Authors:
Zsolt Spéder KSH Népességtudományi Kutatóintézet Budapest Magyarország; Hungarian Demographic Research Institute Budapest Hungary
Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Tartalom- és Médiatudományi Intézet, Szociológia Tanszék Pécs Magyarország; University of Pécs, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Sociology Pécs Hungary

Search for other papers by Zsolt Spéder in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Lajos Bálint KSH Népességtudományi Kutatóintézet Budapest Magyarország; Hungarian Demographic Research Institute Budapest Hungary
Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Tartalom- és Médiatudományi Intézet, Szociológia Tanszék Pécs Magyarország; University of Pécs, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Sociology Pécs Hungary

Search for other papers by Lajos Bálint in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Veronika Horváth KSH Népességtudományi Kutatóintézet Budapest Magyarország; Hungarian Demographic Research Institute Budapest Hungary
Pécsi Tudományegyetem, Demográfia és Szociológia Doktori Iskola Pécs Magyarország; University of Pécs Doctoral School of Demography and Sociology Pécs Hungary

Search for other papers by Veronika Horváth in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Balázs Kapitány KSH Népességtudományi Kutatóintézet Budapest Magyarország; Hungarian Demographic Research Institute Budapest Hungary

Search for other papers by Balázs Kapitány in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Csilla Obádovics Soproni Egyetem Sopron Magyarország; University of Sopron Sopron Hungary

Search for other papers by Csilla Obádovics in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Összefoglalás.

Elemzésünk célja, hogy bemutassuk azokat a népesedési folyamatokat, amelyek az elmúlt évtizedben a népesség jelentős fogyását okozzák, és aminek eredményeként a jövőbeli népesedési folyamatok alakulnak. Vizsgálatainkat és értelmezéseinket a három népesedési komponens, a termékenység, halandóság, illetve a nemzetközi vándorlás mentén végezzük. Az elemzésből kiderül, hogy évszázadunk második évtizedében a népességfogyás legfőbb tényezője a halálozási veszteség volt, de a népességfogyást a nemzetközi vándorlás negatív egyenlege is érdemben növelte. A születések és a halálozások száma közötti különbség 1981 óta fennáll; a természetes fogyás előbb a születésszám csökkenése, majd az évtized végén a Covid–19 járvány miatt nőtt. A negatív vándorlási egyenleget főképpen a német és az osztrák munkaerőpiaci nyitás növelte meg. A jelenlegi korszerkezetet figyelembe véve az előreszámítások a népesség további csökkenését vetítik előre.

Summary.

The aim of our analysis is to present the population trends that have caused the significant population decline in the last decade in Hungary and that will determine the future Hungarian population in terms of numbers and composition. Our analyses and interpretations are carried out along the three population components: fertility, mortality, emigration and immigration. The analysis reveals that in the second decade of our century, the main factor of population decline was mortality loss, but that the negative balance of international migration also contributed significantly to population decline.

Natural reproduction (births minus deaths) has been negative in Hungary since 1981. In the period following the change of regime, natural increase increased from -1.9 per thousand births in 1990 to -4.1 per thousand in 2003, due to a decline in the birth rate. In the decade between 2010 and 2020, it ranged between -3.5 and -4.1, reaching -6.4 per thousand in the second year of the Covid-19 (2022).

The number of birth, which although fluctuated somewhat between 2010 and 2020, but was essentially stagnating, is the result of two opposite processes. On the one hand, the propensity to have children, measured by the total fertility rate, has been steadily increasing. On the other hand, the number of women of childbearing age, including women aged 20-39 who are of prime childbearing age, has been steadily declining.

An important feature of the pre-pandemic period was the slowdown in mortality improvement. The negative trend was observed in both EU countries and in our country, affecting both men and women. The age-specific look highlighted slowdown among middle-aged (30-59 years) man and women, and the improvement in mortality has declined also among younger elderly people (60-79 years). The stagnation in the number of deaths in Hungary was both a consequence of an ageing age structure and a reduction in the improvement in life expectancy. This stagnation was replaced by a rapid increase in mortality with the emergence of the Covid-19 epidemic. Our analysis revealed that during the pandemic the mortality risk for men was higher than that for women, and surprisingly the slope of the age-specific mortality risks were very similar to age-specific mortality risks before the epidemic.

Hungary’s net migration was positive for a long time after the regime change, then turned negative shortly before the decade under review, with the number of people leaving the country exceeding the number of people arriving. The main reason that after the opening of the Austrian and German labour markets in 2011, outmigration, especially labour emigration rapidly increase among Hungarians according to ‘mirror statistics’. Noteworthy, Hungarian outmigration is among the lowest compared to the new EU states. A new development is that significant “return migration” trends can be observed at the end of the decade.

At the end, as a summary, three population scenarios are presented, the most likely baseline scenario, the high fertility scenario and the zero net migration scenario. The baseline scenario shows that by 2050 the population size will fall to 8.5 million, which corresponds to a 13% decline over roughly three decades. The age structure will also change radically; while in 2019 the share of people aged 65 and over is 14.5%, in 2050 it will be 27.5%, i.e. more than a quarter of the population will be aged 65 and over.

 • 1

  2010. évi XLIV. törvény a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról. https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000044.TV

 • 2

  Bálint L. (2022) A Covid19 járvány néhány demográfiai jellemzője 2020-ban és 2021-ben Magyarországon. In: Kolosi T., Szelényi I., & Tóth I. Gy. (szerk.) Társadalmi Riport 2022. pp. 325–346. Budapest: TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt.

