Author:
Dániel Rémai Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Terrorelhárítási Tanszék Budapest Magyarország; National University of Public Service, Faculty of Law Enforcement, Counter Terrorism Department Budapest Hungary
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi Doktori Iskola Budapest Magyarország; National University of Public Service, Doctoral School of Military Science Budapest Hungary

Search for other papers by Dániel Rémai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0000-0002-5664-0977
Open access

Összefoglalás.

Arra a kérdésre keressük a választ, hogy milyen hatása van a leendő külföldi terrorista harcosoknak és a visszatérőknek a társadalmi jelzőrendszerekre. A két területet a radikalizáció fogalma mentén kapcsoljuk össze. Bemutatjuk a társadalmi jelzőrendszerek tervezésének, kiépítésének és működtetésének gyakorlatát. Ezt követően megpróbálunk a releváns és aktuális szakirodalmi keret áttekintésével összefoglaló képet alkotni a visszatérő külföldi terrorista harcosokról, felfedve a jelenség mögött megbúvó kihívásokat és veszélyeket. A nemzetközi ajánlások áttekintésével választ keresünk a repatriáció és reintegráció legjobb gyakorlataira, amelyek alapján egyértelművé válik, hogy a jelzőrendszereknek jelentős szerepük lehet a vizsgált kihívás kezelésében. Azonban a hagyományos jelzőrendszerek helyett komplex társadalmi jelző-, deradikalizációs és reintegrációs rendszerekre van szükségünk.

Summary.

Radicalization awareness of social systems and returning foreign fighters have been key elements of security discourse on international and national level for the past two decades. Complexity of these topics offer many opportunities and challenges. This study attempts to combine this two aspects and examine their relationship. As the difficulty of definition-making poses a fundamental problem, we attempt to define radicalization, social awareness systems, foreign fighters and the latest related concepts.

The main question is: what effect do foreign terrorist fighters and returnees have on social awareness systems? Radicalization connects both. The study highlights the main stages of radicalization process searching for a pattern that could be useful in understanding radicalization and planning, building and operating social awareness systems. The basic task of social awareness systems is to detect violent extremism and intervene to stop the process. At the same time, they are suitable for the prevention and detection of recruitment, but for this they must cooperate closely with the national intelligence services and intervention units of the social services. As a closing thought, the study provides a summary of returning foreign terrorist fighters, and a review of international recommendations regarding best practice for reintegration and repatriation. Social awareness systems are never perfect, but they are able to provide an adequate response to challenges at many points, as well as they are suitable for dealing with the problem of returnees.

To prevent a wave of foreign fighters in the future the social awareness systems must be strengthened. The accuracy of finding vulnerable groups must be improved and the tools to protect them must be developed. In order to effectively deal with security challenges posed by returning foreign terrorist fighters, applying a multi-agency model could be the answer. Overall social awareness systems can play a significant role in dealing with the complex problem of returning foreign terrorist fighters. However, instead of traditional social awareness systems, we need complex social awareness, de-radicalization and reintegration systems.

 • 1

  A/RES/44/34 (1989) https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/document/arms-a-res-44-34.php [Letöltve: 2022. 11. 05.]

 • 2

  Action Plan Against Radicalisation and Violent Extremism (2016) https://rm.coe.int/action-plan-norway-nov-2016/16806bdb50 [Letöltve: 2022. 11. 05.]

 • 3

  Avdimetaj, T., & Coleman, J. (2020) What EU Member States can learn from Kosovo’s experience in repatriating former foreign fighters and their families. https://www.clingendael.org/sites/default/files/2020-06/Policy_Brief_Kosovo_experience_repatriating_former_foreign_fighters_May_2020.pdf [Letöltve: 2022. 11. 05.]

 • 4

  Baker, J. (2023) Introducing… The Shamima Begum Story. https://podcasts.apple.com/gb/podcast/introducing-the-shamima-begum-story/id1540251892?i=1000592264085 [Letöltve: 2023. 01. 05.]

 • 5

  Bąkowski, P., & Puccio, L. (2016) Foreign fighters – Member State responses and EU action. European Parliament Briefing. https://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-579080-Foreign-fighters-rev-FINAL.pdf [Letöltve: 2023. 01. 05.]

