Author:
Pál Michelberger Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Budapest Magyarország; Óbuda University, Donát Bánki Faculty of Mechanical and Safety Engineering Budapest Hungary

Search for other papers by Pál Michelberger in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0000-0001-5752-0224
Open access

Összefoglalás.

Háborús helyzet, pandémia, nem mindig rendelkezésre álló energiahordozók és alapanyagok, infláció, szakképzett munkaerő hiánya és ingadozó rendelésállomány határozza meg a termelő vállalatok külső és belső környezetét. A változások sokszor szinte lehetetlenné teszik a nyereségességet és likviditást elváró vállalati tervezést. Válsághelyzetben, korlátosan rendelkezésre álló és gyorsan változó árú erőforrások esetén előtérbe kerül a működőképesség fenntartása és az üzleti partnerek túlélése. A tanulmány néhány menedzsmenteszközt és trendet vesz számba, amelyek segíthetnek a nehéz helyzetbe került gazdálkodó szervezeteknek.

Summary.

War situations, pandemics, limited availability of energy and raw materials, inflation, shortage of skilled labor, and fluctuating stock order, all determine the external and internal environment of manufacturing companies. Hectic changes often make classical corporate planning, which is based on meeting economic objectives (profit, liquidity), almost impossible. In a crisis situation, with limited resources and rapidly changing prices, the focus is on maintaining functionality, taking into account the survival of business and technological partners. The paper will take stock of some industrial management tools and trends that can bail out seemingly hopelessly distressed business organizations. In addition to articles and textbooks on enterprise and process security, a number of management standards and recommendations for resilience and control business and technology processes have been included in the bibliography. Managers have a triple challenge in this area; to select, integrate and implement management systems that meet the expectations of business partners and help optimize and flexibly transform internal value-creating and service-providing processes on demand. Process management that has been developing in recent decades is not a miracle set in crisis situation. The application of management methods, standards, and the recognition of business and technological trends do not guarantee that substitute resources will be sufficient in the right place and time, and that profitable operations will remain sustainable. However, process-oriented companies with controlled resource allocation and business continuity in mind are more likely to survive times of crisis. Their built-in process control systems bring faster reactions to disadvantageous changes.

Complex production systems are moving towards error-free production. Failures, production and logistical disruptions can be detected more quickly and the root causes localized. Industry 4.0 has several technological components, the integration of which is exploited by these modern industrial production systems. Industry 5.0 focuses on human-machine collaboration and relies on the tools of Industry 4.0. Skilled workers with robots create unique products in the division of labor. Industry 5.0 does not mean the automatic, immediate replacement of old technologies. Previous equipment and production systems can also be integrated into a network using sensors. The coordination of standardised management systems with the technological shift of Industry 4.0 is not a bypass.

 • 1

  van der Aalst, W. M. P., La Rosa, M. & Santoro, F. M., (2016) Business Process Management - Don’t Forget to Improve the Process! Business & Information Systems Engineering, Vol. 58. No. 1. pp. 1–6. https://doi.org/10.1007/s12599-015-0409-x

 • 2

  Ányos É. (2017a) Amit a folyamatok modellezéséről tudni érdemes. Magyar Minőség, Vol. XXVI. No. 2. pp. 4–12.

 • 3

  Ányos É. (2017b) Amit a folyamatok modellezéséről tudni érdemes II. Magyar Minőség, Vol. XXVI. No. 3. pp. 5–15.

 • 4

  Bennett, N., & Lemoine, G. J. (2014) What a difference a word makes: Understanding threats to performance in a VUCA world. Business Horizons, Vol. 57. Issue 3. pp. 311–317, https://doi.org/10.1016/j.bushor.2014.01.001

 • 5

  Chikán A., & Demeter K. (szerk.) (2001) Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje (Termelés, szolgáltatás, logisztika). Budapest: Aula Kiadó

 • 6

  Christopher, M., & Peck, H. (2004) Building the resilient supply chain. International Journal of Logistics Management, Vol. 15. No. 2. pp. 1–13.