 • 3

  Bálint L. & Kovács K. (2021) Halandóság, In: Monostori J., Őri P., Spéder Zs. (szerk.): Demográfiai Portré 2021. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. pp. 183–210. KSH Népességtudományi Kutatóintézet.

 • 4

  Központi Statisztikai Hivatal [KSH] (2021) Népmozgalom, 2020. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepmozg/nepmozg20/nepmozgalom_2020.pdf

 • 5

  Lindahl-Jacobsen, R., Oeppen, J., Rizzi, S. et al. (2016) Why did Danish women’s life expectancy stagnate? The influence of interwar generations’ smoking behaviour. European Journal of Epidemiology, Vol. 31. No. 12. pp. 1207–1211.

 • 6

  Luy, M., Di Giulio, P., Di Lego, V. et al. (2020) Life Expectancy: Frequently Used, but Hardly Understood. Gerontology, Vol. 66. No. 1. pp. 95–104.

 • 7

  Monostori J., Őri P., & Spéder Zs. (szerk.) (2021) Demográfiai portré 2021. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. Budapest: KSH Népességtudományi Kutatóintézet

 • 8

  Obádovics Cs., & Tóth G. Cs. (2021) A népesség szerkezete és jövője. In: Monostori J., Őri P., & Spéder Zs. (szerk.) Demográfiai Portré 2021. Budapest: KSH Népességtudományi Kutatóintézet. pp. 251–275.

 • 9

  ONS (2018) Changing Trends in Mortality: An International Comparison: 2011 to 2016. Titchfeld: ONS. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies/articles/changingtrendsinmortalityaninternationalcomparison/2000to2016

 • 10

  Raleigh, V. (2019) “Trends in life expectancy in EU and other OECD countries: Why are improvements slowing?”. OECD Health Working Papers, No. 108. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development

 • 11

  Schöley, J., Aburto, J.M., Kashnitsky, I. Kniffka, M.S., Zhang, L., Jaadla, H., Dowd J.B., and Kashyap, R. (2022) Life expectancy changes since COVID-19. Nature Human Behaviour 6, 1649–1659. https://doi.org/10.1038/s41562-022-01450-3

 • 12

  Spéder Zs. (2021) Termékenységi mintaváltás – a családalapítás átalakulásának demográfiai nyomvonalai Magyarországon. Szociológiai Szemle, Vol. 31. No. 2. pp. 4–29.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in separate PDFs.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.
The Submissions templates are available in MS Word.
For articles in Hungarian, please download it from HERE and for articles in English from HERE.
 

Editor-in-Chief:

Founding Editor-in-Chief:

 • Tamás NÉMETH

Managing Editor:

 • István SABJANICS (Ministry of Interior, Budapest, Hungary)

Editorial Board:

 • Attila ASZÓDI (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán BIRKNER (University of Pannonia)
 • Valéria CSÉPE (Research Centre for Natural Sciences, Brain Imaging Centre)
 • Gergely DELI (University of Public Service)
 • Tamás DEZSŐ (Migration Research Institute)
 • Imre DOBÁK (University of Public Service)
 • Marcell Gyula GÁSPÁR (University of Miskolc)
 • József HALLER (University of Public Service)
 • Charaf HASSAN (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán GYŐRI (Hungaricum Committee)
 • János JÓZSA (Budapest University of Technology and Economics)
 • András KOLTAY (National Media and Infocommunications Authority)
 • Gábor KOVÁCS (University of Public Service)
 • Levente KOVÁCS buda University)
 • Melinda KOVÁCS (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós MARÓTH (Avicenna Institue of Middle Eastern Studies )
 • Judit MÓGOR (Ministry of Interior National Directorate General for Disaster Management)
 • József PALLO (University of Public Service)
 • István SABJANICS (Ministry of Interior)
 • Péter SZABÓ (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós SZÓCSKA (Semmelweis University)

Ministry of Interior
Science Strategy and Coordination Department
Address: H-2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
Phone: (+36 26) 795 906
E-mail: scietsec@bm.gov.hu

DOAJ

2023  
CrossRef Documents 32
CrossRef Cites 15
Days from submission to acceptance 59
Days from acceptance to publication 104
Acceptance Rate 81%

2022  
CrossRef Documents 38
CrossRef Cites 10
Days from submission to acceptance 54
Days from acceptance to publication 78
Acceptance Rate 84%

2021  
CrossRef Documents 46
CrossRef Cites 0
Days from submission to acceptance 33
Days from acceptance to publication 85
Acceptance Rate 93%

2020  
CrossRef Documents 13
CrossRef Cites 0
Days from submission to acceptance 30
Days from acceptance to publication 62
Acceptance Rate 93%

Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none

Scientia et Securitas
Language Hungarian
English
Size A4
Year of
Foundation
2020
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Academic Council of Home Affairs and
Association of Hungarian PhD and DLA Candidates
Founder's
Address
H-2090 Remeteszőlős, Hungary, Nagykovácsi út 3.
H-1055 Budapest, Hungary Falk Miksa utca 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
Applied
Licenses
CC-BY 4.0
CC-BY-NC 4.0
ISSN ISSN 2732-2688

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2023 0 50 48
Dec 2023 0 109 35
Jan 2024 0 115 25
Feb 2024 0 150 18
Mar 2024 0 263 20
Apr 2024 0 112 20
May 2024 0 0 0