http://www.ifjusagugy.hu/kotetek/Ifjusagugy%20szoveggyujtemeny%20I%20szukB5.pdf

 • 19

  Végh V., Soltész-Várhelyi K. & Pusztafalvi, H. (2021) Általános iskolai pedagógusok attitűdjének mintázatai a koronavírus járvány következtében bevezetett digitális oktatási rend első hulláma alatt. In: Buda, A. & Molnár, Gy. (szerk.): OKTATÁS – INFORMATIKA – PEDAGÓGIA 2021 Tanulmánykötet. Debrecen, Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet. pp. 271–285.

 • 20

  Vendler, B. (2016) Gamification. A játékosítás közösségi távlatai. http://www.matarka.hu/clik.php?cikkmutat=2473427&mutat=http://epa.oszk.hu/01300/01306/00139/pdf/EPA01306_szin_2016_2_75-78.pdf Szín, Vol. 17. No. 2. pp. 75–78. http://epa.oszk.hu/01300/01306/00139/pdf/EPA01306_szin_2016_2_75-78.pdf [Letöltve: 2022. 02. 07.]

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in separate PDFs.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.
The Submissions templates are available in MS Word.
For articles in Hungarian, please download it from HERE and for articles in English from HERE.
 

Editor-in-Chief:

 • Tamás NÉMETH 
  (Institute for Soil Sciences and Agricultural Chemistry, Centre for Agricultural Research
  Budapest, Hungary)

Managing Editor:

 • István SABJANICS (Ministry of Interior, Budapest, Hungary)

Editorial Board:

 • Valéria CSÉPE (Research Centre for Natural Sciences, Brain Imaging Centre)
 • János JÓZSA (Budapest University of Technology and Economics)
 • Melinda KOVÁCS (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós MARÓTH (Eötvös Loránd Research Network)
 • Charaf HASSAN (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán GYŐRI (Hungaricum Committee)
 • József HALLER (University of Public Service)
 • Attila ASZÓDI (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán BIRKNER (National Research, Development and Innovation Office)
 • Tamás DEZSŐ (Migration Research Institute)
 • Imre DOBÁK (University of Public Service)
 • András KOLTAY (National Media and Infocommunications Authority)
 • Gábor KOVÁCS (University of Public Service)
 • József PALLO (University of Public Service)
 • Marcell Gyula GÁSPÁR (University of Miskolc)
 • Judit MÓGOR (Ministry of Interior National Directorate General for Disaster Management)
 • István SABJANICS (Ministry of Interior)
 • Péter SZABÓ (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós SZÓCSKA (Semmelweis University)

Ministry of Interior
Science Strategy and Coordination Department
Address: H-2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
Phone: (+36 26) 795 906
E-mail: scietsec@bm.gov.hu

DOAJ

2020  
CrossRef Documents 13
CrossRef Cites 0
CrossRef H-index 0
Days from submission to acceptance 247
Days from acceptance to publication 229
Acceptance Rate 36%

Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none

Scientia et Securitas
Language Hungarian
English
Size A4
Year of
Foundation
2020
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Academic Council of Home Affairs and
Association of Hungarian PhD and DLA Candidates
Founder's
Address
H-2090 Remeteszőlős, Hungary, Nagykovácsi út 3.
H-1055 Budapest, Hungary Falk Miksa utca 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
Applied
Licenses
CC-BY 4.0
CC-BY-NC 4.0
ISSN ISSN 2732-2688

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2022 0 52 32
Nov 2022 0 10 12
Dec 2022 0 13 8
Jan 2023 0 18 11
Feb 2023 0 5 3
Mar 2023 0 4 3
Apr 2023 0 0 0