 • 7

  Corrales-Estrada, A. M., Gómez-Santos, L. L., Bernal-Torres, C. A., & Rodriguez-López, J. E. (2021) Sustainability and Resilience Organizational Capabilities to Enhance Business Continuity Management: A Literature Review. Sustainability, Vol. 13. No. 15. 8196. https://doi.org/10.3390/su13158196

 • 8

  Çiçeklioğlu, H. (2020) VUCA Concept and Leadership. In: Mert, G. (ed.) Management & Strategy. Artikel Akademi, Chapter 13, pp. 229–244.

 • 9

  Erazo-Chamorro, V, C., Arciniega-Rocha, R. P., Nagy, R., Babos, T., & Szabó, Gy. (2022) Safety Workplace: The Prevention of Industrial Security Risk Factors. Applied Sciences, Vol. 12. No. 21. 10726. https://doi.org/10.3390/app122110726

 • 10

  Godányi G. (2004) Katasztrófavédelem és üzletmenet-folytonosság az információtechnológiában (A DR/BC tervezés alapjai). Híradástechnika, Vol. LIX No. 4. pp. 47–52.

 • 11

  Hammer, M., & Champy, J. (1993) Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. New York: Harper Business

 • 12

  Hollmann, R. L., Scavarda, L. F., & Thomé, A. M. T. (2015) Collaborative planning, forecasting and replenishment: a literature review. International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 64. No. 7. pp. 971–993.

 • 13

  Iványos J. (2014) Kockázatkezelési Kézikönyv (Irányítási forgatókönyvek alkalmazása az integrált vállalati kockázatkezelés megvalósítására). v. 2.1, Trusted Business Partners Kft.

 • 14

  Kilpatrick, J. (2003) Lean Principles. Utah Manufacturing Extension Partnership, Vol. 68. No. 1. pp. 1–5.

 • 15

  Kovács O. (2017a) Az ipar 4.0 komplexitása – I. Közgazdasági Szemle, Vol. 64. No. 7–8. pp. 823–854. https://doi.org/10.18414/KSZ.2017.7-8.823

 • 16

  Kovács O. (2017b) Az ipar 4.0 komplexitása – II. Közgazdasági Szemle, Vol. 64. No. 9. pp. 970–987. https://doi.org/10.18414/KSZ.2017.9.970

 • 17

  Labodová, A (2004) Implementing integrated management systems using a risk analysis based approach. Journal of Cleaner Production, Vol. 12. Issue 6. pp 571–580. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2003.08.008

 • 18

  Malina, M. A., & Selto, F. H. (2001) Communicating and Controlling Strategy: An Empirical Study of the Effectiveness of the Balanced Scorecard. https://ssrn.com/abstract=278939, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.278939

 • 19

  Michelberger, P. (2014) Risk Management for Business Trust. In: Michelberger, Pál (ed.) MEB 2014 Management, Enterprise and Benchmarking in the 21st Century. Budapest: Óbuda University, pp. 401–413.

 • 20

  O’Neill, P., & Sohal, A. S. (1999) Business Process Reengineering – A review of recent literature. Technovation, Vol. 19. Issue 9. pp. 571–581. https://doi.org/10.1016/S0166-4972(99)00059-0

 • 21

  Oláh J., Popp J., & Erdei E. (2019) Az Ipar 5.0 megjelenése: ember és robot együttműködése. Logisztikai trendek és legjobb gyakorlatok, Vol. V. No. 1. pp. 12–19.

 • 22

  Packowski, J. (2014) LEAN Supply Chain Planning. The New Supply Management Paradigm for Process Industries to Master Today’s VUCA World. CRC Press

 • 23

  Pató Gáborné Szűcs B., Kovács K., & Abonyi J. (2021) A Negyedik Ipari Forradalom hatása a kompetenciacserélődésre. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, Vol. 52. No. 1. pp. 56–70. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.1.05

 • 24

  Porter, M. E. (1985) Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press

 • 25

  Rob, D. (2008) Aris Design Platform (Advanced Process Modelling and Administration). Springer London Ltd.

