Authors:
Mária Judit Mógor BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Budapest; Magyarország Ministry of Interior (MOI) National Directorate General for Disaster Management Budapest Hungary

Search for other papers by Mária Judit Mógor in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0000-0003-3362-2431
and
István Angyal BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Budapest; Magyarország Ministry of Interior (MOI) National Directorate General for Disaster Management Budapest Hungary

Search for other papers by István Angyal in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0000-0003-4069-2796
Open access

Összefoglalás. Jelen cikk célja a létfontosságú rendszerek védelmére vonatkozó szabályozás fejlesztési folyamatának és az elért eredmények vizsgálata. A szerzők feldolgozták a kritikus infrastruktúrák nemzetközi és hazai szabályozására jellemző, az elmúlt mintegy tízéves időszak változásait. Az elemzés a hazai eredmények áttekintését követően a reziliencia, az ellenálló képesség fejlesztésére irányuló nemzetközi és hazai intézkedéseket, a közeljövőben várható fordulatokat, jogalkotási lépéseket ismerteti.

Summary. This article’s goal is to overview the development and the results of the critical infrastructure protection regulation. The authors have analyzed the legal circumstances of the past 10 years both on an international and a national level.

After looking back at the initial regulations of the national critical infrastructure and its enforcement the authors present the challenges of Covid-19, the possible responses and the basic elements of the revised legal framework.

The authors touch upon the changes that are important for the operators, such as risk analysis and the operator security plan, emphasizing the exercises of the latter.

The final part of this publication details the last decade’s change of approach via the NATO’s seven baseline requirements for civil preparedness and the preparation of the new EU directive. It will also exhibit the measures, that were taken to improve resilience, and checks that were made to upgrade the level of critical infrastructure protection.

 • 1

  BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság: Kritikus infrastruktúrák védelmének koordinációja. Letölthető dokumentumok és kitöltési segédletek. https://katasztrofavedelem.hu/35635/letoltheto-dokumentumok-es-kitoltesi-segedletek és https://katasztrofavedelem.hu/343/kritikus-infrastrukturak-vedelmenek-koordinacioja [Letöltve: 2022. 02. 16.]

 • 2

  Dely P. (2017) A kritikus infrastruktúra védelmének hazai jogszabályi környezete. Hadmérnök, Vol. XII. No. 3. pp. 188–196. http://hadmernok.hu/173_17_dely.pdf [Letöltve: 2022. 02. 18.]

 • 3

  Az Észak-Atlanti Szerződés (1949), Washington DC. 1949. április 4. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm?selectedLocale=hu [Letöltve: 2022. 02. 16.]

 • 4

  Javaslat a kritikus fontosságú szervezetek rezilienciájáról szóló Európai Parlament és a Tanács Irányelvére. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:74d1acf7-3f94-11eb-b27b-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF [Letöltve: 2022. 05. 15.]

 • 5

  Katasztrófavédelem évkönyv (2021), p. 51. https://www.katasztrofavedelem.hu/application/uploads/yearbook/public/2021/hu.pdf [Letöltve: 2022. 02. 16.]

 • 6

  Mógor J. (2008) Az Európai Parlament döntése az európai létfontosságú infrastruktúrákról szóló szabályozásban. Védelem Online pp. 1–7. http://www.vedelem.hu/letoltes/anyagok/152-az-europai-parlament-dontese-az-europai-letfontossagu-infrastrukturakrol-szolo-szabalyozasban.pdf [Letöltve: 2022. 02. 16.]

 • 7

  Mógor J., Földi L., & Solymosi J. (2008) Lépések a kritikus infrastruktúra védelmének magyarországi szabályozása felé. Hadmérnök, Vol. III. No. 4. pp. 15–27. http://hadmernok.hu/archivum/2008/4/2008_4_mogor.pdf [Letöltve: 2022. 02. 16.]