 • 6

  Barrett, R., McFadden R., Skinner P. M., & Ghosh L. (2014) Foreign fighters in Syria. http://thesoufancenter.org/wp-content/uploads/2017/05/TSG-Foreign-Fighters-in-Syria-Final-with-cover-rebrand-031317.pdf [Letöltve: 2023. 01. 15.]

 • 7

  Benmelech, E., & Klor, E. F. (2017) What Explains the Flow of Foreign Fighters to ISIS? https://scholars.huji.ac.il/sites/default/files/eklor/files/w22190.pdf [Letöltve: 2022. 11. 05.]

 • 8

  CONTEST – The United Kingdom’s Strategy for Countering Terrorism (2018) https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/716907/140618_CCS207_CCS0218929798-1_CONTEST_3.0_WEB.pdf [Letöltve: 2022. 11. 05.]

 • 9

  Dawson, L. L. (2021) A Comparative Analysis of the Data on Western Foreign Fighters in Syria and Iraq: Who Went and Why? https://www.icct.nl/publication/comparative-analysis-data-western-foreign-fighters-syria-and-iraq-who-went-and-why [Letöltve: 2013. 07. 17.]

 • 10

  Desistance and Disengagement Programme (2016) http://www.hampshirepreventboard.org.uk/wp-content/uploads/2016/05/Desistance-and-Disengagement-Programme-Factsheet.pdf [Letöltve: 2023. 01. 15.]

 • 11

  Dezső T. (2019) Idegen (terrorista) harcosok az Iszlám Állam soraiban. https://www.migraciokutato.hu/wp-content/uploads/2019/11/foreign_fighters_idegen_harcosok_dezso_tamas_1_v.pdf [Letöltve: 2023. 01. 15.]

 • 12

  Donelly, M. G., Sanderson T. M., & Fellman, Z. (2017) Foreign Fighters in History. https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep23304.pdf?refreqid=excelsior%3Afcea418a7524ee44265ad637fde5c6ee&ab_segments=&origin=&acceptTC=1 [Letöltve: 2023. 01. 15.]

 • 13

  Dworkin, A. (2019) Beyond good and evil: Why Europe should bring ISIS foreign fighters home. https://ecfr.eu/publication/beyond_good_and_evil_why_europe_should_bring_isis_foreign_fighters_home/ [Letöltve: 2023. 01. 15.]

 • 14

  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/681 irányelve (2016. április 27.) az utas-nyilvántartási adatállománynak (PNR) a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása érdekében történő felhasználásáról (2016) https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/681/oj?locale=hu [Letöltve: 2022. 11. 05.]

 • 15

  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/458 rendelete (2017. március 15.) az (EU) 2016/399 rendeletnek a külső határokon a releváns adatbázisok lekérdezésével végzett ellenőrzések megerősítése tekintetében történő módosításáról (2017) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0458 [Letöltve: 2022. 11. 05.]

 • 16

  Final report of the task force on combating terrorist and and foreign fighter trave. – Committee on Homeland Security. House of Representatives (2015) https://www.govinfo.gov/content/pkg/CPRT-114HPRT97200/pdf/CPRT-114HPRT97200.pdf [Letöltve: 2023. 01. 15.]

 • 17

  Frazer, O., & Nünlist, C. (2015) The Concept of Countering Violent Extremism. CSS Analyses in Security Policy. CSS ETH Zürich. Vol. 183. https://www.research-collection.ethz.ch/bitstream/handle/20.500.11850/118193/1/eth-49400-01.pdf [Letöltve: 2023. 01. 15.]

 • 18

  GCTF (2014) The Hague – Marrakech Memorandum. https://www.thegctf.org/documents/10162/140201/14Sept19_The+Hague-Marrakech+FTF+Memorandum.pdf [Letöltve: 2023. 01. 15.]

 • 19

  General Assembly of the United Nations (1994) Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism. http://www.un-documents.net/a49r60.htm [Letöltve: 2023. 01. 15.]

 • 20

  Hedayah (2016) Guidelines and Good Practices for Developing National CVE Strategies – Útmutató és példák az erőszakos extrémizmus elleni küzdelemről szóló nemzeti stratégiákhoz. https://hedayah.com/app/uploads/2021/09/File-1792016192156.pdf [Letöltve: 2023. 02. 03.]