 • 26

  Starr, M. K. (1976) Rendszerszemléletű termelésvezetés, termelésszervezés. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó

 • 27

  Tenner, A. R., & DeToro, I. J. (1997) Process Redesign: The Implementation Guide for Managers. Addison-Wesley

 • 28

  Wallace, T. F., Kremzar, M. H. (2001) ERP – Making It Happen; The Implementers’ Guide to Success with Enterprise Resource Planning. John Wiley & Sons

 • 29

  The ISO Survey of Management System Standard Certifications (2021) https://www.iso.org/the-iso-survey.html (letöltés dátuma: 2023. 01. 27.)

 • 30

  APICS: Supply Chain Operations Reference Model (SCOR) Version 12.0 (2017)

 • 31

  CPFR Model: Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR) Overview, (2004) Voluntary Interindustry Commerce standards (VICS)

 • 32

  ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements (MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények)

 • 33

  ISO 13485:2016 Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purposes (MSZ EN ISO 13485:2016 Orvostechnikai eszközök. Minőségirányítási rendszerek. Szabályozási célú követelmények)

 • 34

  ISO 14001:2015 Environmental management systems – Requirements with guidance for use (MSZ EN ISO 14001:2015 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval)

 • 35

  ISO 20121:2012 Event sustainability management systems – Requirements with guidance for use

 • 36

  ISO 22000:2018 Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain (MSZ EN ISO 22000:2018 Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek. Az élelmiszerláncban részt vevő szervezetekre vonatkozó követelmények)

 • 37

  ISO 22301:2019 Security and resilience - Business continuity management systems – Requirements (MSZ EN ISO 22301:2020 Társadalmi biztonság. Üzletmenet-folytonossági irányítási rendszerek. Követelmények) (angol nyelvű)

 • 38

  ISO 22313:2020 Security and resilience – Business continuity management systems – Guidance on the use of ISO 22301

 • 39

  ISO 22316:2017 Security and resilience – Organizational resilience – Principles and attributes

 • 40

  ISO 28000:2022 Security and resilience – Security management systems – Requirements

 • 41

  ISO 28001:2007 Security management systems for the supply chain – Best practices for implementing supply chain security, assessments and plans – Requirements and guidance

 • 42

  ISO 29001:2020 Petroleum, petrochemical and natural gas industries – Sector-specific quality management systems – Requirements for product and service supply organizations (MSZ EN ISO 29001:2020 Kőolaj-, petrolkémiai és földgázipar. Ágazatspecifikus minőségirányítási rendszerek. Terméket előállító és szolgáltatást nyújtó szervezetek követelményei)

 • 43

  ISO 31000:2018 Risk management – Guidelines (MSZ ISO 31000:2018 Kockázatmenedzsment. Irányelvek)

 • 44

  ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use (MSZ ISO 37001:2019 Antikorrupciós irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval)

 • 45

  ISO 39001:2012 Road traffic safety (RTS) management systems – Requirements with guidance for use

 • 46

  ISO 44001:2017 Collaborative business relationship management systems – Requirements and framework

 • 47

  ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use (MSZ ISO 45001:2018 A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere. Követelmények alkalmazási útmutatóval)

 • 48

  ISO 50001:2018 Energy management systems – Requirements with guidance for use (MSZ EN ISO 50001:2019 Energiagazdálkodási irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval)

 • 49

  ISO 55001:2014 Asset management – Management systems – Requirements (MSZ ISO 55001:2015 Vagyongazdálkodás. Irányítási rendszerek. Követelmények)

 • 50

  ISO/IEC 20000-1:2011 Information technology – Service management – Part 1: Service management system requirements (MSZ ISO/IEC 20000-1:2019 Informatika. Szolgáltatásmenedzsment. 1. rész: A szolgáltatásirányítási rendszer követelményei)