 • 8

  NATO Committe Report - 2007 Annual session: The protection of critical infrastructures 162 CDS 07 E. pp. 1–19. https://www.nato-pa.int/document/2007-162-cds-07-e-rev1-critical-infrastructures-jopling-report [Letöltve: 2022. 02. 16.]

 • 9

  NATO Review / Resilience: the first line of defence (27 February 2019), https://www.nato.int/docu/review/articles/2019/02/27/resilience-the-first-line-of-defence/index.html [Letöltve: 2022. 05. 15.]

 • 10

  Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the resilience of critical entities (COM/2020/829 final). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0829 [Letöltve: 2022. 02. 15.]

 • 11

  Warsaw Summit Key Decisions (February 2017) https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2017_02/20170206_1702-factsheet-warsaw-summit-key-en.pdf [Letöltve: 2022. 02. 15.]

 • 12

  2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

 • 13

  2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

 • 14

  2021. évi XCIII. törvény a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról

 • 15

  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1148 irányelve (2016. július 6.) a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről

 • 16

  A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

 • 17

  A koronavírus elleni védekezés kapcsán szükséges további intézkedésekről szóló 1101/2020. (III. 14.) Korm. határozat

 • 18

  A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

 • 19

  Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

 • 20

  Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról szóló 1035/2012. (II. 21.) Korm. határozat

 • 21

  Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról szóló 1163/2020. (IV. 21.) Korm. határozat

 • 22

  A Tanács 2008/114/EK irányelve (2008. december 8.) az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről

 • 23

  A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes honvédelmi tárgyú szabályokról szóló 86/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in separate PDFs.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.
The Submissions templates are available in MS Word.
For articles in Hungarian, please download it from HERE and for articles in English from HERE.
 

Editor-in-Chief:

 • Tamás NÉMETH 
  (Institute for Soil Sciences and Agricultural Chemistry, Centre for Agricultural Research
  Budapest, Hungary)

Managing Editor:

 • István SABJANICS (Ministry of Interior, Budapest, Hungary)

Editorial Board:

 • Valéria CSÉPE (Research Centre for Natural Sciences, Brain Imaging Centre)
 • János JÓZSA (Budapest University of Technology and Economics)
 • Melinda KOVÁCS (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós MARÓTH (Eötvös Loránd Research Network)
 • Charaf HASSAN (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán GYŐRI (Hungaricum Committee)
 • József HALLER (University of Public Service)
 • Attila ASZÓDI (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán BIRKNER (National Research, Development and Innovation Office)
 • Tamás DEZSŐ (Migration Research Institute)
 • Imre DOBÁK (University of Public Service)
 • András KOLTAY (National Media and Infocommunications Authority)
 • Gábor KOVÁCS (University of Public Service)
 • József PALLO (University of Public Service)
 • Marcell Gyula GÁSPÁR (University of Miskolc)
 • Judit MÓGOR (Ministry of Interior National Directorate General for Disaster Management)
 • István SABJANICS (Ministry of Interior)
 • Péter SZABÓ (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós SZÓCSKA (Semmelweis University)

Ministry of Interior
Science Strategy and Coordination Department
Address: H-2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
Phone: (+36 26) 795 906
E-mail: scietsec@bm.gov.hu

DOAJ

2020  
CrossRef Documents 13
CrossRef Cites 0
CrossRef H-index 0
Days from submission to acceptance 247
Days from acceptance to publication 229
Acceptance Rate 36%

Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none

Scientia et Securitas
Language Hungarian
English
Size A4
Year of
Foundation
2020
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Academic Council of Home Affairs and
Association of Hungarian PhD and DLA Candidates
Founder's
Address
H-2090 Remeteszőlős, Hungary, Nagykovácsi út 3.
H-1055 Budapest, Hungary Falk Miksa utca 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN ISSN 2732-2688

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2022 0 0 0
Jul 2022 0 0 0
Aug 2022 0 0 0
Sep 2022 0 0 0
Oct 2022 0 0 0
Nov 2022 0 76 48
Dec 2022 0 2 2