 • 21

  Hegghammer, T. (2013) Should I Stay or Should I Go? Explaining Variation in Western Jihadists. Choice between Domestic and Foreign Fighting. American Political Science Review, Vol. 107. No. 1. pp. 1–15.

 • 22

  Hennessy, O. (2014) The Return of Europe’s Foreign Fighters. https://icct.nl/publication/the-return-of-europes-foreign-fighters/ [Letöltve: 2023. 02. 03.]

 • 23

  Keatinge, T. (2015) Identifying foreign terrorist fighters. The Role of Public-Private Partnership, Information Sharing and Financial Intelligence. https://www.icct.nl/publication/identifying-foreign-terrorist-fighters-role-public-private-partnership-information [Letöltve: 2023. 02. 03.]

 • 24

  Kruglanski, A. W., Gelfand, M. J., Bélanger, J. J., Sheveland, A., Hetiarachchi, M., Gunaratna, R. (2014) The Psychology of Radicalization and Deradicalization: How Significance Quest Impacts Violent Extremism. Political Psychology, Vol. 35. Issue S5. pp. 69–93. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/pops.12163 [Letöltve: 2023. 01. 15.]

 • 25

  Krumwiede, H. W. (2005) Ursachen des Terrorismus. In: Waldmann, P. (ed.) Determinanten des Terrorismus. pp. 29–84. Weilerswist: Velbrück Wiss

 • 26

  Machiavelli, N. (1532) A fejedelem. https://mek.oszk.hu/00800/00867/00867.htm [Letöltve: 2023. 01. 19.]

 • 27

  Malet, D. (2013) A History of Foreign Fighters. In: Foreign Fighters: Transnational Identity in Civic Conflicts. pp. 33–57. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199939459.003.0003

 • 28

  Mehra, T., & Thorley, A. (2022) Foreign Fighters, Foreign Volunteers and Mercenaries in the Ukrainian Armed Conflict. Perspective. https://icct.nl/publication/foreign-fighters-volunteers-mercenaries-in-ukraine/ [Letöltve: 2023. 01. 15.]

 • 29

  Official Statistics - Individuals referred to and supported through the Prevent Programme (2021) https://www.gov.uk/government/statistics/individuals-referred-to-and-supported-through-the-prevent-programme-april-2020-to-march-2021/individuals-referred-to-and-supported-through-the-prevent-programme-england-and-wales-april-2020-to-march-2021#demographics [Letöltve: 2023. 01. 15.]

 • 30

  Oxford Dictionary. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/terrorism?q=terrorism [Letöltve: 2023. 02. 01.]

 • 31

  Preventing and countering extremism and radicalisation – National Action Plan – October 2016.

 • 32

  Prevent strategy (2011) https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/97976/prevent-strategy-review.pdf [Letöltve: 2023. 01. 05.]

 • 33

  Rapoport, D. C. (2022) Waves of Global Terrorism: From 1879 to the Present. Columbia University Press. http://www.jstor.org/stable/10.7312/rapo13302 [Letöltve: 2023. 01. 05.]

 • 34

  Radicalisation Awareness Network. https://home-affairs.ec.europa.eu/networks/radicalisation-awareness-network-ran_en [Letöltve: 2023. 01. 05.]

 • 35

  Ragab, E. (2018) Returning Foreign Terrorists: What Type of Security Challenges Are They Posing? IEMed – Mediterranean Yearbook, 2021. https://www.iemed.org/publication/returning-foreign-terrorists-what-type-of-security-challenges-are-they-posing/ [Letöltve: 2023. 01. 05.]

 • 36

  RAN (2022) Manual for Responses to returning foreign terrorist fighters and their families (2nd ed.) 2022. https://home-affairs.ec.europa.eu/whats-new/publications/manual-responses-returning-foreign-terrorist-fighters-and-their-families-2nd-edition-2022_en [Letöltve: 2022. 12. 14.]

 • 37

  Rémai D. (2020a) A társadalmi jelzőrendszerek szerepe a radikalizáció korai felismerésében. Arc és Álarc, Vol. IV. No. 1. pp. 185–218. https://www.hamvasintezet.hu/wp-content/uploads/2020/05/HAMVAS_2020_1-jav%C3%ADtott.pdf [Letöltve: 2023. 01. 05.]