 • 51

  ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection – Information security management systems – Requirements (MSZ ISO/IEC 27001:2014 Informatika. Biztonságtechnika. Információbiztonság-irányítási rendszerek. Követelmények)

 • 52

  ISO/IEC 33001:2015 Information technology – Process assessment – Concepts and terminology

 • 53

  ISO/IEC 33002:2015 Information technology – Process assessment – Requirements for performing process assessment

 • 54

  ISO/IEC 33003:2015 Information technology – Process assessment – Requirements for process measurement frameworks

 • 55

  ISO/IEC 33004:2015 Information technology – Process assessment – Requirements for process reference, process assessment and maturity models

 • 56

  ISO/TS 22318:2021 Security and resilience – Business continuity management systems – Guidelines for supply chain continuity management

 • 57

  MIL-STD-882E Department of Defence Standard Practice – System Safety, 2012

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.
The Submissions templates are available in MS Word.
For articles in Hungarian, please download it from HERE and for articles in English from HERE.

 

Editor-in-Chief:

Founding Editor-in-Chief:

 • Tamás NÉMETH

Managing Editor:

 • István SABJANICS (Ministry of Interior, Budapest, Hungary)

Editorial Board:

 • Attila ASZÓDI (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán BIRKNER (University of Pannonia)
 • Valéria CSÉPE (Research Centre for Natural Sciences, Brain Imaging Centre)
 • Gergely DELI (University of Public Service)
 • Tamás DEZSŐ (Migration Research Institute)
 • Imre DOBÁK (University of Public Service)
 • Marcell Gyula GÁSPÁR (University of Miskolc)
 • József HALLER (University of Public Service)
 • Charaf HASSAN (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán GYŐRI (Hungaricum Committee)
 • János JÓZSA (Budapest University of Technology and Economics)
 • András KOLTAY (National Media and Infocommunications Authority)
 • Gábor KOVÁCS (University of Public Service)
 • Levente KOVÁCS buda University)
 • Melinda KOVÁCS (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós MARÓTH (Avicenna Institue of Middle Eastern Studies )
 • Judit MÓGOR (Ministry of Interior National Directorate General for Disaster Management)
 • József PALLO (University of Public Service)
 • István SABJANICS (Ministry of Interior)
 • Péter SZABÓ (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós SZÓCSKA (Semmelweis University)

Ministry of Interior
Science Strategy and Coordination Department
Address: H-2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
Phone: (+36 26) 795 906
E-mail: scietsec@bm.gov.hu

DOAJ

2023  
CrossRef Documents 32
CrossRef Cites 15
Days from submission to acceptance 59
Days from acceptance to publication 104
Acceptance Rate 81%

2022  
CrossRef Documents 38
CrossRef Cites 10
Days from submission to acceptance 54
Days from acceptance to publication 78
Acceptance Rate 84%

2021  
CrossRef Documents 46
CrossRef Cites 0
Days from submission to acceptance 33
Days from acceptance to publication 85
Acceptance Rate 93%

2020  
CrossRef Documents 13
CrossRef Cites 0
Days from submission to acceptance 30
Days from acceptance to publication 62
Acceptance Rate 93%

Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none

Scientia et Securitas
Language Hungarian
English
Size A4
Year of
Foundation
2020
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Academic Council of Home Affairs and
Association of Hungarian PhD and DLA Candidates
Founder's
Address
H-2090 Remeteszőlős, Hungary, Nagykovácsi út 3.
H-1055 Budapest, Hungary Falk Miksa utca 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
Applied
Licenses
CC-BY 4.0
CC-BY-NC 4.0
ISSN ISSN 2732-2688

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 0 126 9
Feb 2024 0 110 16
Mar 2024 0 280 14
Apr 2024 0 37 27
May 2024 0 52 19
Jun 2024 0 56 16
Jul 2024 0 0 0