 • 38

  Rémai D. (2020b) Egy majdnem tökéletes társadalmi jelzőrendszer? Arc és Álarc, Vol. IV. No. 2. pp. 189–220. https://www.hamvasintezet.hu/wp-content/uploads/2020/12/HAMVAS_2020_2.pdf [Letöltve: 2023. 01. 05.]

 • 39

  Resolution 2178 (2014) https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/547/98/PDF/N1454798.pdf?OpenElement [Letöltve: 2023. 01. 05.]

 • 40

  Resolution 2396 (2017) https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/460/25/PDF/N1746025.pdf?OpenElement [Letöltve: 2023. 01. 05.]

 • 41

  Rigotti, C., & Barboza J. Z. (2021) Unfolding the case of returnees: How the European Union and its member States are addressing the return of foreign fighters and their families. International Review of the Red Cross, Vol. 103. No. 916–917. pp. 681–703. Counterterrorism, sanctions and war. https://international-review.icrc.org/sites/default/files/reviews-pdf/2022-02/unfolding-the-case-of-returnees-eu-and-member-states-return-of-foreign-fighters-916.pdf [Letöltve: 2023. 01. 05.]

 • 42

  Schmid, A. P. (2013) Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review. Terrorism and Counter-Terrorism Studies, Vol. 4. No. 2. https://www.icct.nl/sites/default/files/import/publication/ICCT-Schmid-Radicalisation-De-Radicalisation-Counter-Radicalisation-March-2013_2.pdf [Letöltve: 2023. 01. 05.]

 • 43

  Schmid, A. P. (2015) Foreign (Terrorist) Fighter Estimates: Conceptual and Data Issues. The International Centre for Counter-Terrorism – The Hague 6, No. 4. https://www.icct.nl/sites/default/files/import/publication/ICCT-Schmid-Foreign-Terrorist-Fighter-Estimates-Conceptual-and-Data-Issues-October20152.pdf [Letöltve: 2023. 01. 05.]

 • 44

  Smith, M. (2012) Securing our Future: A Decade of Counter-terrorism Strategies. UN Chronicle, Vol. 48. Issue 2. pp. 14–17. https://www.un.org/en/chronicle/article/securing-our-future-decade-counter-terrorism-strategies [Letöltve: 2023. 01. 05.]

 • 45

  The Foreign Fighters Phenomenon and Related Security Trends in the Middle East. – Workshop Summary (2016) https://www.canada.ca/en/security-intelligence-service/corporate/publications/the-foreign-fighters-phenomenon-and-related-security-trends-in-the-middle-east.html#toc5 [Letöltve: 2023. 01. 05.]

 • 46

  Új magyar etimológiai szótár – radikalizáció. https://uesz.nytud.hu/index.html [Letöltve: 2023. 01. 05.]

 • 47

  UNODC – „Radicalization” and „violent extremism”. https://www.unodc.org/e4j/zh/terrorism/module-2/key-issues/radicalization-violent-extremism.html [Letöltve: 2023. 01. 05.]

 • 48

  UNODC – Foreign Terrorist Fighters. https://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/expertise/foreign-terrorist-fighters.html [Letöltve: 2023. 01. 05.]

 • 49

  UNODC – Foreign Terrorist Fighters Manual for Judicial Training Institutes South-Eastern Europe. (2019) Updated Edition. https://www.unodc.org/pdf/terrorism/FTFs_manaul_final_version_09.04.2021_ENG.pdf [Letöltve: 2022. 11. 15.]

 • 50

  van Zuijdewijn, J. D. R. (2017) The Foreign Fighter Phenomenon: Case Study of the Netherlands. In: Not Only Syria? The Phenomenon of Foreign Fighters in a Comparative Perspective. pp. 1–11. https://www.researchgate.net/publication/317232353_The_Foreign_Fighter_Phenomenon_Case_Study_of_the_Netherlands [Letöltve: 2023. 01. 05.]

 • 51

  Veldhuis, T., & Staun J. (2009) Islamist Radicalisation: A Root Cause Model. The Hague: Clingendael. https://www.diis.dk/files/media/publications/import/islamist_radicalisation.veldhuis_and_staun.pdf [Letöltve: 2023. 01. 15.]

 • 52

  Week, D. (2021) Lessons Learned from U.K. Efforts to Deradicalize Terror Offenders. CTCT Sentinel, Vol. 14. Issue 3. pp. 33–41. https://ctc.westpoint.edu/wp-content/uploads/2021/03/CTC-SENTINEL-032021.pdf [Letöltve: 2023. 01. 15.]

 • 53

  URL1: GC weboldal. https://theglobalcoalition.org/en/mission/#preventing-the-movement-of-foreign-fighters [Letöltve: 2023. 01. 15.]

 • 54

  URL2: UNODC weboldal. https://www.unodc.org/unodc/index.html [Letöltve: 2023. 01. 05.]

 • 55

  URL3: GCTF – Global Counter-Terrorism Forum. https://www.thegctf.org/ [Letöltve: 2023. 01. 15.]

 • 56

  URL4: National Strategy on Countering Radicalization to Violence. https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ntnl-strtg-cntrng-rdclztn-vlnc/ntnl-strtg-cntrng-rdclztn-vlnc-en.pdf [Letöltve: 2023. 01. 15.]

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.
The Submissions templates are available in MS Word.
For articles in Hungarian, please download it from HERE and for articles in English from HERE.

 

Editor-in-Chief:

Founding Editor-in-Chief:

 • Tamás NÉMETH

Managing Editor:

 • István SABJANICS (Ministry of Interior, Budapest, Hungary)

Editorial Board:

 • Attila ASZÓDI (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán BIRKNER (University of Pannonia)
 • Valéria CSÉPE (Research Centre for Natural Sciences, Brain Imaging Centre)
 • Gergely DELI (University of Public Service)
 • Tamás DEZSŐ (Migration Research Institute)
 • Imre DOBÁK (University of Public Service)
 • Marcell Gyula GÁSPÁR (University of Miskolc)
 • József HALLER (University of Public Service)
 • Charaf HASSAN (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán GYŐRI (Hungaricum Committee)
 • János JÓZSA (Budapest University of Technology and Economics)
 • András KOLTAY (National Media and Infocommunications Authority)
 • Gábor KOVÁCS (University of Public Service)
 • Levente KOVÁCS buda University)
 • Melinda KOVÁCS (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós MARÓTH (Avicenna Institue of Middle Eastern Studies )
 • Judit MÓGOR (Ministry of Interior National Directorate General for Disaster Management)
 • József PALLO (University of Public Service)
 • István SABJANICS (Ministry of Interior)
 • Péter SZABÓ (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós SZÓCSKA (Semmelweis University)

Ministry of Interior
Science Strategy and Coordination Department
Address: H-2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
Phone: (+36 26) 795 906
E-mail: scietsec@bm.gov.hu

DOAJ

2023  
CrossRef Documents 32
CrossRef Cites 15
Days from submission to acceptance 59
Days from acceptance to publication 104
Acceptance Rate 81%

2022  
CrossRef Documents 38
CrossRef Cites 10
Days from submission to acceptance 54
Days from acceptance to publication 78
Acceptance Rate 84%

2021  
CrossRef Documents 46
CrossRef Cites 0
Days from submission to acceptance 33
Days from acceptance to publication 85
Acceptance Rate 93%

2020  
CrossRef Documents 13
CrossRef Cites 0
Days from submission to acceptance 30
Days from acceptance to publication 62
Acceptance Rate 93%

Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none

Scientia et Securitas
Language Hungarian
English
Size A4
Year of
Foundation
2020
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Academic Council of Home Affairs and
Association of Hungarian PhD and DLA Candidates
Founder's
Address
H-2090 Remeteszőlős, Hungary, Nagykovácsi út 3.
H-1055 Budapest, Hungary Falk Miksa utca 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
Applied
Licenses
CC-BY 4.0
CC-BY-NC 4.0
ISSN ISSN 2732-2688

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2024 0 176 17
Mar 2024 0 296 15
Apr 2024 0 23 10
May 2024 0 199 9
Jun 2024 0 58 11
Jul 2024 0 23 6
Aug 2024 0 0 0